Karolina Bącela-Spychalska

Karolina Bącela-Spychalska

Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców
e-mail: karolina.bacela@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 42 96

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2017: profesor nadzwyczajny (Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

2015: habilitacja w dziedzinie nauk biologicznych, (ekologia) Uniwersytet Łódzki
Temat: Dyspersja i pasożyty wewnątrzkomórkowe inwazyjnych ponto-kaspijskich kiełży (Amphipoda) w Europie

2007: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych, (zoologia) Uniwersytet Łódzki
Temat: Strategie rozrodcze i pokarmowe wybranych, obcych gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda) występujących w Polsce

Zainteresowania naukowe

- inwazyjne gatunki w wodach Polski: biologia, ekologia i biogeografia skorupiaków obunogich (Amphipoda)
– cykle życiowe skorupiaków obunogich
– pasożytnictwo w inwazji biologicznej
– zastosowanie metod molekularnych w filogeografii, filogenetyce i identyfikacji organizmów

Wybrane publikacje

Kobak J., Poznańska M., Jermacz Ł., Kakareko T., Prądzynski D., Łodygowska M., Montowska K., Bącela-Spychalska K. 2016. Zebra mussel beds: an effective feeding ground for Ponto-Caspian gobies or suitable shelter for their prey? PeerJ 4:e2672 PDF

Błońska D., Grabowska J., Kobak J., Jermacz Ł., Bącela-Spychalska K. 2015. Feeding preferences of an invasive Ponto-Caspian goby for native and non-native gammarid prey. Freshwater Biology 60(10): 2187–2195 PDF request

Rewicz T., Wattier R., Grabowski M., Rigaud T., Bącela-Spychalska K. 2015. Out of the Black Sea: Phylogeography of the Invasive Killer Shrimp across Europe. PLoS ONE 10(2): e0118121. doi:10.1371/journal.pone.0118121 PDF

Bącela-Spychalska K., Rigaud T., Wattier R. 2014. A co-invasive microsporidian parasite reduces the predatory behaviour of its invasive host Dikerogammarus villosus. Parasitology 141: 254–258. doi:10.1017/S0031182013001510 PDF request

Bącela-Spychalska K., Van der Velde G. 2013. There is more than one ‘killer shrimp': trophic positions and predatory abilities of invasive amphipods of Ponto-Caspian origin. Freshwater Biology 58: 730–741. doi:10.1111/fwb.12078 PDF request

Bącela-Spychalska K., Wattier R., Genton C., Rigaud T. 2012. Microsporidian disease of the invasive amphipod Dikerogammarus villosus and potentialities for its transfer to local invertebrate fauna. Biological Invasions 14:1831-1842 PDF request

Bącela K., Konopacka A., Grabowski M. 2009. Reproductive biology of Dikerogammarus haemobaphes - an invasive gammarid (Crustacea: Amphipoda) colonizing running waters in Central Europe. Biological Invasions 11(9): 2055-2066. PDF request

Grabowski M., Bącela K., Konopacka A., Jażdżewski K. 2009. Salinity-related distribution of alien amphipods in rivers provides refugia for native species. Biological Invasions 11(9): 2107-2117. PDF request

Van der Velde G., Leuven R.S.E.W., Platvoet D., Bącela K., Huijbregts M.A.J., Hendriks H.W.M., Kruijt D. 2009. Factors influencing predatory behaviour in an invasive gammaridean species, Dikerogammarus villosus and some related species. Biological Invasions 11(9): 2043-2054. PDF request

Grabowski M., Bącela K., Konopacka A. 2007. How to be an invasive gammarid (Amphipoda: Gammaroidea) – comparison of life history traits. Hydrobiologia 590: 75-84. PDF

Zobacz wszystkie publikacje

Wyjazdy naukowe

XI 2011: Staż naukowy w Equipe Ecologie Evolutive, Biogeosciences, Universite de Bourgogne, Dijon, Francja w ramach stypendium Rządu Francji. Temat: Mikrosporidia inwazyjnych gatunków kiełży.

XI 2010: Staż naukowy w Equipe Ecologie Evolutive, Biogeosciences, Universite de Bourgogne, Dijon, Francja w ramach stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Temat: Badanie różnorodności genetycznej w obrębie grupy Gammarus roeselii.

II 2008-I 2009: Staż naukowy na stanowisku post-doca w Equipe Ecologie Evolutive, Biogeosciences, Universite de Bourgogne, Dijon, Francja pod kierunkiem prof. Thierry Rigaud (stypendium Conseil Regional de Bourgogne i Egide, Francja. Temat: Pasożytnictwo w inwazji biologicznej: czynnik kontrolujący populację gatunku inwazyjnego czy nowe zagrożenie dla rodzimej fauny?

X-XII 2007: Staż naukowy w Equipe Ecologie Evolutive, Biogeosciences, Universite de Bourgogne, Francja pod kierunkiem dr Remiego Wattier (stypendium rządu Francji nr 604506E) Temat: Zastosowanie metod molekularnych w identyfikacji pasożytów wewnątrzkomórkowych (Microsporidia) infekujących obunogi (Crustacea, Amphipoda).

IX 2006: staż naukowy w Katedrze Ekologii Zwierząt i Ekofizjologii, Uniwersytet Radboud w Nijmegen, Holandia pod kierunkiem prof. Gerarda van der Velde (wyjazd finansowany z grantu promotorskiego MniSW oraz przez Uniwersytet Radboud w Nijmegen) Temat: Badanie poziomu troficznego inwazyjnych gatunków kiełży oparte na analizie składu stałych izotopów węgla i azotu.

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2016-2019: Ekologia strachu gatunków inwazyjnych. Czy pontokaspijksie kiełże (Crustacea, Amhipoda) są mniej podatne na stres indukowany obecnością drapieżników? / grant Narodowego Centrum Nauki (wykonawca, kierownik: mgr Łukasz Jermacz, UMK, Toruń)

2013-2016: Preferencje siedliskowe ponto-kaspijskich gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda), inwazyjnych w wodach Europy / grant Narodowego Centrum Nauki (wykonawca, kierownik: dr hab. Jarosław Kobak, UMK, Toruń)

2012-2017: Testowanie hipotezy “invasional meltdown” na przykładzie zespołu inwazyjnych gatunków ponto-kaspijskich w wodach śródlądowych Polski / grant Narodowego Centrum Nauki (kierownik projektu)

2010-2013: Ko-filogeografia inwazyjnego kiełża Dikerogammarus villosus i jego wewnątrzkomórkowego pasożyta Cucumispora dikerogammari / grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik projektu)

2010-2013: Ukryta różnorodność i filogeografia skorupiaków obunogich z grup “Gammarus roeselii” i “G. balcanicus” w Europie / grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca, kierownik: dr hab. Michał Grabowski, UŁ, Łódź)

2008-2011: Rozprzestrzenianie się pasożytów kiełży (Gammaroidea, Amphipoda) oraz ich żywicieli wzdłuż centralnego korytarza migracji gatunków pontokaspijskich hydrobiontów / projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca, kierownik: dr hab. Mykola Ovcharenko, PAN, Warszawa)

2007-2010: Biogeograficzne aspekty inwazji obcych skorupiaków (Crustacea, Malacostraca) w wodach Polski / projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca, kierownik: dr hab. Michał Grabowski, UŁ, Łódź)

Międzynarodowe projekty badawcze

2012-2013: CRYPTOGAM: Level and determinant of cryptic diversity in four Gammarus morpho-species (Amphipoda) with contrasting biogeographic distribution and history / Grant Bourgogne Conseil Regional (wykonawca)

IV 2008-X 2008: Oszacowanie toksyczności podwyższonego zasolenia jako środka zapobiegającego introdukcji obcych gatunków słodko- i słonawowodnych do Wielkich Jezior Północnoamerykańskich w wodach balastowych. projekt wykonywany przez Smithsonian Environmental Research Center (SERC), USA we współpracy z University of Michigan i National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA); (podwykonawca)

2007-2009: European Commission Sixth Framework Programme for Research and Technological Development Integrated Project ALARM (Assessing Large-scale environmental Risks with tested Methods) (contract n° GOCE-CT-2003-506675) jako doktorantka Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii będącej Jednostką Stowarzyszoną (Associated Partner)

2005-2006: Inwazja ponto-kaspijskiego kiełża Dikerogammarus villosus (Crustacea, Amphipoda) w wodach słodkich Polski: genetyka populacji oraz identyfikacja pasożytów gatunku. projekt realizowany we współpracy z Equipe Ecologie Evolutive, UMR CNRS 5561 Biogeosciences, Universite de Bourgogne, Francja w ramach programu Polonium o współpracy naukowej i naukowo-technicznej między Polską a Francją; (wykonawca)

Wyprawy naukowe

2016: Południowe Włochy, Sycylia

2012: Macedonia (Amphi-Balkan Expedition VI)

2011: Grecja (Amphi-Balkan Expedition V)

2011: Austria, Włochy, Szwajcaria, Niemcy (Alpine Lakes Survey)

2010: Niemcy, Holandia (Central Invasion Corridor Expedition II)

2009: Ukraina (Central Invasion Corridor Expedition I)

2008: Macedonia, Grecja (Amphi-Balkan Expedition IV)

2007: Bułgaria, Serbia, Turcja, Rumunia (Amphi-Balkan Expedition III)

III – V 2007: Polska Wyprawa Antarktyczna IPY 2007 do Zatoki Admiralicji (Szetlandy Południowe), rejs przez Atlantyk na statku m/v Polar Pioneer

2006: Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina (Amphi-Balkan Expedition II)

2005: Rumunia, Bułgaria (Amphi-Balkan Expedition I)

Towarzystwa i komitety naukowe, sieci badawcze, rady redakcyjne

od 2005: Ekspert w 6th FP “Delivering Alien Invasive Inventories for Europe – DAISIE”

Linki

Goście mojej strony

Zapisz

Zapisz

Zapisz