Piotr Gadawski

gadawski
Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców
e-mail:gadawskip@gmail.com
tel.: +42 635 43-66

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2013: doktorant (Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

2013: magisterium w dziedzinie nauk biologicznych, Uniwersytet Łódzki
Temat: Chironomid diversity of river Aa (North Rhine-Westphalia, Germany) prior to the planned renaturalization

Zainteresowania naukowe

– Biologia, ekologia, taksonomia i biogeografia muchówek z rodziny Chironomidae

– Biologia i ekologia słodkowodnych bezkręgowców

– Ekologia ekosystemów rzecznych

– Różnorodność strategii łowieckich i wytworów z przędzy pająków sieciowych.

Wybrane publikacje

Płóciennik M., Gadawski P., Kazimierczak J. 2014 „New records of non-biting midges (Diptera, Chironomidae) from coastal regions of Croatia and Montenegro”, Spixiana 37(1): 89-92.

Płóciennik M., Gadawski P., Riss W. 2013 „First records from Poland of Glyptotendipes ospeli Contreras-Lichtenberg & Kiknadze, 1999 and G. signatus (Kieffer, 1909)
(Diptera: Chironomidae)”, Spixiana 36(1): 93-96

Płóciennik M., Pavlović N., Gadawski P. 2012 „First record of Glyptotendipes barbipes from Serbia”, Lauterbornia 74: 29-32.

Jaskuła R., Hikisz J., Gadawski P. 2010 „Perła fińskiej przyrody – Park Narodowy Oulanka”, Wszechświat.

Zobacz wszystkie publikacje

Dłuższe wyjazdy naukowe (powyżej tygodnia)

2011-2012 Projekt w ramach programu Erasmus Placement, University of Münster, Institute for Evolution and Biodiversity, Department of Limnology. Temat: Wpływ renaturalizji rzeki miejskiej ‘Aa’ na różnorodność fauny Chironomidae.

Wyprawy naukowe

2014: (jesień): Czarnogóra

2014: (wiosna): Czarnogóra, Albania

2013: Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra (Amphi-Balkan Expedition VII)

Towarzystwa i komitety naukowe, sieci badawcze, rady redakcyjne

od 2012: Członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

od 2012: Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (Sekcja Dipterologiczna.

i Sekcja Odonatologiczna)