Kamil Hupało

hupalo
Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców
e-mail:kamilhupalo@gmail.com
tel.: +42 635 44-46

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2014: doktorant (Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

2014: magisterium, Biologia, Uniwersytet Łódzki

Temat: Białka HSP jako wyznacznik potencjału inwazyjnego kiełża Dikerogammarus villosus.

Zainteresowania naukowe

– inwazyjne gatunki obunogów (Amphipoda) w polskich wodach

– biologia i ekologia ważek (Odonata)

Wybrane publikacje

Hupało K., Mamos T., Wrzesińska W., Grabowski M. 2018 First endemic freshwater Gammarus from Crete and its evolutionary history – an integrative taxonomy approach. PeerJ,10.7717/peerj.4457.

Hupało K., Grabowski M. 2018. A first insight into the transatlantic population genetic structure of the beach flea, Platorchestia platensis (Krøyer, 1845). BioInvasions Records, zaakceptowany.

Hupało, K., Riss, H. W., Grabowski, M., Thiel, J., Bącela-Spychalska, K., & Meyer, E. I. 2018. Climate change as a possible driver of invasion and differential in HSP70 expression in two genetically distinct populations of the invasive killer shrimp, Dikerogammarus villosus. Biological Invasions, 1-13.

Grabowski M., Hupało K., Bylak A., Grabowska J. 2016. Double origin of the racer goby (Babka gymnotrachelus) in Poland revealed with mitochondrial marker. Possible implications for the species alien/native status. Journal of Limnology 75(1):101-108

Kolicka M., Gwiazdowicz D.J., Hupało K., Jabłońska A., Kotwicki, L., Kornobis, F., Lamentowicz M., Magowski, W., Marcisz K., Pronin M., Reczuga M.K., Olszanowski Z., Zawierucha K. 2016. Hidden invertebrate diversity – Phytotelmata in Bromeliaceae from palm houses and florist wholesalers (Poland). Biologia 71(2):194–20

Hupało K.,Rachalewski M., Błońska D., Tończyk G. 2014. Gregarine parasitism in Gregarine parasitism in two damselfly hosts: Comparison between species, sexes, and sites (Odonata: Calopterygidae). Odonatologica 43(3/4):199-211 PDF

Hupało K., Rewicz T., Bącela-Spychalska K., Konopacka A., Grabowski M. 2014. First record of the killer shrimp, Dikerogammarus villosus (Sovinsky, 1894), in the Váh River, Slovakia.   Lauterbornia 77: 9-13 PDF request

Konopacka A., Hupało K., Rewicz T., Grabowski M. 2014. Species inventory and distribution patterns of freshwater amphipods in Moldova. North-Western Journal of Zoology 10(2): 382-392 PDF

Hupało K., Tończyk G. 2014. A new data on range extension of Trithemis arteriosa (BURMEISTER, 1839) (Odonata) in Turkey. Acta Zoologica Bulgarica 66 (4): 581-582 PDF

Zobacz wszystkie publikacje

Dłuższe wyjazdy naukowe (powyżej tygodnia)

III – VI 2017 Praktyki naukowe w ramach programu Erasmus + w Universite de Bourgogne, Equipe Ecologie Evolutive, Dijon, France

III 2016 Staż w Museum fur Naturkunde w Berlinie, Niemcy

II 2016 Staż w ramach programu SYNTHESYS w Naturalis w Lejdzie, Holandia

VIII 2012 – V 2013: Praktyki naukowe w ramach programu Erasmus Placement w University of Münster, Institute for Evolution and Biodiversity, Department of Limnology

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2016 – … Kierownik w ramach grantu finansowanego „Różnorodność i pochodzenie fauny słodkowodnej wysp Morza Śródziemnego na przykładzie Gammaridae (Amphipoda)” przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2015/17/N/NZ8/01628)

2015 – … Wykonawca w ramach grantu  “Neogeńskie i czwartorzędowe wahania poziomu morza a pochodzenie epigeicznej słodkowodnej fauny pancerzowców (Malacostraca) regionu peryadriatyckiego” przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2014/15/B/NZ8/00266)

2012-2018 “Testowanie hipotezy ‘invasional meltdown’ na przykładzie zespołu inwazyjnych gatunków ponto-kaspijskich w wodach śródlądowych Polski” grant NCN (wykonawca)

Wyprawy naukowe

2016: Włochy, Słowenia (Peri-Adriatic Expedition I & II)

2015: Macedonia, Grecja (Amphi-Balkan Expedition VIII)