Wojciech Jurasz

profil
Zakład Limnologii i Ochrony Wód
e-mail: jurasz@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 42-98

Stanowisko i stopnie naukowe

Kierownik Zakładu Limnologii i Ochrony Wód

od 2006: profesor nadzwyczajny (Uniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

2006: habilitacja w dziedzinie nauk biologicznych (zoologia i hydrobiologia); Uniwersytet Łódzki
Temat: Wioślarki (Cladocera) zbiorników śródpolnych i jezior południowych Kujaw.

1988: doktorat w dziedzinie nauk biologicznych; Uniwersytet Łódzki
Temat: Wioślarki (Cladocera) Gór Świętokrzyskich

Zainteresowania naukowe

– Taksonomia, faunistyka, biologia i ekologia wioślarek (Cladocera, Crustacea),
– Bioróżnorodność i ekologia wioślarek w różnych typach zbiorników wodnych (jeziora, zbiorniki zaporowe, stawy, drobne zbiorniki),
– Typologia zbiorników w oparciu o zespoły wioślarek,
– Zmiany w zespołach wioślarek pod wpływem antropogenicznych przekształceń środowiska
– Wioślarki zbiorników wodnych położonych na terenach chronionych (rezerwaty i parki narodowe).
– Fauna wioślarek różnych regionów Polski i jej zmiany na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Wybrane publikacje

Jurasz W., 2008. Liścionogi Phyllopoda, Dwupancerzowce Diplostra, Wioślarki Cladocera, Anomopoda, Bosminidae, Chydoridae, Daphniidae, Macrothricidae, Moinidae, Ctenopoda, Holopedidae, Sididae, Haplopoda, Onychopoda, Cercopagidae, Podonidae, Polyphemidae, Laevicaudata, Spinicaudata, Cyzicidae, Limnadiidae, Przekopnice Notostraca, Sarsostraca, Branchinectidae, Branchipodidae, Chirocephalidae, Streptocephalidae, Wykaz gatunków. Species checklist  Branchiopoda [w:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E. (red.) Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Fauna of Poland ? characteristics and checklist of species. T.3. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 260-273

Jurasz W., 2005. Wioślarki (Cladocera) zbiorników śródpolnych i jezior południowych Kujaw. Studium faunistyczno-ekologiczne. Wyd. UŁ, 123 ss.

Jurasz W. 2003. Fauna Cladocera Polski – aktualny stan wiedzy. Przegl. Zool. 47, 1-2: 7-17..

Duriš Z., Jurasz W., Kubláková M., Vařecha D., 2000. Ponto-Caspian invading water-flea
Cercopagis pengoi in the Gulf of Gda?sk, Poland (Crustacea, Cladocera). Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis 192.Biologica-Ecologica. 6-7:51-56.

Jurasz W., 2000. Water-fleas (Cladocera) of the Niebieskie Źródła nature reserve near Tomaszów Mazowiecki (Central Poland). Acta Univ. Lodz., Folia limnol.,7: 59-77.

Jurasz W., 1991. Wioślarki (Cladocera) Gór Świętokrzyskich. Acta Univ. Lodz., Folia limnol. 4: 45-75.

Jurasz W., Amoros C., 1991. Ecological succession in a former meander of the Rhone River, France, reconstructed by Cladocera remains. J. Paleolimnol. 6 (2): 113-132.

Jurasz W., Kittel W., Presler P., 1983. Life cycle of Branchinecta gaini Daday, 1910 (Branchiopoda, Anostraca) from King George Island, South Shetland Islands. Pol. Polar. Res. 4,1-4:143-154.

Zobacz wszystkie publikacje

Towarzystwa i komitety naukowe, sieci badawcze, rady redakcyjne

od 2007: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne – przewodniczący zarządu Oddziału Łódzkiego

od 1991: Fauna Słodkowodna Polski- sekretarz redakcji

1991- 2000: Folia limnologica, Acta Universitatis Lodziensis – sekretarz redakcji