Anna Stępień

profil
Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii
e-mail: stepie.anna@gmail.com
tel.: +42 635 44-43

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2017: adiunkt (Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

2015: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych (Uniwersytet Łódzki)
Temat: Tanaidacea (Crustacea: Peracarida) raf koralowych Australii

Zainteresowania naukowe

– Taksonomia, biologia i ekologia bentosowych organizmów morskich

– taksonomia Tanaidacea

Wybrane publikacje

Jakiel, A. Stępień, A., Jóźwiak, P. Serigstad, B. Błażewicz-Paszkowycz, M. 2015. First record of Tanaidacea (Crustacea) from a deep-sea coral reef in the Gulf of Guinea. Zootaxa 3995 (1) 203-228. doi: 10.11646/zootaxa.3995.1.18

Stępień, A., Błachowiak- Samołyk, K. Angel, M.V. 2015. A re-description of Discoconchoecia elegans (Sars, 1865) (Ostracoda: Halocyprididae) from high latitudes in the North Atlantic. Zootaxa 3995 (1): 66-77; http://dx.doi: 10.11646/zootaxa.3995.1.9

Stępień A. 2013. A new species of Numbakullidae Guţu and Heard, 2002 (Tanaidacea, Peracarida, Crustacea) from the Great Barrier Reef, Australia. ZooKeys. http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.@@.5903

Stępień A. Błażewicz-Paszkowycz M. 2013. Four new species and two new genera of Metapseudidae (Crustacea: Tanaidacea: Apseudomorpha) from Australian coral reefs. Zootaxa. http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.0000.0.0

O’Loughlin M, Stępień A., Kuźniak M., Van Den Spiegel D. 2013. A new genus and four new species of sea cucumbers (Echinodermata) from Admiralty Bay, King George Island. Polish Polar Research 34, (1) 67-86

Stępień A., Błażewicz-Paszkowycz M. 2009. Two new species of the genus Tanzanapseudes Băcescu, 1975 (Tanaidacea: Apseudomorpha: Tanzanapseudidae) from mid-west Australia. Zootaxa, 2283: 40–50.

Jóźwiak P., Stępień A., Błażewicz-Paszkowycz M. 2009. A revision of the genus Paranarthrurella Lang, 1971 (Crustacea: Tanaidacea). Zootaxa, 2238: 56–68.

Stępień A., Błażewicz-Paszkowycz M. 2009. Longiflagrum amphibium, a new estuarine apseudomorph tanaid (Crustacea, Peracarida) from north-western Australia. ZooKeys, 18: 161–170

Wyprawy naukowe

06.2015: rejs AREX Gdańsk – Tromso. Pobór prób bentosowych (makrofauna, mejofauna, rdzenie osadów)

11.2012: wyprawa do Zatoki Gwinejskiej (Ocean Atlantycki). Pobór prób bentosowych (makrofauna) współpraca z Institute of Marine Research, Bergen, Norwegia

08.2009: wyprawa entomologiczna TB-Quest III: Syria-Turcja.

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2014–2017: „Fauna Tanaidacea stoku kontynentalnego, abysalu i hadalu – odkrywanie głębokowodnej różnorodności biologicznej.” Projekt Narodowego Centrum Nauki (wykonawca)

2014–2017: “DWARF Declining size – a general response to climate warming in Arctic fauna?” Projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (wykonawca typu post-doc)

2011–2013: „Tanaidacea (Crustacea, Malacostraca) półkuli południowej – taksonomia, różnorodność, struktura zgrupowań i zoogeografia.” Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

Wyjazdy naukowe

2015-2017: post-doc position w ramach projektu “DWARF Declining size – a general response to climate warming in Arctic fauna?” (Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie)

10.2015: University Museum, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwegia. Cel: Analiza wielkości zooidów wybranych gatunków mszywiołów w aspekcie czasowym w północnym Atlantyku.

10.2014; 03.2015: Icelandic Institute of Natural History, Gardabear, Islandia. Cel: Batymetryczne zróżnicowanie wielkości zooidów mszywiołów na szelfie i stoku kontynentalnym południowej Islandii.

01.2014: staż w ramach programu Synthesys, Muzeum Historii Naturalnej, Londyn. Cel: Taksonomia i ekologia kompleksu Discoconchoecia elegans (Halocyprida, Ostracoda, Crustacea). Szkolenie z zakresu obsługi mikroskopu skaningowego.

10.2013–02.2014 staż w Instytucie Oceanologii Państwowej Akademii Nauk pod kierownictwem prof. dr hab. K. Błachowiak-Samołyk. Taksonomia i zoogeografia kompleksu gatunków zaliczanych do Discoconchoecia elegans (Halocyprida: Ostracoda: Crusatcea).

11.2011: Instytut Senckenberg, Wilhelmshaven, Niemcy. Cel: Ekstrakcja DNA i amplifikacja genów COI ,12s i 28s z wybranych przedstawicieli rzędu Tanaidacea.

06.2009: Museum of Tropical Queensland, Townsville, Australia. Cel: Taksonomia i zoogeografia Tanaidacea raf koralowych okolic Lizard Island. Kurs programu DELTA (DEscription Language for TAxonomy).