Piotr Gadawski

gadawski
Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców
e-mail:piotr.gadawski@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 43-66

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2013: doktorant (Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

2013: magisterium w dziedzinie nauk biologicznych, Uniwersytet Łódzki
Temat: Chironomid diversity of river Aa (North Rhine-Westphalia, Germany) prior to the planned renaturalization

Zainteresowania naukowe

– Biologia, ekologia, taksonomia i biogeografia muchówek z rodziny Chironomidae

– Filogeografia i filogenetyka muchówek z rodziny Chironomidae

– Ekologia ekosystemów rzecznych

– Różnorodność strategii łowieckich i wytworów z przędzy pająków sieciowych.

Wybrane publikacje

Kolicka M., Gadawski P., Dabert M. 2017. A new species of freshwater Chaetonotidae (Gastrotricha, Chaetonotida) from Obodska Cave (Montenegro) based on morphological and molecular characters European Journal of Taxonomy (in press).

Buczyński P., Tończyk G., Buczyńska E., Gadawski P., Michoński G., Zawal A. 2017. On the occurrence of Gomphus pulchellus Selys, 1840 (Odonata: Gomphidae) on the Balkan Peninsula. Acta Zoologica Bulgarica, 69 (1), 2017:43-47.

Bańkowska A., Kłosowska M., Gadawski P., Michoński G., Grabowski M., Peśić V., Zawal A., Oviposition by selected water mite (Hydrachnidia) species from Lake Skadar and its catchment Biologia
71(9):1027-1033

Gadawski P., Riss W., Płóciennik M., Meyer E. 2016. City channel chironomids – benthic diversity in urban conditions. River Research and Applications 32(9):1978-1988.

Płóciennik M., Dmitrović D., Peśić V., Gadawski P. 2016. Ecological patterns of Chironomide assemblages in Dynaric karst springs. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 11(417):1-19.

Stryjecki R., Zawal A., Gadawski P., Buczyńska E., Buczyński P. 2015. New host-parasiteassociations of Hydrachnidia (Acari) on Chironomidae (Diptera) from Poland. Biologia 70(9):1210-1214

Płóciennik M., Gadawski P., Kazimierczak J. 2014 „New records of non-biting midges (Diptera, Chironomidae) from coastal regions of Croatia and Montenegro”, Spixiana 37(1): 89-92.

Płóciennik M., Gadawski P., Riss W. 2013 „First records from Poland of Glyptotendipes ospeli Contreras-Lichtenberg & Kiknadze, 1999 and G. signatus (Kieffer, 1909)
(Diptera: Chironomidae)”, Spixiana 36(1): 93-96

Płóciennik M., Pavlović N., Gadawski P. 2012 „First record of Glyptotendipes barbipes from Serbia”, Lauterbornia 74: 29-32.

Jaskuła R., Hikisz J., Gadawski P. 2010 „Perła fińskiej przyrody – Park Narodowy Oulanka”, Wszechświat.

Zobacz wszystkie publikacje

Dłuższe wyjazdy naukowe (powyżej tygodnia)

2016 – Projekt w ramach programu Erasmus Placement. University of Milan, Department of Agricultural and Environmental Sciences – Production, Landscape, Agroenergy (DISAA), Temat: “Integrated Taxonomy and DNA Barcoding of Chironomidae (Diptera) from Lake Skadar and its spring system (Montenegro/Albania

2015: Kurs: “Integrative taxonomy and taxonomic expertise: DNA barcodes in the genomic era”, Paris, France, 2016

2015: Kurs: “Identyfikacja taksonomiczna muchówek z rodziny Chironomidae plemienia Tanytarsini”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2015

2014: Statistical course: “Aplication of numeric methods in ecology” provided by University of Nicolaus Copernicus University, Toruń – 2014

2012: Syllabus pogram „Aquatic Insects of Poland useful for monitoring water quality” koordynator: Dr. John C. Morse, Department of Entomology, Clemenson University, USA – 2012

2012: Kurs: “Molecular and morphological biodiversity of the marine Peracarida” kooordynator: Dr. Robert M. Jennings, Department of Biology, University of Massachusetts at Boston, USA – 2012

2011-2012 Projekt w ramach programu Erasmus Placement, University of Münster, Institute for Evolution and Biodiversity, Department of Limnology. Temat: Wpływ renaturalizji rzeki miejskiej ‘Aa’ na różnorodność fauny Chironomidae.

Wyprawy naukowe

2015 (jesień) – Grecja, Macedonia, Bułgaria (3 tygodnie
2015 (lato) – Czarnogóra, Albania (2 tygodnie)
2014 (wiosna) – Czarnogóra, Albania (2 tygodnie)
2014 (jesień) – Czarnogóra, Albania (2 tygodnie)
2013 (jesień) – Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, (Amphi-Balkan Expedition VII (2 tygodnie)

Krajowe projekty badawcze

2017-2020 – Różnorodność gatunkowa i pochodzenie fauny Chironomidae młodego geologicznie jeziora Szkoderskiego (Czarnogóra/Albania) i związanego z nim starego systemu źródlisk w oparciu o cechy morfologiczne i techniki Sekwencjonowania Nowej Generacji. Narodowe Centrum Nauki konkurs PRELUDIUM 12 – Kierownik projektu

Towarzystwa i komitety naukowe

od 2012: Członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

od 2012: Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (Sekcja Dipterologiczna.

i Sekcja Odonatologiczna)