Alicja Konopacka

Konopacka_A
Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców
e-mail: alikon@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 44-46

Stanowisko i stopnie naukowe

od 1994: starszy wykładowca (Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

1981: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych (zoologia, hydrobiologia), Uniwersytet Łódzki
Temat: Gąbki (Porifera) rzeki Pilicy i Zbiornika Sulejowskiego

Zainteresowania naukowe

– taksonomia i biogeografia słodko-, słonawo-wodnych i antarktycznych skorupiaków obunogich;
– biologia (strategie życiowe) i ekologia (preferencje siedliskowe) skorupiaków obunogich;
– ekologia i drogi migracji inwazyjnych skorupiaków, zwłaszcza pochodzenia pontokaspijskiego i północnoamerykańskiego, w wodach Polski

Wybrane publikacje

Grabowski M., Bacela K., Konopacka A. 2007. How to be an invasive gammarid ? comparison of life history traits. Hydrobiologia, 590: 75-84.

Grabowski M., Jazdzewski K., Konopacka A. 2007. Alien Crustacea in Polish waters – Amphipoda. Aquatic Invasions 2(1): 25-38.

Grabowski M., Konopacka A., Jazdzewski K., Janowska E. 2006. Native gammarid species in retreat and invasion of aliens in the Vistula Lagoon (Baltic Sea, Poland). Helgoland Marine Research, 60(2): 90-97.

Bącela K., Konopacka A. 2005. The life history of Pontogammarus robustoides, an alien amphipod species in Polish waters. J. Crust. Biol., 25 (2): 190-195.

Jazdzewski K., Konopacka A., Grabowski M. 2004. Recent drastic changes in the gammarid fauna of the Vistula River deltaic system in Poland caused by alien invaders. Diversity & Distributions 10(2): 81-88.

Konopacka A. 2004. Inwazyjne skorupiaki obunogie (Crustacea, Amphipoda) w wodach Polski. Przegl. Zool., 48: 141-162.

Konopacka A. 2003. Further step to the west – Obesogammarus crassus (G. O. Sars, 1894( (Crustacea, Amphipoda) already in Szczecin Lagoon. Lauterbornia, 48: 67-72.

Jażdżewski K., Konopacka A. 1995. Pancerzowce (Malacostraca) prócz równonogów lądowych. Katalog Fauny Polski, cz. XIII, t. 1, Warszawa: 165 pp.

Zobacz wszystkie publikacje

Wyjazdy naukowe

Odbyte kursy naukowe: Krótkoterminowe staże naukowe i gościnne wykłady w następujących instytucjach:

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruksela, 1990, 1995, 1996, 2001;

University of Wolverhampton , Wielka Brytania, 1994

Université de Burgogne, Dijon, 2003

Wyprawy naukowe

2010: Niemcy, Holandia (Central Invasion Corridor Expedition II)

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2008-2011: Rozprzestrzenianie się pasożytów kiełży (Gammaroidea, Amphipoda) oraz ich żywicieli wzdłuż centralnego korytarza migracji gatunków pontokaspijskich hydrobiontów projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

2007-2010: Biogeograficzne aspekty inwazji obcych skorupiaków (Crustacea, Malacostraca) w wodach Polski projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

2005-2008: Obce i rodzime gatunki kiełży (Gammaroidea, Amphipoda) jako żywiciele organizmów pasożytniczych projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

2004-2007: Małe i średnie rzeki jako refugium rodzimych Amphipoda wobec inwazji gatunków pontokaspijskich projekt Komitetu Badań Naukowych (kierownik projektu)