(powrót do profilu)

Aleksandra Jabłońska

Publikacje oryginalne i monografie

Jablonska A., Mamos T., Gruszka P., Szlauer Łukaszewska A., Grabowski M. 2018. First record and DNA barcodes of the aquarium shrimp, Neocaridina davidi, in Central Europe from thermally polluted River Oder canal, Poland. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems. 419 (14). doi.org/10.1051/kmae/2018004

Kolicka M., Gwiazdowicz D., Hupało K., Jabłońska A., Kotwicki L., Kornobis F., Lamentowicz D., Magowski W., Marcisz K., Pronin M., Reczuga M.K., Olszanowski Z., Zawierucha K. 2016. Hidden invertebrate diversity – Phytotelmata in Bromeliaceae from palm houses and florist wholesalers (Poland). Biologia. 71 (2): 194-203

Jabłońska A., Szlauer-Łukaszewska A. Bańkowska A. 2015. Aulodrilus pigueti Kowalewski, 1914 (Annelida: Clitellata) – a new record for the Polish fauna from the Oder River and remarks on other oligochaetes rarely noticed in Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies. 44 (4): 456-465

Jabłońska A. 2014. Oligochaete communities of highly degraded urban streams in Poland, Central Europe. North-western Journal of Zoology 10: art.131304

Jabłońska A. 2013. Parzydełkowce ? Cnidaria ? klucz do oznaczania. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 140.
Jabłońska A. 2013. Parzydełkowce ? Cnidaria. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 11-13.
Jabłońska A. 2013. Skąposzczety – Oligochaeta ? klucz do oznaczania. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 154.
Jabłońska A. 2013. Skąposzczety ? Oligochaeta. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 33-37.
Jabłońska A. 2013. Wirki ? Turbellaria ? klucz do oznaczania. [w:] Tończyk G., Siciński J. (red.) 2013. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 141.
Jabłońska A. 2013. Wirki ? Turbellaria (Wypławki ? Triclada). [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 14-15.

Jabłońska A., Pešić V. 2014. Five species of aquatic oligochaetes new to Iran with an updated checklist. Oceanological and Hydrobiological Studies. 43 (1): 100-105

Buczyński P., Tończyk G., Bielecki A., Cichocka J. M., Kitowski I., Grzywaczewski G., Krawczyk R., Nieoczym M., Jabłońska A., Pakulnicka J., Buczyńska E. 2014. Occurrence of the medicinal leech (Hirudo medicinalis) in birds’ nests. Biologia. 69 (4): 484-48

Jabłońska A. 2013. Parzydełkowce ? Cnidaria. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 11-13, 140.

Jabłońska A. 2013. Skąposzczety ? Oligochaeta. [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 33-37, 154.

Jabłońska A. 2013. Wirki ? Turbellaria (Wypławki ? Triclada). [W:] Tończyk G., Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. p. 14-15, 141.

Jabłońska A., Pesic V. 2011. Five aquatic Oligochaeta species new for the fauna of Montenegro. Turkish Journal of Zoology 35 (1): 119-121

Grabowski M. Jabłońska A. 2009. First record of Branchiura sowerbyi in Greece. Aquatic Invasions. 4 (2): 365-367

Buczyński P., Dąbkowski P., Zawal A., Jaskuła R., Tończyk G., Grabowski M., Buczyńska E., Lewandowski K., Janicki D., Cios S., Pietrzak L., Mrowiński P., Pakulnicka J., Jabłońska A., Guzik M. 2008. Occurrence and threats of the medicinal leech (Hirudo medicinalis L.) in Poland (Annelida: Hirudinea). Fragmenta Faunistica. 51 (2): 79?89

Jabłońska A., Pešić V. 2006. New Data on Aquatic Oligochaeta of Montenegro. II International Symposium of Ecologists of The Republic of Montenegro, Kotor 20-24.09.2006. Proceedings of the Symposium: 25-29

Bis, B., Piechocki A., Tończyk G., Siciński J., Niesiolowski S., Jażdżewska T., Jażdżewski K., Wiedeńska J., Majecki J., Rakowska B., Żelazna-Wieczorek J., Szczepocka E., Burchard D., Jakubowski M., Matusiak E., Presler E., Soszyńska-Maj A., Krysiak I., Chodecka K., Józefowicz P., Laskowski Z., Pawlikowska M., Piotrowska A., Kostecka A., Bącela K., Jaskuła R. 2005. Projekt STAR: Ekologiczna klasyfikacja wód płynących zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. W: Kulesza, K. (red.). Typologia i Warunki Referencyjne Wód Powierzchniowych, Wyd. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa: 133-141.

Jabłońska A. 2005. Wstępne wiadomości o faunie skąposzczetów (Oligochaeta) stawów miejskich Łodzi. Przegląd Zoologiczny, 49 (1-2): 39-45

Urban-Malinga B., Wiktor J., Jabłońska A., Moens T. 2005. Intertidal meiofauna of a high-latitude glacial Arctic fjord (Kongsfjorden, Svalbard) with emphasis on the structure of free-living nematode communities. Polar Biology. 28 (12): 940-950

Publikacje popularnonaukowe

Jabłońska A., Koperski P. 2010. 11 ISAO ? Międzynarodowe Sympozjum na temat Wodnych Oligochaeta (Antalya, Turcja, 5-12 października 2009). Wiadomości Ekologiczne, 56 (1): 33-36.

Jabłońska A., Jabłoński P. 2010. Życie w ławicy. W: Nakonieczny M., Migula P. Problemy środowiska i jego ochrony. Część 18. Centrum studiów nad człowiekiem i Środowiskiem UŚ, Katowice: 117-128.

Jabłońska A. Jabłoński P. 2009. Na wschód od Kuching. Wszechświat. 110 (4-6): 72 – 77

Jabłońska A. 2009. Syreny z Indopacyfiku. Wszechswiat 110 (4-6): 59-62

Jabłońska A., Jabłoński P. 2007. Rafa koralowa ? zagrożone bogactwo. W: Nakonieczny M., Migula P. Problemy środowiska i jego ochrony. Tom 15. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice: 113 ? 131

Jabłońska A., Jabłoński P. 2006. Z wizytą u rajskiego ptaka. Wszechświat. 107 (7-9): 230-233

Jabłońska A. 2005. Sepia latimanus – mątwa raf koralowych. Wszechświat. 106 (4-6): 140-142

Jaskuła R., Jabłońska A. 2005. Mało znani krewniacy dżdżownicy. Wszechświat. 106 (4-6): 132-139

(powrót do profilu)