Radomir Jaskuła

Publikacje oryginalne i monografie

2013

Jaskuła R. 2013. Unexpected vegetarian feeding behaviour of a predatory tiger beetle Calomera littoralis nemoralis (Olivier, 1790) (Coleoptera: Cicindelidae). Journal of the Entomological Research Society 15(1): 01-06. PDF

Jaskuła R. in press. First record of Geomantis larvoides Pantel, 1896 (Mantidae) from Albania with an updated checklist of Albanian Mantodea. Acta Zoologica Bulgarica 65: 00-00.

Soszyńska-Maj A., Jaskuła R. 2013. Winter activity of earwigs with special focus on the phenology of Chelidura guentheri (Galvagni, 1994) (Dermaptera: Forficulidae). North-Western Journal of Zoology 9: art.131103 PDF

2012

Devetak D., Dobosz R., Jaskuła R., Podlesnik J., Klokočovnik V. 2012. First record of Mantispidae (Neuroptera) from Albania. Acta Entomologica Slovenica 20 (2): 153-156.

Jaskuła R., Stępień A. 2012. Ground beetle fauna (Coleoptera: Carabidae) of protected areas in the Łódź Province. Part I. Nature reserves. Fragmenta Faunistica 55(2): 101-122. PDF

Jaskuła R., Jóźwiak P., Ukleja B. 2012. Further records of tiger beetles (Coleoptera: Cicindelidae) from Albania. Cicindela 44 (2):33-44

2011

Herbich J., Herbichowa M., Antczak J., Jaskuła R. 2011. Podsumowanie – różnorodność biologiczna obu rezerwatów i aktualny stan poznania ich przyrody. 284-285. W: Herbich J., Herbichowa M. (red.) Przyroda rezerwatów Łebskie Bagno i Czarne Bagno. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 330 ss.

Herbich J., Herbichowa M., Jaskuła R., Antczak J. 2011. Założenia ochrony gatunków. 221-222. [W:] Herbich J., Herbichowa M. (red.) Przyroda rezerwatów Łebskie Bagro i Czarne Bagno. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 330 ss.

Jankowska M., Jaskuła R. 2011. Fauna – Pająki. 148-155. [W:] Herbich J., Herbichowa M. (red.) Przyroda rezerwatów Łebskie Bagno i Czarne Bagno. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Jaskuła R., Rewicz T. 2011. Fauna – Chrząszcze biegaczowate. 142-149. [W:] Herbich J., Herbichowa M. (red.) Przyroda rezerwatów Łebskie Bagno i Czarne Bagno. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Jaskuła R., Rewicz T., Jankowska M. 2011. Badania fauny ? Biegaczowate i pająki. 39-40. [W:] Herbich J., Herbichowa M. (red.) Przyroda rezerwatów Łebskie Bagno i Czarne Bagno. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Herbich J., Herbichowa M., Jaskuła R. 2011. Zagrożenia współczesne. 206-210. [W:] Herbich J., Herbichowa M. (red.) Przyroda rezerwatów Łebskie Bagno i Czarne Bagno. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Jaskuła R., Jaroszewska I., Pawicki B., 2011. Second record of Macronychus quadrituberculatus in Greece (Coleoptera: Elmidae). Opole Scientific Society Nature Journal 44: 172-179. 80: 423-427 PDF

Jaskuła R., Soszyńska-Maj A., Hikisz J. 2011. Chelidurella guentheri GALVAGNI, 1994 (Dermaptera: Forficulidae) ? an overlooked earwig species in Poland. Polskie Pismo Entomologiczne 80: 423-427 PDF

Jaskuła R. 2011. How unique is the tiger beetle fauna (Coleoptera, Cicindelidae) of the Balkan Peninsula? ZooKeys 100: 487-502. PDF

Jaskuła R., Szoszyńska-Maj A. 2011. What do we know about winter active ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in Central and Northern Europe? ZooKeys 100: 517-532. PDF

2010

Przewoźny M., Jaskuła R., Grabowski M. 2010. Updated checklist of Albanian aquatic beetles with first localities of some species of Hydradephaga, Hydrophiloidea and Byrrhoidea (Coleoptera). Oceanological and Hydrobiological Studies, 39 (3): 155-164.

Kędra M., Gromisz S., Jaskuła R., Legeżyńska J., Maciejewska B., Malec E., Opanowski A., Ostrowska K., Włodarska-Kowalczuk M., Węsławski J. M. 2010. Soft bottom makrofauna o fan All Taxa Biodiversity Site: Hornsund (77oN, Svalbard). Polish Polar Research, 31 (4): 309-326.

Stępień A., Jaskuła R. 2010. Materiały do poznania biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 29 (1): 69-77.

Jaskuła R., Przewoźny M., Melke A., Soszyńska-Maj A. 2010. Chrząszcze ? Coleoptera. [w:] R. Jaskuła, G. Tończyk (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 45-72.

Jaskuła R., Tończyk G. 2010. Wprowadzenie. [w:] R. Jaskuła, G. Tończyk (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 5-7.

Soszyńska-Maj A., Hikisz J., Jaskuła R. 2010. Skorki ? Dermaptera. [w:] R. Jaskuła, G. Tończyk (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 37-39.

Tończyk G., Soszyńska-Maj A., Jażdżewska T., Klasa A., Jaskuła R. 2010. Materiały do znajomości owadów Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Jętki (Ephemeroptera), prostoskrzydłe (Orthoptera), pluskwiaki (Hemiptera), wielkoskrzydłe (Megaloptera), gryzki (Psocoptera) i błonkówki (Hymenoptera). [w:] R. Jaskuła, G. Tończyk (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 187-195.

2009

Jaskuła R., Przewoźny M., Melke A. 2009. Chrząszcze (Coleoptera). 27-59ss. [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.). Owady Spalskiego Parku Krajobrazowego. Część I. 119ss.

Przewoźny M., Jaskuła R., Pesić V. 2009. Rediscovery of Acaena glabulus and Hydrochus flavipennis in Montenegro (Coleoptera: Hydrophilidae et Hydrochidae). Lauterbornia 67: 00-00.

2008

Buczyński P., Dąbkowski P., Zawal A., Jaskuła R., Tończyk G., Grabowski M., Buczyńska E., Lewandowski K., Janicki D., Cios S., Pietrzak L., Mrowiński P., Pakulnicka J., Jabłońska A., Guzik M. 2008. Notes on the occurrence and threats of the medicinal leech (Hirudo medicinalis L.) in Poland (Annelida: Hirudinea). Fragmenta Faunistica 51 (2): 79-89.

Jaskuła R. 2008. Notes on tiger beetle fauna (Coleoptera: Cicindelidae) of Myanmar with the first country record of Calochroa interruptofasciata flavolineata (Chaudoir). Cicindela 40 (1-2): 25-35.

Przewoźny M., Jaskuła R., Grabowski M. 2008. Three families with five species of aquatic species new for the fauna Albania (Coleoptera: Gyrinidae, Hydrochidae, Limnichidae). Lauterbornia 62: 89-92.

Zawal A., Jaskuła R. 2008. First data for parasiting on Sympetrum meridionale (Selys) by Arrenurus (Acari) larvae from Montenegro. Natura Montenegrina 7(3): 354-359.

2007

Jaskuła R. 2007. Remarks on distribution and diversity of the tiger beetle fauna (Coleoptera: Cicindelidae) of Albania. Fragmenta Faunistica 50 (2): 127-138.

Jaskuła R. 2007. First record of Lebia trimaculata (VILLERS, 1789) from Iran (Coleoptera: Carabidae). Entomological Problems 37(1-2): 48.

Jaskuła R. 2007. Two species of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) new for the fauna of Albania. Entomological Problems 37(1-2): 44.

Jaskuła R. 2007. First record of Demetrias atricapillus L. from Romania (Coleoptera: Carabidae). Entomological Problems 37(1-2): 6.

Jaskuła R. 2007. Furthern records of tiger beetles from Romania (Coleoptera: Cicindelidae). Cicindela 39 (1-2): 27-34.

Jaskuła R., Socha G. 2007. Materiały do poznania biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) Spalskiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów ochrony rezerwatowej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 26(1): 49-62.

Tończyk G., Jaskuła R., Socha G. 2007. Platycnemis pennipes (PALLAS, 1776) (Odonata: Platycnemididae) as a prey of Neoitamus cyanurus (LOEW, 1849) (Diptera: Asilidae). Noctulae Odonatologicae 6 (10): 119.

2006

Cassola F., Jaskuła R. 2006. New records of tiger beetles from Burkina Faso (Coleoptera: Cicindelidae). Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins 31 (1-2): 67-70.

Jaskuła R. 2006. Dalsze dane do rozpoznania biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) Bolimowskiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu ?Rawka?. Przyroda Polski Środkowej 8: 40-43.

Jaskuła R. 2006. First record of Lophyra (s. str.) neglecta neglecta Dejean, 1825, from Gabon (Coleoptera: Cicindelidae). Journal of the Entomological Research Society 8 (2): 35-39.

2005

Cassola F., Jaskuła R. 2005. Notes on the tiger beetle fauna of Cameroon (Coleoptera: Cicindelidae). Entomological Problems 35 (1): 47-50.

Jaskuła R. 2005. Mandible sexual dimorphism in a tiger beetle Cicindela hybrida hybrida L. (Coleoptera: Cicindelidae). 233-239pp. [w:] Skłodowski J., Huruk S., Barsevskis A., Tarasiuk S. (eds). Protection of Coleoptera in the Baltic Sea Region. Warsaw Agricultural University Press.

Jaskuła R. 2005. Cylindera dromicoides ? a new tiger beetle species for the fauna of China (Coleoptera: Cicindelidae). Journal of the Entomological Society Research 7 (1): 63-65.

Jaskuła R. 2005. Prothyma (Prothyma) leprieurii leprieurii (Dej.) ? twenty-fourth species for Nigerian tiger beetle fauna (Coleoptera: Cicindelidae). Entomologia Africana 10 (2): 47-48.

Jaskuła R., Buczyński P., Przewoźny M., Wanat M. 2005. New localities evidence that Macronychus quadrituberculatus Müll. (Coleoptera: Elmidae) is not rare in Poland. Lauterbornia 55: 35-41.

Jaskuła R., Cassola F. 2005. Notes on tiger beetles of Ghana and Nigeria (Coleoptera: Cicindelidae). Russian Entomological Journal 14 (2): 113-116.

Jaskula R., Hejduk J. 2005. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in the diet of mouse eared-bat Myotis myotis (Chiroptera: Vespertilionidae). 197-204pp. [w:] Skłodowski J., Huruk S., Barsevskis A., Tarasiuk S. (eds). Protection of Coleoptera in the Baltic Sea Region. Warsaw Agricultural University Press.

Jaskuła R., Kowalczyk J. K., Loga B., Soszyńska-Maj A., Watała C. 2005. Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) kompleksu leśnego Łagiewniki k. Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu ?Las Łagiewnicki?. Parki narodowe i Rezerwaty przyrody 24 (1): 105-115.

Jaskuła R., Pešić V., Pavićević D. 2005. Remarks on distribution and diversity of the tiger beetle fauna of Montenegro (Coleoptera: Cicindelide). Fragmenta Faunistica 48 (1): 15-25.

Bis, B., Piechocki A., Tończyk G., Siciński J., Niesiolowski S., Jażdżewska T., Jażdżewski K., Wiedeńska J., Majecki J., Rakowska B., Żelazna-Wieczorek J., Szczepocka E., Burchard D., Jakubowski M., Matusiak E., Presler E., Soszyńska-Maj A., Krysiak I., Chodecka K., Józefowicz P., Laskowski Z., Pawlikowska M., Piotrkowska A., Kostecka A., Bącela K., Jaskuła R. 2005. Projekt STAR: Ekologiczna klasyfikacja wód płynących zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. W: Kulesza, K. (red.). Typologia i Warunki Referencyjne Wód Powierzchniowych, Wyd. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa: 133-141.

2004

Cassola F., Jaskuła R. 2004. Materials to the knowledge to the tiger beetles of Romania (Coleoptera: Cicindelide). Polskie Pismo Entomologiczne 73 (3): 193-214.

2003

Jaskuła R. 2003. Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) w wybranych rezerwatach okolic Łodzi. Parki narodowe i Rezerwaty przyrody 22 (4): 549-560.

Jaskuła R. 2003. A tiger beetle eaten by fly: predation of Dasypogon diadema Fabr. (Diptera: Asilidae) on Cicindela hybrida L. (Coleoptera: Cicindelidae). Baltic Journal of Coleopterology V. 3 (1): 19-24.

Jaskuła R., Grabowski M. 2003. Nowe stanowiska ośmiu ciekawych gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 22 (1): 57-58.

Jaskuła R., Kalisiak J., Szczepko K. 2003. Nowe stanowiska kilku rzadko spotykanych gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w Polsce. Parki narodowe i Rezerwaty przyrody 22 (2): 279-283.

Jaskuła R., Ruta R. 2003. Nowe stanowiska siedmiu interesujących gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 21 (4): 251-252.

Jaskuła R., Ruta R. 2003. Nowe stanowiska kilku ciekawych gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 22 (1): 58-59.

Jaskuła R., Siciński J., Grabowski M. 2003. Analizy molekularne kluczem do wyjaśnienia relacji filogenetycznych wieloszczetów (Annelida: Polychaeta)? Genus, Suplement :137-142.

Kalisiak J., Jaskuła R., Tończyk G. 2003. Rare or undiscovered: Macronychus quadrimaculatus [sic!] Müll. (Coleoptera, Elmidae) in Poland with comments on distribution in Central and Eastern Europe. Baltic Journal of Coleopterology V. 3 (1): 29-34.

2002

Jaskuła R., Kowalczyk J. K. 2002. Chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w parkach krajobrazowych Polski Środkowej. 141-146pp. W: Kurowski J. K., Witosławski P. (red.). ?Funkcjjonowanie parków krajobrazowych w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 199pp.

Jaskuła R., Kowalczyk J. K., Watała C. 2002. Chronione gatunki biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) na Wyżynie Łódzkiej. Parki narodowe i Rezerwaty Przyrody 21 (3): 311-325.

Jaskuła R., Kowalczyk J. K., Watała C. 2002. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of Lodz Upland, Central Poland. Baltic Journal of Coleopterology V. 2 (2): 117-125.

2001

Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Błażuk J., Jaskuła R., Zieliński S. 2001. Wstępna inwentaryzacja i waloryzacja faunistyczna postulowanego rezerwatu przyrody ?Przyjaźń? na Pojezierzu Kaszubskim. Rocznik naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody ?Salamandra?. 5: 5-25.

Jaskuła R., Grabowski M. 2001. Nowe stanowiska kilku interesujących gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 20 (1-2): 91-92.

Publikacje popularnonaukowe, przeglądowe, recenzje etc.

Ćwikowska B., Ćwikowski C., Fuszara E., Fuszara M., Grabowski M., Jaskuła R., Lesiński G., Moszczyńska M., Pabis K., Paszkiewicz R., Romanowski J., Szkudlarek R. 2011. Ilustrowana Encyklopedia Ssaków Polski. Carta Blanca Grupa wydawnicza PWN. Warszawa, 304 pp.

Jaskuła R., Tończyk G. (red.) 2010. Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź, 213 str.

Grabowski M., Jaskuła R. 2010. Polska. Gady, płazy i ryby. Encyklopedia ilustrowana. Carta Blanca. Grupa wydawnicza PWN. Warszawa. 96 str.

Pabis K., Jaskuła R., Grabowski M., Drozd A. 2010. Polska. Owady i inne bezkręgowce. Encyklopedia ilustrowana. Carta Blanca. Grupa wydawnicza PWN. Warszawa 96 str.

Jaskuła R., Rewicz T., Hikisz J. 2010. Park Narodowy Aszkal ? oaza zieleni w pustynnym kraju. Wszechświat, 111 (7-9) 301-306.

Jaskuła R., Jóźwiak P., Rewicz T., Stępień A. 2010. Pamukkale ? ?Bawełniany Zamek? z historią starożytną w tle. Wszechświat, 111 (4-6) 150-153.

Jaskuła R., Hikisz J., Hikisz P., Gadawski P. 2010. Perła fińskiej przyrody ? Park Narodowy Oulanka. Wszechświat, 111 (7-9): 220-223.

Jaskuła R., Tończyk G. (red.), 2009. Owady (Insecta) Spalskiego Parku Krajobrazowego. Część I. Mazowieckio-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Spała, 119 ss.

Ciechanowski M., Buczyński P., Dominiak P., Gosik R., Jaskuła R., Kowalczyk J. K., Leśniewska M., Olejniczak I., Oleksa A., Rozwałka R., Staniec B., Zieliński S. 2009. Grupy bezkręgowców nie objęte szczegółowymi badaniami. [w:] Herbich J., Ciechanowski M. (red.) Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Grabowski M., Pabis K., Jaskuła R. 2009. Owady i pajęczaki. Carta Blanca. Grupa wydawnicza PWN. Warszawa. 300pp. ISBN: 978-83-61444-52-7

Kopeć D., Wylazłowska J., Jaskuła R. 2009. Evaluation of the efficiency of pro-active conservation measures in the Wolbórka nature reserve during 1959-2006. W: Holeksa J., Babczyńska-Sendek B., Wika S. The role of geobotany In biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 349-355

Abramowicz J., Ćwikowska B., Ćwikowski C., Drozd A., Grabowski M., Jaskuła R., Matysiak M., Moszczyńska M., Pabis K., Radziszewski M. 2009. Ilustrowana encyklopedia zwierząt Polski. Carta Blanca. Grupa wydawnicza PWN. Warszawa 352pp. ISBN: 978-83-61444-25-1

Jaskuła R., Prokopiuk J. 2009. W poszukiwaniu złota północy ? Mierzeja Kurońska. Wszechświat

Jaskuła R., Rewicz T., Hikisz. 2009. Park narodowy Tubkal ? korona północnej Afryki. Wszechświat

Jaskuła R., Prokopiuk J. 2009. Lahemaa ? Kraina zatok i torfowisk. Wszechświat 110 (1-3): 69-70.

Jaskuła R. 2008. ?Licencja na zabijanie? ? drapieżnictwo u owadów. Wszechświat 109 (7-9): 277-285.

Jaskuła R. 2008. Spitsbergen ? zielona wyspa niedźwiedzi polarnych. Wszechświat 109 (7-8): 240-243.

Pabis K., Jaskuła R. 2006. Mułożercy, filtratory, pasożyty ? czyli o sposobach odżywiania się wieloszczetów. Wszechświat 107 (4-6): 109-116.

Grabowski M., Jaskuła R. 2005. Skadarsko Jezero – ostoja przyrody na styku kultur. Wszechświat 106 (7-9): 239-245.

Jaskuła R. 2005. Intymne życie sześcionogów, czyli parę słów o owadzich strategiach rozrodczych. Wszechświat 106 (1-3): 61-68.

Jaskuła R., Jabłońska A. 2005 Mało znani krewniacy dżdżownicy. Wszechświat 106 (4-6): 132-139.

Jaskuła R., Grabowski M., Pabis K. 2004. W krainie świętego Iwana. Wszechświat 105 (1-3): 68-71.

Grabowski M., Jaskuła R. 2003. Piatra Craiului ? perła rumuńskich Karpat. Wszechświat 104 (10-12): 300-303.

Jaskuła R. 2003. Owady w służbie człowieka. Wszechświat 104 (1-3): 34-36.

Jaskuła R., Grabowski M. 2002. Jaki to trzyszcz? Notatki Entomologiczne (2001) 4: 108-113.

Jaskuła R. 2002. Troskliwi rodzice ? opieka nad młodymi u biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae). Notatki Entomologiczne (2001) 4: 98-100.

Jaskuła R., Grabowski M. 2001. Polski krabik amerykański. Przyroda Polska. 7: 8.

Jaskuła R., Szmalenberg B. 2001. O tym jak uniknąć zjedzenia, czyli mechanizmy obrony u biegaczowatych (Carabidae) i trzyszczowatych (Cicindelidae). Notatki Entomologiczne 1: 5-8.

Jaskuła R. 1999. Strategie zdobywania i pobierania pokarmu u chrząszczy z rodzin Cicindelidae i Carabidae. Biuletyn Entomologiczny 2(21): 6-12.