Jacek Siciński

sicinski_cv
Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii
e-mail: sicinski@biol.uni.lodz.pl
tel.: +42 635 42-92

Stanowisko i stopnie naukowe

Kierownik Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii oraz Zakładu Biologii Polarnej i Oceanobiologii

Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Sekcja Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych (Kadencja 2013-2016)

od 2009: profesor zwyczajny (Uniwersytet Łódzki; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii)

1999: habilitacja w dziedzinie nauk biologicznych (biologia-zoologia), Uniwersytet Łódzki
Temat: Wieloszczety (Annelida, Polychaeta) antarktycznego sublitoralu w strefie proglacjalnej (wyspa King George, Szetlandy Południowe)

1982: doktorat w dziedzinie nauk przyrodniczych, Uniwersytet Łódzki
Temat: Biocenologiczne badania nad ochotkowatymi (Chironomidae, Diptera) rzeki Pilicy

Zainteresowania naukowe

– limnologia
– oceanobiologia
– ekologia bentosu morskiego i słodkowodnego
– taksonomia, morfologia i biologia ochotkowatych (Diptera, Chironomidae)
– taksonomia, morfologia i biologia wieloszczetów (Polychaeta)

Wybrane publikacje

Sicinski J., Jazdzewski K., DeBroyer C., Presler P., Ligowski R., Nonato E.F., Corbisier T.N., Petti M.A.V., Brito T.A.S., Lavrado H.P., Blazewicz-Paszkowycz M., Pabis K., Jazdzewska A., Campos L.S. 2011. Admiralty Bay Benthos diversity ? A census of a complex polar ecosystem. Deep-Sea Research II 58: 30-48 DOI:10.1016/j.dsr2.2010.09.005

Pabis K., Siciński J. 2010. Distribution and diversity of polychaetes collected by trawling in Admiralty Bay – an Antarctic glacial fiord. Polar Biology 33: 141-151 DOI: 10.1007/s00300-009-0692-4

Siciński J. 2009. Pierścienice – Annelida. W: Błaszak Cz. (red.) Zoologia. Bezkręgowce. PWN, Warsza-wa: 601-685

Siciński J. 2007. Ochotkowate (Chironomidae), str. 30 – 32 i 65 – 70. W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków t. II, (Bohdanowicz W., Chudzicka E., Filipiuk I. i Skibińska E., red.), Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 str.

Siciński J. 2005. Fauna Europaea: Chironomidae of Poland. Fauna Europaea version 1.1, http://www.faunaeur.org

Włodarska-Kowalczuk M., Siciński J., Gromisz S., Kendall M. A., Dahle S. 2007. Similar soft-bottom polychaete diversity in Arctic and Antarctic marine inlets. Marine Biology 151: 607-616.

Siciński J. 2004. Polychaetes of Antarctic sublittoral in the proglacial zone (King George Island, South Shetland Islands). Polish Polar Research 25: 67 – 96.

Siciński J., Gillet P. 2002. Biogeographical affinities of polychaetes from Îles Crozet. Antarctic Science 14: 353 – 363.

Siciński J., Janowska E., 1993. Polychaetes of the shallow sublittoral of Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands. Antarctic Science 5: 161-167.

Siciński J., 1990. Chironomid taxocens of the muddy bottom of the River Pilica (central Poland). Acta Hydrobiologica 32: 377-390.

Siciński J., 1986. Benthic assemblages of Polychaeta in chosen regions of the Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands). Polish Polar Research 7: 63-78.

Zobacz wszystkie publikacje

Wyjazdy naukowe

1991: Projekt badawczy rządu francuskiego – Opracowanie kolekcji Polychaeta zebranej w czasie Francuskiej Ekspedycji Oceanograficznej na Wyspy Crozeta (BIOMASS) na statku Marion Dufrense V 1991: Centre d’Oceanologie de Marseille, Station Marine d’Endoume, Marsylia, Francja VI-VII 1991: Laboratoire d’Ecologie Animale, Institut de Recherche Fondamentale et Applique, Angers, Francja

Krajowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

2007-2010: Strukturalne i ekofunkcjonalne aspekty różnorodności zespołów dna morskiego Antarktyki Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem Zatoki Admiralicji, projekt Międzynarodowy Niewspółfinansowany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (szef projektu)

2004-2007: Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce, projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wykonawca)

Międzynarodowe projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

od 2008: członek projektu Census of Antarctic Marine Life (CAML)

od 2008: członek międzynarodowej grupy ekspertów w programie SCAR Mar-BIN (Polychaeta)

Wyprawy naukowe

III-V 2007: Polska Wyprawa Antarktyczna w ramach “Międzynarodowego Roku Polarnego 2007-2009″ na wody Zatoki Admiralicji (Szetlandy Południowe) oraz rejs przez Atlantyk na m/v Polar Pioneer

VII-VIII 2004: Oceanologiczna Ekspedycja na wody Spitsbergenu, na r/v Oceania

XII 1992- III 1994: XVII Polska Ekspedycja do Stacji im. H. Arctowskiego

XII 1988-II 1989: Wyprawa EASIZ (Ecology of The Antarctic Sea Ice Zone) na statku r/v Profesor Siedlecki w północne rejony Morza Weddella

XI 1984-IV 1986: IX Polska Ekspedycja do Stacji im. H. Arctowskiego

XI 1979-V 1980: IV Polska Ekspedycja do Stacji im. H. Arctowskiego

Towarzystwa i komitety naukowe, sieci badawcze, rady redakcyjne

od 2014: delegat Uniwersytetu Łódzkiego do Rady Polskiego Konsorcjum Polarnego

członek: Standing Scientific Group on Life Sciences (SSG-LS) at Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR)

od 2009: członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

od 2009: członek Międzywydziałowego Zespołu Eksperckiego ds. Badań Polarnych PAN

2004-2010: redaktor Polish Polar Research

od 2003: członek Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

2003 -2006: Sekretarz Naukowy Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

od 1999: członek Komitetu Zoologicznego Polskiej Akademii Nauk

1982 – 1993: redaktor Folia limnologica Acta Universitatis Lodziensis