Jacek Siciński

Prace oryginalne i monografie

2014

Błażewicz-Paszkowycz M. Siciński J. 2014. Diversity and distribution of Tanaidacea (Crustacea) along the Victoria Land Transect (Ross Sea Southern Ocean) Polar Biology 37: 519-529

Pabis K., Hara U., Presler P., Siciński J. 2014. Structure of bryozoan communities in an Antarctic glacial fjord (Admiralty Bay, South Shetlands). Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-014-1474-1

2013

Tończyk G., Siciński J. 2013 (red.) Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. 1-233

Pabis K., Siciński J. 2013. Polychaeta – Wieloszczety. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 29-32, 152 – 153.

2012

Pabis K., Siciński J. 2012. Is polychaete diversity in the deep sublittoral of an antarctic fjord related to habitat complexity? Polish Polar Research 33 (2): 181-197 . doi: 10.2478/v10183-012-0009-0

Sicinski J., Pabis K., Jazdzewski K., Konopacka A., Blazewicz-Paszkowycz M. 2012. Macrozoobenthos of two Antarctic glacial coves: a comparison with non-disturbed bottom areas. Polar Biology 35: 355-367. DOI:10.1007/s00300-011-1081-3 PDF

2011

De Broyer, C, Danis, B, Allcock, L, Angel, M, Arango, C, Artois, T, Barnes, D, Bartsch, I, Bester, M, Blachowiak-Samolyk, K,  Błażewicz, M, Bohn, J, Brandt, A,  Brandao, SN, David, B, de Salas, M Eleaume, M, Emig, C, Fautin, D, George, KH, Gillan, D, Gooday, A, Hopcroft, R, Jangoux, M, Janussen, D, Koubbi, P, Kouwenberg, J,  Kuklinski, P, Ligowski, R, Lindsay, D, Linse, K, Longshaw, M, Lopez-Gonzalez, P, Martin, P,  Munilla, T, Muhlenhardt-Siegel, U,  Neuhaus, B,  Norenburg, J,  Ozouf-Costaz, C, Pakhomov, E,  Perrin, W,  Petryashov, V,  Pena-Cantero, AL,  Piatkowski, U, Pierrot-Bults, A,  Rocka, A, Saiz-Salinas, J, Salvini-Plawen, L, Scarabino, V,  Schiaparelli, S, Schrodl, M, Schwabe, E, Scott, F,  Sicinski, J,  Siegel, V, Smirnov, I, Thatje, S, Utevsky, A, Vanreusel, A, Wiencke, C Woehler, E, Zdzitowiecki, K, Zeidler, W 2011. How many species in the Southern Ocean? Towards a dynamic inventory of the Antarctic marine species. Deep-Sea Research Part II-Topical Studies in Oceanography. 58 (1-2): 5-17

Sicinski J., Pabis K., Jazdzewski K., Konopacka A., Blazewicz-Paszkowycz M.2011. Macrozoobenthos of two Antarctic glacial coves: a comparison with non-disturbed bottom areas. Polar Biology DOI:10.1007/s00300-011-1081-3 PDF

Pabis K. Sicinski J., Krymarys M. 2011. Distribution patterns in the biomass of macrozoobenthic communities in Admiralty Bay (King George Island, South Shetlands, Antarctic). Polar Biology 34: 489-500. DOI: 10.1007/s00300-010-0903-z

Sicinski J., Jazdzewski K., DeBroyer C., Presler P., Ligowski R., Nonato E.F., Corbisier T.N., Petti M.A.V., Brito T.A.S., Lavrado H.P., Blazewicz-Paszkowycz M., Pabis K., Jazdzewska A., Campos L.S. 2011. Admiralty Bay Benthos diversity ? A census of a complex polar ecosystem. Deep-Sea Research II 58: 30-48 DOI:10.1016/j.dsr2.2010.09.005 PDF request

2010

Pabis K., Siciński J. 2010. Polychaete fauna associated with holdfasts of the large brown alga Himantothallus grandifolius in Admiralty Bay, King George Island, Antarctic. Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-010-0816-x

Pabis K., Siciński J. 2010. Distribution and diversity of polychaetes collected by trawling in Admiralty Bay – an Antarctic glacial fiord. Polar Biology 33: 141-151 DOI: 10.1007/s00300-009-0692-4

2009

Płóciennik M., Siciński J. 2009. Ochotkowate (Diptera: Chironomidae) w: Jaskuła R., Tończyk G. (red.). Owady (Insecta) Spalskiego Parku Krajobrazowego. Część I: 99 ? 104.

2007

Wlodarska-Kowalczuk M., Siciński J., Gromisz S., Kendall M. A., Dahle S. 2007. Similar soft-bottom polychaete diversity in Arctic and Antarctic marine inlets. Marine Biology, 151: 607-616.    DOI 10.1007/s00227-006-0496-9.

Siciński J. 2007. Ochotkowate Chironomidae. W: Bohdanowicz W. Chudzicka E., Pilipiuk I. and  Skibinska E. (eds), Fauna Polski t. II [Fauna of Poland ? characteristics and checklist of species]. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 30- 31 i 65 – 70.

2006

Ciaputa P. and Siciński J. 2006. Seasonal and annual changes in Antarctic fur seal (Arctocephalus gazella) diet in the area of Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands. Polish Polar Research 27, 2: 171-184.

2005

Siciński J. 2005.  Fauna Europaea: Chironomidae of Poland. Fauna Europaea version 1.1, http://www.faunaeur.org  [lista gatunkow wersja elektroniczna, baza danych, The Fauna Europaea (FaEu) database project]

Siciński J. and Tonczyk G. 2005.  Biological research of Grabia river ? fifty years of activity. Acta Universitatis Lodziensis,  Folia Biologica et Oecologica, 2, 71-97.

Pabis K., Siciński J. 2005. Nowe dane o bogactwie gatunkowym i rozmieszczeniu wieloszczetow (Polychaeta) Zatoki Admiralicji (Wyspa Krola Jerzego, Szetlandy Poludniowe, Antarktyka). Polish Polar Studies, 2005: 132-142.

Bis, B., Piechocki A., Tończyk G., Siciński J., Niesiolowski S., Jażdżewska T., Jażdżewski K., Wiedeńska J., Majecki J., Rakowska B., Żelazna-Wieczorek J., Szczepocka E., Burchard D., Jakubowski M., Matusiak E., Presler E., Soszyńska-Maj A., Krysiak I., Chodecka K., Józefowicz P., Laskowski Z., Pawlikowska M., Piotrkowska A., Kostecka A., Bącela K., Jaskuła R. 2005. Projekt STAR: Ekologiczna klasyfikacja wód płynących zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. W: Kulesza, K. (red.). Typologia i Warunki Referencyjne Wód Powierzchniowych, Wyd. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa: 133-141.

2004

Siciński J. 2004. Polychaetes of Antarctic sublittoral in the proglacial zone (King George Island, South Shetland Islands). Polish Polar Research, 25, 1, 67- 96.

Walkusz W., Kwasniewski S., Dmoch K., Hop H., Zmijewska M.I., Bielecka L., Falk-Petersen S. and Siciński J. 2004. Characteristics of the Arctic and Antarctic mesozooplankton in the neritic zone during summer. Polish Polar Research 25: 275-291.

2003

Jaskula R., Siciński J., Grabowski M. 2003. Analizy molekularne kluczem do wyjasnienia relacji filogenetycznych wieloszczetow (Annelida, Polychaeta). [Molecular analysis – a key for understanding phylogenetic relationships of Polychaeta (Annelida)]. Genus – International Journal of Invertebrate Taxonomy (Supplement), I Kongres Taksonomii Polskiej, Wroclaw, 18 – 21 wrzesnia 2003, 137 ? 142.

2002

Siciński J., Gillet P. 2002. Biogeographical affinities of polychaetes  from  Îles Crozet. Antarctic Science, 14(4): 353 – 363.

2001

Kittel W., Siciński J., Zmijewska M. I., Bielecka L. and Blachowiak – Samolyk K. 2001. Antarctic neritic zooplankton community (Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands). Polish Polar Research, 22, 1 11 – 33.

De Broyer C., Duchesne P.-A., Van der Linden C., Van Rozendael F., Jazdzewski K., Siciński J., Chapelle G., Dauby P., Kuyken T., Nyssen F. and Robert H. 2001 (2000). AntPhipoda, the biodiversity reference center for Antarctic Amphipoda: A tool for developing and managing Antarctic marine biodiversity information. Pol. Arch. Hydrobiol., 47: 657-669.

2000

Siciński J. 2000. Polychaeta (Annelida) of Admiralty Bay: species richness, diversity and abundance. Polish Polar Research, 21, 3-4, 153-169.

1999

Munn R., De Broyer C., Siciński J. and Dauby P. 1999. Seasonal variation of distribution and new records of benthic amphipods (Crustacea) from Admiralty Bay, King George Island, West Antarctic. Polish Polar Studies, XXVI Polar Symposium, Lublin, June 1999, 371-378.

1998

Siciński J. 1998. Wieloszczety (Annelida, Polychaeta) antarktycznego sublitoralu w strefie proglacjalneJ. Acta Universistatis Lodziensis, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Lodzkiego, 123pp.

1997

Siciński J., Rozycki O. i Kittel W. 1997. Zoobenthos and zooplankton of Herve Cove (King George Island, South Shetland Islands, Antarctic). Pol. Polar Res., 17, 3-4: 221-238.

1995

Opalinski K. W., Siciński J. 1995. Oxygen consumption  in  Antarctic tidal zone amphipods. In: K. Jazdzewski,  C. De Broyer i J. H. Stock eds, Biology and ecology of amphipod crustaceans, Pol. Arch. Hydrobiol., 42, 4: 537-546.

1993

Siciński J.,  Janowska  E., 1993.  Polychaetes   of   the   shallow sublittoral of Admiralty Bay, King  George  Island,  South  Shetland Islands. Antarctic Science 5 (2): 161-167.

Siciński J.,  1993.  Zoobenthos.  Polychaeta.  In:   The   maritime Antarctic coastal ecosystem of Admiralty Bay. S.  Rakusa-Suszczewski (ed.), Department of Antarctic Biology., Polish Academy of Sciences, Warsaw: 101-107.

Jazdzewski K., Siciński J., 1993. Zoobenthos. General  remarks.  In: The Maritime  Antarctic  Coastal  Ecosystem  of  Admiralty  Bay,  S.  Rakusa-Suszczewski (ed.), Department of  Antarctic  Biology,  Polish Academy of Sciences, Warsaw: 83-95.

Jazdzewski K., Siciński J., Presler P., 1993. Remarks on the  bottom fauna of  Admiralty  Bay,  South  Shetlands,  Antarctica.  XX  Polar Symposium Man impact on polar environment, Lublin 1993: 169-176.

1991

Siciński J., 1991. System i  filogeneza  wieloszczetow  (Polychaeta, Annelida) –  przeglad  koncepcji.  Przeglad  Zoologiczny,  35,  (1): 57-76.

Jazdzewski  K.,  Teodorczyk  W.,  Siciński J.,  Kontek  B.,   1991.  Amphipod crustaceans as an important componenet of zoobenthos of the shallow Antarctic sublittoral. Hydrobiologia, 223: 105-117.

Siciński J., Kittel W., Zmijewska M. I., 1991. Macrozooplankton near the pack ice between Elephant Island and the  South  Orkney  Islands (December 1988- January 1989). Pol. Polar Res., 12: 565-582.

Kittel  W.,  Siciński J.,  1991.  Population  structure  of   krill (Euphausia superba Dana) near sea-ice zone between  Elephant  Island and South Orkney Islands (December 1988 –  January  1989).  Kor.  J. Polar Res., 2: 29-35.

1988

Siciński J., 1988. New data on the rare species Pseudodiamesa nivosa (Goetghebuer)  (Diptera,  Chironomidae).  Aquatic  Insects,  10,  2: 73-76.

Kittel W., Siciński J., Luczak C., 1988. Structure  and  biomass  of zooplankton between King George Island and Elephant Island  (BIOMASS III, October-November 1986). Polish Polar Research, 9, 2-3: 265-276.

Siciński J., 1988. Pelagic Polychaeta in the Scotia  Front  west  of Elephant Island (BIOMASS III, October-November 1986).  Polish  Polar Research, 9, 2-3: 277-282.

1987

Trivelpiece S.G., Geupel G. R., Kjelmyr J., Myrcha A., Siciński J., Trivelpiece W. Z., Volkman N. J., 1987.  Rare  bird  sightings  from Admiralty  Bay,  King  George  Island,   South   Shetland   Islands, Antarctica, 1976-1987. Cormorant, 15: 59-66.

Jazdzewski K., Arnaud P. M., Presler P., Siciński J.,  1987.  Uwagi faunistyczne, zoogeograficzne i biocenotyczne o faunie dennej Zatoki Admiralicji (Wyspa Krola Jerzego, Szetlandy Poludniowe, Antarktyka).  Faunistic, zoogeographic and biocenotic remarks on benthic fauna  of the Admiralty Bay  (King  George  Island,  South  Shetland  Islands, Antarctica). Przeglad Zoologiczny, 31, 2: 127-137.

1986

Arnaud  P.  M.,  Jazdzewski  K.,  Presler  P.,  Siciński J. 1986.  Preliminary survey of  benthic  invertebrates  collected  by  Polish Antarctic Expeditions in Admiralty Bay (King  George  Island,  South Shetland Islands, Antarctica).  Pol.  Polar  Res. 7, 1-2: 7-24.

Siciński J., 1986.  Benthic  assemblages  of  Polychaeta  in  chosen regions of the Admiralty Bay (King  George  Island,  South  Shetland Islands). Pol. Polar Res, 7, 1-2: 63-78.

Siciński J., 1986. Application  of  the  dendrite  analysis  in  the discussion on the biogeography of the Antarctic. Pol. Polar Res., 7, 3: 305-317.

Jazdzewski K.,  Jurasz  W.,  Kittel  W.,  Presler  E.,  Presler  P., Siciński J. 1986. Abundance and biomass  estimates  of  the  benthic fauna in Admiralty Bay, King George Island South  Shetland  Islands.  Polar Biol., 6: 5-16.

do 1985

Konopacka A., Siciński J., 1985. Macrofauna inhabiting the  colonies of the sponge Spongilla lacustris (L.) in the River Gać  In:  XIII.  Ecology of aquatic organisms.  3.  Animals. Verh.  Internat.  Verein. Limnol., 22: 2968-2973.

Niesiolowski  S., Siciński J. 1982.  Uwagi  o  larwach  muchowek (Diptera)   rzeki   Lubrzanki   w   Gorach   Swietokrzyskich.   Acta Universitatis Lodziensis, Folia limnologica, 1: 61-79.

Siciński J., 1982.  Charakterystyka  ochotkowatych  (Chironomidae, Diptera)  rzeki  Lubrzanki  na  podstawie   badan   imagines.   Acta Universitatis Lodziensis, Folia limnologica , 1: 99-129.

Siciński J. 1982. Note on the polychaetes of the Bay of Puck, Southern Baltic Sea. Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Lodz, vol. XXXII, 6: 1-11.

Siciński J., 1976. Zasiedlenie wybranych typow siedlisk rzeki Pilicy przez   larwy   ochotkowatych    (Chironomidae,    Diptera).    Acta Universitatis Lodziensis, Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Lodzkiego, Nauki matematyczno- przyrodnicze, Seria II, zeszyt 9: 155-168.

Artykuły popularnonaukowe, przeglądowe, recenzje, podręczniki etc.

Siciński J., Pabis K. 2014. Fauna denna Zatoki Admiralicji w badaniach Zakładu Biologii Polarnej i Oceanobiologii Uniwersytetu Łódzkiego podczas Międzynarodowego Roku Polarnego 2007-2009. Biuletyn Polarny. 17-18: 19-22.

Siciński J., Pabis K. 2013. Zoobentos Zatoki Admiralicji. Kosmos. 62 (3): 309-321.

Siciński J. 2013. Profesor Wojciech Kittel (1940-2012) Kronika, Pismo Uniwersytetu Łódzkiego. 1 (133): 40-41

Siciński J. 2013. Profesor Stefan Niesiołowski – entomologist, hydrobilogis and politician. Polish Journal of Entomology. 82: 227-231

Siciński J. 2010. W Międzynarodowym Roku Polarnym. Kronika, Pismo Uniwersytetu Łódzkiego. 4 (121): 17-19.

Siciński J. 2010. 3.1. Nauki biologiczne. [W:] Polskie badania polarne – potencjał intelektualny, instytucjonalny i osobowy (A. Guterch red.). [W:] Refleksje nad stanem wybranych obszarów nauki w Polsce w ocenie Zespołów Integracyjnych i Integracyjno ? Eksperckich PAN (M. Grabianowski red.), Polska Akademia Nauk, Warszawa, 619 ? 634.

Siciński J. 2009. Pierścienice – Annelida. W: Błaszak Cz. (red.) Zoologia. Bezkręgowce. PWN, Warsza-wa: 601-685

Siciński J. Gazdzicki A. 2006. Polish Antarctic research, Report to SCAR 2004- 2005. Polish Academy of Sciences, Polish National Committee on SCAR. Warszawa:

Siciński J. 2004. Przyroda bogactwem regionu. Lodzcy biolodzy miastu. Kronika Miasta Lodzi, kwartalnik, 1/2004, 47 – 54.

Siciński J. and Tonczyk G. 2003.  Grabia obiektem badan biologicznych. Kronika, Pismo Uniwersytetu Lodzkiego, Nr 1(78), rok XIII: 6 – 8.

Tonczyk G., Laskowski Z. and Siciński J. 2003. Zgrupowania makrozoobentosu Neru. W: Raport o stanie srodowiska w wojewodztwie lodzkim w 2002 roku. 100 – 103.

Siciński J. 2003. Nauki Przyrodnicze – biologia, chemia, fizyka i ochrona srodowiska. W: Wklad lodzkiej nauki, techniki i sztuki w rozwoj miasta i regionu. III Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki 2003. Lodzkie Towarzystwo Naukowe, Lodz 2003, 39 – 49.

Siciński J. (ed.),  2002. Polish Antartctic Research. Report to SCAR 1998 – 2001. Polish Academy of Sciences, Polish National Committee on SCAR, Warszawa: 1 – 24.

Birkenmajer K., Gazdzicki A., Glowacki P., Gorski M., Grad M., Guterch A., Jania J., Jazdzewski K.,. Kwarecki K., Ligowski R., Machowski J., Pekala K., Rakusa-Susczewski S., Siciński J., Weslawski M. and Zalewski M. 2002. Ramowy Narodowy Program Badan Polarnych 2002 – 2010. A. Guterch (ed.), Komitet Badan Polarnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa: 1- 101.

Birkenmajer K., Gazdzicki A., Glowacki P., Gorski M., Grad M., Guterch A., Jania J., Jazdzewski K.,. Kwarecki K., Ligowski R., Machowski J., Pekala K., Rakusa-Susczewski S., Siciński J., Weslawski M. and Zalewski M. 2002. Arctic and Antarctic Research Programme of Poland 2002 – 2010. A. Guterch (ed.), Committee on Polar Research, Polish Academy of Sciences, Warsaw: 1- 95.

Siciński J., 2000. Wigilia w srodku lata, tygodnik NOWE ZYCIE PABIANIC, 22.12.2000R., Rok IV (196), p.6.

Siciński J. 2000. Professor Krzysztof Jazdzewski – 40 years of scientific activity. Polish Polar Research, 21, 3-4, 209-216.

Siciński J., 2000. Profesor Krzysztof Jazdzewski – 40 lat pracy tworczeJ. Biuletyn Polarny, 8, Krakow – Lublin, 2000, 4347.

Siciński J., 2000. Tworca lodzkiej szkoly biologow polarnych. KRONIKA, Pismo Uniwersytetu Lodzkiego, Nr 5(64), Rok X, 16 – 18.

Jazdzewski K. i Siciński J. 1998. Zoobentos antarktyczny. Kosmos, 47,4, 499-524.

Siciński J., 1997. Niewidzialni sprzymierzency lak, pol i lasow  (o faunie glebowej), miesiecznik NA ZIEMI ZGIERSKIEJ z marca 1997.

Siciński J., 1997. Polski dom na King George, Tygodnik Lodzki PARADA, Nr 6, Rok I, 1/06/1997

Siciński J., 1997. Polski dom w Antarktyce?, Kronika, Pismo Uniwersytetu Lodzkiego, Nr 2 (43), maj 1997, Rok VII.

Jazdzewski K., Siciński J. 1997. Lodzcy badacze Antarktyki Miesiecznik Informacyjno – Publicystyczny NAUKA i PRZYSZLOSĆ, sierpien 1997, Nr 8 (81), Rok VII.

Siciński J., 1997.  Bioroznorodnosć, W DRODZE, miesiecznik poswiecony zyciu chrzescijanskiemu, 9(289), 54 ? 62.

Siciński J., 1996. Nie bojmy sie pajakow (o biologii i ekologii pajakow), miesiecznik NA ZIEMI ZGIERSKIEJ z marca 1996.

Siciński J., 1996. Bezbronne olbrzymy (historia polowan na wieloryby), miesiecznik NA ZIEMI ZGIERSKIEJ z kwietnia 1996.

Siciński J., 1996. Rajskie ogrody na dnie oceanu (o hydrotermach), miesiecznik NA ZIEMI ZGIERSKIEJ  z maja 1996.

Siciński J., 1996. Lazurowa kraina slonca (o rafach koralowych), miesiecznik NA ZIEMI ZGIERSKIEJ z czerwca 1996.

Siciński J., 1996. Upierzeni plywacy i nurkowie (o biologii pingwinow), miesiecznik NA ZIEMI ZGIERSKIEJ z lipca 1996.

Siciński J., 1996. Ambasada wsrod lodow (o Szetlandach Poludniowych i o Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego), miesiecznik NA ZIEMI ZGIERSKIEJ z wrzesnia 1996.

Siciński J., 1996. Lodowka na antypodach (o lodzie antarktycznym), miesiecznik NA ZIEMI ZGIERSKIEJ z pazdziernika 1996.

Siciński J., 1996. Najwieksze bogactwo Ziemi (o bioroznorodnosci), miesiecznik NA ZIEMI ZGIERSKIEJ z listopada 1996.

Siciński J., 1996. Boze Narodzenia u dolu globusa, EXPRESS ILUSTROWANY, Lodz, 24, 25 i 26 grudnia 1996.

Siciński J., 1996. Polskie rocznice antarktyczne (100 rocznica wyprawy antarktycznej na statku Belgica i 20 rocznica powstania Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego na Wyspie Krola Jerzego, Szetlandy Poludniowe), miesiecznik NA ZIEMI ZGIERSKIEJ z lutego 1996.

Siciński J. 1995. Program naukowy XVII Polskiej Wyprawy Antarktycznej PAN do Stacji im. H. Arctowskiego (3 grudnia 1992 – 23 marca 1994). Biuletyn Polarny 3, 7-11.

Siciński J.,  Oko w oko z wielorybem, GAZETA PABIANICKA z 12 maja 1993.

Siciński J., 1993.  Jest czas rownonocy – list z Antarktyki, GAZETA PABIANICKA z 21 lipca 1993.