Aleksandra Jabłońska

Jablonska_A
Zakład Limnologii i Ochrony Wód
e-mail: olapio@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 46-64

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2010: adiunkt (Uniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

2010: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych, Uniwersytet Łódzki
Temat: Skąposzczety wodne (Oligochaeta aquatica) aglomeracji Łódzkiej

Zainteresowania naukowe

– Hydrobiologia
– Skąposzczety (Oligochaeta)

Wybrane publikacje

Jabłońska A. 2014. Oligochaete communities of highly degraded urban streams in Poland, Central Europe. North-western Journal of Zoology 10: art.131304

Jabłońska A., Pešić V. 2014. Five species of aquatic oligochaetes new to Iran with an updated checklist. Oceanological and Hydrobiological Studies. 43 (1): 100-105

Jabłońska A., Pesic V. 2011. Five aquatic Oligochaeta species new for the fauna of Montenegro. Turkish Journal of Zoology 35 (1): 119-121

Grabowski M. Jabłońska A. 2009. First record of Branchiura sowerbyi in Greece. Aquatic Invasions. 4 (2): 365-367

Jabłońska A., Jabłoński P. 2007. Rafa koralowa – zagrożone bogactwo. W: Nakonieczny M., Migula P. Problemy środowiska i jego ochrony. Tom 15. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice: 113 – 131

Jabłońska A., Pešić V. 2006. New Data on Aquatic Oligochaeta of Montenegro. II International Symposium of Ecologists of The Republic of Montenegro, Kotor 20-24.09.2006. Proceedings of the Symposium: 25-29

Jabłońska A. 2005. Wstępne wiadomości o faunie skąposzczetów (Oligochaeta) stawów miejskich Łodzi. Przegląd Zoologiczny, 49 (1-2): 39-45

Urban-Malinga B., Wiktor J., Jabłońska A., Moens T. 2005. Intertidal meiofauna of a high-latitude glacial Arctic fjord (Kongsfjorden, Svalbard) with emphasis on the structure of free-living nematode communities. Polar Biology. 28 (12): 940-950

Zobacz wszystkie publikacje

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2008- 2009: Skąposzczety wodne (Oligochaeta aquatica) aglomeracji łódzkiej. projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

Towarzystwa i komitety naukowe, sieci badawcze, rady redakcyjne

od 2007: członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego