Ewa Presler

Prace oryginalne:

Bis, B., Piechocki A., Tończyk G., Siciński J., Niesiolowski S., Jażdżewska T., Jażdżewski K., Wiedeńska J., Majecki J., Rakowska B., Żelazna-Wieczorek J., Szczepocka E., Burchard D., Jakubowski M., Matusiak E., Presler E., Soszyńska-Maj A., Krysiak I., Chodecka K., Józefowicz P., Laskowski Z., Pawlikowska M., Piotrkowska A., Kostecka A., Bącela K., Jaskuła R. 2005. Projekt STAR: Ekologiczna klasyfikacja wód płynących zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. W: Kulesza, K. (red.). Typologia i Warunki Referencyjne Wód Powierzchniowych, Wyd. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa: 133-141.

Jażdżewski K., Presler E. 1988. Hyperiid amphipods collected by the Polish Antarctic Expedition in the Scotia Sea and in the South Shetland Islands area. Crustaceana, Suppl., 13: 61- 71

Jażdżewski K., Jurasz W., Kittel W., Presler E., Presler P., Siciński J. 1986. Abundance and biomass estimates of the benthic fauna in Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands. Polar Biology 6: 5-11

Witek Z., Kittel W., Czykieta H., Żmijewska M. I., Presler E. 1985. Macrozooplankton in the southern Drake Passage and in the Bransfield Strait during BIOMASS-SIBEXS (December 1983 – January 1984). Polish Polar Research 6, (1-2): 95-115

Witek Z., Kittel W., Żmijewska M. I., Czykieta H., Presler E. 1984. Macrozooplankton in the southern Drake Passage and in the Bransfield Strait during early summer of 1983-1984 (BIOMASS-SIBEX). Int. Council Explor. Sea, C.M. 1984/L:32: 1-18, Biological Oceanography Committee