Tomasz Rewicz

rewicz_cv
Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców
e-mail: tomek.rewicz@gmail.com; tomasz.rewicz@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 43-66

Stanowisko i stopnie naukowe

IX. 2017 – biolog w grupie pracowników naukowo-technicznych. Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

X. 2014 – biolog w grupie pracowników naukowo-technicznych. Pracownia Obrazowania Mikroskopowego i Specjalistycznych Technik Biologicznych, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

2015: doktorat (Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

Temat: Phylogeography of an invasive amphipod, Dikerogammarus villosus, in Europe

2009: magisterium, Ochrona Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Temat: Strategie łowieckie dwóch gatunków trzyszczy: Cicindela hybrida hybrida Linnaeus, 1758 i Calomera littoralis nemoralis Olivier, 1890 (Coleoptera: Cicindelidae)

 

Zainteresowania naukowe

– inwazyjne gatunki obunogów (Amphipoda) w polskich wodach

– biologia i ekologia trzyszczy (Coleoptera: Cicindelidae)

Wybrane publikacje

Rewicz T, Wattier R, Grabowski M, Rigaud T, Mamos T, Bącela-Spychalska T. 2017. The killer shrimp Dikerogammarus villosus invading the Alpine Lakes: A single main source but independent founder events, suspicion of secondary introductions and overall loss of genetic diversity. Freshwater Biology, 00:1–16. https://doi.org/10.1111/fwb.12923.

Rewicz T., Konopacka A., Bącela-Spychalska K., Özbek M., Grabowski M. 2016. First records of two formerly overlooked Ponto-Caspian amphipods from Turkey, Echinogammarus trichiatus (Martynov, 1932) and Dikerogammarus villosus (Sovinsky, 1894). Turkish Journal of Zoology 40: 328-335.

Rewicz T., Wattier R., Grabowski M., Rigaud T., Bącela-Spychalska K. 2015. Out of the Black Sea: Phylogeography of the Invasive Killer Shrimp across Europe. PLoS ONE 10(2): e0118121. doi:10.1371/journal.pone.0118121

Rewicz T., Grabowski M., MacNeil C., Bacela-Spychalska K.  2014. The profile of a ‘perfect’ invader – the case of killer shrimp, Dikerogammarus villosus. Aquatic Invasions 9(3):267-288.

Rewicz T., Rachalewski M., Grabowski M. 2014. First record of Echinogammarus pungens (H. Milne Edwards, 1840) (Crustacea, Amphipoda) from Africa with the checklist of North African freshwater gammarids. Mediterranean Marine Science 15(2): 443-448, DOI: 10.12681/mms.696 PDF

Bacela-Spychalska K., Grabowski M., Rewicz T.,  Konopacka A., Wattier R. 2013. The ‘killer shrimp’ Dikerogammarus villosus (Crustacea, Amphipoda) invading Alpine Lakes: overland transport by recreational boats and scuba-diving gear as potential entry vectors? Aquatic Conservation: Marine & Freshwater Ecosystems 23(4): 606-618, DOI: 10.1002/aqc.2329 PDF request

Grabowski M., Rewicz T., Bacela-Spychalska K., Konopacka A., Mamos T., Jazdzewski K. 2012. Cryptic invasion of Baltic lowlands by freshwater amphipod of Pontic origin. Aquatic Invasion 7(3): 337-346 PDF

 

Zobacz wszystkie publikacje

Wyjazdy naukowe

VI 2015: Uczestnictwo w kursie ‘The fifth DNA metabarcoding Spring School in Białowieża, Poland, 1-5 June 2015′

II 2013: Staż naukowy w Equipe Ecologie Evolutive, Biogeosciences, Universite de Bourgogne, Francja pod kierunkiem dr Remiego Wattier

IX 2012-XI 2012: Staż naukowy w Equipe Ecologie Evolutive, Biogeosciences, Universite de Bourgogne, Francja pod kierunkiem dr Remiego Wattier

X 2011 – II 2012: Staż naukowy w Equipe Ecologie Evolutive, Biogeosciences, Universite de Bourgogne, Francja w ramach programu Socrates Erasmus

XI-XII 2010: Staż naukowy w Equipe Ecologie Evolutive, Biogeosciences, Universite de Bourgogne, Francja pod kierunkiem dr Remiego Wattier

Krajowe projekty badawcze

2012-2017 “Testowanie hipotezy ‘invasional meltdown’ na przykładzie zespołu inwazyjnych gatunków ponto-kaspijskich w wodach śródlądowych Polski” grant NCN (wykonawca)

2010-2013: Ko-filogeografia inwazyjnego kiełża Dikerogammarus villosus i jego wewnątrzkomórkowego pasożyta Cucumispora dikerogammari projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

Wyprawy naukowe

2014: Rumunia

2013: Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra (Amphi-Balkan Expedition VII)

2013: Litwa, Łotwa i Estonia

2012: Mołdawia (TB-Quest VII)

2011: Grecja (Amphi-Balkan Expedition V)

2011: Ukraina (TB-Quest VI)

2011: Austria, Włochy, Szwajcaria, Niemcy (Alpine Lake Survey)

2010: Niemcy, Holandia (Central Invasion Corridor Expedition II)

2010: Tunezja (wyprawa entomologiczna TB-Quest IV)

2009: Syria-Turcja (wyprawa entomologiczna TB-Quest III)

2009: Maroko (wyprawa entomologiczna TB-Quest II)

2008: Grecja (wyprawa entomologiczna TB-Quest I)