Agnieszka Soszyńska-Maj

Prace oryginalne i monografie

2014

Krzemiński W., Soszyńska-Maj A., Bashkuev A.S., Kopeć K. 2014. Revision of the unique Early Cretaceous Mecoptera from Koonwarra (Australia) with description of a new genus and family. Cretaceous Research DOI: 10.1016/j.cretres.2014.04.004

2013

Soszyńska-Maj A., Krzemiński W. 2013. Family Panorpodidae (Insecta, Mecoptera) from Baltic amber (upper Eocene): new species, redescription and palaeogeographic remarks of relict scorpionflies. Zootaxa 3636 (3): 489, 8211; 499.

Soszynska-Maj A., Woznica A. 2012. Comments on the biology, systematics and distribution of Scoliocentra (Leriola) nigrinervis (Wahlgren, 1918) in Poland and Europe (Diptera: Heleomyzidae). Dipteron 28: 23-28.

Soszyńska-Maj A., Jaskuła R. 2013. Winter activity of earwigs with special focus on the phenology of Chelidura guentheri (Galvagni, 1994) (Dermaptera: Forficulidae). North-Western Journal of Zoology 9: art.131103 PDF

2012

Krzemiński W., Soszyńska-Maj A. 2012. A new genus and species of scorpionfly (Mecoptera) from Baltic amber, with an unusually developed postnotal organ. Systematic Entomology 37: 223-228. DOI: 10.1111/j.1365-3113.2011.00602.x

2011

Soszyński B., Soszyńska-Maj A. 2011. The significance of the Lublinek Range for preserving diversity of hoverflies (Diptera: Syrphidae) in Łódź (Poland), 277-285. [W:] P. Indykiewicz, L. Jerzak, J. Böhner, B. Kavanagh (eds.) Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. UTP Bydgoszcz

Soszyński B., Soszyńska-Maj A. 2011. Hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Polesie Konstantynowkie Nature Reseve with reference to the Syrphidae Fauna in Łódź, 287-295. [W:] P. Indykiewicz, L. Jerzak, J. Böhner, B. Kavanagh (eds.) Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. UTP Bydgoszcz

Jakuła R., Soszyńska-Maj A., Hikisz J. 2011. Chelidurella guentheri GALVAGNI, 1994 (Dermaptera: Forficulidae) ? an overlooked earwig species in Poland. Polskie Pismo Entomologiczne 80: 423-427 PDF

Soszynska-Maj A., Buszko J. 2011. Lepidoptera recorded on snow in Central Poland. Entomologica Fennica 22: 21-28.

Jaskuła R., Szoszyńska-Maj A. 2011. What do we know about winter active ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in Central and Northern Europe? ZooKeys 100: 517-532. PDF

2010

Soszyńska-Maj A., Soszyński B., Klasa A. 2010. Distribution and ecology of the saproxylic hoverfly Chalcosyrphus eunotus (Loew, 1873) (Diptera: Syrphidae) in Poland. Fragmenta Faunistica, 52 (2): 191-195.

Soszyńska-Maj A. 2010. Nowe dane o chionobiontach Polski z Beskidu Sądeckiego. Wiadomości Entomologiczne, suppl. 29: 5-8. PDF

Jaskuła R., Przewoźny M., Melke A., Soszyńska-Maj A. 2010. Chrząszcze ? Coleoptera. [w:] R. Jaskuła, G. Tończyk (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 45-72.

Soszyńska-Maj A. 2010. Wojsiłki ? Mecoptera. [w:] R. Jaskuła, G. Tończyk (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 125-127.

Soszyńska-Maj A., Hikisz J., Jaskuła R. 2010. Skorki ? Dermaptera. [w:] R. Jaskuła, G. Tończyk (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 37-39.

Soszyński B., Soszyńska-Maj A., Kowalczyk J. K. 2010. Bzygowate ? Syrphidae. [w:] R. Jaskuła, G. Tończyk (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 157-158.

Soszyński B., Soszyńska-Maj A., Palaczyk A., Kowalczyk J. K., Bystrowski C., Durska E., Woźnica A. 2010. Wybrane rodziny muchówek (Diptera) za wyjątkiem Liimonidae, Pediciidae, Chironomidae, Empidoidea i Syrphidae. [w:] R. Jaskuła, G. Tończyk (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 165-185.

Tończyk G., Soszyńska-Maj A., Jażdżewska T., Klasa A., Jaskuła R. 2010. Materiały do znajomości owadów Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Jętki (Ephemeroptera), prostoskrzydłe (Orthoptera), pluskwiaki (Hemiptera), wielkoskrzydłe (Megaloptera), gryzki (Psocoptera) i błonkówki (Hymenoptera). [w:] R. Jaskuła, G. Tończyk (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 187-195.

2009

Soszyńska-Maj A., Klasa A. 2009. Records of fruit flies (Diptera:Tephritidae) on snow in Poland. Dipteron 25: 50-56 PDF

2008

Soszyńska-Maj A. 2008. Znaczenie kompleksów leśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej fauny naśnieżnej miasta Łodzi. W: P. Indykiewicz, L. Jerzyk, T. Barczak (red.) Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR ?Pomorze?, Bydgoszcz 2008: 78-82

2005

Soszyńska-Maj A. 2005. Zimowa strategia muchówek saprofagicznych. Overwintering strategy of saprophagic flies. Dipteron 21: 33-34

Jaskuła R., Kowalczyk J. K., Loga B., Soszyńska-Maj A., Watała C. 2005. Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) kompleksu leśnego Łagiewniki k. Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu “Las Łagiewnicki”. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 24 (1): 105-115

Bis, B., Piechocki A., Tończyk G., Siciński J., Niesiolowski S., Jażdżewska T., Jażdżewski K., Wiedeńska J., Majecki J., Rakowska B., Żelazna-Wieczorek J., Szczepocka E., Burchard D., Jakubowski M., Matusiak E., Presler E., Soszyńska-Maj A., Krysiak I., Chodecka K., Józefowicz P., Laskowski Z., Pawlikowska M., Piotrkowska A., Kostecka A, Bącela K., Jaskuła R. 2005. Projekt STAR: Ekologiczna klasyfikacja wód płynących zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. W: Kulesza, K. (red.). Typologia i Warunki Referencyjne Wód Powierzchniowych, Wyd. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa: 133-141.

2004

Soszyńska A. 2004. The influence of atmospheric factors on supranivean activity of flies (Diptera) in Central Poland. European Journal of Entomology 101(3): 481-490

Soszyńska-Maj A., Melke A. 2004. Zimowa aktywność kusakowatych (Staphylinidae) Staphylinidae w rezerwatach Wzniesień Łódzkich. Ochrona owadów. Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej fauny owadów. Wiadomości entomologiczne 23, suplement 2: 193-194

do 2002

Soszyńska A., Durska E. 2002. Cold-adapted scuttle-flies of Triphleba Rondani (Diptera: Phoridae). Annales Zoologici 52(2): 155-159

Publikacje popularnonaukowe:

Soszyńska A., Ślepowroński A. 2002. Śnieg, seks i owady. Wiedza i życie, styczeń 2002: 18-20

Niesiołowski S., Soszyńska A. 2001. Te, co skaczą, fruwają i kąsają… Gazeta Wyborcza, Gazeta Łódzka 24-26 grudnia, 2001: 7

Niesiołowski S., Soszyńska A. 2000. Fauna naśnieżna. Gazeta Wyborcza, Gazeta Łódzka 299(3168): 6

Soszyńska A. 2000. Czym zajmuje się krioentomologia? Notatki entomologiczne 1(4): 99-105

Soszyńska A. 2000. Skoczogonek w szkole przetrwania. Świat za progiem. Polonica. National Geographic – Polska, 2,3 (6)