Karolina Chaniecka

profil
Zakład Limnologii i Ochrony Wód
e-mail: karolach@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 42-95

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2004: specjalista biolog naukowo-techniczny (Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)
2003: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych (hydrobiologia), Uniwersytet Łódzki
Temat: Makrobezkręgowce (macroinvertebrata) obszarów źródliskowych Gorczańskiego Parku Narodowego

Zainteresowania naukowe:

– hydrobiologia
– krenologia
– zoologia bezkręgowców

Wybrane publikacje:

Pešič V., Chaniecka K. 2006. Water mites (Acari: Hydrachnidia) from spring areas of the Gorce National Park in Poland. Lauterbornia 56: 49-59.

Chaniecka K., Wiedeńska J. 2006. Młaki – siedliska wyjątkowe. Wyniki badań fauny bezkręgowców w Gorczańskim Parku Narodowym. Ochrona Beskidów Zachodnich 1: 139-155.

Chaniecka K., Grużewski M. 2006. Występowanie makrobezkręgowców w źródłach i ich odpływach na terenie rezerwatu “Kalinowo”. Drozdowskie Zeszyty Przyrodnicze 3: 45-52.

Chaniecka K. 2004. Owady wybranych obszarów źródliskowych Gorczańskiego Parku Narodowego. Wiad. Entomol. 23 Suppl. 2: 127-129.

Chaniecka K. 2001. Tipula (Savtshenkia) simulans Sav. (Nematocera, Tipulidae) – drugie stanowisko w Polsce rzadkiego gatunku muchówki. Parki nar. Rez. przyr. 20, 2: 13-17.

Chaniecka K. 2001. Muchówki w faunie bezkręgowej obszarów źródliskowych Gorczańskiego Parku Narodowego. Dipteron 17: 4-9.

Krajowe projekty badawcze: (ostatnie 5 lat)

2009: Monitoring jakości wód powierzchniowych na podstawie zespołów makrozoobentosu na przykładzie dorzecza Pilicy i Brdy, projekt badawczy UŁ (wykonawca)

2007-2008: Bezkręgowce (Invertebrata) obszarów chronionych województwa łódzkiego, projekt badawczy UŁ (wykonawca)

2005-2006: Występowanie i biologia wybranych grup bezkręgowców Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, projekt badawczy UŁ (wykonawca)