Iwona Krysiak

Publikacje oryginalne i monografie

Thomsen P.F., Jørgensen P.S., Bruun H.H., Pedersen J., Riis-Nielsen T., Jonko K., Słowińska I., Rahbek C., Karsholt O. 2016. Resource specialists lead local insect community
turnover associated with temperature – analysis of an 18-year full-seasonal record of moths and beetles. Journal of Animal Ecology 85: 251-261.

Palaczyk A., Słowińska I., Klasa, A. 2015. The genus Bergenstammia Mik, 1881 (Diptera: Empididae: Clinocerinae) in Poland with Description of Bergenstammia glacialis sp. nov. from the Tatra MTS. Annales Zoologici 65(1): 53-64.

Słowińska-Krysiak I. 2014. New distributional data for the rare polish empidid flies (Empididae: Hemerodromiinae, Clinocerinae) in the Pieniny Mountains with notes on ecology and phenology. Journal of the Entomological Research Society 16(2): 124-140.

Palaczyk A., Klasa A., Słowińska-Krysiak I. 2013. The family Strongylophthalmyiidae of Poland with catalog of European species (Insecta: Diptera). Genus, 24(3-4): 425-438.

Palaczyk A., Słowińska-Krysiak I. 2013. The genus Phaeobalia Mik, 1881 in Poland (Diptera: Empididae: Clinocerinae). Genus, 24(3-4): 415-424.

Słowińska-Krysiak I. 2013. Chelifera pectinicauda COLLIN, 1927 i Chelifera subangusta COLLIN, 1961 ? nowe dla Bieszczadów gatunki Hemerodromiinae (Diptera: Empididae). Wiad. Entomol., 32(2): 147-150.

Krysiak I. 2012. New Records of an Extremely Rare Aquatic Empidid Fly Chelifera polonica Wagner and Niesiolowski, 1987 (Diptera: Empididae: Hemerodromiinae) from Poland. Journal of the Entomological Research Society 14(2): 99-103 PDF

Krysiak I., Palaczyk A., Wanat D. 2010. Empidoidea (Diptera: Brachycera). [w:] R. Jaskuła, G. Tończyk (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 159-163.

Krysiak I. 2006. Nowe dla nauki gatunki wodnych Empididae (Diptera, Empididae: Clinocerinae) wykazane z Pienin. Pieniny Przyroda i Człowiek, 9: 107-109.

Krysiak I. 2005. Wiedemannia jakubi a New Species of Aquatic Empidid (Diptera: Empididae) from Poland. Annales Zoologici 55(1): 75-76.

Bis, B., Piechocki A., Tończyk G., Siciński J., Niesiolowski S., Jażdżewska T., Jażdżewski K., Wiedeńska J., Majecki J., Rakowska B., Żelazna-Wieczorek J., Szczepocka E., Burchard D., Jakubowski M., Matusiak E., Presler E., Soszyńska-Maj A., Krysiak I., Chodecka K., Józefowicz P., Laskowski Z., Pawlikowska M., Piotrkowska A., Kostecka A, Bącela K., Jaskuła R. 2005. Projekt STAR: Ekologiczna klasyfikacja wód płynących zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. W: Kulesza, K. (red.). Typologia i Warunki Referencyjne Wód Powierzchniowych, Wyd. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa: 133-141.

Krysiak I. 2004. Wodne wujkowate (Diptera: Empididae) Pienin. Wiad. Entomol., 23. Supl. 2: 161-162.

Krysiak I., Niesiołowski S. 2004. Wiedemannia pieninensis a New Species of Aquatic Empidid (Diptera, Empididae) from Poland. Aquatic Insects, 26(3-4): 143-146.

Niesiołowski S., Krysiak I. 1996. Genus Hilara Meigen, 1822 (Empididae, Diptera) in Poland. Acta Univ. Lodz,. Folia limnol.,6: 77-251.