Jacek Hikisz

jacekh

Zakład Limnologii i Ochrony Wód

e-mail: hikiszjac@gmail.com

Stanowisko i stopnie naukowe

od 2010: doktorant (Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

2009: magisterium (Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki)

Temat: Zimowa aktywność motyli (Lepidoptera) w Lesie Łagiewnickim, Polska Środkowa

Zainteresowania naukowe

– bioróżnorodność, biologia i ekologia owadów, szczególnie: motyle (Lepidoptera), chruściki (Trichoptera), jętki (Ephemeroptera) i widelnice (Plecoptera)

– zimowa aktywność owadów, w szczególności motyli (Lepidoptera)

– hydrobiologia – biologiczne wskaźniki jakości wód płynących

– bezkręgowce wodne jako wskaźniki jakośći wód

Wybrane publikacje

Jakuła R., Soszyńska-Maj A., Hikisz J. 2011. Chelidurella guentheri GALVAGNI, 1994 (Dermaptera: Forficulidae) ? an overlooked earwig species in Poland. Polskie Pismo Entomologiczne 80: 423-427

Kwiatkowska K., Hikisz J. 2011. Kanibalizm ? prawo dżungli czy dobry sposób na przetrwanie? Wszechświat 112 (1-3): 39-43.

Soszyńska-Maj A., Hikisz J., Jaskuła R. 2010. Skorki (Dermaptera). [w:] Jaskuła R., Tończyk G. (red.): Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. PKWŁ i M-ŚTO, Łódź: 37-39.

Jaskuła R., Rewicz T., Hikisz J. 2010. Park Narodowy Aszkal ? oaza zieleni w pustynnym kraju. Wszechświat 111 (10-12): 301-306.

Jaskuła R., Hikisz J., Hikisz P., Gadawski P. Perła fińskiej przyrody ? Park Narodowy Oulanka. Wszechświat 111 (7-9): 220-223.

Jaskuła R., Hikisz J., Rewicz T. 2009. Park narodowy Tubkal ? korona Północnej Afryki. Wszechświat 110 (10-12): 60-64.

Jaskuła R., Rewicz T., Hikisz J. 2009. Park Narodowy Souss-Massa ? ostoja przyrody w zlewisku dwóch rzek. Wszechświat 110 (7-9): 66-69.

Hikisz J. 2009. Jezioro rozmaitości ? o pielęgnicach z Malawi. Wszechświat. 110 (4-6): 52-58.

Zobacz wszystkie publikacje

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2010-2011: Inwentaryzacja przyrodnicza rezerwatu ?Jar rzeki Raduni? projekt RDOŚ Gdańsk

Wyprawy naukowe

2010: Tunezja (wyprawa entomologiczna TB-Quest IV)

2009: Maroko (wyprawa entomologiczna TB-Quest II)