Mateusz Płóciennik

plociennik_cv
Zakład Limnologii i Ochrony Wód
e-mail: mplociennik10@outlook.com
tel.: +42 635 44-41

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2010: Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska – adiunkt
2010: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych (hydrobiologia), Uniwersytet Łódzki
Temat: Sukcesja zgrupowań Chironomidae torfowiska i paleojeziora Żabieniec w późnym vistulianie i holocenie

Zainteresowania naukowe:

– ekologia i faunistyka ochotkowatych (Chironomidae)
– paleolimnologia
– faunistyka motyli (Lepidoptera)

Wybrane publikacje

PłóciennikM., GadawskiP., TempelmanD.,RissH. W. 2013. First records from Poland of Glyptotendipesospeli Contreras-Lichtenberg &Kiknadze, 1999 and G. signatus (Kieffer, 1909). Spixiana 36(1): 93-96.

Płóciennik M., Pešić V.. 2012. New records and list of non-biting midges (Chironomidae) from Montenegro. Biologia Serbica 34(1-2): 36-50.

Płóciennik M., Self A., Birks H.J.B., Brooks S.J. 2011. Chironomidae (Insecta: Diptera) succession in Żabieniec bog and its palaeo-lake (central Poland) through the Late Weichselian and Holocene. Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology DOI:10.1016/j.palaeo.2011.05.010

Forysiak J., Borówka R. K., Pawłowski D., Płóciennik M., Twardy J., Żelazna-Wieczorek J., Kloss M., Żurek S. 2010. Rozwój zbiornika Żabieniec w późnym glacjale i jego znaczenie dla paleoekologii i paleogeografii.  w: Twardy J., Żurek S., Forysiak J. (red.) Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 191 ? 202.

Lamentowicz M., Balwierz Z., Forysiak J., Płóciennik M., Kittel P., Kloss M., Twardy J., Żurek S., Pawlyta J. 2009. Multiproxy study of anthropogenic and climatic changes in the last two millennia from a small mire in central Poland. Hydrobiologia 631, 213-230. DOI 10.1007/s10750-009-9812-y

Płóciennik M., Tończyk G. 2009. Is Aquarius najas (Heteroptera: Gerridae) bivoltism possibile in central Poland ? Polskie Pismo Entomologiczne 78: 253- 260

Kazimierczak J., Płóciennik M., Pabis K. 2006. Motyle (Lepidoptera) Zaborskiego Parku Krajobrazowego i okolic – wyniki badań wstępnych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25 (2): 69-84

Zobacz wszystkie publikacje

Wyjazdy naukowe

2008: projekt SYNTHESYS (The European Union-funded Integrated Infrastructure Initiative grant) The Natural History Museum w Londynie, Succesion of Holocen and upper vistulian Chironomidae assemblages in Central Poland

2007: ECRC Short Course: Chironomids: Water Quality and Climate Change, University College London

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2011-2014: Przydatność torfowisk dolinnych do rekonstrukcji zdarzeń paleohydrologicznych w świetle wybranych analiz paleoekologicznych z doliny Grabi (środkowa Polska), N N306 057840. Narodowe Centrum Nauki (wykonawca)

2011-2013: Warunki paleogeograficzne funkcjonowania i destrukcji późnovistuliańskiego lasu w dolinie Warty (Kotlina Kolska), N N306 788240. Narodowe Centrum Nauki(wykonawca)

2008 ? 2011: Geneza i ewolucja torfowisk dolinowych środkowej Polski i ich antropogeniczne przekształcenia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

Towarzystwa Naukowe

2004-2012: członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

od 2008: członek Pas Global Changes (PAGES)