Michał Rachalewski

Rachalewski
Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców
e-mail:rachalewski@me.com
tel.: +42 635 43-66

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2013: doktorant, Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

2013: magisterium, Biologia, Uniwersytet Łódzki

Tytuł: Ektozoochoria jako wektor ekspansji obcego obunoga Crangonyx pseudogracilis, Bousfield, 1958

Zainteresowania naukowe

–  eksperymenty ekologiczne (głównie microcosm)

–  behawior i biologia inwazyjnych gatunków obunogów (Amphipoda)

Wybrane publikacje

Rewicz T., Rachalewski M., Grabowski M. 2014. First record of Echinogammarus pungens (H. Milne Edwards, 1840) (Crustacea, Amphipoda) from Africa with the checklist of North African freshwater gammarids” – Mediterranean Marine Science 15(2): 443-448, DOI: 10.12681/mms.696

Rachalewski M., Banha F., Grabowski M., Anastacio P. 2013. Ectozoochory as a possible vector enhancing the spread of an alien amphipod Crangonyx pseudogracilis. Hydrobiologia 717: 109-117 DOI 10.1007/s10750-013-1577-7

Rachalewski M., Konopacka A., Grabowski M.,Bącela-Spychalska K. 2013. Echinogammarus trichiatus (Martynov, 1932) – a new Ponto-Caspian amphipod invader in Poland with remarks on other alien amphipods from the Oder river. Crustaceana 86(10): 1224-1233.

Grabowski M., Rachalewski M., Banha F., Anastacio P.  2012. Crangonyx pseudogracilis Bousfield, 1958 – the first alien amphipod crustacean in freshwaters of Iberian Peninsula (Portugal). Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 2012. 404: 11 DOI: 10.1051/kmae/2012005

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2012-2017: Testowanie hipotezy ‘invasional meltdown’ na przykładzie zespołu inwazyjnych gatunków ponto-kaspijskich w wodach śródlądowych Polski – grant NCN (wykonawca)

2012: Dispersal of invasive Decapoda – grant FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia (wykonawca)

2011 – 2013: Ukryta różnorodnośd i filogeografia skorupiaków obunogich z grup “Gammarus roeselii” i “G. balcanicus” w Europie“ grant MNiSW (pracownik pomocniczy)

Zapisz