Tomasz Mamos

mamos_cv
Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców
e-mail: tmamos@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 44-46

Stanowisko i stopnie naukowe

2015: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych (zoologia, biologia ewolucyjna), Uniwersytet Łódzki

Tytuł pracy: Filogeografia i kryptyczne zróżnicowanie Gammarus balcanicus Schäferna, 1922 w Europie

2009: magisterium, w zakresie biologii środowiskowej, Uniwersytet Łódzki

Tytuł pracy: Zróżnicowanie geograficzne i ekologiczne kiełża Gammarus balcanicus Schäferna, 1922 w Łuku Karpat

Zainteresowania naukowe

-molekularna ewolucja

-historyczna biogeografia

-analizy filogenetyczne

-taksonomia słodkowodnych skorupiaków z rzędu Amphipoda

– zoologia bezkręgowców

– hydrobiologia

 

Wybrane publikacje

Mamos T., Wattier R., Burzynski A., Grabowski M. 2015. The legacy of a vanished sea: a high level of diversification within a European freshwater amphipod species complex driven by 15 My of Paratethys regression. Molecular Ecology DOI: 10.1111/mec.13499

Sworobowicz L., Grabowski M., Mamos T., Burzyński A., Kilikowska A., Sell J., Wysocka A. 2015. Revisiting the phylogeography of Asellus aquaticus in Europe: insights into cryptic diversity and spatiotemporal diversification. Freshwater Biology doi:10.1111/fwb.12613

Mamos T., Wattier R., Majda A., Sket B., Grabowski M. 2014. Morphological vs. molecular delineation of taxa across montane regions in Europe: The case study of Gammarus balcanicus Schäferna, 1922 (Crustacea: Amphipoda). Journal of Zoological Systematics & Evolutionary Research DOI: 10.1111/jzs.12062 PDF request

Wysocka A., Grabowski M., Sworobowicz L., Mamos T., Burzyński A., Sell J.  2014. Origin of the Lake Ohrid gammarid species flock: ancient local phylogenetic lineage diversification. Journal of Biogeography. 41(9): 1758-1768, DOI:10.1111/jbi.PDF request

Grabowski M., Rewicz T., Bacela-Spychalska K., Konopacka A., Mamos T., Jazdzewski K. 2012. Cryptic invasion of Baltic lowlands by freshwater amphipod of Pontic origin. Aquatic Invasion 7(3): 337-346 PDF

Grabowski M., Mamos T., Rewicz T., Bacela-Spychalska K., Ovcharenko M. 2012. Gammarus varsoviensis Jazdzewski, 1975 (Amphipoda, Gammaridae) ? a long overlooked species in Ukrainian rivers. North-Western Journal of Zoology 8(1): 198-201 PDF

Grabowski M., Mamos T. 2011. Contact zones, range boundaries and vertical distribution of three epigean gammarids (Amphipoda) in the Sudeten and Carpathian Mountains (Poland). Crustaceana 84(2): 153-168. PDF request

Rewicz T.,  Mamos T. 2012. Mniej znana Andaluzja ? Park Narodowy Donana. Wszechświat 113(7-9): 233-237.

Mamos T. Freshwater Animal Diversity Assesment- co wiemy o bioróżnorodności w wodach słodkich świata. 2010. Wszechświat 111 (1-3):58-59 PDF request

Krajowe projekty badawcze

2010-2013: Ukryta różnorodność i filogeografia skorupiaków obunogich z grup “Gammarus roeselii” i “G. balcanicus” w Europie / grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

Ekspedycje naukowe

2013: Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra (Amphi-Balkan Expedition VII)

2011: Grecja (Amphi-Balkan Expedition V)

2011: Chorwacja (Karst gammarids part II)

2009: Ukraina  (Central Invasion Corridor I)

2008: Macedonia, Grecja (Amphi-Balkan Expedition IV)