Mateusz Płóciennik

plociennik_cv
Zakład Limnologii i Ochrony Wód
e-mail: mplociennik10@outlook.com
tel.: +42 635 44-41

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2010: Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska – adiunkt
2010: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych (hydrobiologia), Uniwersytet Łódzki
Temat: Sukcesja zgrupowań Chironomidae torfowiska i paleojeziora Żabieniec w późnym vistulianie i holocenie

Zainteresowania naukowe:

– ekologia i faunistyka ochotkowatych (Chironomidae)
– paleolimnologia i paleoklimatologia
– faunistyka motyli (Lepidoptera)

Wybrane publikacje

Kittel P., Płóciennik M, Borówka R.K., Okupny D., Pawłowski D., Peyron O., Stachowicz-Rybka R., Obremska M., Cywa K. 2016. Early Holocene hydrology and environments of the Ner River (Poland). Quaternary Research 85:187-203

Płóciennik M., Kruk A., Forysiak J., Pawłowski D., Mianowicz K., Elias S., Borówka R.K., Kolss M., Obremska M., Coope R., Krąpiec M., Kittel P., Żurek. S. 2015. Fen ecosystem response to water-level fluctuations during the early and middle Holocene in Central Europe: a case study from Wilczków, Poland. Boreas 44(4):721-740.

Pawłowski D., Płóciennik M., Brooks S.J., Luoto T.P.,  Milecka K., Nevalainen L., Peyron O., Self A., Zieliński T.. 2015. A multiproxy study of Younger Dryas and Early Holocene climatic conditions from the Grabia River paleo-oxbow lake (central Poland). Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 438:35-50.

Kittel P., Muzolf B., Płóciennik M., Elias S., Brooks S.J., Lutyńska M., Pawłowski D., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Okupny D., Głąb Z., Mueller-Bieniek A. 2014. A multi-proxy reconstruction from Lutomiersk-Koziówki, Central Poland, in the context of early modern hemp and flax processing. Journal of Archaeological Science 50:318-337

Płóciennik M., Karaouzas I. 2014. The Chironomidae (Diptera) fauna of Greece: Ecological distributions and patterns, taxalist and new records. Annales de Limnologie – International Journal of Limnology 50:19-3

Płóciennik M., Self A., Birks H.J.B., Brooks S.J. 2011. Chironomidae (Insecta: Diptera) succession in Żabieniec bog and its palaeo-lake (central Poland) through the Late Weichselian and Holocene. Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology DOI:10.1016/j.palaeo.2011.05.010

Lamentowicz M., Balwierz Z., Forysiak J., Płóciennik M., Kittel P., Kloss M., Twardy J., Żurek S., Pawlyta J. 2009. Multiproxy study of anthropogenic and climatic changes in the last two millennia from a small mire in central Poland. Hydrobiologia 631, 213-230. DOI 10.1007/s10750-009-9812-y

Płóciennik M., Tończyk G. 2009. Is Aquarius najas (Heteroptera: Gerridae) bivoltism possibile in central Poland ? Polskie Pismo Entomologiczne 78: 253- 260

Kazimierczak J., Płóciennik M., Pabis K. 2006. Motyle (Lepidoptera) Zaborskiego Parku Krajobrazowego i okolic – wyniki badań wstępnych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25 (2): 69-84

Zobacz wszystkie publikacje

Wyjazdy naukowe

2014: CEEPUS – international exchange of teachers in Central Europe

2008: projekt SYNTHESYS (The European Union-funded Integrated Infrastructure Initiative grant) The Natural History Museum w Londynie, Succesion of Holocen and upper vistulian Chironomidae assemblages in Central Poland

2007: ECRC Short Course: Chironomids: Water Quality and Climate Change, University College London

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2011-2014: Przydatność torfowisk dolinnych do rekonstrukcji zdarzeń paleohydrologicznych w świetle wybranych analiz paleoekologicznych z doliny Grabi (środkowa Polska), N N306 057840. Narodowe Centrum Nauki (wykonawca)

2011-2013: Warunki paleogeograficzne funkcjonowania i destrukcji późnovistuliańskiego lasu w dolinie Warty (Kotlina Kolska), N N306 788240. Narodowe Centrum Nauki(wykonawca)

Towarzystwa Naukowe

2004-2012: członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Wyprawy naukowe

2014, 2016: polsko-rosyjska wyprawa geoarcheologiczna do doliny Serteyka (Wyżyna Smoleńska)