Kamil Hupało

hupalo
Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców
e-mail:kamilhupalo@gmail.com
tel.: +42 635 44-46

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2014: doktorant (Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

2014: magisterium, Biologia, Uniwersytet Łódzki

Temat: Białka HSP jako wyznacznik potencjału inwazyjnego kiełża Dikerogammarus villosus.

Zainteresowania naukowe

– inwazyjne gatunki obunogów (Amphipoda) w polskich wodach

– biologia i ekologia ważek (Odonata)

Wybrane publikacje

Hupało K.,Rachalewski M., Błońska D., Tończyk G. 2014. Gregarine parasitism in Gregarine parasitism in two damselfly hosts: Comparison between species, sexes, and sites (Odonata: Calopterygidae). Odonatologica 43(3/4):199-211 PDF

Hupało K., Rewicz T., Bącela-Spychalska K., Konopacka A., Grabowski M. 2014. First record of the killer shrimp, Dikerogammarus villosus (Sovinsky, 1894), in the Váh River, Slovakia.   Lauterbornia 77: 9-13 PDF request

Konopacka A., Hupało K., Rewicz T., Grabowski M. 2014. Species inventory and distribution patterns of freshwater amphipods in Moldova. North-Western Journal of Zoology 10(2): 382-392 PDF

Hupało K., Tończyk G. 2014. A new data on range extension of Trithemis arteriosa (BURMEISTER, 1839) (Odonata) in Turkey. Acta Zoologica Bulgarica 66 (4): 581-582 PDF

Zobacz wszystkie publikacje

Dłuższe wyjazdy naukowe (powyżej tygodnia)

VIII 2012 – V 2013: Praktyki naukowe w ramach programu Erasmus Placement w University of Münster, Institute for Evolution and Biodiversity, Department of Limnology

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2012-2017 “Testowanie hipotezy ‘invasional meltdown’ na przykładzie zespołu inwazyjnych gatunków ponto-kaspijskich w wodach śródlądowych Polski” grant NCN (wykonawca)