Krzysztof Pabis

Publikacje oryginalne i monografie

2018

Brix S., Lorz A.N., Jażdżewska A.M., Hughes L.,Tandberg AHS., Pabis K., Stransky S., Krapp-Schickel T., Sorbe JC., Hendrycks E., Vader W., Frutos I.,, Horton T., Jażdżewski K.,, Peart P.,, Beermann J., Coleman C.O., Buhl-Mortensen L., Corbari L., Havermans C., Tato R., Campean A.J., 2018. Amphipod family distributions around Iceland ZooKeys  doi: 10.3897/zookeys.@@.19854

2017

Pabis K., Krodkiewska M., Cebulska K. 2017. Alien freshwater polychaetes Hypania invalida (Grube 1860) and Laonome calida Capa 2007 in the Upper Odra River (Baltic Sea catchment area). Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems (in press).

Pabis K., Sobczyk R. 2017. Eulalia picta Kinberg, 1866 – tube builder or specialized predator? Polish Polar Research (in press)

Zemko K., Pabis K., Siciński J., Błażewicz M. 2017. New records of isopod species of the Antarctic Specially Managed Area (ASMA No. 1) (Admiralty Bay, South Shetland Islands). Polish Polar Research (in press)

Zemko K., Pabis K., Siciński J., Błażewicz M. 2017. Low abundance and high species richness: the structure of the soft-bottom isopod fauna of a West Antarctic glacial fjord. Polar Biology (in press)

Sobczyk R., Pabis K., Wieczorek G., Sałamacha A. 2017. Distribution and diversity of butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera) in the urbanization zones of the Central European city (Lodz, Poland). North-Western Journal Of Zoology (in press)

2015

Zemko K., Pabis K., Siciński J., Błażewicz-Paszkowycz M. 2015. Diversity and abundance of isopod fauna associated with holdfasts of the brown alga Himantothallus grandifolius in Admiralty Bay, Antarctic. Polish Polar Research. 36: 405-415.

Jóźwiak P., Rewicz T., Pabis K. 2015. Taxonomic etymology – in search of inspiration. ZooKeys 513: 143-160.

Pabis K., Jóźwiak P., Lorz A.N., Schnabel K., Błażewicz-Paszkowycz M. 2015. First insights into the deep-sea tanaidacean fauna of the Ross Sea – species richness and composition across the shelf break, slope and abyss. Polar Biology 38: 1429-1437.

Błażewicz-Paszkowycz M., Pabis K., Jóźwiak P. 2015. Tanaidacean fauna of the Kuril-Kamchatka Trench and adjacent abyssal plain – abundance, diversity and rare species. Deep-Sea Research Part II-Topical Studies in Oceanography 111: 325–332.

Pabis K., Kędra M. Gromisz S. 2015. Distinct or similar? Soft bottom polychaete diversity in Arctic and Antarctic glacial fjords. Hydrobiologia 742: 279–294.

Pabis K., Sobczyk R. 2015. Small scale spatial variation of soft bottom polychaete biomass in an Antarctic glacial fjord (Ezcurra Inlet, South Shetlands): comparison of sites at different levels of disturbance. Helgoland Marine Research 69: 113–121.

Pabis K., Błażewicz-Paszkowycz M., Jóźwiak P., Barnes DKA. 2015. Tanaidacea of the Amundsen and Scotia Seas: an unexplored diversity. Antarctic Science 27: 19–30.

2014

Pabis K., Hara U., Presler P., Siciński J. 2014. Structure of bryozoan communities in an Antarctic glacial fjord (Admiralty Bay, South Shetlands). Polar Biology 37: 737-751.

Pabis K. 2014. Life cycle, host plants and abundance of caterpillars of the aquatic moth Cataclysta lemnata (Lepidoptera: Crambidae) in the post-glacial lake in Central Poland. North-Western Journal Of Zoology 10: 441–444.

2013

Pabis K., Siciński J. 2013. Polychaeta – wieloszczety. [w:] Tończyk G., Siciński J.  (red.) Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Inspekcja Ochrony Środowiska,  Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa. 29-32, 150-151.

Pabis K. 2013. Motyle – Lepidoptera [w:] Tończyk G., Siciński J.  (red.) Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Inspekcja Ochrony Środowiska,  Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa. 99-102, 202.

Kędra M., Pabis K., Gromisz S., Węsławski M. 2013. Distribution patterns of polychaete fauna in an Arctic fjord (Hornsund, Spitsbergen). Polar Biology. 36 (10): 1463-1472.

2012

Pabis K., Siciński J. 2012. Is polychaete diversity in the deep sublittoral of an antarctic fjord related to habitat complexity? Polish Polar Research 33 (2):  181-197.PDF

Sicinski J., Pabis K., Jazdzewski K., Konopacka A., Blazewicz-Paszkowycz M. 2012. Macrozoobenthos of two Antarctic glacial coves: a comparison with non-disturbed bottom areas. Polar Biology 35: 355-367. DOI:10.1007/s00300-011-1081-3 PDF

2011

Pabis K., Błażewicz-Paszkowycz M. 2011 Distribution and diversity of cumacean assemblages in Admiralty Bay, King George Island. Polish Polar Research 32 (4): 341-354 DOI: 10.2478/v10183?011?0024?6 PDF

Pawlikiewicz P., Pabis K. 2011. Nowe stanowiska interesujących gatunków motyli (Lepidoptera) w Polsce Środkowej Wiadomości Entomologiczne 30 (2): 110-118 PDF

Pabis K., Sicinski J., Krymarys M. 2011. Distribution patterns in the biomass of macrozoobenthic communities in Admiralty Bay (King George Island, South Shetlands, Antarctic). Polar Biology 34: 489-500. DOI: 10.1007/s00300-010-0903-z PDF

Sicinski J., Jazdzewski K., DeBroyer C., Presler P., Ligowski R., Nonato E.F., Corbisier T.N., Petti M.A.V., Brito T.A.S., Lavrado H.P., Blazewicz-Paszkowycz M., Pabis K., Jazdzewska A., Campos L.S. 2011. Admiralty Bay Benthos diversity – A census of a complex polar ecosystem. Deep-Sea Research II 58: 30-48 DOI:10.1016/j.dsr2.2010.09.005 PDF request

2010

Pawlikiewicz P., Pabis K. 2010. Nowe dane o występowaniu garbatek (Lepidoptera: Notodontidae) w Polsce Środkowej. Wiadomości Entomologiczne 29 (4): 283-287 PDF

Marciniak B., Pabis K., Michalski M. 2010. Motyle (Lepidoptera) str. 73-93 [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Mazowiecko-Świetokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, ISBN: 978-83-915293-7-9 PDF

Pabis K., Siciński J. 2010. Polychaete fauna associated with holdfasts of the large brown alga Himantothallus grandifolius in Admiralty Bay, King George Island, Antarctic. Polar Biology 33: 1277-1288 DOI: 10.1007/s00300-010-0816-x PDF

Pabis K., Siciński J. 2010. Distribution and diversity of polychaetes collected by trawling in Admiralty Bay – an Antarctic glacial fiord. Polar Biology 33: 141-151 DOI: 10.1007/s00300-009-0692-4 PDF request

do 2009

 

Płóciennik M., Pawlikiewicz P., Pabis K. 2009. Palpita vitrealis (Rossi, 1794) and Lygephila craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Lepidoptera new for the fauna of Albania. Journal of the Entomological Research Society 11(9): 39-41 PDF

Pabis K. 2007. New species of Lepidoptera for the Biogradska Gora National Park, Montenegro. Glas. Republ. Zavoda Zast. Prirode. Podgorica 29-30: 167-169 PDF

Kazimierczak J., Płóciennik M., Pabis K. 2006. Motyle (Lepidoptera) Zaborskiego Parku Krajobrazowego i okolic – wyniki badań wstępnych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25 (2): 69-84 PDF

Pabis K. 2003. Nowe, interesujące gatunki motyli (Lepidoptera) w Lesie Łagiewnickim (Wyżyna Łódzka). Przyroda Polski Środkowej 6: 21-22

Publikacje popularnonaukowe, przeglądowe, recenzje etc.

2017

Pietrzak S., Pabis K. 2017. Ewolucja i zróżnicowanie preferencji pokarmowych postaci dorosłych motyli. Kosmos (w druku)

2014

Werbelska M., Pabis K. 2014. Migracje w świecie motyli. Wszechświat 115 (7-9): 189–194.

Siciński J., Pabis K. 2014. Fauna denna Zatoki Admiralicji w badaniach Zakładu Biologii Polarnej i Oceanobiologii Uniwersytetu Łódzkiego podczas Międzynarodowego Roku Polarnego 2007-2009. Biuletyn Polarny. 17-18: 19-22.

2013

Sobczyk R., Pabis K. 2013. Obtocznice, krokiewki i miernikowce – czyli kilka słów o etymologii polskich nazw motyli. Wszechświat 114 (10-12): 377-381.

Pabis K., Jakiel A. 2013. To co każdy student wiedzieć powinien – czyli podstawowe zasady przygotowywania przyrodniczych wystąpień publicznych. Wszechświat 114 (10-12): 358-363.

Siciński J., Pabis K. 2013. Zoobentos Zatoki Admiralicji. Kosmos. 62 (3): 309-321.

Pabis K. 2013. Na dnie polarnych mórz. Wszechświat. 114 (1-3): 53-56

Pabis K. 2013. Motyle szkodliwe dla zdrowia człowieka. Kosmos. 62 (1): 47-60

2012

Grabowski M., Jaskuła J., Pabis K. 2012. Ilustrowana encyklopedia owadów i pajęczaków Polski. Carta Blanca Grupa wydawnicza PWN, 272 pp OPIS

Pabis K. 2012. Marcin Sielezniew, Izabela Dziekańska. 2010. Motyle dzienne. Multico, Oficyna wydawnicza. ISBN: 978-83-7073-789-4, Wymiary: 160x210mm, 335str., Cena 65zł. Wszechświat 113 (1): 79-80.

2011

Ćwikowska B., Ćwikowski C., Fuszara E., Fuszara M., Grabowski M., Jaskuła R., Lesiński G., Moszczyńska M., Pabis K., Paszkiewicz R., Romanowski J., Szkudlarek R.  2011. Ilustrowana Encyklopedia Ssaków Polski. Carta Blanca Grupa wydawnicza PWN. Warszawa, 304 pp.

Pabis K. 2011. Waiting For The Worms. Lizard 2: 64-65

Pabis K. 2011. Wpływ lodowców i lodu na zoobentos obszarów polarnych. Kosmos 60 (1-2): 61-80 PDF

2010

Pabis K. 2010. Rzadkie i ciekawe gatunki motyli spotykane na miejskich terenach zielonych w Łodzi. Wszechświat, 111 (7): 204-206 PDF

Jóźwiak P., Rewicz T., Pabis K. 2010. Inspiracje i osobliwości naukowego nazewnictwa zoologicznego. Kosmos 59 (1-2) 39-59 PDF

Pabis K., Jaskuła J., Grabowski M., Drozd A. 2010. Owady i inne bezkręgowce. Carta Blanca. Grupa wydawnicza PWN. Warszawa 96pp. OPIS

2009

Pabis K. 2009. Motyle dzienne dla każdego Wszechświat 110 (10-12): 77-80

Abramowicz J., Ćwikowska B., Ćwikowski C., Drozd A., Grabowski M., Jaskuła R., Matysiak M., Moszczyńska M., Pabis K., Radziszewski M. 2009. Ilustrowana encyklopedia zwierząt Polski. Carta Blanca. Grupa wydawnicza PWN. Warszawa 352pp. (Pabis K.: Bezkręgowce – wstęp, Owady, Pajęczaki: 278-326) OPIS

Grabowski M., Pabis K., Jaskuła R. 2009. Owady i pajęczaki. Carta Blanca. Grupa wydawnicza PWN. Warszawa. 300pp. OPIS

Pabis K. 2009. Różnorodność i biologia motyli (Lepidoptera) związanych ze środowiskiem wodnym Kosmos 58 (1): 161-171 PDF

2008

 

Pabis K., Jażdżewska A., Kostecka A. 2008. Wyprawa Antarktyczna na statku m/v Polar Pioneer marzec – maj 2007. Biuletyn Polarny 14: 21-23

Pabis K., Grabowski M. 2008. Biologia wodnego motyla Cataclysta lemnata. Wszechświat 109 (7-9): 303-305 PDF

Pabis K. 2008. Grupy troficzne gąsienic motyli – perspektywa ewolucyjna. Kosmos 57 (1-2): 143-156 PDF

Pabis K., Kostecka A., Jażdżewska A, Bącela K. 2008. Przez powietrze i morze do lodów południa. Wszechświat 109 (1-3): 67-72 PDF

do 2007

Pabis K., Grabowski M. 2007. Krew, pot i łzy, czyli o nietypowym pokarmie motyli. Wszechświat 108 (10-12): 271-274

Pabis K., Jaskuła R. 2006. Mułożercy, filtratory, pasożyty – czyli o sposobach odżywiania się wieloszczetów. Wszechswiat 107 (4 – 6): 29-35

Pabis K. 2005. Niezwykły świat gąsienic. Wszechświat 106 (7-9): 230

Pabis K. 2005. Bee Lawrence, Lewington Richard, A Guide to House and Garden Spiders. FSC Publications, Preston Montford, Montford Bridge, Shrewsbury, Shropshire. Wszechświat 106 (10-12): 328

Pabis K. 2004. Perła Chorwackiej przyrody – Jeziora Plitvickie. Wszechświat 105 (4 – 6): 140 – 143

Jaskuła R., Grabowski M., Pabis K. 2004. W krainie świętego Iwana. Wszechświat 105 (1-3): 68-71 PDF

Pabis K. 2003. Motyle – mistrzowie kamuflażu i obrony. Wszechświat 104 (10-12): 250-252

Pabis K. 2003. Jezioranki, nimfy, świtezianki inne bajkowe postacie, czyli o motylach w podwodnym świecie. Wszechświat 104 (7-9): 163-166

Pabis K. 2003. Porter, J. The Colour Identification Guide to Caterpillars of British Isles. Przegląd Zoologiczny 47 (1-2): 125-126