Stefan Niesiołowski

Prace oryginalne i monografie:

Niesiołowski S. 2006. Morphology, biology, phenology and occurrence of the genus Empis Linnaeus (Empididae, Diptera) in Poland Fragmenta Faunistica 49 (1): 1-39.

Niesiołowski S. 2005. Wujkowate (Empididae: Hemerodromiinae, Clinocerinae). Fauna Słodkowodna Polski. 205 pp.

Bis, B., Piechocki A., Tończyk G., Siciński J., Niesiolowski S., Jażdżewska T., Jażdżewski K., Wiedeńska J., Majecki J., Rakowska B., Żelazna-Wieczorek J., Szczepocka E., Burchard D., Jakubowski M., Matusiak E., Presler E., Soszyńska-Maj A., Krysiak I., Chodecka K., Józefowicz P., Laskowski Z., Pawlikowska M., Piotrkowska A., Kostecka A., Bącela K., Jaskuła R. 2005. Projekt STAR: Ekologiczna klasyfikacja wód płynących zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. W: Kulesza, K. (red.). Typologia i Warunki Referencyjne Wód Powierzchniowych, Wyd. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa: 133-141.

Krysiak I., Niesiołowski S. 2004. Wiedemannia pieninensis a new species of aquatic empidid (Diptera, Empididae) from Poland. Aquatic Insects, 26,: 143-146.

Niesiołowski S., Bokłak E. 2001. Meszki (Simuliidae, Diptera). Fauna Słodkowodna Polski, Łódź, 200pp.

Niesiołowski S. 1997. Simuliidae w: J. Razowski. Wykaz zwierząt Polski. t. II, Kraków, 5: 178-180.

Wagner R., Niesiołowski S. 1997. New records of Polish Thamualeidae (Diptera). Studia dipterol., 2: 499-500.

Niesiołowski S., Krysiak I. 1996. Genus Hilara Meigen, 1822 (Empididae, Diptera) in Poland. Acta Univ. Lodz., Folia limnol., 6: 77-251.

Niesiołowski S. 1992. Notes on the synonyms in genera Wiedemannia and Clinocera (Diptera, Empididae, Clinocerinae). Pol. Pismo Ent., 61: 131-136.

Niesiołowski S. 1992. Empididae aquatica, Wodne wujkowate (Insecta: Diptera). Fauna Polski, 14, 128pp.

Niesiołowski S. 1991. The new species of the genus Hilara Meigen (Diptera, Empididae) from Poland. Acta Univ. Lodz., Folia limnol., 4: 77-90.

Niesiołowski S., Palaczyk A. 1991. Empididae w:J. Razowski. Wykaz zwierząt. t. II, Kraków, 7: 142-149.

Niesiołowski S. 1990. Morfologia, biologia i występowanie w Polsce wodnych Empididae (Diptera, Brachycera). Wyd. UŁ łódź: 1-169.

Niesiołowski S. 1987. Wiedemannia jazdzewskii sp.n. and Hemerodromia mazoviensis sp.n., new species of Empididae (Diptera, Brachycera) from Poland. Pol. Pismo Ento., 57: 519-522.

Niesiołowski S. 1987. The variability and anomalies in blacj flies (Simuliidae, Diptera). Acta Univ. Lodz., Folia limnol., 2: 81-95.

Wagner R., Niesiołowski S. 1987. Zwei neue Chelifera-Arten aus der flavella-Gruppe. Nachr. bl. bayer. Ent., Munchen, 37: 109-112.
Niesiołowski S. 1988. Wiedemannia escheri (Zetterstedt, 1838) and Wiedemannia hirtiloba (Speiser, 1924) new synonym of Wiedemannia zetterstedti (Fallen, 1826). Aquatic Insects, 10: 185-187.

Wagner R., Niesiołowski S. 1986. Psychodidae (Diptera, Nematocera) found over streams of the Świętokrzyski National Park and its surroundings. Fragm. Faun., 30, 5: 53-61.

Niesiołowski S. 1986. Diptera of the genus Hilara Meigen (Empididae, Brachycera) occuring in the Świętokrzyskie Mountains in Central Poland. Fragm. Faun., 30, 6: 63-97.

Niesiołowski S. 1986. Three new species of the genus Hilara Meigen (Diptera, Empididae) from the Kampinoski National Park and its surroundings. Pol. Pismo Ent., 56: 317-322.

Niesiołowski S. 1986. Two new species of Hemerodromiinae from Poland (Diptera, Empididae). Entomofauna, Linz, 7: 349-356.

Niesiołowski S., Piechocki A., Wiedeńska J. 1985. Hydrobiologiczna charakterystyka rzeki Lubrzanki na podstawie badań bentosu. Ochrona i zagospodarowanie niewielkich rzek, Łódź ? Warszawa, : 49-54.

Niesiołowski S. 1983. A new species Hilara sanctaecrucis sp. n. (Empididae, Diptera) from Poland. Pol. Pismo Ent., 53: 139-142.

Niesiołowski S. 1982. Stream ecosystems in mountains grassland (West Carpathian). 10. Simuliidae and Empididae (Diptera). Acta Hydrobiol., 24, 4: 399-403.

Niesiołowski S. 1982. Uwagi o występowaniu meszek (Simuliidae, Diptera) w rzece Lubrzance w Górach Świętokrzyskich. Acta Univ. Lodz., Folia limnol., 1: 81-98

Niesiołowski S., Siciński J. 1982. Uwagi o larwach muchówek (Diptera) rzeki Lubrzanki w Górach Świętokrzyskich. Acta Univ. Lodz., Folia limnol., 1: 61-79.

Niesiołowski S., 1980, Meszki (Simuliidae, Diptera) rzek Widawki i Grabi. Pol. Pismo Ent., 80: 413-462.

Niesiołowski S., 1980. Skład gatunkowy i fenologia meszek (Simuliidae, Diptera) w rezerwacie Niebieskie Źródła. Zesz. Nauk. Uniw. Łódz., ser. 2. 33: 249-266.

Niesiołowski S. 1980. Beziehungen zwischen aquatischen Entwicklungsstadien der Kriebelmucken (Simuliidae), Zuckmucken (Chironomidae) und Kocherfliegen (Trichoptera). Ent. Z., 12: 137-143.

Niesiołowski S. 1980. Rozmieszczenie meszek (Simuliidae, Diptera) w Beskidzie niskim i polskiej części Bieszczadów Zachodnich przedstawione metodą dendrytów. Zesz. Nauk. Uniw. Łódz., ser. 2, 33: 233-248.

Niesiolowski S. 1980. Studies on the abundance, biomass and vertical distribution of larvae and pupae of black flies (Simuliidae, Diptera) on plants of the Grabia River, Poland. Hydrobiologia, 75: 149-156.

Kittel W., Niesiołowski S., Wiedeńska J., 1980. Widelnice, meszki i pijawki (Plecoptera, Simuliidae, Hirudinea) wybranego potoku Łysogór. Zesz. Nauk. Uniw. Łódz., ser. 2, 33: 155-188.

Niesiołowski S., 1978. Meszki (Simuliidae) Gór Świętokrzyskich. Wiad. Parazytol., 24, 5: 597-608.

Niesiolowski S., 1978. Nowy dla Tatr gatunek meszki Eusimulium codreanui Serban, 1958 (Simuliidae, Diptera). Przegl. Zool., 22, 2: 147-152.

Niesiołowski S., 1969. Nowe stanowiska meszki Simulium ibariense Żivković et Grenier, 1959 (Diptera, Simuliidae) w okolicach Wielunia w Polsce. Pol. Pismo Ent., 39, 2: 381-384.

Niesiołowski S., 1969. Uwagi o meszkach Simuliidae (Diptera, Nematocera) okolic Kościerzyny . Zesz. Nauk. Uniw. Łódz., ser. 2, 33: 37-40.

Niesiołowski S., Bartosz G., 1969. Materiały do występowania drobnych ssaków (Mammalia) w Bieszczadach Zachodnich, Przegl. Zool., XIII, 3: 272-273.

Artykuły popularnonaukowe i przeglądowe:

Niesiołowski S. 2005. Czy zima wytępi komary? Gazeta Łódzka, 33: 2.

Niesiołowski S. 2005. Nie ma much, są muchówki. Na Wzniesieniach. 1: 10-11.

Niesiołowski S. 2004. Świat owadów. Na Wzniesieniach, 2: 11-12.

Niesiołowski S. 2004. Nie ma niepotrzebnych zwierząt, Na wzniesieniach, 11/12: 11-12.

Niesiołowski S. 2003. Wszystkie owady duże i małe. Film. 41: 9.

Niesiołowski S. 2002, Cichy huczek, o polskich płazach i gadach. Polityka, 28: 62-64.

Niesiołowski S. 2001. Tydzień z owadami. Gazeta Łódzka, 153: 6.

Niesiołowski S. 2001. Tydzień z owadami. Gazeta Łódzka, 155: 6.

Niesiołowski S. 2000. Meszki a nie muchy. Gazeta Łódzka, 197: 5.

Niesiołowski S. 2000. Pająki, szczypawki i szerszenie. Gazeta Łódzka, 206: 8.

Niesiołowski S. 2000. Rozmowa o wiośnie. Przekrój, 19: 14.

Niesiołowski S., Soszyńska A. 2000. Fauna naśnieżna. ?Gazeta Łódzka, 299:6.

Niesiołowski S. 1999. O jedności przyrody słów kilka, Życie, 105: 8.

Niesiołowski S. 1996. Błędy i nonsensy w kilku ilustrowanych albumach przyrodniczych wydanych w ostatnich latach. Przeg. Zool., XXXX, 1-2:128-131.

Niesiołwski S. 1984. Zbiory zoologiczne w polskich instytucjach państwowych, Zakład Zoologii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego, Przegl. Zool., XXVIII, 3: 328-331.

Burchard J., Janowska E., Niesiołowski S., 1982. Opis rzeki Lubrzanki jako terenu badań hydrobiologicznych. Acta Univ. Lodz., Folia limnol., 1: 3-17.

Niesiołowski S., 1978. Znaczenie zdrowotne i gospodarcze meszek (Simuliidae, Diptera) z uwzględnieniem aktualnego stanu badań nad tym zagadnieniem w Polsce. Wiad. Parazytol., 26, 6:663-677.

Niesiołowski S., 1968. Hodowla larw i poczwarek meszek Simuliidae (Diptera, Nematocera) w laboratorium, Przegl. Zool., XII, 1: 106-108.