Census of Coral Reef Ecosystems - Australia

Skorupiaki z rzędu Tanaidacea, wśród których odnotowano kilkadziesiąt nowych dla nauki gatunków, zbierane były przez Magdalenę Błażewicz-Paszkowycz w czasie wyprawy na rafy koralowe Australii w ramach międzynarodowego programu CReefs.

15 obrazów

Morze Celebes

Morze Celebes jest częścią Pacyfiku. Fotografie wykonano na występujących tam rafach koralowych, gdzie ich autorzy, Aleksandra Jabłońska i Piotr Jabłoński nurkowali podczas trzech wypraw w latach 2004-2007.

15 obrazów

Rafy koralowe Morza Czerwonego

Prezentowane fotografie Aleksandry Jabłońskiej i Piotra Jabłońskiego zostały wykonane na rafach koralowych Morza Czerwonego podczas licznych wypraw nurkowych w latach 2003-2008.

15 obrazów