Ewa Janowska

profil
Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców
e-mail: ewajot@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 42-95

Stanowisko i stopnie naukowe

od 1973: specjalista biolog

1973: magisterium, specjalność biologia środowiskowa, Uniwersytet Łódzki
Temat: Skoczogonki (Collembola) rzeki Pilicy i jej terasy zalewowej

Zainteresowania naukowe

– biologia i ekologia słodkowodnych i morskich Amphipoda
– zoologia bezkręgowców

Wybrane publikacje

Grabowski M., Konopacka A., Jażdżewski K., Janowska E. 2006. Native gammarid species in retreat and invasion of aliens in the Vistula Lagoon (Baltic Sea, Poland). Helgoland Marine Research, 60 (2): 90-97.

Sicinski J., Janowska E. 1993. Polychaetas of the shallow sublittoral of Admiralty bay, King George Island, South Shetland Islands. Antarctic Science, 5 (5): 161-167

Burchard J., Janowska E., Niesiolowski S., 1982. Opis rzeki Lubrzanki jako terenu badan hydrobiologicznych. Acta Univ. Lodz., Folia limnol., 1: 3-17.

Janowska E. 1976. Skoczogonki (Collembola) rzeki Pilicy i zbiorników jej terasy zalewowej. Acta Univ. Lodz. Folia Limnol. Ser II. (2): 71-7 7.

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2007-2010: Biogeograficzne aspekty inwazji obcych skorupiaków (Crustacea, Malacostraca) w wodach Polski. projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

2004-2007: Małe i średnie rzeki jako refugium rodzimych Amphipoda wobec inwazji gatunków pontokaspijskich. projekt Komitetu Badań Naukowych (wykonawca)

2004-2007: Obce gatunki inwazyjne w Polsce w kontekście ochrony różnorodności biologicznej. projekt Komitetu Badań Naukowych (wykonawca)

Towarzystwa i komitety naukowe, sieci badawcze, rady redakcyjne

od 1976: członek i skarbnik Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego