Amphi-Balkan Expeditions

Wyprawy naukowe "Amphi-Balkan Expeditions", kierowane przez dr hab. Michała Grabowskiego, mają na celu badania biogeograficzne i taksonomiczne nad fauną skorupiaków obunogich (Amphipoda) Półwyspu Bałkańskiego i terenów przyległych.

15 obrazów

TB-Quest Expeditions

Wyprawy naukowe T(iger)B(eetle)-Quest, organizowane przez dr Radomira Jaskułę, mają na celu zbadanie fauny drapieżnych chrząszczy z rodziny Cicindelidae na obszarze basenu Morza Śródziemnego. Badania nakierowane są na zoogeografię, ekologię i taksonomię tych owadów.

12 obrazów

Monitoring inwazji obcych skorupiaków w wodach Polski

Systematyczny monitoring inwazji obcych gatunków skorupiaków w naszym kraju prowadzimy od 1998 roku. Badaniami objęliśmy zarówno wody śródlądowe jak i pobrzeże Bałtyku.

15 obrazów

Kurs dla studentów - Taksonomia, ekologia i zoogeografia strzykw

W dniach od 29 czerwca do 7 lipca 2011 w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii odbył się letni kurs dla studentów i doktorantów pt. Taksonomia, ekologia i zoogeografia strzykw (Holothuroidea) Oceanu Południowego. Zajęcia poprowadzili specjaliści z Museum Victoria w Melbourne (Australia) prof. Mark O?Loughlin, Dr Melanie Mackenzie oraz Emily Whitfield

15 obrazów

Motyle dzienne Polski

W Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii prowadzone są obecnie badania fauny motyli dziennych miejskich terenów zielonych Łodzi

15 obrazów

Bentos Antarktyczny

W katedrze od ponad 30 lat prowadzone są badania fauny bentosowej Oceanu Południowego ze szczególnym uwzględnieniem skorupiaków, wieloszczetów i szkarłupni.

10 obrazów