Piotr Presler

Prace oryginalne:

Sicinski J., Jazdzewski K., DeBroyer C., Presler P., Ligowski R., Nonato E.F., Corbisier T.N., Petti M.A.V., Brito T.A.S., Lavrado H.P., Blazewicz-Paszkowycz M., Pabis K., Jazdzewska A., Campos L.S. 2010. Admiralty Bay Benthos diversity – A census of a complex polar ecosystem. Deep-Sea Research II DOI:10.1016/j.dsr2.2010.09.005

Zdzitowiecki K., Presler P. 2001. Occurrence of Acanthocephala in intermediate hosts, Amphipoda, in Admiralty Bay, South Shetland Islands, Antarctica. Polish Polar Research 22, 3-4: 205-212

Legeżyńska J., Węsławski J. M., Presler P. 2000. Benthic scavengers collected by baited traps in the high Arctic. Polar Biology 23: 539-544

Presler P., Figielska E. 1997. New data on the Asteroidea of Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands. Polish Polar Research 18, 2: 107-117

Jażdżewski K., Siciński J., Presler P. 1993. Remarks on the bottom fauna of Admiralty Bay, South Shetlands, Antarctica. XX Polar Symposium, Human impact on polar environment, Lublin 1993: 169-176

Presler P. 1993. 12.2. Necrophagous invertebrates. In: The maritime Antarctic coastal ecosystem of Admiralty Bay, S. Rakusa-Suszczewski (ed.). Dept. Antarct. Biol. PAS Warsaw: 96 – 100

Presler P. 1993. 12.5. Ophiuroidea. in: The maritime Antarctic coastal ecosystem of Admiralty Bay, S. Rakusa-Suszczewski (ed.). Dept. Antarct. Biol. PAS Warsaw: 117-119.

Anisimova N.A., Presler P., Węsławski J.M. 1992. Echinodermata. In: Atlas of the marine fauna of Southern Spitsbergen. Vol. 2. Invertebrates. Part 2., R.Z. Klekowski and J.M. Węsławski (eds.), Polish Academy of Sciences, Institute of Ecology, Institute Oceanology, Gdańsk: 153-209

Presler P. 1992. 12. Zoobentos. 12.2 Ophiuroidea (w: Zatoka Admiralicji. Ekosystem strefy przybrzeżnej morskiej Antarktyki. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Rakusa-Suszczewskiego). Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, Dziekanów Leśny: 141-145

Jażdżewski K., Arnaud P.M., Presler P., Siciński J. 1987. Uwagi faunistyczne, zoogeograficzne i biocenotyczne o faunie dennej Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe, Antarktyka). Przegląd Zoologiczny 31, 2: 127-137

Arnaud P.M., Jażdżewski K., Presler P., Siciński J. 1986. Preliminary survey of benthic invertebrates collected by Polish Antarctic Expeditions in Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands, Antarctica). Polish Polar Research 7, 1-2: 7-24

Jażdżewski K., Jurasz W., Kittel W., Presler E., Presler P., Siciński J. 1986. Abundance and biomass estimates of the benthic fauna in Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands. Polar Biology 6: 5 -16

Presler P. 1986. Necrophagous invertebrates of the Admiralty Bay of King George Island (South Shetland Islands, Antarctica). Polish Polar Research 7, 1-2: 25-61

Jurasz W., Kittel W., Presler P., 1983. Life cycle of Branchinecta gaini Daday, 1910, (Branchiopoda, Anostraca) from King George Island, South Shetland Islands. Polish Polar Research 4, 1-4: 143-154

Linkowski T.B., Presler P., Żukowski C. 1983. Food habits of nototheniid fishes (Nototheniidae) in Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands). Polish Polar Research 4, 1-4: 79-95

Presler P., Jażdżewski K., Jurasz W., Kittel W., Siciński J. 1981. Uwagi o strukturze zgrupowań fauny dennej Zatoki Admiralicji Wyspy Króla Jerzego (Szetlandy Południowe). VIII Sympozjum Polarne, Materiały, Sosnowiec: 195-206

Kittel W., Presler P. 1980. Morphology of the postlarval developmental stages of Euphausia crystallorophias Holt et Tattersall, 1906 (Euphausiacea, Crustacea). Polish Archives of  Hydrobiology 27, 2: 259-265

Presler P. 1980. Phenological and physiographical observations carried out during the first wintering at the Arctowski Station in 1977. Polish Archives of  Hydrobiology 27, 2: 245-252

Volkman N.J., Presler P., Trivelpiece W. 1980. Diets of pygoscelid penguins at King George Island, Antarctica. Condor 82: 373-378

Presler P. 1976. Występowanie, biologia i ekologia błotniarki moczarowej – Galba truncatula (Müll.) – w dolinie Pilicy na odcinku od Sulejowa do Tomaszowa Mazowieckiego. Acta Universitatis Lodziensis Folia Limnologica ser. II, 9: 57-69

Prace popularnonaukowe, przeglądowe, recenzje etc.

Presler P. 1984. Pracownia Biologii Polarnej Zakładu Zoologii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego (w: Zbiory zoologiczne w polskich instytucjach państwowych. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Razowskiego). Przegląd Zoologiczny 28, 3: 331-332