Michał Grabowski

Grabowski_M
Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców
e-mail:michalg@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 42-96

Stanowisko i stopnie naukowe

Kierownik Zakładu Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców

od 2007: Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii – profesor Uniwersytetu Łódzkiego

2007: Habilitacja w dziedzinie nauk biologicznych (zoologia), Uniwersytet Łódzki
Temat: Biogeograficzne aspekty rozsiedlenia obcych skorupiaków (Crustacea) w wodach Polski

2000: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych (zoologia, biologia morza), Uniwersytet Łódzki
Temat: Filogeografia krewetki Farfantepenaeus duorarum (Burkenroad, 1939) (Crustacea, Penaeidae) opisana przy pomocy markera molekularnego

Zainteresowania naukowe

- taksonomia i biogeografia słodko- i słonawowodnych skorupiaków obunogich (Amphipoda) w zachodniej Palearktyce
– biologia (strategie życiowe) i ekologia (preferencje siedliskowe) skorupiaków obunogich (Amphipoda)
– ekologia i drogi migracji wodnych organizmów inwazyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem skorupiaków i ryb

Wybrane publikacje

Grabowski M., Wysocka A., Mamos T. 2017. Molecular species delimitation methods provide an insight in taxonomy of the endemic gammarid species flock from the ancient Lake Ohrid. Zoological Journal of the Linnean Society 181(2): 272-285

Grabowski M, Mamos T, Bącela-Spychalska K, Rewicz T, Wattier RA. 2017. Neogene paleogeography provides context for understanding the origin and spatial distribution of cryptic diversity in a widespread Balkan freshwater amphipod. PeerJ 5:e3016 PDF

Grabowski M, Jabłońska A, Wysocka A, Pešić V. 2018. The Obscure History of the Lake Skadar and Its Biota: A Perspective for Future Research. The Skadar/Shkodra Lake Environment. The Hanbook of Environmental Chemistry DOI: 10.1007/698_2018_349 PDF

Jablonska A, Mamos T, Zawal A, Grabowski M. 2018. Morphological and molecular evidence for a new shrimp species, Atyaephyra vladoi sp. nov. (Decapoda, Atyidae) in the ancient Skadar Lake system, Balkan Peninsula – its evolutionary relationships and demographic history. Zoologischer Anzeiger – A Journal of Comparative Zoology 275:66-79. DOI: 10.1016/j.jcz.2018.05.004 PDF request

Mamos T., Wattier R., Burzynski A., Grabowski M. 2016. The legacy of a vanished sea: a high level of diversification within a European freshwater amphipod species complex driven by 15 My of Paratethys regression. Molecular Ecology 25: 795–810, DOI: 10.1111/mec.13499 PDF request

Sworobowicz L., Grabowski M., Mamos T., Burzyński A., Kilikowska A., Sell J., Wysocka A. 2015. Revisiting the phylogeography of Asellus aquaticus in Europe: insights into cryptic diversity and spatiotemporal diversification. Freshwater Biology 60: 1824–1840, doi:10.1111/fwb.12613 PDF request

Rewicz T., Wattier R., Grabowski M., Rigaud T., Bącela-Spychalska K. 2015. Out of the Black Sea: Phylogeography of the Invasive Killer Shrimp across Europe. PLoS ONE 10(2): e0118121. doi:10.1371/journal.pone.0118121 PDF

Wysocka A., Grabowski M., Sworobowicz L., Mamos T., Burzyński A., Sell J.  2014. Origin of the Lake Ohrid gammarid species flock: ancient local phylogenetic lineage diversification. Journal of Biogeography DOI:10.1111/jbi.12335 PDF request

Wysocka A., Grabowski M., Sworobowicz L., Burzyński A., Kilikowska A., Kostoski G., Sell J. 2013. A tale of  time and depth: intralacustrine radiation in endemic Gammarus species flock from the ancient Lake Ohrid. Zoological Journal of the Linnean Society 167(3): 345-359, DOI: 10.1111/j.1096-3642.2012.00878.x PDF request

Väinölä R., Witt J.D.S., Grabowski M., Bradbury J.H., Jazdzewski K., Sket B. 2008. Global diversity of amphipods (Amphipoda; Crustacea) in freshwater. In: Balian E et al. (eds) A global assessment of animal diversity in continental waters. Hydrobiologia 595:241-255. PDF

Zobacz wszystkie publikacje

Dłuższe wyjazdy naukowe (powyżej tygodnia)

2010, 2011, 2012: Ecologie Evolutive, UMR CNRS 5561 Biogeosciences, Universite de Bourgogne, France /granty MNiSW, ERASMUS

2007: Zoological Museum Amsterdam, University of Amsterdam, the Netherlands / SYNTHESYS project NL-TAF-3208: Biodiversity of freshwater gammarids in the Balkan Peninsula

2006, 2007: Ecologie Evolutive, UMR CNRS 5561 Biogeosciences, Universite de Bourgogne, France, EGIDE-POLONIUM: Invasion of Polish fresh waters by the Ponto-Caspian gammarid, Dikerogammarus villosus (Crustacea, Amphipoda): population genetics and identification of associated parasites

1997: North Carolina State University, USA, Summer Course in Statistical Genetics & Analysis of Molecular Data

1996-97, 1999: Gulf Coast Research Laboratory; University of Southern Mississippi, Phylogeography and population structure of pink shrimp, Farfantepenaeus duorarum (Decapoda, Penaeidae), in Gulf of Mexico and Atlantic Ocean

Wyprawy naukowe

2017: Słowacja, Czechy (Northern Carpahians Expedition II)

2016: Słowacja (Northern Carpahians Expedition I)

2016: Włochy, Słowenia (Peri-Adriatic Expedition I & II)

2015: Macedonia, Grecja (Amphi-Balkan Expedition VIII)

2014: Czarnogóra, Albania (Skadar Lake Expedition I & II)

2013: Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra (Amphi-Balkan Expedition VII)

2012: Macedonia (Amphi-Balkan Expedition VI)

2011: Grecja (Amphi-Balkan Expedition V)

2011: Austria, Włochy, Szwajcaria, Niemcy (Alpine Lake Survey)

2010: Niemcy, Holandia (Central Invasion Corridor Expedition II)

2009: Ukraina (Central Invasion Corridor Expedition I)

2008: Macedonia, Grecja (Amphi-Balkan Expedition IV)

2007: Bułgaria, Serbia, Turcja, Rumunia (Amphi-Balkan Expedition III)

2006: Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina (Amphi-Balkan Expedition II)

2005: Rumunia, Bułgaria (Amphi-Balkan Expedition I)

1996, 1997: Zatoka Meksykańska (SEAMAP program)

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2015-2018: Neogeńskie i czwartorzędowe wahania poziomu morza a pochodzenie epigeicznej słodkowodnej fauny pancerzowców (Malacostraca) regionu peryadriatyckiego / OPUS 8 – grant Narodowego Centrum Nauki (kierownik projektu)

2010-2014: Ukryta różnorodność i filogeografia skorupiaków obunogich z grup “Gammarus roeselii” i “G. balcanicus” w Europie / grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik projektu)

2010-2014: Ko-filogeografia inwazyjnego kiełża Dikerogammarus villosus i jego wewnątrzkomórkowego pasożyta Cucumispora dikerogammari / grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

2010-2014: Testowanie podstaw genetycznej dywergencji gatunków kiełży w endemicznym kompleksie Ochridagammarus (Amphipoda) z Jeziora Ochrydzkiego (Macedonia) / grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

2008-2011: Rozprzestrzenianie się pasożytów kiełży (Gammaroidea, Amphipoda) oraz ich żywicieli wzdłuż centralnego korytarza migracji gatunków pontokaspijskich hydrobiontów / grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

2007-2010: Biogeograficzne aspekty inwazji obcych skorupiaków (Crustacea, Malacostraca) w wodach Polski / grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik projektu)

2007-2009: Tempo wzrostu, reprodukcja i żerowanie, jako wyznaczniki potencjału inwazyjnego trawianki Perccottus glenii (Odontobutidae, Perciformes) / grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

2005-2008: Obce i rodzime gatunki kiełży (Gammaroidea, Amphipoda) jako żywiciele organizmów pasożytniczych / grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

2004-2007: Obce gatunki inwazyjne w faunie Polski w kontekście ochrony różnorodności biologicznej / grant Komitetu Badań Naukowych (wykonawca)

2004-2007: Małe i średnie rzeki jako refugium rodzimych Amphipoda wobec inwazji gatunków pontokaspijskich / grant Komitetu Badań Naukowych (główny wykonawca)

Międzynarodowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2016-2017: Cryptic refugia and diversification patterns of aquatic invertebrates in the Western Carpathians / Polish-Slovakian Joint Research Projects 2016-2017 (head of the Polish team)

2012-2013: CRYPTOGAM: Level and determinant of cryptic diversity in four Gammarus morpho-species (Amphipoda) with contrasting biogeographic distribution and history / Grant Bourgogne Conseil Regional (kierownik zespołu polskiego)

2003-2009: ALARM – Assessing Large-scale environmental Risks with tested Methods / EC FP6 Programme for Research and Technological Development (associated partner, kierownik zespołu polskiego)

2008: Biodiversity of freshwater gammarids in the Balkan Peninsula / EC FP6 “SYNTHESYS” (kierownik projektu)

2006-2007: Invasion of Polish fresh waters by the Ponto-Caspian gammarid, Dikerogammarus villosus (Crustacea, Amphipoda): population genetics and identification of associated parasites / Grant EGIDE-POLONIUM (kierownik zespołu polskiego)

Towarzystwa i komitety naukowe, sieci badawcze, rady redakcyjne

od 2012: członek rady redakcyjnej Bioinvasions Records

od 2006: członek rady redakcyjnej Aquatic Invasions

od 2005: członek rady redakcyjnej International Journal of Lakes and Rivers

od 2004: członek Centre for Biodiversity of Montenegro

od 2003: członek, sekretarz Komitetu Zoologii Polskiej Akademii Nauk

1995-2008: członek, członek prezydium, wiceprzewodniczący Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Galeria osobista

[nggallery id=12]

 

Linki

Zapraszam do mojej galerii fotografii przyrodniczej:

Mój profil na:
Visit my profile at ResearchGATEGoście mojej strony:
Locations of visitors to this page