Piotr Presler

presler_piotr_cv
Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii
e-mail: piopre@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 42-94

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2003: starszy wykładowca (Uniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)
1986: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych (zoologia), Uniwersytet Łódzki
Temat: Bezkręgowce nekrofagiczne i ich rola w obiegu materii w Zatoce Admiralicji Wyspy Króla Jerzego (Szetlandy Południowe, Antarktyka)

Zainteresowania naukowe

– biologia i ekologia polarna
– morfologia, taksonomia, biologia i ekologia szkarłupni

Wybrane publikacje

Legeżyńska J., Węsławski J. M., Presler P. 2000. Benthic scavengers collected by baited traps in the high Arctic. Polar Biology 23: 539-544

Presler P., Figielska E. 1997. New data on the Asteroidea of Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands. Polish Polar Research 18, 2: 107-117

Presler P. 1993. 12.5. Ophiuroidea. in: The maritime Antarctic coastal ecosystem of Admiralty Bay, S. Rakusa-Suszczewski (ed.). Dept. Antarct. Biol. PAS Warsaw: 117-119

Anisimova N.A., Presler P., Węsławski J.M. 1992. Echinodermata. In: Atlas of the marine fauna of Southern Spitsbergen. Vol. 2. Invertebrates. Part 2., R.Z. Klekowski and J.M. Węsławski (eds.), Polish Academy of Sciences, Institute of Ecology, Institute Oceanology, Gdańsk: 153-209

Presler P. 1986. Necrophagous invertebrates of the Admiralty Bay of King George Island (South Shetland Islands, Antarctica). Polish Polar Research. 7, 1-2: 25-61

Jażdżewski K., Jurasz W., Kittel W., Presler E., Presler P., Siciński J. 1986. Abundance and biomass estimates of the benthic fauna in Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands. Polar Biology 6: 5 -16

Jurasz W., Kittel W., Presler P. 1983. Life cycle of Branchinecta gaini Daday, 1910, (Branchiopoda, Anostraca) from King George Island, South Shetland Islands. Polish Polar Research 4, 1-4: 143-154

Linkowski T.B., Presler P., Żukowski C. 1983. Food habits of nototheniid fishes (Nototheniidae) in Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands). Polish Polar Research 4, 1-4: 79-95

Zobacz wszystkie publikacje

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2007-2010: Strukturalne i ekofunkcjonalne aspekty różnorodności zespołów dna morskiego Antarktyki Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem Zatoki Admiralicji. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

2004-2007: Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

Wyprawy naukowe

XII 1987 ? II 1989: XII Wyprawa Antarktyczna PAN do Stacji im. H. Arctowskiego (kierownik wyprawy i grupy zimującej)

III ? IV 1985: Wyprawa Arktyczna PAN do Stacji w Hornsundzie na Spitsbergenie (uczestnik)

XI 1979 ? IV 1980: IV Wyprawa Antarktyczna PAN do Stacji im. H. Arctowskiego (członek grupy letniej)

XII 1976 ? V 1978: I Wyprawa Antarktyczna PAN do Stacji im. H. Arctowskiego (członek grupy zimującej)

Towarzystwa i komitety naukowe, sieci badawcze, rady redakcyjne

od 2007: członek Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN
1992 ? 1999: członek Komisji Dokumentacji Polarnej przy Komitecie Badań Polarnych
1992 ? 1999: członek Komisji Ekologii Polarnej przy Komitecie Badań Polarnych
1990 ?1992: członek Komisji Wypraw Antarktycznych przy Komitecie Badań Polarnych
1987 ? 1992: członek Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN
1984 ? 1987: sekretarz Komisji Wypraw Antarktycznych przy Komitecie Badań Polarnych PAN
od 1979: członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego “Klub Polarny”
od 1974: członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego,
od 1972: członek Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. (w latach 1974 – 1980 sekretarz Oddziału Łódzkiego).