Wojciech Jurasz

Prace oryginalne i monografie:

2013

Jurasz W. 2013. Bezpancerzowce ? Anostraca ? klucz do oznaczania. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 159-160.
Jurasz W. 2013. Bezpancerzowce – Anostraca. [W:]  Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 45-46.
Jurasz W. 2013. Muszloraczki ? Conchostraca – klucz do oznaczania. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 162.
Jurasz W. 2013. Muszloraczki – Conchostraca. [W:]  Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 47-48.
Jurasz W. 2013. Przekopnice ? Notostraca – klucz do oznaczania. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 161.
Jurasz W. 2013. Przekopnice – Notostraca. [W:]  Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 49-50.
Jurasz W. 2013. Skrzelonogi – Branchiopoda. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 44.
Jurasz W. 2013. Tarczenice ? Branchiura – klucz do oznaczania. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p.163.
Jurasz W. 2013. Tarczenice – Branchiura. [W:]  Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 51-52.
Jurasz W. 2013. Wąsonogi ? Cirripedia – klucz do oznaczania. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 164 .
Jurasz W. 2013. Wąsonogi – Cirripedia. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 53-54.

Jurasz W. 2013. Bezpancerzowce – Anostraca. [W:]  Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 45-46, 159-160.

Jurasz W. 2013. Muszloraczki – Conchostraca. [W:]  Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 47-48,162.

Jurasz W. 2013. Przekopnice – Notostraca. [W:]  Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 49-50, 161.

Jurasz W. 2013. Skrzelonogi – Branchiopoda. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 44.

Jurasz W. 2013. Tarczenice – Branchiura. [W:]  Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 51-52, 163.

Jurasz W. 2013. Wąsonogi – Cirripedia. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 53-54, 164.

Grabowski M., Jażdżewski K., Jurasz W. 2013. Skorupiaki – Crustacea ? klucz do oznaczania. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 157- 158.

2012

Dukowska M., Grzybkowska M., Lik J., Jurasz W. 2012. Percid occupation of submersed riverine macrophytes: food resource partitioning between perch (Perca fluviatilis L.) and ruffe (Gymnocephalus cernuus L.). Oceanological and Hydrobiological Studies 41(1): 12-23

2008

Jurasz W., 2008. Balanus improvisus pąkla. [w:] Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz (red.). Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski. Wyd. internetowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, s.4 [nienumerowane].

Jurasz W., 2008. Skrzelonogi Branchiopoda. [w:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E. (red.) Fauna Polski- charakterystyka i wykaz gatunków. Fauna of Poland – characteristics and checklist of species. T.3. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 260.

Jurasz W., 2008. Liścionogi Phyllopoda, Dwupancerzowce Diplostra, Wioślarki Cladocera, Anomopoda, Bosminidae, Chydoridae, Daphniidae, Macrothricidae, Moinidae, Ctenopoda, Holopedidae, Sididae, Haplopoda, Onychopoda, Cercopagidae, Podonidae, Polyphemidae, Laevicaudata, Spinicaudata, Cyzicidae, Limnadiidae, Przekopnice Notostraca, Sarsostraca, Branchinectidae, Branchipodidae, Chirocephalidae, Streptocephalidae, Wykaz gatunków. Species checklist ? Branchiopoda [w:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E. (red.) Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Fauna of Poland – characteristics and checklist of species. T.3. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 260-273

2005

Jurasz W., 2005. Wioślarki (Cladocera) zbiorników śródpolnych i jezior południowych Kujaw. Studium faunistyczno-ekologiczne. Wyd. UŁ, 123 ss.

2003

Jurasz W., 2003. Fauna Cladocera Polski – aktualny stan wiedzy. Przegl. Zool. 47, 1-2: 7-17.

do 2000

Duriš Z., Jurasz W., Kubláková M., Vařecha D., 2000. Ponto-Caspian invading water-flea Cercopagis pengoi in the Gulf of Gdansk, Poland (Crustacea, Cladocera). Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis 192. Biologica-Ecologica. 6-7: 51-56.

Jurasz W., 2000. Water-fleas (Cladocera) of the Niebieskie Źródła nature reserve near Tomaszów Mazowiecki (Central Poland). Acta Univ. Lodz., Folia limnol.,7: 59-77.

Tończyk G., Klukowska M., Jurasz W., Markowski J., 2000. The Niebieskie Źródła nature reserve as a subject of scientific research. Acta Univ. Lodz., Folia limnol., 7: 3-17.

Jurasz W., Duriš Z., Kubláková M., Vařecha D., 2000. Cercopagis (Cercopagis) pengoi (Ostroumov, 1891) (Cladocera) – kolejny przykład ekspansji ponto-kaspijskich skorupiaków w Morzu Bałtyckim. Przegl. Zool. 44, 1-2: 75-78.

Jurasz W., 1992. Wioślarki (Cladocera) Roztocza Środkowego. Fragm. Faun. 35, 18:301-310.

Jurasz W., Amoros C., 1991. Ecological succession in a former meander of the Rhone River, France, reconstructed by Cladocera remains. J. Paleolimnol. 6 (2): 113-132.

Jurasz W., 1991. Wioślarki (Cladocera) Gór Świętokrzyskich. Acta Univ. Lodz., Folia limnol. 4: 45-75.

Jurasz W., 1987. Wioślarki (Cladocera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego i doliny Lubrzanki. Fragm. Faun. 31, 5:69-78.

Jażdżewski K., Jurasz W., Kittel W., Presler E., Presler P., Siciński J., 1986. Abundance and biomass estimates of the benthic fauna in Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands. Polar Biol. 6: 5-16.

Jurasz W., Kittel W., Presler P., 1983. Life cycle of Branchinecta gaini Daday, 1910 (Branchiopoda, Anostraca) from King George Island, South Shetland Islands. Pol. Polar. Res. 4,1-4:143-154.

Inne publikacje:

Jurasz W. 2011. Gromada: małżoraczki – Ostracoda, skrzelonogi ? Branchiopoda, tarczenice – Branchiura, wąsoraczki – Mystacocarida, widłonogi ? Copepoda. [W:] Błaszak C. (red.) Zoologia.Tom 2, część 1. Stawonogi. Szczękoczułkopodobne, skorupiaki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Jurasz W. 2003. Profesor Leszek Kazimierz Pawłowski (1 X 1902 – 16 VIII 1980) – w stulecie urodzin. Wiad. Ekol., 49,2: 167-171.

Jurasz W. 2003. Henri J. Dumont and Stefan V. Negrea. Introduction to the class Branchiopoda. Guides to the identification of the microinvertebrates of the continental waters of the world. 19. Backhuys Publ., Leiden 2002. Przegl. Zool., 47, 1-2: 126 – 127.

Jurasz W., 2000. Oko w oko z ośmiornicą (Korespondencja z Francji). Kronika – Pismo UŁ, 2 (61): 14-15.

Jurasz W., 2000. Dietrich Flöner: Die Haplopoda und Cladocera (ohne Bosminidae) Mitteleuropas. Backhuys Publ., Leiden 2000. Przegl. Zool., 54, 3-4: 243-244.

Jurasz W., 1999. Guides to the identification of the microinvertebrates of the continental waters of the world. Przegl. Zool., 43, 3-4: 243-244.

Jurasz W., 1998. Warsztaty na temat ?Różnorodność biologiczna w wodach słodkich? (Selbu, Norwegia, 5-7 VI 1997 r.). Wiad. Ekol., 44,1: 67-72.

Jurasz W., 1997. IV międzynarodowe sympozjum na temat Cladocera (Postojna, Słowenia, 8-15 VIII 1996 r.). Wiad. Ekol. 43, 2: 179-180.