Iwona Krysiak

profil
Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców
e-mail: krysiak@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 44-42

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2005: adiunkt (Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

2005: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych, (zoologia i entomologia) Uniwersytet Łódzki
Temat: Muchówki z podrodzin Hemerodromiinae i Clinocerinae Pienin

Zainteresowania naukowe

– taksonomia, fenologia i etologia Diptera (ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Empididae)
– hydrobiologia

Wybrane publikacje

Thomsen P.F., Jørgensen P.S., Bruun H.H., Pedersen J., Riis-Nielsen T., Jonko K., Słowińska I., Rahbek C., Karsholt O. 2016. Resource specialists lead local insect community
turnover associated with temperature – analysis of an 18-year full-seasonal record of moths and beetles. Journal of Animal Ecology 85: 251-261.

Palaczyk A., Słowińska I., Klasa, A. 2015. The genus Bergenstammia Mik, 1881 (Diptera: Empididae: Clinocerinae) in Poland with Description of Bergenstammia glacialis sp. nov. from the Tatra MTS. Annales Zoologici 65(1): 53-64.

Słowińska-Krysiak I. 2014. New distributional data for the rare polish empidid flies (Empididae: Hemerodromiinae, Clinocerinae) in the Pieniny Mountains with notes on ecology and phenology. Journal of the Entomological Research Society 16(2): 124-140.

Słowińska-Krysiak I. 2012. New Records of an Extremely Rare Aquatic Empidid Fly Chelifera polonica Wagner and Niesiolowski, 1987 (Diptera: Empididae: Hemerodromiinae) from Poland. Journal of the Entomological Research Society 14(2): 99-103. PDF

Krysiak I., Palaczyk A., Wanat D. 2010. Empidoidea (Diptera: Brachycera). [w:] R. Jaskuła, G. Tończyk (red.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich/Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 159-163.

Krysiak I. 2006. Nowe dla nauki gatunki wodnych Empididae (Diptera, Empididae: Clinocerinae) wykazane z Pienin. Pieniny Przyroda i Człowiek, 9: 107-109.

Krysiak I. 2005. Wiedemannia jakubi a New Species of Aquatic Empidid (Diptera: Empididae) from Poland. Annales Zoologici, 55(1): 75-76.

Krysiak I. 2004. Wodne wujkowate (Diptera: Empididae) Pienin. Wiad. Entomol., 23. Supl. 2: 161-162.

Krysiak I., Niesiołowski S. 2004. Wiedemannia pieninensis a New Species of Aquatic Empidid (Diptera, Empididae) from Poland. Aquatic Insects, 26(3-4): 143-146.

Niesiołowski S., Krysiak I. 1996. Genus Hilara Meigen, 1822 (Empididae, Diptera) in Poland. Acta Univ. Lodz,. Folia limnol.,6: 77-251.

Zobacz wszystkie publikacje

Międzynarodowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2009 – 2011: Projekt NORWET Innowacyjne technologie gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (wykonawca)

Towarzystwa i komitety naukowe, sieci badawcze, rady redakcyjne

od 2000: członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego