Aleksandra Jabłońska

Jablonska_A
Zakład Limnologii i Ochrony Wód
e-mail: olapio@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 46-64

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2010: adiunkt (Uniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

2010: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych, Uniwersytet Łódzki
Temat: Skąposzczety wodne (Oligochaeta aquatica) aglomeracji Łódzkiej

Zainteresowania naukowe

– Hydrobiologia
– Skąposzczety (Oligochaeta)

– biogeografia Malacostraca: Caridea, Mysidacea

Wybrane publikacje

Jablonska A., Mamos T., Gruszka P., Szlauer Łukaszewska A., Grabowski M. 2018. First record and DNA barcodes of the aquarium shrimp, Neocaridina davidi, in Central Europe from thermally polluted River Oder canal, Poland. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems. 419 (14). doi.org/10.1051/kmae/2018004

Kolicka M., Gwiazdowicz D., Hupało K., Jabłońska A., Kotwicki L., Kornobis F., Lamentowicz D., Magowski W., Marcisz K., Pronin M., Reczuga M.K., Olszanowski Z., Zawierucha K. 2016. Hidden invertebrate diversity – Phytotelmata in Bromeliaceae from palm houses and florist wholesalers (Poland). Biologia. 71 (2): 194-203

Jabłońska A., Szlauer-Łukaszewska A. Bańkowska A. 2015. Aulodrilus pigueti Kowalewski, 1914 (Annelida: Clitellata) – a new record for the Polish fauna from the Oder River and remarks on other oligochaetes rarely noticed in Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies. 44 (4): 456-465

Jabłońska A. 2014. Oligochaete communities of highly degraded urban streams in Poland, Central Europe. North-western Journal of Zoology 10: art.131304

Jabłońska A., Pešić V. 2014. Five species of aquatic oligochaetes new to Iran with an updated checklist. Oceanological and Hydrobiological Studies. 43 (1): 100-105

Jabłońska A., Pesic V. 2011. Five aquatic Oligochaeta species new for the fauna of Montenegro. Turkish Journal of Zoology 35 (1): 119-121

Grabowski M. Jabłońska A. 2009. First record of Branchiura sowerbyi in Greece. Aquatic Invasions. 4 (2): 365-367

Jabłońska A., Jabłoński P. 2007. Rafa koralowa – zagrożone bogactwo. W: Nakonieczny M., Migula P. Problemy środowiska i jego ochrony. Tom 15. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice: 113 – 131

Jabłońska A., Pešić V. 2006. New Data on Aquatic Oligochaeta of Montenegro. II International Symposium of Ecologists of The Republic of Montenegro, Kotor 20-24.09.2006. Proceedings of the Symposium: 25-29

Jabłońska A. 2005. Wstępne wiadomości o faunie skąposzczetów (Oligochaeta) stawów miejskich Łodzi. Przegląd Zoologiczny, 49 (1-2): 39-45

Urban-Malinga B., Wiktor J., Jabłońska A., Moens T. 2005. Intertidal meiofauna of a high-latitude glacial Arctic fjord (Kongsfjorden, Svalbard) with emphasis on the structure of free-living nematode communities. Polar Biology. 28 (12): 940-950

Zobacz wszystkie publikacje

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2015-2018: Neogeńskie i czwartorzędowe wahania poziomu morza a pochodzenie epigeicznej słodkowodnej fauny pancerzowców (Malacostraca) regionu peryadriatyckiego / OPUS 8 – grant Narodowego Centrum Nauki (wykonawca)

Wyprawy naukowe

2017: Slowacja, Czechy (Northern Carpahians Expedition II)

2016: Słowacja (Northern Carpahians Expedition I)

Towarzystwa i komitety naukowe, sieci badawcze, rady redakcyjne

od 2007: członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego