Ryszard Ligowski

profil
Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii
e-mail: ligowski@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 44-43

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2002: profesor zwyczajny (Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

1994: habilitacja w dziedzinie nauk biologicznych
Temat: Morskie okrzemki (Bacillariophyceae) w ekosystemie Antarktyki i ich znaczenie jako wskaźnika źródła pokarmu kryla (Euphausia superba Dana)

1978: doktorat w dziedzinie nauk przyrodniczych, Uniwersytet Łódzki

Temat: Glony osiadłe rzeki Bobrówki i stawów położonych w jej dolinie

Zainteresowania naukowe

– ekologia, morfologia i taksonomia glonów, głównie okrzemek (Bacillariophyta), w siedliskach morskich i słodkowodnych

Wybrane publikacje

Ligowski R., Jordan R.W., Assmy P. 2012. Morphological adaptation of a planktonic diatom to growth in Antarctic sea ice. Marine Biology, 159: 817?827

De Broyer C., Danis B., Allcock L., Angel M., Arango C., Artois T., Barnes D., Bartsch I., Bester M., Blachowiak?Samolyk K., Błażewicz M., Bohn J., Brandt A., Brandao S.N., David B., de Salas M., Eleaume M., Emig C., Fautin D., George K.H., Gillan D., Gooday A., Hopcroft R., Jangoux M., Janussen D., Koubbi P., Kouwenberg J., Kuklinski P., Ligowski R., Lindsay D., Linse K., Longshaw M., Lopez?Gonzalez P., Martin P., Munilla T.,Muhlenhardt?Siegel U., Neuhaus B., Norenburg J., Ozouf?Costaz C., Pakhomov E., Perrin W., Petryashov V., Pena?Cantero A.L., Piatkowski U., Pierrot?Bults A., Rocka A., Saiz?Salinas J., Salvini?Plawen L., Scarabino V., Schiaparelli S., Schrodl M., Schwabe E., Scott F., Sicinski J., Siegel V., Smirnov I., Thatje S., Utevsky A., Vanreusel A., Wiencke C.,Woehler E., Zdzitowiecki K., Zeidler W. 2011. How many species in the Southern Ocean? Towards a dynamic inventory of the Antarctic marine species.Deep Sea Research II, 58: 5?17

Sicinski J., Jazdzewski K., DeBroyer C., Presler P., Ligowski R., Nonato E.F., Corbisier T.N., Petti M.A.V., Brito T.A.S., Lavrado H.P., Blazewicz-Paszkowycz M., Pabis K., Jazdzewska A., Campos L.S. 2011. Admiralty Bay Benthos diversity ? A census of a complex polar ecosystem.Deep-Sea Research II, 58: 30?48

Leventer A., ArmandL., Harwood D., Jordan R., Ligowski R. 2007. New approaches and progress in the use of polar marine diatoms in reconstructing sea ice distribution, in Antarctica: A Keystone in a Changing World ? Online Proceedings of the 10th ISAES X, edited by A. K. Cooper and C. R. Raymond et al., USGS Open-File Report 2007-1047, Extended Abstract 005, 4 p.

Jordan, R.W., Ligowski R. 2006. Observations on the auxospores, initial cells and vegetative cells of Proboscia truncata (Bacillariophyta). Nova Hedwigia, Beih., 130: 201-212

Błażewicz-Paszkowycz M., Ligowski R. 2002. Diatoms as food source indicator for some Antarctic Cumacea and Tanaidacea (Crustacea). Antarctic Science, 14: 11-15

Birkenmayer K., Gaździcki A., Głowacki P., Górski M., Grad M., Guterch A., Jania J., Jażdżewski K., Kwarecki K., Ligowski R., Machowski J., Pękala K., Rakusa-Suszczewski S., Siciński J., Węsławski M., Zalewski M. 2002. Ramowy Narodowy Program Badań Polarnych 2002-2010. Komitet Badań Polarnych PAN, Warszawa: 1-100

Ligowski R. 2002. Diatoms in different habitats of Admiralty Bay, Antarctica. Proceedings of the 15th International Diatom Symposium, Perth, Australia 28 September-2 October 1998, Jacob John (ed.), A.R.G. Gantner Verlag K.G. Ruggell: 173-191

Ligowski R. 2000. Benthic feeding by krill, Euphausia superba Dana, in coastal waters off West Antarctica and in Admiralty Bay, South Shetland Islands. Polar Biology, 23: 619-625

Wasik A., Mikołajczyk E., Ligowski R. 1996. Agglutinated loricae of some Baltic and Antarctic Tintinnina species (Ciliophora). Journal of  Plankton Research, 18: 1931-1940

Ligowski R., Godlewski M., Łukowski A. 1992. Sea ice diatoms and ice edge planktonic diatoms at the northern limit of the Weddell Sea pack ice. Proc. NIPR Symp.Polar Biology, 5: 9-20

Jordan  R.W., Ligowski R., Nöthig E.-M., Priddle J. 1991.The diatom genus Proboscia in Antarctic waters. Diatom Research, 6: 63-78

Ligowski R., Kopczyńska E. 1991. Distribution of net phytoplankton in the sea-ice zone between Elephant Island and the South Orkney Islands (December 1988- January 1989).Polish Polar Research, 12: 529-546

Ligowski R. 1988. Distribution of sessile algae species in the River Bobrówka and some ponds situated along its course (Central Poland). Acta Hydrobiologica, 30: 191-208

Ligowski R. 1988. The spatial and seasonal density of sessile algae in the River Bobrówka and some ponds situated along its course (Central Poland).ActaHydrobiologica, 30: 209-224

Łukowski A., Ligowski R. 1988.Contamination of Antarctic marine phytoplankton by chlorinated hydrocarbons (BIOMASS III).Polish Polar Research, 9: 399-408

Ligowski R., Lipski M., Zieliński K. 1988. Algae of drifting sea ice north of Elephant Island (BIOMASS III, October 1986). Polish Polar Research, 9: 217-229

Łukowski A., Ligowski R. 1987.Cumulation of chloroorganic insecticides by Antarctic marine diatoms.Polish Polar Research, 8: 167-177

Ligowski R., Kopczyńska E.E. 1985. Distribution of particulate matter. In: Atlas of Polish Oceanographic Observations in Antarctic Waters 1981. BIOMASS, Spec. Issue, Publ. by SCAR and SCOR, Scott Polar Research Institute, Cambridge: 51-53

Wyprawy naukowe

2008/2009 : XXXIII Wyprawa Antarktyczna PAN (okres letni) do Stacji im. H.Arctowskiego na m/v Polar Pioneer

2008 : XXXI Wyprawa Arktyczna PAN (okres letni) do stacji Hornsund na r/v Horyzont II

2004: rejs hydrobiologiczny wokół Jeziora Bajkał na r/v Akademik Vereshchagin

2002/2003 : XVIII Włoska Ekspedycja Antarktyczna na Morze Rossa na r/v Italica i letni pobyt w stacji Terra Nova Bay

1997: the centenary of Belgica Expedition ? rejs do Anwerpii na ORP  Arctowski

1996: badania w czasie rejsu wzdłuż Półwyspu Antarktycznego na r/v Akademik Siergiej Vavilov

1996: badania w Maxwell Bay w czasie pobytu na Chilijskiej Stacji Antarktycznej Eduardo Frei

1995/96: XX Wyprawa Antarktyczna PAN (okres letni) do Stacji im. H. Arctowskiego na m/v Jastarnia-Bór

1988/89: wyprawa Sea Ice Zone na r/v Profesor Siedlecki

1986/87: wyprawa BIOMASS-III na r/v Profesor Siedlecki

1986: badania w czasie rejsu po Szetlandach Południowych na m/s Koral

1986: XI Wyprawa Antarktyczna PAN (okres letni) do Stacji im. H. Arctowskiego

1984: wyprawa BIOMASS-SIBEX na r/v Profesor Siedlecki

1983: VII Wyprawa Antarktyczna PAN (zimowanie) do Stacji im. H. Arctowskiego na m/s Zawichost

1981: wyprawa BIOMASS-FIBEX na r/v Profesor Siedlecki i m/s Antoni Garnuszewski

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2008-2010: Fluktuacje klimatyczne w późnym holocenie na podstawie analiz zbiorowisk okrzemek (Bacillariophyta) w osadach Zatoki Admiralicji, Szetlandy Południowe. Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik)

2007-2010: Strukturalne i ekofunkcjonalne aspekty różnorodności zespołów dna morskiego Antarktyki Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem Zatoki Admiralicji, projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

2004-2007: Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce. Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

Międzynarodowe projekty badawcze

2007: edytor różnorodności okrzemek bentosowych w Oceanie Antarktycznym- członek grupy ekspertów światowych Bacillarophyceae w projekcie  SCAR Mar-BIN  – The Register of Antarctic Marine Species (RAMS) (Bacillariophyceae) – IPY activity ID 83

2007-2009: koordynator narodowego zadania badawczego w programie CLICOPEN- Impact of CLImate induced glacial melting on marine and terrestrial Coastal communities on a gradient along Western Antarctic PENinsula – Wpływ ocieplenia klimatu w rejonie Półwyspu Antarktycznego na funkcjonowanie ekosystemów morskich i lądowych, IPY activity ID-34

Towarzystwa i komitety naukowe

od 2007: Rada Wydawnicza czasopisma Oceanobiological and Hydrobiological Studies

od 2006: zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

od 1999 do 2010: Marine Biology and Ecology Section of the Polish Scientific Committee on Oceanic Research

1999 ? 2007: przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

od 1998: International Society of Diatom Research

od 1992 do 1995: zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego

od1994 do 2010: Rada Naukowa Zakładu Biologii Antarktyki PAN

od 1994: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

od 1993 do 2003: associate editor czasopisma Polish Polar Research

od 1990 do 2010: Komitet Badań Polarnych PAN

od 1981: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Klub Polarny

od 1976: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne

od 1970: Polskie Towarzystwo Botaniczne