Krzysztof Pabis

pabis_cv

Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii
e-mail: cataclysta@wp.pl
tel.: +42 635 42-93

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2017: profesor nadzwyczajny (Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

2015: Habilitacja w dziedzinie nauk biologicznych (dyscyplina ekologia), Uniwersytet Łódzki
Temat: Rozmieszczenie i różnorodność makrozoobentosu w gradiencie zaburzeń glacjalnych antarktycznego fiordu

2008: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych (zoologia i biologia morza), Uniwersytet Łódzki

Temat: Różnorodność zgrupowań wieloszczetów antarktycznego sublitoralu w siedliskach o odmiennej strukturze (Zatoka Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe)

Zainteresowania naukowe

– ekologia morskiego bentosu

– różnorodność i ekologia antarktycznych Polychaeta

– różnorodność, ekologia i faunistyka motyli (Lepidoptera)

– wodne motyle (Crambidae)

Wybrane publikacje

Błażewicz-Paszkowycz M., Pabis K., Jóźwiak P. 2015. Tanaidacean fauna of the Kuril-Kamchatka Trench and adjacent abyssal plain – abundance, diversity and rare species. Deep-Sea Research Part II-Topical Studies in Oceanography 111: 325–332.

Pabis K., Kędra M. Gromisz S. 2015. Distinct or similar? Soft bottom polychaete diversity in Arctic and Antarctic glacial fjords. Hydrobiologia 742: 279–294.

Pabis K., Błażewicz-Paszkowycz M., Jóźwiak P., Barnes DKA. 2015. Tanaidacea of the Amundsen and Scotia Seas: an unexplored diversity. Antarctic Science 27: 19–30.

Pabis K. 2014. Life cycle, host plants and abundance of caterpillars of the aquatic moth Cataclysta lemnata (Lepidoptera: Crambidae) in the post-glacial lake in Central Poland. North-Western Journal Of Zoology 10: 441–444.

Kędra M., Pabis K., Gromisz S., Węsławski M. 2013 Distribution patterns of polychaete fauna in an Arctic fjord (Hornsund, Spitsbergen). Polar Biology. 36 (10): 1463-1472.

Pabis K., Siciński J. 2012. Is polychaete diversity in the deep sublittoral of an antarctic fjord related to habitat complexity? Polish Polar Research 33 (2):  181-197. PDF

Sicinski J., Pabis K., Jazdzewski K., Konopacka A., Blazewicz-Paszkowycz M. 2012. Macrozoobenthos of two Antarctic glacial coves: a comparison with non-disturbed bottom areas. Polar Biology 35: 355-367. DOI:10.1007/s00300-011-1081-3 PDF

Pabis K., Sicinski J., Krymarys M. 2011. Distribution patterns in the biomass of macrozoobenthic communities in Admiralty Bay (King George Island, South Shetlands, Antarctic). Polar Biology 34: 489-500. DOI: 10.1007/s00300-010-0903-z PDF

Sicinski J., Jazdzewski K., DeBroyer C., Presler P., Ligowski R., Nonato E.F., Corbisier T.N., Petti M.A.V., Brito T.A.S., Lavrado H.P., Blazewicz-Paszkowycz M., Pabis K., Jazdzewska A., Campos L.S. 2011. Admiralty Bay Benthos diversity – A census of a complex polar ecosystem. Deep-Sea Research II 58: 30-48 DOI:10.1016/j.dsr2.2010.09.005 PDF request

Pabis K., Siciński J. 2010. Polychaete fauna associated with holdfasts of the large brown alga Himantothallus grandifolius in Admiralty Bay, King George Island, Antarctic. Polar Biology 33: 1277-1288 DOI: 10.1007/s00300-010-0816-x PDF

Zobacz wszystkie publikacje

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2017-2019: Taksonomia integratywna w ocenie różnorodności biologicznej i rozmieszczenia głębokowodnych skorupiaków z rzędu Tanaidacea. projekt Narodowego Centrum Nauki (wykonawca)

2014-2017: Fauna Tanaidacea stoku kontynentalnego, abysalu i hadalu – odkrywanie głębokowodnej różnorodności biologicznej projekt Narodowego Centrum Nauki (główny wykonawca)

2011-2014: Tanaidacea (Crustacea, Malacostraca) półkuli południowej – taksonomia, różnorodność, struktura zgrupowań i zoogeografia projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

Międzynarodowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2012-2016: Macrozoobenthic fauna biodiversity of Gulf of Guinea in Guinea Basin (in the framework of the program Marine environmental survey of bottom sediments in Ghana, Lider projektu: Bjorn Serigstadt Institute of Marine Research, Bergen, Norway) projekt NORAD (Norwegian Agency for Development Cooperation) w ramach Oil for Development program (OfU) (wykonawca i koordynator prac na Uniwersytecie Łódzkim)

Wyprawy naukowe

VI 2015: rejs badawczy Tajlandia/Myanmar, współpraca z  Institute of Marine Research, Bergen, Norway w ramach programu finansowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)

III – V 2007: Polska Wyprawa Antarktyczna IPY 2007 do Zatoki Admiralicji (Szetlandy Południowe) oraz rejs przez Atlantyk na m/v Polar Pioneer

Towarzystwa i komitety naukowe, sieci badawcze, rady redakcyjne

od 2016: redaktor Polish Polar Research

od 2014: delegat Uniwersytetu Łódzkiego do Rady Polskiego Konsorcjum Polarnego

2012-2015: członek Rady Programowej Oceanological and Hydrobiological Studies

od 1998: członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (2002-2015 sekretarz Łódzkiego Oddziału)

Linki

Moja galeria fotografii przyrodniczych na TrekNature:

Galeria osobista