Krzysztof Jażdżewski

jazdzewski_cv
Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców
e-mail: kryjaz@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 44-45

Tytuł i stopnie naukowe

od 1989: profesor zwyczajny (Uniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)
1975: habilitacja w dziedzinie nauk biologicznych (zoologia), Uniwersytet Łódzki
Tytuł: Morfologia, taksonomia i występowanie w Polsce kiełży z rodzajów Gammarus Fabr. i Chaetogammarus Mart. (Crustacea, Amphipoda).

1967: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych (zoologia i biologia morza), Uniwersytet Łódzki
Tytuł: Malacostraca Zatoki Puckiej.

Zainteresowania naukowe

– morfologia, taksonomia, biologia i ekologia skorupiaków – pancerzowców, głównie Amphipoda, w słodkowodnych i słonawowodnych akwenach Europy oraz w Oceanie Południowym
– skorupiaki inwazyjne w wodach Europy

Wybrane publikacje

De Broyer C., Lowry J.K., Jazdzewski K., Robert H. 2007. Synopsis of the Amphipoda of the Southern Ocean. Vol. 1: Part 1. Catalogue of the Gammaridean and Corophiidean Amphipoda of the Southern Ocean with Distribution and Ecological Data. Bull. Inst. Roy. Sci. Nat. Belgique, Bruxelles, 77, suppl. 1, 324 pp., 1 fig., 4 tabs.

Jazdzewski K., Konopacka A., Grabowski M. 2004. Recent drastic changes in the gammarid fauna of the Vistula River deltaic system in Poland caused by alien invaders. Diversity & Distributions 10(2): 81-88.

De Broyer C., Jazdzewski K., Dauby P., 2003. Biodiversity patterns in the Southern Ocean: lessons from Crustacea. In: A.H.L. Huiskes, W.W.C. Gieskes, J. Rozema, R.M.L. Schorno, S.M. van der Vies and W.J. Wolf (eds.) Antarctic Biology in a Global Context, Backhuys Publ., Leiden, pp. 201-214

Bij de Vaate A., Jazdzewski K., Ketelaars H.A.M., Gollasch S., Van der Velde G., 2002. Geographical patterns in range extensions of Ponto-Caspian macroinvertebrate species in Europe. Canadian Journal of Fishery and Aquatic Sciences, 59: 1159-1174.

Jazdzewski K., De Broyer C., Pudlarz M., Zielinski D., 2001. Seasonal fluctuations of vagile benthos in the uppermost sublittoral of a maritime Antarctic fjord. Polar Biology, 24: 910-917.

Jazdzewski K., Konopacka A., 1999. Necrophagous lysianassoid Amphipoda in the diet of Antarctic tern at King George Island, Antarctica. Antarctic Science, 11 (3): 316-321; 1 tab., 3 figs.

Jazdzewski K., Jurasz W., Kittel W., Presler E., Presler P., Sicinski J., 1986. Abundance and Biomass Estimates of the Benthic Fauna in Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands. Polar Biol., Berlin – Heidelberg – New York, 6: 5-16; 4 figs., 4 tabs.

Jazdzewski K., 1980. Range extensions of some gammaridean species in European inland waters caused by human activity. Crustaceana, Leiden, Suppl. 6: 84-107; 9 figs.

Zobacz wszystkie publikacje

Wyjazdy naukowe

1994: Bosch Stiftung fellowship, Bonn, Frankfurt a/M; Germany (3 tygodnie)
1992: American Council of Education, Washington, Chicago; USA (1 miesiąc)

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2007-2010: Biogeograficzne aspekty inwazji obcych pancerzowców (Crustacea, Malacostraca) w wodach Polski. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonawca.

2007-2009: Strukturalne i ekofunkcjonalne aspekty różnorodności zespołów dna morskiego Antarktyki Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem Zatoki Admiralicji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonawca.

2004-2007 Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonawca.

2004-2007: Małe i średnie rzeki jako refugium rodzimych Amphipoda wobec inwazji gatunków pontokaspijskich. Komitet Badań Naukowych, wykonawca.

2004-2007: Obce gatunki inwazyjne w Polsce w kontekście ochrony różnorodności biologicznej. Komitet Badań Naukowych, wykonawca.

Wyprawy naukowe

2007, 1994 1988, 1981, 1975/76, 1973/74 (sześć Polskich Wyprawach Antarktycznych)

2003, 1997 (dwie Polskie Wyprawy na Spitsbergen)

1978: Ekspedycja Łódzkiego Klubu Płetwonurków “Karaiby 78″ do Meksyku

Towarzystwa i komitety naukowe, rady redakcyjne

Towarzystwa naukowe:

2003-2006: Gesellschaft fűr Biologische Systematik
od 2000: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
od 1988: Biological Society of Washington
od 1987: Research Associate of Inst. Royal Sci. Nat. Belgique (in Brussels)
od 1983: The Crustacean Society
od 1980: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
od 1977: Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego
od 1976: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne (1976-1980 wiceprzewodniczący sekcji łódzkiej)
od 1959: Polskie Towarzystwo Zoologiczne (1976-1980 wiceprzewodniczący, 1980-1983 przewodniczący sekcji łódzkiej, 1991-1995 członek zarządu głównego)

Komitety naukowe

1999-2002: Komitet Badań Morza, PAN
1997-2005: European Scientific Diving Committee E.S.F. – delegat narodowy
od 1996: Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) – zastępca delegata narodowego
od 1978: Komitet Zoologii PAN, (1998-2003 – wiceprzewodniczący, 2003-2007 – przewodniczący)
od 1977: Komitet Badań Polarnych PAN (1996-2007 – wiceprzewodniczący)

Rady naukowe

od 2008: Rada Naukowa Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków
2003-2006: Rada Naukowa Morskiego Instytutu Rybackiego
od 2000: Centralna Komisja d/s Stopni i Tytułów Naukowych
1998-2002: Rada Naukowa Zakładu Biologii Wód, PAN, Kraków
1998-2002: Rada Naukowa Instytutu Paleobiologii, PAN, Warszawa
od 1996: Scientific Council of the Nicolau Copernico Chair of Polish Studies of Universidade de Sao Paulo
1993-2002: Rada Naukowa Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt, PAN, Kraków
od 1992: Rada Naukowa Zakładu Biologii Antarktyki, PAN, Warszawa
1987 -1992: Rada Naukowa Centrum Biologii Morza PAN, Gdynia
od 1986: Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Warszawa
od 1976: Rada Naukowa Ogrodu Zoologicznego w Łodzi (przewodniczący od 1986)

od 1998: Oceanologia – komitet redakcyjny
od 1995: Monografie fauny Polski (seria) – komitet redakcyjny
od 1986: Polish Polar Research (quarterly) – redaktor naczelny
od 1982: Fauna słodkowodna Polski (seria) – przewodniczący komitetu redakcyjnego
od 1981: Przegląd Zoologiczny (quarterly) – zastępca przewodniczącego komitetu redakcyjnego
1980-89: Folia limnologica, Acta Universitas. Lodziensis (seria) – redaktor naczelny