Krzysztof Jażdżewski

Prace oryginalne i monografie:

2017

Mańko M.K., Słomska A.W., Jażdżewski K. 2017. Siphonophora of the Gulf of Aqaba (Red Sea) and their associations with crustaceans. Marine Biology Research (in press)

2014

Jażdżewski K., Grabowski M., Kupryjanowicz J. 2014. Further records of fossil Amphipoda from Baltic Eocene amber with first evidence of prae-copulatory behaviour in a fossil amphipod and remarks on the taxonomic position of Palaeogammarus Zaddach, 1864. Zootaxa 3765: 401-417.

2013

Minchin D., Jażdżewski K., Anderson R. 2013. Further range expansions of two North American amphipods in Ireland. Irish Naturalist 32: 13-18.

Grabowski M., Jażdżewski K. 2013. Dziesięcionogi – Decapoda ? klucz do oznaczania. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 170-172.
Grabowski M., Jażdżewski K. 2013. Obunogi – Amphipoda ? klucz do oznaczania. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 167-169.
Grabowski M., Jażdżewski K. 2013. Równonogi – Isopoda ? klucz do oznaczania. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 166.
Grabowski M., Jażdżewski K., Jurasz W. 2013. Skorupiaki – Crustacea ? klucz do oznaczania. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 157- 158.
Jażdżewski K. 2013. Obunogi – Amphipoda. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 61-63.
Jażdżewski K., Grabowski M. 2013. Pancerzowce – Malacostraca. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 55-56.
Jażdżewski K., Grabowski M. 2013. Skorupiaki ? Crustacea. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 41-44.
Jażdżewski K., Grabowski M. 2013. Równonogi – Isopoda. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 59-60.

Jażdżewski K. 2013. Obunogi – Amphipoda. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 61-63.

Jażdżewski K., Grabowski M. 2013. Pancerzowce – Malacostraca. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 55-56.

Jażdżewski K., Grabowski M. 2013. Skorupiaki – Crustacea. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 41-44.

Jażdżewski K., Grabowski M. 2013. Równonogi – Isopoda. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 59-60.

Grabowski M., Jażdżewski K. 2013. Dziesięcionogi – Decapoda – klucz do oznaczania. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 170-172.

Grabowski M., Jażdżewski K. 2013. Obunogi – Amphipoda – klucz do oznaczania. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 167-169.

2012

Grabowski M., Rewicz T., Bacela-Spychalska K., Konopacka A., Mamos T., Jazdzewski K. 2012. Cryptic invasion of Baltic lowlands by freshwater amphipod of Pontic origin. Aquatic Invasion 7(3): 337-346 PDF

Sicinski J., Pabis K., Jazdzewski K., Konopacka A., Blazewicz-Paszkowycz M. 2012. Macrozoobenthos of two Antarctic glacial coves: a comparison with non-disturbed bottom areas. Polar Biology 35: 355-367. DOI:10.1007/s00300-011-1081-3 PDF

Jażdżewski K. 2012. Chaetogammarus ischnus (Stebbing, 1899); opisany w rodzaju Gammarus, podawany także w rodzaju Echinogammarus [syn. Chaetogammarus tenellus (G. O. Sars, 1896); Chaetogammarus ischnus sowinskyi (Behning, 1914); Gammarus tenellus behningi Martynow, 1919]. Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Alien species in the fauna of Poland. I. An overwiev of the status. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 1: 172-175

Jażdżewski K. 2012. Chelicorophium curvispinum (G.O. Sars, 1895); opisany w rodzaju Corophium [syn. Corophium curvispinum G.O. Sars, 1895; Corophium curvispinum forma deviumWundsch, 1912]. Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Alien species in the fauna of Poland. I. An overwiev of the status. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 1: 194-197

Jażdżewski K. 2012. Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841); opisany w rodzaju Gammarus. Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Alien species in the fauna of Poland. I. An overwiev of the status. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 1: 180-182

2011

Jażdżewski K. 2011. Ocean nieropoznanej prawdy. [w:] Moja droga do nauki. Pawlik M. (red.) Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź str. 19-44.

Jażdżewski K., Grabowski M. 2011. Pancerzowce Malacostraca. [W:] Błaszak C. (red.) Zoologia.Tom 2, część 1. Stawonogi. Szczękoczułkopodobne, skorupiaki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa: 298-299.

Jażdżewski K. 2011. Łopatonogi Remipedia, Pancarida, Phyllocarida, Skorupiaki Crustacea, Tantulocarida. [W:] Błaszak C. (red.) Zoologia.Tom 2, część 1. Stawonogi. Szczękoczułkopodobne, skorupiaki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Jażdżewski K., Grabowski M. 2011. Alien Crustaceans Along the Southern and Western baltic Sea. [W:] Galil B.S., Clark P.F., Carlton J.T. (eds.) In the Wrong Place – Alien Marine Crustaceans: Distribution, Biology and Impacts, Springer, Dordrecht, p. 323-343.

Sicinski J., Jazdzewski K., DeBroyer C., Presler P., Ligowski R., Nonato E.F., Corbisier T.N., Petti M.A.V., Brito T.A.S., Lavrado H.P., Blazewicz-Paszkowycz M., Pabis K., Jazdzewska A., Campos L.S. 2011. Admiralty Bay Benthos diversity ? A census of a complex polar ecosystem. Deep-Sea Research II DOI:10.1016/j.dsr2.2010.09.005

2010

Jażdżewski K., Kupryjanowicz J. 2010. One more fossil niphargid (Malacostraca: Amphipoda) from Baltic amber. Journal of Crustacean Biology, 30(3):413-416.

2009

Grabowski M., Bącela K., Konopacka A., Jażdżewski K. 2009. Salinity-related distribution of alien amphipods in rivers provides refugia for native species. Biological Invasions 11(9): 2107-2117, DOI 10.1007/s10530-009-9502-8.

2008

Jażdżewska A., Jażdżewski K. 2008. Pontogammarus robustoides (G.O. SARS, 1894) (Crustacea, Amphipoda), a new Ponto-Caspian invader in Great Masurian Lakes (NE Poland). Fragmenta faunistica, 51 (1): 1-7.

Jażdżewski K. 2008. Wąsonogi (Cirripedia). W: W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.), Fauna Polski –  charakterystyka i wykaz gatunków. Muz. Inst.. Zool. PAN, Warszawa, t. 3, 297, 311.

Jażdżewski K. 2008. Pancerzowce (Malacostraca). W: W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red), Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Muz. Inst.. Zool. PAN, Warszawa, t. 3, 274-277, 290-294.

Jażdżewski K. 2008. Skorupiaki (Crustacea). W: W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.), Fauna Polski –  charakterystyka i wykaz gatunków. Muz. Inst.. Zool. PAN, Warszawa, t. 3, 257-259.

Jażdżewski K. 2008. Chaetogammarus ischnus (Stebbing, 1899).W: Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz (red.), Księga gatunków obcych i inwazyjnych w faunie Polski. Inst. Ochr. Przyr. PAN, 253-260. PDF, www.iop.krakow.pl/gatunkiobce

Jażdżewski K. 2008. Chelicorophium curvispinum (G. O. Sars, 1895). W: Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz (red.), Księga gatunków obcych i inwazyjnych w faunie Polski. Inst. Ochr. Przyr. PAN, 261-269. PDF, www.iop.krakow.pl/gatunkiobce

Jażdżewski K. 2008. Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841). W: Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz (red.), Księga gatunków obcych i inwazyjnych w faunie Polski. Inst. Ochr. Przyr. PAN, 359-366. PDF, www.iop.krakow.pl/gatunkiobce

Väinölä R., Witt J. D. S., Grabowski M., Bradbury J. H., Jażdżewski K., Sket B. 2008. Global diversity of amphipods (Amphipoda; Crustacea) in freshwater. In: E. V. Balian, C. Leveque, H. Segers, K. Martens (eds). Freshwater Animal Diversity Assessment. Developments in Hydrobiology 198, 241-255.

Väinölä R., Witt J. D. S., Grabowski M., Bradbury J. H., Jażdżewski K., Sket B. 2008. Global diversity in amphipods (Amphipoda; Crustacea) in freshwater. Hydrobiologia, 595: 241-255.

2007

De Broyer C., Lowry J.K.,  Jażdżewski K., Robert H. 2007. Synopsis of the Amphipoda of the Southern Ocean. Vol. 1: Part 1. Catalogue of the Gammaridean and Corophiidean Amphipoda of the Southern Ocean with distribution and ecological data. Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belgique, Bruxelles, 77, suppl. 1, 324 pp. 1 fig., 4 tabs.

Grabowski M., Jażdżewski K., Konopacka A. 2007. Alien Crustacea in Polish waters – Amphipoda. Aquatic Invasions, 2 (1): 25-38.

2005

Grabowski M., Konopacka A., Jażdżewski K., Janowska E. 2006. Native gammarid species in retreat and invasion of aliens in the Vistula Lagoon (Baltic Sea, Poland). Helgoland Marine Research, 60 (2): 90-97.

Grabowski M., Jażdżewski K., Konopacka A. 2005. Alien Crustacea in Polish waters – introduction and Decapoda. Oceanological and Hydrobiological Studies, 34, suppl. 1: 43-61.

Jażdżewski K., Konopacka A., Grabowski M. 2005. Native and alien malacostracan Crustacea along the Polish Baltic Sea coast in the twentieth century. Oceanological & Hydrobiological Studies, 34, suppl. 1: 175-193.

Bis, B., Piechocki A., Tończyk G., Siciński J., Niesiolowski S., Jażdżewska T., Jażdżewski K., Wiedeńska J., Majecki J., Rakowska B., Żelazna-Wieczorek J., Szczepocka E., Burchard D., Jakubowski M., Matusiak E., Presler E., Soszyńska-Maj A., Krysiak I., Chodecka K., Józefowicz P., Laskowski Z., Pawlikowska M., Piotrkowska A., Kostecka A., Bącela K., Jaskuła R. 2005. Projekt STAR: Ekologiczna klasyfikacja wód płynących zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. W: Kulesza, K. (red.). Typologia i Warunki Referencyjne Wód Powierzchniowych, Wyd. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa: 133-141.

2004

Jażdżewski K., Konopacka A., Grabowski M. 2004. Recent drastic changes in the gammarid fauna (Crustacea, Amphipoda) of the Vistula River deltaic system in Poland caused by alien invaders. Diversity and Distributions, 10: 81-87.

2003

De Broyer C., Jażdżewski K., Dauby P. 2003. Biodiversity patterns in the Southern Ocean: lessons from Crustacea. In: A.H.L. Huiskes, W.W.C. Gieskes, J. Rozema, R.M.L. Schorno, S.M. van der Vies and W.J. Wolf (eds.) Antarctic Biology in a Global Context, Backhuys Publ., Leiden, 201-214

Jażdżewski K. 2003. An invasive Ponto-Caspian amphipod Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841) conquers Great Masurian Lakes, north-eastern Poland. Fragmenta faunistica, 46: 19-25

2002

Bij de Vaate A., Jażdżewski K., Ketelaars H.A.M., Gollasch S., van der Velde G. 2002. Geographical patterns in range extensions of Ponto-Caspian macroinvertebrate species in Europe. Canadian Journal of Fishery and Aquatic Sciences, 59: 1159-1174.

Jażdżewski K., 2002. Malacostraca Pancerzowce. W: Z. Głowaciński (red.) Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce, Pol. Akad. Nauk, Inst. Ochr. Przyr., Kraków; 141-143.

Jażdżewski K. 2002. Changes in the diversity of the populations of gammarid crustaceans in southern Baltic offshore waters. BioMare Newsletter, 2: 4-5.

Jażdżewski K., Konopacka A. 2002. Invasive Ponto-Caspian species in waters of theVistula and Oder basins and of the southern Baltic Sea. In: E. Leppakoski, S. Olenin & S. Gollasch (eds.), Invasive Aquatic Species of Europe. Distribution, Impact and Management, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, Boston, London, 383-398.

Jażdżewski K., Konopacka A., Grabowski M. 2002. Four Ponto-Caspian and one American gammarid species (Crustacea, Amphipoda) recently invading Polish waters. Contributions to Zoology, 71: 115-122.

Jażdżewski K., Kulicka R. 2002. New fossil amphipod, Palaeogammarus polonicus sp. nov. from the Baltic amber. Acta Geologica Polonica, 52: 379-383.

Konopacka A., Jażdżewski K. 2002. Obesogammarus crassus (G.O. Sars, 1894) – one more Ponto-Caspian gammarid species in Polish waters. Fragmenta faunistica, 45: 19-26.

2001

De Broyer C., Duchesne P.-A., Vander Linden C., Van Roozendael F., Jażdżewski K., Sicinski J., Jamar C., Chapelle G., Dauby P., Kuyken T., Nyssen F., Robert H. 2001 (2000). “AntPhipoda”, the biodiversity reference centre for Antarctic Amphipoda: A tool for developing and managining Antarctic marine biodiversity information. Pol. Arch. Hydrobiol., 47, 3-4: 657-669.

Jażdżewski K., De Broyer C., Pudlarz M., Dauby P. 2001 (2000). Amphipods of a stony beach in the maritime Antarctic. Pol. Arch. Hydrobiol., 47, 3-4: 569-577.

Jażdżewski K., De Broyer C., Pudlarz M., Zieliński D. 2001. Seasonal fluctuations of vagile benthos in the uppermost sublittoral of a maritime Antarctic fjord. In: W.E. Arntz & A. Clarke (eds.) Ecological studies in the Antarctic Sea Ice Zone, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 89-96.

Jażdżewski K., De Broyer C., Pudlarz M., Zieliński D. 2001. Seasonal fluctuations of vagile benthos in the uppermost sublittoral of a maritime Antarctic fjord. Polar Biology, 24: 910-917.

Konopacka A., Jażdżewski K., Jędryczkowski W. 2001 (2000). 3. Skorupiaki (Crustacea). 3.1. Pancerzowce (Malacostraca) Bieszczadów. W: Pawłowski J (red.), Monografie Bieszczadzkie, Kraków, Ustrzyki Dolne, 7: 35-47.

2000

Jażdżewski K., Konopacka A. 2000. Immigration history and present distribution of alien crustaceans in Polish waters. In: J.C. von Vaupel Klein and F. Schram (eds.), The biodiversity crisis and Crustacea. Crustacean Issues 12, A.A.Balkema, Rotterdam/Brookfield , 55-64.

Jażdżewski K., Kulicka R. 2000. Ein neuer Flohkrebs (Crustacea) in Baltischen Bernstein. Fossilien, 17 Jhrg. H. 1, Januar 2000: 24-26.

Jażdżewski K., Kulicka R. 2000. A note on amphipod crustaceans in a piece of Baltic amber. Annales Zoologici, 50 (1): 99-100.

1999

Jażdżewski K., Konopacka A. 1999. Necrophagous lysianassoid Amphipoda in the diet of Antarctic tern at King George Island, Antarctica. Antarctic Science, 11 (3): 316-321.

1997

Błażewicz M., Jażdżewski K. 1997 (1996). A contribution to the knowledge of Tanaidacea (Crustacea, Malacostraca) of Admiralty Bay, King George Island, Antarctic. Pol. Polar Res. 17:213-220.

Jażdżewski K. 1997. Malacostraca – Pancerzowce. W: J. Razowski (red.), Wykaz zwierząt Polski. Wyd. Inst. Syst. Ewol. Zwierząt PAN, Kraków, 4: 167-174.

1996

De Broyer C., Jażdżewski K. 1996 (1993). Biodiversity of the Southern Ocean: towards a new synthesis for the Amphipoda (Crustacea). Boll. Mus. Civ. Storia Nat. Verona, 20: 547-568.

Jażdżewski K., Konopacka A. 1996 (1993). Remarks on the morphology, taxonomy and distribution of Corophium curvispinum G.O.Sars, 1895 and Corophium sowinskyi Martynov, 1924 (Crustacea, Amphipoda, Corophiidae). Boll. Mus. Civ. Storia Nat. Verona, 20: 487-501.

1995

Błażewicz M., Jażdżewski K. 1995. Cumacea (Crustacea, Malacostraca) of Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands), preliminary note. Pol. Polar Res. 16 (1-2): 71-85.

Jażdżewski K., Konopacka A. 1995. Pancerzowce – Malacostraca (excl. Oniscoidea). Katalog Fauny Polski, PWN, Warszawa, 13 (1): 165 str.; 2 mapy, 2 tab.

Jażdżewski K., Węsławski J.M., De Broyer C. 1995. A comparison of the amphipod faunal diversity in two polar fjords: Admiralty Bay, King George Island (Antarctic) and Hornsund, Spitsbergen (Arctic). Pol. Arch. Hydrobiol., 42 (4): 367-384.

Meijering M.P.D., Jażdżewski K., Köhn J. 1995. Ecotypes of Amphipoda in central European inland waters. Pol. Arch. Hydrobiol., 42 (4): 572-536.

Vainio J.K., Jażdżewski K., Väinölä R. 1995. Biochemical systematic relationship among the freshwater amphipods Gammarus varsoviensis, G. lacustris and G. pulex. Crustaceana, 68 (6): 687-694.

1993

De Broyer C., Jażdżewski K. 1993. Contribution to the marine biodiversity inventory. A checklist of the Amphipoda (Crustacea) of the Southern Ocean. Documents de Travail d?Inst.roy.Sci..nat.Belgique, Bruxelles, 73: 154 pp; 3 figs., 4 tabs.

Jażdżewski K. 1993. Zoobenthos. 12.4. Amphipoda. In: S. Rakusa-Suszczewski (ed.), The maritime Antarctic coastal ecosystem of Admiralty Bay. Dept. Antarct. Biol., Pol. Acad. Sci., Warszawa; 108-116.

Jażdżewski K., Konopacka A. 1993. Survey and distribution of Crustacea Malacostraca in Poland. Crustaceana, 65 (2): 176-191.

Jażdżewski K., Siciński J. 1993. Zoobenthos. 12.1. General remarks. In: S. Rakusa-Suszczewski (ed.), The maritime Antarctic coastal ecosystem of Admiralty Bay. Dept. Antarct. Biol., Pol. Acad. Sci., Warszawa; 83-95.

Jażdżewski K., Siciński J., Presler P. 1993. Remarks on the bottom fauna of Admiralty Bay, South Shetlands, Antarctica. XX Polar Symposium “Man impact on polar environment”, Lublin 1993; 169-176.

1992

Jażdżewski K. 1992. Pancerzowce (Malacostraca). W: Z. Głowaciński (red.), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Kraków; 105-109.

Jażdżewski K. 1992. Zoobentos. 12.1. Amphipoda. W: S. Rakusa-Suszczewski (red.), Zatoka Admiralicji, Antarktyka. Oficyna Wyd. IE PAN, Dziekanów Leśny; 129-140.

1991

Jażdżewski K., De Broyer C., Teodorczyk W., Konopacka A. 1991. Survey and distributional patterns of the amphipod fauna of Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands). Pol. Polar Res. 12: 461-472.

Jażdżewski K., Teodorczyk W., Siciński J., Kontek B. 1991. Amphipod crustaceans as an important component of zoobenthos of the shallow Antarctic sublittoral. Hydrobiologia, 223: 105-117.

1990

Jażdżewski K. 1990. A redescription of Tiron antarcticus K.H.Barnard, 1932 (Crustacea: Amphipoda: Synopiidae) with an updated key to the species of Tiron Liljeborg, 1865. Proc. Biol. Soc. Washington, 103 (1): 110-119.

Jażdżewski K., De Broyer C. 1990. Morphology and systematic position of the Antarctic and sub-Antarctic synopiid Cardenio paurodactylus Stebbing, 1888 (Crustacea, Amphipoda). Beaufortia, 41 (18): 129-133.

Jażdżewski K., Konopacka A. 1990. Nowe interesujące stanowisko pontokaspijskiego kiełża Echinogammarus ischnus (Stebbing, 1898) (Crustacea, Amphipoda) w Polsce. Prz. Zool., 34 (1): 101-111.

1989

Jażdżewski K., Konopacka A. 1989. Gammarus leopoliensis nov.sp. (Crustacea, Amphipoda) from Eastern Carpathians. Bull. zool. Mus. Univ. Amsterdam, 11 (23): 185-196.

1988

Jażdżewski K., Konopacka A. 1988. Notes on the gammaridean Amphipoda of the Dniester River basin and Eastern Carpathians. Crustaceana, Suppl. 13: 78-89.

Jażdżewski K., Presler E. 1988. Hyperiid amphipods collected by the Polish Antarctic Expeditions in the Scotia Sea and in the South Shetland Islands area. Crustaceana, Suppl. 13: 61-71.

Jażdżewski K., Roux A.L. 1988. Biogéographie de Gammarus roeselii Gervais en Europe, en particulier répartition en France et en Pologne. Crustaceana, Suppl. 13: 272-277.

1987

Jażdżewski K. 1987. Corophium multisetosum Stock in the southern Balthic – some notes on its morphology, ecology and biology. In: K. Siudzinski & L. Ludwig (eds.), Structure, Function and Biological Production of the Baltic Ecosystem. Proc. 4th Symp. Balt. Mar. Biologists; 245-247.

Jażdżewski K., Arnaud P.M., Presler P., Siciński J. 1987. Uwagi faunistyczne, zoogeograficzne i biocenotyczne o faunie Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe, Antarktyka). Prz. zool, 31 (2): 127-137.

1986

Arnaud P.M., Jażdżewski K., Presler P., Siciński J. 1986. Preliminary survey of benthic invertebrates collected by Polish Antarctic Expeditions in Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands, Antarctica). Pol. Polar Res., 7: 7-24.

Jażdżewski K., Jurasz W., Kittel W., Presler E., Presler P., Sicinski J. 1986. Abundance and Biomass Estimates of the Benthic Fauna in Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands. Polar Biol., 6: 5-16.

Witas H., Jażdżewski K. 1986. Oxygen peroxide enzymes in Antarctic fishes and other vertebrates. Pol. Polar Res., 7: 128-155.

1985

Jażdżewski K., Kittel W., Łotocki K. 1985. Distribution and composition of plankton. Atlas of Polish Oceanographic observations in Antarctic waters 1981. BIOMASS, Spec. Issue, Publ. SCAR and SCOR, Scott Polar Res. Inst., Cambridge; 56-64.

Kittel W., Jażdżewski K. 1985. Distribution of krill larvae. Atlas of Polish oceanographic observations in Antarctic waters, 1981. BIOMASS, Spec. Issue, Publ. SCAR and SCOR, Scott Polar Res. Inst., Cambridge; 65-67.

Konopacka A., Jażdżewski K. 1985. Stream ecosystems in mountain grassland (West Carpathians). 13. Gammarid species. Acta Hydrobiol. 27 (3): 369-378.

1982

Jażdżewski K., Fronc R. 1982. Vertical distribution of Gammarus species on the pier in the Gdynia harbour, Baltic Sea. Pol. Arch. Hydrobiol. 29 (2): 221-230.

Jażdżewski K., Kittel W., Łotocki K. 1982. Zooplankton studies in the southern Drake Passage and in the Bransfield Strait during the austral summer (BIOMASS-FIBEX, February-March 1981). Pol. Polar Res., 3: 203-242.

Kittel W., Jażdżewski K. 1982. Studies on the larval stages of Euphausia superba Dana (Crustacea, Euphausiacea) in the southern Drake Passage and in the Bransfield Strait in February and March 1981 during the BIOMASS-FIBEX expedition. Pol. Polar Res.,
3: 273-280.

1981

Jażdżewski K. 1981. Amphipod crustaceans in the diet of pygoscelid penguins of the King George Island, South Shetland Islands, Antarctica. Pol. Polar Res, 2: 133-144.

1980

Brzezińska-Błaszczyk E., Jażdżewski K. 1980. Reproductive cycle of Gammarus fossarum Koch (Crustacea, Amphipoda) in different thermic conditions. Acta Univ. Lodz., Folia limnol., 33: 129-153.

Jażdżewski K. 1980. Range extensions of some gammaridean species in European inland waters caused by human activity. Crustaceana, Suppl. 6: 84-107.

1978

Dzik J., Jażdżewski K. 1978. The euphausiid species of the Antarctic region. Pol. Arch. Hydrobiol. 25 (3): 589-605.

Jażdżewski K., Dzik J., Porębski J., Rakusa-Suszczewski S., Witek Z., Wolnomiejski N. 1978. Biological and populational studies on krill near South Shetland Islands, Scotia Sea and South Georgia in the summer 1976. Pol. Arch. Hydrobiol. 25 (3): 607-631.

Opaliński K.W., Jażdżewski K. 1978. Respiration of some Antarctic amphipods. Pol. Arch. Hydrobiol., Warszawa, 25 (3):643-655.

1977

Jażdżewski K. 1977. Remarks on the morphology of Gammarus fossarum Koch, 1835, and Gammarus kischineffensis Schellenberg, 1937. Crustaceana, Suppl. 4: 201-211.

1976

Jażdżewski K. 1976. Notes on the occurrence and ecology of Chaetogammarus stoerensis (Reid, 1938) and Corophium multisetosum Stock, 1952 (Amphipoda) in the Baltic Sea. Crustaceana, 30 (1): 33-38.

1975

Jażdżewski K. 1975. Morfologia, taksonomia i występowanie w Polsce kiełży z rodzajów Gammarus Fabr. i Chaetogammarus Mart. (Crustacea, Amphipoda). Acta Univ. Lodz., Łódź, 185 str.; 30 rys. 13 tab.

Jażdżewski K. 1975. Remarks on Gammarus lacustris G.O.Sars, 1863, with description of Gammarus varsoviensis n.sp. (Crustacea, Amphipoda). Bijdr. Dierk., 45: 71-86.

Jażdżewski K., Gondko R., Alikhan M.A. 1975. A study of the haemolymph protein pattern in some amphipod and isopod species. Zool. Polon. 25 (1): 73-80.

1974

Alikhan M.K., Jażdżewski K., Gondko R. 1974. Ecological implications of haemolymph protein patterns in some amphipod and isopod species. Current Science, 43 (5): 136-139.

1973

Jażdżewski K. 1973. Ecology of gammarids in the Bay of Puck. Oikos, Suppl. 15: 121-126.

Jażdżewski K., van Mansfelt J.D. 1973. Gammarus kischineffensis Schellenberg, 1937 in south-eastern Poland. Bull. zool. Mus. Univ. Amsterdam, 3 (2): 7-13.

1972

Jażdżewski K. 1972. Fauna Niebieskich Źródeł. Występowanie ośliczki i kiełża na terenie rezerwatu. Zesz. Nauk. UŁ, ser. II, 46: 27-32.

1971

Jażdżewski K. 1971. Ekologia pancerzowców (Malacostraca) Zatoki Puckiej. Acta Biologica et Medica, Gdańskie Tow. Nauk., Gdańsk, 16 (1): 1-78; 9 rys., 9 tab.

1970

Jażdżewski K. 1970. Gammarus inaequicauda Stock in the Baltic Sea. Crustaceana, 19, (2): 216-217.

Jażdżewski K. 1970. Biology of Crustacea Malacostraca in the Bay of Puck, Polish Baltic Sea. Zool. Polon. 20 (4): 423-480.

Jażdżewski K. 1970. Notatka o skorupiakach rzeki Biebrzy. Zesz. Nauk. UŁ, ser.II, 40: 47-55.

Kulamowicz A., Jażdżewski K. 1970. Morfologia Phoxinus phoxinus (L., 1758) Osteichthyes, Cyprinidae ? z potoku Sowlinki w dorzeczu Górnej Wisły. Acta Hydrobiol. 12 (2/3): 251-262.

1969

Jażdżewski K. 1969. Ecology and biology of species of the Jaera albifrons group (Isopoda, Asellota) in the Bay of Puck, Polish Baltic Sea. Crustaceana, 17 (3): 265-281.

Jażdżewski K. 1969. Biology of two hermaphroditic Crustacea, Cyathura carinata (Kröyer) (Isopoda) and Heterotanais oerstedi (Kröyer) (Tanaidacea) in waters of the Polish Baltic Sea. Zool. Polon. 19 (1): 5-25.

1967

Jażdżewski K. 1967. Notatki faunistyczne z okolic Górek Wschodnich. Prz. zool. 11 (3): 282-285.

1966

Jażdżewski K. 1966. Jaera albifrons praehirsuta Forsman w Zatoce Puckiej. Prz. zool.
10 (3): 290-292.

Walter Z., Jażdżewski K. 1966. Badania składu nukleotydowego całkowitego DNA i RNA trzustkowątroby słodkowodnych skorupiaków dziesięcionogich (Crustacea, Decapoda). Zesz. Nauk. UŁ, ser. II, 21: 3-11.

1965

Jażdżewski K. 1965. Letnie obserwacje hydrobiologiczne Zatoki Puckiej właściwej. Zesz. Nauk UŁ, ser.II, 18: 165-174.

1962

Jażdżewski K. 1962. Sphaeroma hookeri Leach (Crustacea, Isopoda) a new species in the fauna of the Polish Baltic Sea coast. Bull. Soc. Sci. Lett., Lodz, 13 (12): 1-9.

Jażdżewski K. 1962. Kilka uwag o faunie dennej Zatoki Puckiej. Prz. zool., 4 (4): 286-290.

1960

Kulamowicz A., Jażdżewski K. 1960. Przyczynek do znajomości taksonomii i rozsiedlenia strzebli błotnej Phoxinus percnurus (Pall.) (Cyprinidae) w Polsce. Zesz. Nauk. UŁ, ser.II, 7: 141-152.

Prace popularno-naukowe, przeglądowe, wspomnienia, publikowane recenzje i in.

2016

Jażdżewski K. 2016. Mój ojciec Konrad Jażdżewski. [w:] Pokolenia naukowców. Jędrzejewski K., Karasiński E. (red.) Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź str. 109-126.

2013

Jażdżewska A., Jażdżewski K., Błażewicz-Paszkowycz M., 2013. Pancerzowce (Malacostraca) Zatoki Admiralicji (Wyspa King George) i ich rola w ekosystemie antarktycznego fiordu. Kosmos 62: 297-308.

2008

Jażdżewski K. 2008. Wyprawa “Karaiby 78″. Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego, (6)(112): 40-41.

Jażdżewski K. 2008. Profesor Andrzej Piechocki. Sylwetki Łódzkich Uczonych, ŁTN, Łódź, 84: 1-36.

2007

Siciński J., Jażdżewski K. 2007. Na wodach Antarktyki. Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego, (2)(102): 1-3, I-IV.

2005

Piechocki A., Jażdżewski K. 2005. Profesor Leszek K. Pawłowski (1902-1980). Kronika, Pismo Uniwersytetu Łódzkiego, Wyd. spec., 60-lecie UŁ,: 153-157.

2003

Jażdżewski K. 2003 (Głos w dyskusji). W: K. Czyżewska, J. Hereźniak (red.) Wkład Profesora Jakuba Mowszowicza w powstanie i rozwój łódzkiej szkoły botanicznej. Wyd. UŁ, Łódź, 38-39.

Jażdżewski K. 2003. Wkład Polaków w badania oceanologiczne Antarktyki. W: Aktualne problemy badania wszechoceanu. Fundacja Oceanarium Warszawskie, Warszawa,: 14-15.

2002

Birkenmajer K., Gaździcki A., Głowacki P., Górski M., Grad M., Guterch A., Jania J., Jażdżewski K., Kwarecki K., Ligowski R., Machowski J., Pękala K., Rakusa-Suszczewski S., Siciński J., Węsławski M., Zalewski M. 2002. Ramowy Narodowy Program Badań Polarnych 2002 ? 2010. Komitet Badań Polarnych PAN, Warszawa, 101str.

Birkenmajer K., Gaździcki A., Głowacki P., Górski M., Grad M., Guterch A., Jania J., Jażdżewski K., Kwarecki K., Ligowski R., Machowski J., Pękala K., Rakusa-Suszczewski S., Siciński J., Węsławski M., Zalewski M. 2002. Arctic and Antarctic Research Programme of Poland 2002-2010. Committee on Polar Research P.A.S., Warsaw, 95pp.

Jażdżewski K. 2002. Wspomnienie o pani Wandzie Frontczakowej. W: R. Żmuda (red.) Wanda Frontczakowa (1927 ? 1999), bibliotekoznawca, bibliograf. WSP w Częstochowie. Ofic. Wyd.-Poligraf. Adam, 144-145.

Jażdżewski K. 2002. 5.3. Gatunki inwazyjne w rzekach – zagrożenie dla lokalnej fauny. Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2001 roku. Bibl. Monitoringu Środowiska, Lublin, 173-175.

Jażdżewski K., Konopacka A., Grabowski M. 2002. Inwazje obcych gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda) w dorzeczach Wisły i Odry. Biuletyn Monitoringu Przyrody, 1/2002 (3), Warszawa, 4-5.

Jażdżewski K., Konopacka A., Grabowski M. 2002. Wędrówki skorupiaków. Przegląd EUREKA, 4(9): 4.

Jażdżewski K., Kittel W., Kittel P. 2002. Antarktyczna stacja im. Henryka Arctowskiego drugim domem łódzkich polarników. ?Co słychać w Andrzejowie?, Gazeta Parafialna, rok XI, nr 2 (129): 8-13.

2000

De Broyer C., Duchesne F., van Roozendael F., Jamar C., Jażdżewski K., Siciński J., Grabowski M., Presler P., Błażewicz-Paszkowycz M., Ligowski R. 2000. A tool for developing and managing the Antarctic marine biodiversity information: the Admiralty Bay Benthos Biodiversity Database (ABBED). Polish Polar Studies, XXVII Polar Symposium, Toru, December 2000: 13-14.

Jażdżewski K. 2000. (Głos w dyskusji): Jubileuszowe refleksje. Biul. Inform. NSZZ Solidarność UŁ, Łódź, 18 grudnia 2000,: 3.

Jażdżewski K., Konopacka A. 2000. Nepuvodni druhy desetinohych korysu v polskich vodach – aktualni stav. Bulletin VURH Vodnany, 1/2: 23-27.

1999

Czyżewska K., Jażdżewski K., Markowski, J. 1999. Co to jest różnorodność biologiczna? W: R. Olaczek & A.U. Warcholińska (red.), Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody. Wyd. UŁ, Łódź: 92-102.

Jażdżewski K. 1999. Konrad Jażdżewski (1908-1985). W: T. Krzemiński (red.), Nad Górną Prosną. Monografia Praszki. Wyd. U.Ł., Łódź: 523-527.

Jażdżewski K. 1999. Różnorodność zwierząt bezkręgowych Polski. W: R. Olaczek & A.U. Warcholinska (red.), Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody. Wyd. UŁ, Łódź: 153-165.

1998

Gaździcki A., Jażdżewski K. 1998. Ekosystemy polarne. Kosmos, 47 (4): 383-386.

Jażdżewski K. 1998. Diversity of Amphipod Crustaceans in Arctic and Antarctic Fjords. Pesq. antárt. bras., 3 (1): 9-14.

Jażdżewski K. 1998. Dr Andrzej Władysław Skalski (1938-1996). Prz. zool., 42 (3-4): 201-205.

Jażdżewski K. 1998. Zastosowanie nurkowania swobodnego w badaniach oceanobiologicznych.  Sprawozd. Czynn. Posiedz. ŁTN, 1997, Łódź, 51: 279-280.

Jażdżewski K. 1998. Zoobenthos of Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands. Pesq. antárt. bras., 3 (1): 1-7.

Jażdżewski K., Siciński J. 1998. Zoobentos antarktyczny. Kosmos, 47 (4): 499-524.

Rakusa-Suszczewski S., Jażdżewski K., Ligowski R. 1998. Antarctic oceanobiological expeditions organized by Polish Academy of Sciences. Pol. Polar Res. 19 (1-2): 61-79.

Rakusa-Suszczewski S., Jażdżewski K., Ligowski R. 1998. Oceanobiologiczne wyprawy antarktyczne organizowane przez Polską Akademię Nauk. Biul. Polarny, 6: 32-39.

Rakusa-Suszczewski S., Jażdżewski K., Myrcha A., Olech M. 1998. Biological and ecological studies carried out at the Polish Antarctic Station Henryk Arctowski during 1977-1997. Pol. Polar Res. 19 (1-2): 37-60.

Rakusa-Suszczewski S., Olech M., Jażdżewski K., Myrcha A. 1998. Badania biologiczne i ekologiczne prowadzone w Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego (1977-1997). Biul. Polarny, 6: 40-46.

1997

Jażdżewski K. 1997. 20-lecie Polskiej Stacji Antarktycznej. Łodzianie na King George. ?Kronika?. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego,2 (43): 4-6.

Jażdżewski K. 1997. Nienasycone oczy człowieka. Forum Akademickie, 11: 36-37.

Jażdżewski K. 1997. Znaczenie edukacyjne i wychowawcze Polskiej Stacji Antarktycznej im. H.Arctowskiego. Biul. Polarny, 5: 12-16.

Jażdżewski K., Siciński J. 1997. Łódzcy badacze Antarktyki. Nauka i Przyszłość, 7(8) (81): 12-13.

1996

Jażdżewski K. 1996. (Głos w dyskusji). W: R. Andrzejewski & R. Wiśniewski (red.)., Różnorodność biologiczna. Pojęcia, oceny, zagadnienia ochrony i kształtowania. Pol. Akad. Nauk, Komitet Naukowy Człowiek i Środowisko, Zesz. Nauk. 15: 183-184.

Jażdżewski K. 1996. In memoriam: Dariusz Zieliński (1968 – 1996). Pol. Polar Res. 17 (1-2): 113-114.

1995

Jażdżewski K. 1995. Preface. Biology and ecology of amphipod crustaceans. In: K. Jażdżewski, C. De Broyer & J.H. Stock (eds.). Pol. Arch. Hydrobiol., 42 (4): 291-292.

Jażdżewski K., Gaździcki A. 1995 (1994). Fifteen years of Polish Polar Research. Pol. Polar Res. 15 (3-4): 101-102.

Jażdżewski K., Ligowski R. 1995. Łódź polarna. Forum Akademickie, 11: 30-31.

1994

Jażdżewski K. 1994 (1993), (review): Block W. 1992 – An annotated bibliography of  Antarctic invertebrates (terrestrial and freshwater). Brit. Ant. Surv., Nat. Env.Res. Council, 263 pp., Pol. Polar Res. 14 (1): 115-116.

Jażdżewski K. 1994. Pracownia Biologii Polarnej Uniwersytetu Łódzkiego. Biul. Polarny, 2: 75-77.

Jażdżewski K., Balcerska J. 1994 (1993). An important letter of Henryk Arctowski to Adrien de Gerlache. Pol. Polar Res. 14 (1): 99-104.

1993

Jażdżewski K. 1993. Franciszek Wojtas, 1917-1983. Sprawozd. Czynn. Posiedzeń ŁTN, 1982-1991, Łódź; 252-253.

Jażdżewski K. 1993. Liść z wieńca. Wspomnienia o profesorze Konradzie Jażdżewskim. W: Bp. B. Bejze (red.), Chrześcijanie, 20: 248-253.

1991

Jażdżewski K. 1991. Uniwersyteccy polarnicy. Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego, 4: 16-17.

1990

Cisak J., Jażdżewski K. 1990. In memoriam: Jerzy Lech Jasnorzewski (1906-1989). Pol. Polar Res. 11: 207-209.

1988

Jażdżewski K. 1988. Osiągnięcia edukacyjno-kulturowe i propagandowe związane z polska aktywnością w rejonach polarnych. W: S. Rakusa-Suszczewski (red.), Ekspertyza pt.: Cele polskiej aktywności naukowej, ekonomicznej i politycznej w rejonach polarnych. Pol. Akad. Nauk., Inst. Ekologii, Warszawa; 144-150.

1987

Jażdżewski K. 1987. Leszek Kazimierz Pawłowski, 1902-1980. Spraw. Czynn. Posiedzeń ŁTN, 1978-1981, Łódź; 146-152.

Jażdżewski K. 1987. Łódzki ośrodek zoologiczny w powojennym 40-leciu. Prz. zool., 31 (4): 407-414.

Jażdżewski K., Skalski A.W. 1987. VI Międzynarodowe Kolokwium na temat obunogów. Prz. zool., 31 (4): 573-575.

Jażdżewski K., Skalski A.W. 1987. A report on the 5th International Colloquium on Gammarus and Niphargus and 3rd International Symposium on Groundwater Ecology. Roczn. Muz. Okręg. w Częstochowie, Przyroda, 3: 5-10.

1985

Jażdżewska T., Jażdżewski K. 1985. Hydrobiologiczna charakterystyka rzeki Grabi. [W:] M. Zalewski (ed.), Ochrona i zagospodarowanie niewielkich rzek. Łódź-Warszawa; 36-48.

1984

Piechocki A., Jażdżewski K. 1984, (recenzja): Brehm J., Meijering M.P.D. 1982 Fliessgewässerkunde: Einführung in die Limnologie der Quellen, Bäche- und Flüsse-. Quelle und Meyer, Heidelberg; 311 pp.,. Wiad. Ekol., 30 (1): 103-106.

Jażdżewski K. 1984. Franciszek Wojtas (1917-1983). Prz. zool. 28 (4): 445-449.

1983

Jażdżewski K. 1983. Fauna denna Antarktyki i udział Polaków w jej poznawaniu. Kosmos, 32, 2 (Polskie Badania w Antarktyce): 231-250.

Jażdżewski K. 1983. Udział łódzkich biologów w badaniach polarnych w dziesięcioleciu 1973-1983. Rozprawy UMK, Toruń, Polskie Badania Polarne 1970-1982; 65-70.

1982

Jażdżewski K., Skalski A.W. 1982. V Międzynarodowe Kolokwium na temat rodzajów Gammarus i Niphargus oraz III Międzynarodowe Sympozjum Ekologii Wód Podziemnych. Prz. zool. 26 (2): 259-264.

1979

Jażdżewski K., Skalski A.W. 1979. IV Międzynarodowe Kolokwium na temat rodzajów Gammarus i Niphargus oraz II Międzynarodowe Sympozjum Ekologii Wód Podziemnych. Prz. zool. 23 (4): 361-264.

1976

Jażdżewski K., Skalski A.W. 1976. Trzecie Międzynarodowe Kolokwium na temat rodzajów Gammarus i Niphargus i Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum Ekologii Wód Podziemnych. Prz. zool. 20 (4): 464-467.

1975

Jażdżewski K., Skalski A.W. 1975. Drugie Międzynarodowe Kolokwium na temat rodzajów Gammarus i Niphargus. Prz. zool. 19 (1): 140-144.

1974

Jażdżewski K. 1974. Trzecia antarktyczna wyprawa polskich biologów. Kosmos,
ser. A, Biologia, 23, 5: 563-568.

1962

Jażdżewski K. 1962. Syreny istnieją naprawdę. Wiedza i Życie, 5: 297.