Dla studenta

Przedmioty kursoweWykłady monograficzne

Proponowane tematy prac magisterskich i licencjackich

Prezentacja katedry dla studentów

.

.

.

.

.

.

.

 

 

.

STUDENCKA BIBLIOTEKA ZOOLOGICZNA

Chcielibyśmy zachęcić wszystkich studentów zainteresowanych zoologią i biologią ewolucyjną do sięgnięcia do książek, które większości nie są typowymi podręcznikami, ale w przystępny i ciekawy sposób prezentują wiele ciekawych zagadnień dotyczących biologii i ekologii zwierząt. Wszystkie wymienione na liście pozycje mogą też stanowić źródło informacji przydatnej na seminariach oraz pozwalające poszerzyć wiedzę zdobywaną w ramach różnych przedmiotów kursowych i wykładów monograficznych.

Autorami listy są: Krzysztof Pabis, Michał Grabowski, Grzegorz Tończyk

 

.

LISTA KSIĄŻEK DLA STUDENTÓW PDF

 

Zapraszamy do zapoznania się z plakatami promocyjnymi

DOROBEK NAUKOWY KATEDRY
GHANA STUDENCI
TEREN WODY SLODKIE
TEREN MORZA
PRACOWNIE
ANALIZY MOLEKULARNE


 

Karty charakterystyk odczynników chemicznych używanych w Katedrze