Andrzej Piechocki

Piechocki

Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców
e-mail: piech@biol.uni.lodz.pl
tel.: + 42 635 44-44; 507053481

Stanowisko i stopnie naukowe

od 1991:  profesor zwyczajny

1982:  habilitacja w dziedzinie nauk biologicznych (zoologia), Uniwersytet Łódzki;

Tytuł: Współczesne i subfosylne mięczaki (Mollusca) Gór Świętokrzyskich,

1968: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych (zoologia), Uniwersytet Łódzki;

Tytuł: Mięczaki (Mollusca) rzeki Grabi i jej terenu zalewowego

Zainteresowania naukowe

- systematyka, morfologia, biologia i ekologia europejskich mięczaków słodkowodnych (Bivalvia i Gastropoda);
– mięczaki (Mollusca) polskiego Bałtyku;
– czwartorzędowe mięczaki Polski;
– mięczaki słodkowodne Afryki
– ekologia makrofauny rzecznej

Wybrane publikacje

Piechocki A., Wawrzyniak-Wydrowska B. 2016. Guide to Freshwater and Marine Mollusca of Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 280 pp.

Piechocki A. 2009 i 2013. Gromada: małże – Bivalvia. W: Błaszak C. (ed.): Zoologia, Bezkręgowce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, vol. 1, wyd. 1 i 2: 508-552.

Piechocki A., Sulikowska-Drozd A. 2008. Mięczaki (Mollusca). W: Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (eds.): 365-425. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3:  603 pp.

Genner M., Todd J.A., Michel E., Erpenbeck D., Jimoh A., Joyce D.A., Piechocki A., Pointer J.-P. 2007.  Amassing diversity in an ancient lake: evolution of a morphologically diverse parthenogenetic gastropod assemblage in Lake Malawi. Molecular Ecology, 16: 517-530.

Piechocki A. 2006. Species composition, frequency and density of the Sphaeriidae (Bivalvia, Heterodonta) in different freshwater habitats. Heldia. München, 6: 161-178.

Piechocki A., Strzelec M. 2000. Ecology of Sphaeriidae (Bivalvia: Heterodonta) in sandy bottom sections of the Grabia River (C-Poland). Malacological Review, Ann Arbor, suppl., 8: 37-58.

Kadolsky D., Piechocki A. 2000. Freshwater Rissoidea from the Miocene of Bełchatów, Poland (Gastropoda, Prosobranchia: Hydrobiidae, Pomatiopsidae). Arch. f. Molluskenkunde. Frankfurt a. M., 128: 217-236.

Piechocki A., Dyduch-Falniowska A. 1993. Mięczaki (Mollusca), małże (Bivalvia). Fauna słodkowodna Polski, z. 7A.  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 202 pp.

Piechocki A. 1989. The Sphaeriidae of Poland (Bivalvia, Eulamellibranchia). Ann. Zool. Warszawa, 42: 249-320.

Piechocki A. 1979. Ślimaki (Gastropoda) Fauna słodkowodna Polski, z. 7.  PWN,  Warszawa-Poznań: 187 pp.

Wyjazdy naukowe

1993-1997: Holandia: Institute for Forestry and Nature Research (IBN-DLO), oddział w Leersum, w ramach  współpracy (1993);  warsztaty szkoleniowe dla hydrobiologów holenderskich: „Morphology and Ecology of  Freshwater Molluscs” (3 x w latach 1996-1997)

1994: Wielka Brytania: University of Wolverhampton, visiting professor

1982-1992: Niemcy:  Limnologische Flußstation des Max-Planck-Instituts f. Limnologie, Schlitz (1982, 3 miesiące); Natur- Museum und Forschungs-Institut Senckenberg, Frankfurt a. M. (1985, 1986, 1992, pobyty 2 -tygodniowe)

1978, 1980, 1984: Francja: Université Claude Bernard, Lyon I, Départment de Biologie Animale et Zoologie (, współpraca naukowa,  pobyty 2-tygodniowe)

Wyprawy naukowe

1988: Kongo:  Ekspedycja zoologiczna UŁ, kierownik wyprawy (kwiecień – grudzień 1988)

1974-1975: Sahara i Afryka Zachodnia: Ekspedycja biologiczno-geograficzna UŁ, kierownik naukowy (październik 1974 – kwiecień 1975)

1970: Jugosławia: Wyprawa zoologiczna UŁ nad Adriatyk (wrzesień 1970)

Towarzystwa i komitety naukowe, sieci badawcze, rady redakcyjne

2005-2009: Malakologische Abhandlungen, Dresden (2005 – 2006) – kontynuacja jako Mollusca (2007-2009), associate editor

1990-2012: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

1990-2000: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Limnologica, red. naczelny

od 1990: Fauna słodkowodna Polski, redaktor naczelny

1993-1997: Wojewódzki Komitet Ochrony Przyrody w Łodzi

od 1993: Komitet Zoologii PAN

0d 1987: członek Rady Redakcyjnej Folia Malacologica

0d 1979: Polski Związek Wędkarski

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne – przewodniczący Oddziału Łódzkiego (1989-1999);

Polskie Towarzystwo Zoologiczne

Stowarzyszenie Malakologów Polskich – członek honorowy

Zapisz