Mateusz Płóciennik

Prace oryginalne:

Mateusz Płóciennik

plociennik_cv
Zakład Limnologii i Ochrony Wód
e-mail: mplociennik10@outlook.com
tel.: +42 635 44-41

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2010: Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska – adiunkt
2010: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych (hydrobiologia), Uniwersytet Łódzki
Temat: Sukcesja zgrupowań Chironomidae torfowiska i paleojeziora Żabieniec w późnym vistulianie i holocenie

Zainteresowania naukowe:

– ekologia i faunistyka ochotkowatych (Chironomidae)
– paleolimnologia i paleoklimatologia
– faunistyka motyli (Lepidoptera)

Wybrane publikacje

2016

Kittel P., Płóciennik M, Borówka R.K., Okupny D., Pawłowski D., Peyron O., Stachowicz-Rybka R., Obremska M., Cywa K. 2016. Early Holocene hydrology and environments of the Ner River (Poland). Quaternary Research 85:187-203

2015

Płóciennik M., Kruk A., Forysiak J., Pawłowski D., Mianowicz K., Elias S., Borówka R.K., Kolss M., Obremska M., Coope R., Krąpiec M., Kittel P., Żurek. S. 2015. Fen ecosystem response to water-level fluctuations during the early and middle Holocene in Central Europe: a case study from Wilczków, Poland. Boreas 44(4):721-740.

Pawłowski D., Płóciennik M., Brooks S.J., Luoto T.P.,  Milecka K., Nevalainen L., Peyron O., Self A., Zieliński T.. 2015. A multiproxy study of Younger Dryas and Early Holocene climatic conditions from the Grabia River paleo-oxbow lake (central Poland). Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 438:35-50.

2014

Kittel P., Muzolf B., Płóciennik M., Elias S., Brooks S.J., Lutyńska M., Pawłowski D., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Okupny D., Głąb Z., Mueller-Bieniek A. 2014. A multi-proxy reconstruction from Lutomiersk-Koziówki, Central Poland, in the context of early modern hemp and flax processing. Journal of Archaeological Science 50:318-337

Płóciennik M., Karaouzas I. 2014. The Chironomidae (Diptera) fauna of Greece: Ecological distributions and patterns, taxalist and new records. Annales de Limnologie – International Journal of Limnology 50:19-3

2013

Płóciennik M., Gadawski P., TempelmanD.,RissH. W. 2013. First records from Poland of Glyptotendipesospeli Contreras-Lichtenberg &Kiknadze, 1999 and G. signatus (Kieffer, 1909).Spixiana 36(1): 93-96.

2012

Płóciennik M., Pešić V.. 2012. New records and list of non-biting midges (Chironomidae) from Montenegro. Biologia Serbica 34(1-2): 36-50.

Kittel P., Elias S., Mueller-Bieniek A., Pawłowski D., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Okupny D. 2012. Badania paleoekologiczne reliktów nowożytnego moczydła. w: Lutomiersk-Koziówki, stanowisko 3 a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłku paleolitu po okres nowożytny. (Red. Ryszard Grygiel). Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Aneks 8. 1-3.

Płóciennik M., Popović N., Gadawski P. 2012. First record of Glyptotendipes barbipes from Serbia. Lauterbornia 74: 29-32

2011

Klukowska M., Płóciennik M., Żbikowski J. 2011. Lipiniella moderata (Diptera, Chironomidae) – new species for the Polish fauna. Lauterbornia 72: 1-6

Płóciennik M., Pawlikiewicz P., Jaworski T. 2011. Nowe dane faunistyczne o motylach minujących (Lepidoptera) okolic Łodzi. Wiadomości Entomologiczne 30 (2): 99-103

Płóciennik M., Self A., Birks H.J.B., Brooks S.J. 2011. Chironomidae (Insecta: Diptera) succession in Żabieniec bog and its palaeo-lake (central Poland) through the Late Weichselian and Holocene. Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology DOI:10.1016/j.palaeo.2011.05.010

2010

Płóciennik M. 2010. Sukcesja zgrupowań Chironomidae torfowiska Żabieniec w późnym vistulianie i holocenie. w: Twardy J., Żurek S., Forysiak J. (red.) Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 141 ? 150.

Forysiak J., Borówka R. K., Pawłowski D., Płóciennik M., Twardy J., Żelazna-Wieczorek J., Kloss M., Żurek S. 2010. Rozwój zbiornika Żabieniec w późnym glacjale i jego znaczenie dla paleoekologii i paleogeografii.  w: Twardy J., Żurek S., Forysiak J. (red.) Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 191 ? 202.

Forysiak J., Borówka R. K., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Pawłowski D., Płóciennik M., Twardy J., Żurek S. 2010. Holoceński rozwój torfowiska Żabieniec i jego znaczenie dla paleoekologii i paleogeografii. w: Twardy J., Żurek S., Forysiak J. (red.) Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 203 ? 214.

Płóciennik M., Rossaro B., Kazimierczak J.. 2010. Four species of non-biting midges (Chironomidae) new for Cyprus.  Lauterbornia 70: 137-139

Płóciennik M., Klukowska M.. 2010. Ochotkowate (Diptera: Chironomidae). W: Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Red: Radomir Jaskuła, Grzegorz Tończyk. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Mazowiecko-Świetokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź:  139 – 145.

2009

Lamentowicz M., Balwierz Z., Forysiak J., Płóciennik M., Kittel P., Kloss M., Twardy J., Żurek S., Pawlyta J. 2009. Multiproxy study of anthropogenic and climatic changes in the last two millennia from a small mire in central Poland. Hydrobiologia DOI 10.1007/s10750-009-9812-y

Płóciennik M. 2009. Three species of Chironomidae (Diptera) new for the Polish fauna. Lauterbornia 67: 107-111

Płóciennik M., Siciński J. 2009. Ochotkowate (Diptera: Chironomidae) w: Jaskuła R., Tończyk G (red.). Owady (Insecta) Spalskiego Parku Krajobrazowego. Część I: 99 – 104

Płóciennik M., Tończyk G. 2009. Is Aquarius najas (Heteroptera: Gerridae) bivoltism possibile in central Poland ? Polskie Pismo Entomologiczne 78: 253 ? 260

Płóciennik M., Pawlikiewicz P., Pabis K. 2009. Palpita vitrealis (Rossi, 1794) and Lygephila craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Lepidoptera new for the fauna of Albania. Journal of the Entomological Research Society 11(9): 39-41

do 2008

Płóciennik M.. 2008. New records of Chironomidae (Diptera) from Albania. Lauterbornia 63: 101-108

Plociennik M., Lelo S., Jaskuła R. 2007. Species and genus of Noctuidae (Lepidoptera) new for Bosnia and Herzegovina with records of some other moths and butterflies. Acta entomologica serbica 12 (1):11-16

Kazimierczak J., Płóciennik M., Pabis K. 2006. Motyle (Lepidoptera) Zaborskiego Parku Krajobrazowego i okolic – wyniki badań wstępnych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25 (2): 69-84

Prace popularnonaukowe:

Płóciennik M. 2007. Klink A. G., Moller Pillot H. K M. 2003. Chironomidae Larvae. Key to Higher Taxa and Species of the Lowlands of Northwestern Europe. – recenzja klucza do oznaczania larw. Dipteron 23: 76-78.

Płóciennik M. 2005. Zastosowanie subfosylnych szczątków ochotkowatych (Diptera: Chironomidae) w badaniach nad paleoklimatem i rekonstrukcją zmian w środowisku. Kosmos 54 (4): 401-406
Płóciennik M. 2005. Przystosowania nartnikow do zycia na wodzie. Wszechswiat 106 (7-9): 227-228