Agnieszka Soszyńska-Maj

soszynska_maj_cv
Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców
e-mail: agasosz@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 46-64

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2005: adiunkt (Uniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

2005: doktor nauk biologicznych w zakresie biologii (Uniwersytet Łódzki)

Temat: Naśnieżne muchówki (Diptera) i wojsiłki (Mecoptera) Wzniesień Łódzkich

Zainteresowania naukowe

– ekologia owadów aktywnych zimą, w szczególności muchówek (Diptera), wojsiłek (Mecoptera) i chrząszczy (Coleoptera)

– Mecoptera: taksonomia, biologia, faunistyka i fenologia

– Mecoptera w bursztynie bałtyckim

Wybrane publikacje

Krzemiński W., Soszyńska-Maj A., Bashkuev A.S., Kopeć K. 2014. Revision of the unique Early Cretaceous Mecoptera from Koonwarra (Australia) with description of a new genus and family. Cretaceous Research DOI: 10.1016/j.cretres.2014.04.004

Soszyńska-Maj A., Krzemiński W. 2013. Family Panorpodidae (Insecta, Mecoptera) from Baltic amber (upper Eocene): new species, redescription and palaeogeographic remarks of relict scorpionflies. Zootaxa 3636 (3): 489, 8211; 499.

Soszyńska-Maj A., Jaskuła R. 2013. Winter activity of earwigs with special focus on the phenology of Chelidura guentheri (Galvagni, 1994) (Dermaptera: Forficulidae). North-Western Journal of Zoology 9: art.131103 PDF

Krzemiński W., Soszyńska-Maj A. 2012. A new genus and species of scorpionfly (Mecoptera) from Baltic amber, with an unusually developed postnotal organ. Systematic Entomology 37: 223-228. DOI: 10.1111/j.1365-3113.2011.00602.x

Soszyńska-Maj A., Soszyński B., Klasa A. 2010. Distribution and ecology of the saproxylic hoverfly Chalcosyrphus eunotus (Loew, 1873) (Diptera: Syrphidae) in Poland. Fragmenta Faunistica, 52 (2): 191-195.

Soszynska-Maj A. 2008. Znaczenie kompleksow lesnych dla zachowania roznorodnosci gatunkowej fauny nasnieznej miasta Lodzi. W: P. Indykiewicz, L. Jerzyk, T. Barczak (red.) Fauna miast. Ochronic roznorodnosc biotyczna w miastach. SAR ?Pomorze?, Bydgoszcz 2008: 78-82

Soszynska-Maj A. 2005. Overwintering strategy of saprophagic flies. Dipteron 21: 33-34. [In Polish]

Soszynska A. 2004. The influence of atmospheric factors on supranivean activity of flies (Diptera) in Central Poland. European Journal of Entomology 101(3): 481-490

Soszynska A., Durska E. 2002. Cold-adapted scuttle-flies of Triphleba Rondani (Diptera: Phoridae). Annales Zoologici 52(2): 155-159

Zobacz wszystkie publikacje

Towarzystwa i komitety naukowe, sieci badawcze, rady redakcyjne

od 2000: członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
od 2000: wiceprzewodnicząca Łódzkiego Oddziału PTE
od 2005: członek redakcji Biuletynu Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Dipteron ISSN 1895-4464