Robert Sobczyk

profil

Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii
e-mail: sobos1@vp.pl
+42 635 43-66

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2015: doktorant (Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

2015: magisterium ochrona środowiska, Uniwersytet Łódzki

Temat: Motyle dzienne Łodzi – rozmieszczenie, zagrożenia, ochrona

Zainteresowania naukowe

– Ekologia morskiego bentosu
– Taksonomia, biologia i ekologia wieloszczetów
– Ekologia, biologia i różnorodność motyli dziennych na obszarach zurbanizowanych i leśnych

Wybrane publikacje

Sobczyk R., Pabis K., Wieczorek G., Sałamacha A. 2016. Distribution and diversity of butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera) in the urbanization zones of the Central European city (Lodz, Poland). North-Western Journal Of Zoology (in press)

Sobczyk R., Gligorović B. Diversity of butterflies in the Zeta-Skadar Plain – a small scale biodiversity hot spot on Balkan Peninsula, Acta Zoologica Bulgarica (w druku).

Pabis K., Sobczyk R. 2015. Small scale spatial variation of soft bottom polychaete biomass in an Antarctic glacial fjord (Ezcurra Inlet, South Shetlands): comparison of sites at different levels of disturbance, Helgoland Marine Research. 69: 113–121

Zobacz wszystkie publikacje

Wyjazdy naukowe

2014: stypendium w ramach programu Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS): projekt Motyle dzienne doliny Zety – Czarnogóra. University of Montenegro in Podgorica.

Towarzystwa naukowe

od 2015: członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (Sekcja Lepidopterologiczna)