Anna Sulikowska-Drozd

Prace oryginalne i monografie:

2017

Maltz T.K., Jędrzejowska I., Sulikowska-Drozd A. 2017. On the histology, ultrastructure and function of the spermoviduct and free oviduct in egg-retaining door snails (Pulmonata: Clausiliidae). Journal of Molluscan Studies 83: 172–185.

2016

Zawal A., Sulikowska-Drozd A., Stępień E., Jankowiak Ł., Szlauer-Łukaszewska A. 2016. Regeneration of the molluscan fauna of a small lowland river after dredging. Fundamental and Applied Limnology 187: 281-293.

Kappes H., Sulikowska-Drozd A. 2016. Heterogeneity of mollusc communities between and within forest fragments in a much modified floodplain landscape. Folia Malacologica 24: 9-24.

Sulikowska-Drozd A., Abraszewska A., Pietrzak S., Ciupiński Ł. 2016. Ocena stanu populacji skójki gruboskorupowej Unio crassus w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 24: 221-237.

Sulikowska-Drozd A., Maltz T.K. 2016. Reproductive strategy in rock-dwelling snail Cochlodina orthostoma (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). Biologia 71: 1353—1360.

2015

Walczak M., Binkowski M., Sulikowska-Drozd A., Wróbel Z. 2015. Maximum sphere method for shell patency measurements in viviparous land snails based on X-ray microcomputed tomography imaging. Computers in Biology and Medicine 64: 187-196.

Szlauer-Łukaszewska A., Wilhelm M., Sulikowska-Drozd A. 2015. The Occurrence of Protected Vertiginids Vertigo angustior Jeffreys, 1830 and V. moulinsiana (Dupuy, 1849) (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae) in the Estuary of the Odra River. Folia Malacologica 23: 225–234.

2014

Sulikowska-Drozd A., Maltz T.K. 2014. Experimental drought affects the reproduction of the brooding clausiliid Alinda biplicata (Montagu, 1803). Journal of Molluscan Studies, 80: 265-271.

Sulikowska-Drozd A., Walczak M., Binkowski M. 2014. Evolution of shell apertural barriers in viviparous land snails (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). Canadian Journal of Zoology 92: 205-213.

Maltz T.K., Sulikowska-Drozd A. 2014. Selfing and brooding in Alinda biplicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) – life history traits of a good coloniser. Animal Biology: 64: 97-113.

Sulikowska-Drozd A., Kappes H. 2014. Molluscan association with the clausiliid Alinda biplicata (Montagu, 1803) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) in floodplain forests at the north-eastern edge of its range. Folia Malacologica 22: 49-60.

Maltz T.K., Sulikowska-Drozd A., Jędrzejowska I. 2014. Does the histological structure of spermoviduct and free oviduct correspond with the reproductive mode in clausiliids (Gastropoda: Pulmonata: Baleinae)? Folia Malacologica 22: dx.doi.org/folmal.022.015.

2013

Kurowski J.K., Kiedrzyński M., Witosławski P., Sulikowska-Drozd A., Jażdżewski M. 2013. Dolina Środkowej Pilicy. W: Kurowski J.K. (red) Obszary NATURA 2000 w województwie łódzkim, Łódź; p. 83-85.

Kurowski J.K., Grzelak P., Sulikowska-Drozd A. 2013. Grądy nad Lindą. W: Kurowski J.K. (red) Obszary NATURA 2000 w województwie łódzkim, Łódź; p. 106-108.

Wójcicka-Rosińska A., Jażdżewski M., Sulikowska-Drozd A., Tończyk G. 2013. Dolina Górnej Pilicy. W: Kurowski J.K. (red) Obszary NATURA 2000 w województwie łódzkim, Łódź; p. 160-162.

Sulikowska-Drozd A., Maltz T.K. 2013. Oviparous reproduction of Vestia ranojevici moravica confirms taxonomic value of life history characters in Carpathian clausiliids (Gastropoda: Pulmonata). Biologia 68: 687-695.

Sulikowska-Drozd A., Maltz T.K., Kappes H. 2013. Brooding in a temperate zone land snail: seasonal and regional patterns. Contributions to Zoology 82: 85-94.

2012

Sulikowska-Drozd A., MaltzT.K. 2012. Reproduction of Balea (Pseudalinda) fallax (Rossmässler, 1836) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) kept under laboratory conditions. Folia Malacologica 20: 27-34.

Sulikowska-Drozd A.,MaltzT. K., Stachyra P. 2012. Egg retention in the clausiliid Balea (Pseudalinda) fallax (Rossmässler, 1836) from Roztocze (S.E. Poland). Folia Malacologica 20: 35-38.

Sulikowska-Drozd A., MaltzT.K. 2012. Reproduction of Balea (Pseudalinda) stabilis (L. Pfeiffer, 1847) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) kept under laboratory conditions. Folia Malacologica 20: 73-79.

Maltz T.K., Sulikowska-Drozd A. 2012. Life history of Alinda biplicata (Montagu, 1803)(Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) based on five-year laboratory observations. AnnalesZoologici 62: 789-807.

2011

Maltz T.K.; Sulikowska-DrozdA. 2011. Delayed maturation in the genus Vestia P. Hesse (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae): a model for clausiliid lifecycle strategy.Journal of Molluscan Studies 77: 41-53.

Sulikowska-Drozd A. 2011. Ślimaki lądowe (Gastropoda terrestria) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67: 244-253.

Sulikowska-Drozd A. 2011. Population dynamics of the Carpathian clausiliid Vestia gulo (E. A. Bielz 1859) (Pulmonata: Clausiliidae) under various climatic conditions. Journal of Conchology 40: 462-470.

2010

Sulikowska-Drozd A. 2010. Dynamika tatrzańskich populacji świdrzyka Vestia turgida (Gastropoda: Clausiliidae). 119-124 [W:] Mirek Z. (red) Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Tom II Nauki biologiczne, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane. ISBN 978-83-61788-36-2

Bańbura M., Sulikowska-Drozd A., Kaliński A., Skwarska J., Wawrzyniak J., Kruk A., Zieliński P., Bańbura J. 2010. Egg size variation in Blue Tit Cyanistes caeruleus and Great Tit Parus major in relation to habitat differences in snail abundance. Acta Ornithologica 45(2): 1-9.

Maltz T.K.; Sulikowska-Drozd A. 2010. Circannual gonad activity in two species of the genus Vestia P. Hesse (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). Annales Zoologici (Warszawa), 60(3): 469-480.

Sulikowska-Drozd A. 2010. Nature reserves Grądy nad Moszczenicą and Grądy nad Lindą ? forest malacofauna refuges in Central Poland. Folia Malacologica, 18(2): 59-69.

2009

Sulikowska-Drozd A. 2009. Egg-retention and ovoviviparity in clausiliids of the genus Vestia P. Hesse (Gastropoda: Clausiliidae). Journal of Molluscan Studies 75: 351-359.

Sulikowska-Drozd A. 2009. Development of clausiliar apparatus in Vestia gulo (E.A. Bielz 1859)(Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). Folia Malacologica 17: 49-52.

2008

Sulikowska-Drozd A. 2008. Igliczkowate Aciculidae, Carychiidae, Bezoczkowate Ferussaciidae, Subulinidae, Świdrzykowate Clausiliidae, Błyszczotkowate Cochlicopidae, Wałkówkowate Enidae, Stożeczkowate Euconulidae, Brzuchozebne Gastrodontidae, Oxychilidae, Pristilomatidae, Ślinikowate Arionidae, Zaroślarkowate Bradybaenidae, Ślimakowate Helicidae, Helicodontidae, Hygromiidae, Pomrowikowate Agriolimacidae, Boettgerillowate Boettgerillidae, Pomrowiowate Limacidae, Przeźrotkowate Vitrinidae, Pomrowcowate Milacidae, Helicodiscidae, Patulidae, Punctidae, Argnidae, Ziarenkowate Chondrinidae, Beczułkowate Orculidae, Poczwarkowate Pupillidae, Piramidkowate Pyramidulidae, Ślimaczkowate Valloniidae, Poczwarówkowate Vertiginidae, Bursztynkowate Succineidae [W:] Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Fauna of Poland. Characteristics and checklist of species. (Eds: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I, Skibińska E.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, T. III. 379, 385, 390-415, 418, 421-425.

Maltz T.K. & Sulikowska-Drozd A. 2008. Life cycles of clausiliids of Poland – knowns and unknowns. Annales zoologici 58 (4): 857-880.

Sulikowska-Drozd A. 2008. Reproduction and growth of Vestia elata (Rossmässler, 1836) (Gastropoda, Clausiliidae) kept under laboratory conditions. Mollusca, Dresden 26 (1): 99-104.

2007

Sulikowska-Drozd A., Horsak M. 2007. Woodland mollusc communities along environmental gradients in the East Carpathians. Biologia, Bratislava 62: 201-209.

Sulikowska-Drozd A. 2007. Malacofauna of a city park – turnover and persistence of species through 40 years. Folia Malacologica 15: 71-77.

2005

Sulikowska-Drozd A. 2005. Habitat choice in the Carpathian land snails Macrogastra tumida (Rossmässler, 1836) and Vestia turgida (Rossmässler, 1836) (Gastropoda: Clausiliidae). Journal of Molluscan Studies 71: 105-112.

Sulikowska-Drozd A. 2005. Distribution and habitat preferences of clausiliids (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) in the eastern part of the Carpathians in Poland. Folia Malacologica 13: 49-94.

do 2004

Sulikowska-Drozd A., Piechocki A. 2004. Świdrzyk siedmiogrodzki. Vestia elata (Rossmässler, 1836). W: Głowaciński Z., Nowacki J. (ed.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce [The Polish Red Data Book of Animals. Invertebrates]. IOP PAN, Kraków. 335-336.

Sulikowska-Drozd A. 2002. Uzupełnienie listy ślimaków lądowych Bieszczadów Zachodnich. Roczniki Bieszczadzkie 2002, 10: 343-352.

Sulikowska-Drozd A. 2001. Shell variability in Vestia turgida (Rossmässler, 1836) along an altitudinal gradient. Folia Malacologica 9: 73-81.

Sulikowska A. 1998. Ślimaki lądowe (Gastropoda terrestria) doliny Mrogi i parków podworskich położonych w sąsiedztwie rzeki. Folia Malacologica 6: 73-76.

Abraszewska-Kowalczyk A., Sulikowska A. 1998. Morphometric comparison of Vestia elata (Rossm.) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) from the Świętokrzyskie Mts and the Carpathians. Folia Malacologica 6: 7-14

Publikacje popularnonaukowe

Sulikowska-Drozd A. 2012. Ewolucja strategii rozrodczych bezkręgowców – żyworodność i przetrzymywanie jaj. Kosmos 61: 563-572.

Pabis K., Jaskuła R., Grabowski M., Drozd A. 2010. Polska. Owady i inne bezkręgowce. Encyklopedia ilustrowana. Carta Blanca. Grupa wydawnicza PWN. Warszawa 96 str.

Drozd A. 2003. Ślimak żółtawy (Helix lutescens) – czy przetrwa na wypalanych murawach Ponidzia. Przyroda Polska 2003, 5.