Anna Drozd

droz_cv
Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców
e-mail: anna.drozd@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 44-41

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2003: adiunkt (Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

2014: Habilitacja w dziedzinie nauk biologicznych (dyscyplina ekologia), Uniwersytet Łódzki
Temat: Ekologiczne uwarunkowania strategii rozrodczych u świdrzyków (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae)

2002: doktorat nauki biologiczne (malakologia), Uniwersytet Łódzki
Temat: Świdrzyki (Gastropoda: Clausiliidae) Bieszczadów i Beskidu Niskiego – występowanie, ekologia, morfologia

Zainteresowania naukowe

– Strategie rozrodcze ślimaków lądowych (szczególnie świdrzyków Clausiliidae)
– Ekologia ślimaków lądowych w siedliskach górskich i leśnych
– fauna Karpat

Wybrane publikacje

Sulikowska-Drozd A., Maltz T.K. 2014. Experimental drought affects the reproduction of the brooding clausiliid Alinda biplicata (Montagu, 1803). Journal of Molluscan Studies, 80: 265-271.

Sulikowska-Drozd A., Walczak M., Binkowski M. 2014. Evolution of shell apertural barriers in viviparous land snails (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). Canadian Journal of Zoology 92: 205-213.

Maltz T.K.; Sulikowska-DrozdA. 2011. Delayed Maturation in the Genus Vestia P. Hesse (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae): a Model for Clausiliid Lifecycle Strategy.Journal of Molluscan Studies 77: 41-53.

Sulikowska-Drozd A. 2009. Egg-retention and ovoviviparity in clausiliids of the genus Vestia P. Hesse (Gastropoda: Clausiliidae). Journal of Molluscan Studies 75: 351-359.

Maltz T.K. & Sulikowska-Drozd A. 2008. Life cycles of clausiliids of Poland – knowns and unknowns. Annales zoologici, 58 (4): 857-880

Sulikowska-Drozd A. 2008. Reproduction and growth of Vestia elata (Rossmässler, 1836) (Gastropoda, Clausiliidae) kept under laboratory conditions. Mollusca, Dresden 26 (1): 99-104

Sulikowska-Drozd A., Horsak M. 2007. Woodland mollusc communities along environmental gradients in the East Carpathians. Biologia, Bratislava 62: 201-209.

Sulikowska-Drozd A. 2005. Habitat choice in the Carpathian land snails Macrogastra tumida (Rossmässler, 1836) and Vestia turgida (Rossmässler, 1836) (Gastropoda: Clausiliidae). Journal of Molluscan Studies, 71: 105-112

Sulikowska-Drozd A. 2005. Distribution and habitat preferences of clausiliids (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) in the eastern part of the Carpathians in Poland. Folia Malacologica 13: 49-94

Abraszewska-Kowalczyk A., Sulikowska A. 1998. Morphometric comparison of Vestia elata (Rossm.) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) from the Świętokrzyskie Mts and the Carpathians. Folia Malacologica, 6: 7-14

Zobacz wszystkie publikacje

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2017-2020: Alternatywne strategie rozrodcze (jajorodność /żyworodność) w filogenezie zróżnicowanej grupy ślimaków lądowych; projekt Narodowego Centrum Nauki OPUS 11, 2016/21/B/NZ8/03086 (kierownik projektu).

2011-2013: Adaptacje do jajożyworodności u ślimaków lądowych – analiza przystosowań układu rozrodczego i muszli świdrzyków Baleinae (Gastropoda, Clausiliidae) projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik projektu)

Wyjazdy naukowe

2015: SYNTHESYS Project, the European Union-funded Integrated Activities grant, application NL-TAF-5042; 2015-04-07 – 2015-05-06; Naturalis Biodiversity Centre, Leiden, the Netherlands; host: prof. Menno Schilthuizen; Title of application: Traits in land snails – diversity of reproductive strategies in Clausiliidae, subfamily Phaedusinae.

Towarzystwa i komitety naukowe, sieci badawcze, rady redakcyjne

od 2007: członek rady redakcyjnej Malacologica Bohemoslovaca
od 2001: członek Unitas Malacologica
od 1999: członek Stowarzyszenia Malakologów Polskich