2013

Grabowska J., Grabowski M. 2013. Ilustrowana encyklopedia ryb Polski. Dom Wydawniczy PWN Sp. o.o., 272
Bernard R., Buczyński P., Tończyk G. 2013. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce ? korekta. Odonatrix, 9 (1): 31-32.
Grabowski M. 2012. Skarby Polskiej Natury – Encyklopedia przyrody Tom 37(Zwierzęta: Ssaki: Anatomia i zachowania). De Agostini Polska Sp. z o.o.
Grabowski M. 2013. Skarby Polskiej Natury – Encyklopedia przyrody Tom 43 (Zwierzęta: Owady: muchówki, chruściki i wachlarzoskrzydłe). De Agostini Polska Sp. z o.o.
Grabowski M., Drozd A., Jaskuła R. 2012. Skarby Polskiej Natury – Encyklopedia przyrody Tom 31 (Zwierzęta: Bezkręgowce: wije, skorupiaki i mięczaki). De Agostini Polska Sp. z o.o.
Jakiel A. 2013. Jak odtworzyć klimat w holocenie na podstawie szczątków owadów? Wszechświat. 114 (1-3): 50-52.
Jaskuła R. 2013. Ewolucja. Encyklopedia Przyrody. T. 59. DeAdostini, 48 ss.
Jażdżewski K. 2013. Moja hydrobiologiczna ścieżka. Cz. I. Wiadomości Hydrobiologiczne, Zeszyt 202 (6) 2013, 4 str., 6 fot.
Jażdżewski K. 2013. Moja hydrobiologiczna ścieżka. Cz. II. Wiadomości Hydrobiologiczne, Zeszyt 203 (7) 2013, 4 str., 7 fot.
Pabis K. 2013. Na dnie polarnych mórz. Wszechświat. 114 (1-3): 53-56
Pabis K., Jakiel A. 2013. To co każdy student wiedzieć powinien ? czyli podstawowe zasady przygotowywania przyrodniczych wystąpień publicznych. Wszechświat 114 (8-9): 274-279.
Piechocki A. 2013. Wspomnienia o zmarłych. Dr hab. Wojciech Kittel (1940-2012). Wiadomości Hydrobiologiczne, zeszyt 201 (5), 3 str.
Siciński J. 2013. Profesor Wojciech Kittel (1940 ? 2012). Kronika, Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 1(133): 40-41.
Sobczyk R., Pabis K. 2013. Obtocznice, krokiewki i miernikowce ? czyli kilka słów o etymologii polskich nazw motyli. Wszechświat 114 (10-12): 377-381.

Grabowska J., Grabowski M. 2013. Ilustrowana encyklopedia ryb Polski. Dom Wydawniczy PWN Sp. o.o., 272

Bernard R., Buczyński P., Tończyk G. 2013. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce ? korekta. Odonatrix, 9 (1): 31-32.

Grabowski M. 2012. Skarby Polskiej Natury – Encyklopedia przyrody Tom 37(Zwierzęta: Ssaki: Anatomia i zachowania). De Agostini Polska Sp. z o.o.

Grabowski M. 2013. Skarby Polskiej Natury – Encyklopedia przyrody Tom 43 (Zwierzęta: Owady: muchówki, chruściki i wachlarzoskrzydłe). De Agostini Polska Sp. z o.o.

Grabowski M., Drozd A., Jaskuła R. 2012. Skarby Polskiej Natury – Encyklopedia przyrody Tom 31 (Zwierzęta: Bezkręgowce: wije, skorupiaki i mięczaki). De Agostini Polska Sp. z o.o.

Jakiel A. 2013. Jak odtworzyć klimat w holocenie na podstawie szczątków owadów? Wszechświat. 114 (1-3): 50-52.

Jaskuła R. 2013. Ewolucja. Encyklopedia Przyrody. T. 59. DeAdostini, 48 ss.

Jażdżewski K. 2013. Moja hydrobiologiczna ścieżka. Cz. I. Wiadomości Hydrobiologiczne, Zeszyt 202 (6) 2013, 4 str., 6 fot.

Jażdżewski K. 2013. Moja hydrobiologiczna ścieżka. Cz. II. Wiadomości Hydrobiologiczne, Zeszyt 203 (7) 2013, 4 str., 7 fot.

Pabis K. 2013. Na dnie polarnych mórz. Wszechświat. 114 (1-3): 53-56

Pabis K., Jakiel A. 2013. To co każdy student wiedzieć powinien ? czyli podstawowe zasady przygotowywania przyrodniczych wystąpień publicznych. Wszechświat 114 (8-9): 274-279.

Piechocki A. 2013. Wspomnienia o zmarłych. Dr hab. Wojciech Kittel (1940-2012). Wiadomości Hydrobiologiczne, zeszyt 201 (5), 3 str.

Siciński J. 2013. Profesor Wojciech Kittel (1940 ? 2012). Kronika, Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 1(133): 40-41.

Sobczyk R., Pabis K. 2013. Obtocznice, krokiewki i miernikowce ? czyli kilka słów o etymologii polskich nazw motyli. Wszechświat 114 (10-12): 377-381.

Błażewicz-Paszkowycz M. 2013. Rodem z głębin ? różnorodność i pochodzenie antarktycznych kleszczug. Kosmos 62(3): 323-332.

Buczyński P., Tończyk G. 2013. Dragonflies (Odonata) of Tuchola Forests (northern Poland). !. Wdzydzki Landscape Park. Annales UMCS, C, 58 (1): 75-103.

Giłka W., Soszyńska-Maj A., Paasivirta L. 2013. The peculiar winter-active midge Diamesa starmachi (Diptera: Chironomidae). Polskie Pismo Entomologiczne 82: 201-211.Jażdżewska A., Jażdżewski K., Błażewicz-Paszkowycz M. 2013. Pancerzowce (Malacostraca) zatoki admiralicji (Wyspa King George) i ich rola w ekosystemie antarktycznego fiordu. Kosmos, 62 (300): 297-308.Pabis K. 2013. Motyle szkodliwe dla zdrowia człowieka. Kosmos. 62 (1): 47-60

Palaczyk A., Klasa A., Słowińska-Krysiak I. 2013. The family Strongylophthalmyiidae of Poland with catalog of European species (Insecta: Diptera). Genus, 24(3-4): 425-438.

Palaczyk A., Słowińska-Krysiak I. 2013. The genus Phaeobalia Mik, 1881 in Poland (Diptera: Empididae: Clinocerinae). Genus, 24(3-4): 415-424.

Piechocki A., Szlauer-Łukaszewska A. 2013. Molluscs of the middle and lower Odra:the role of the river in the expansion of alien species in Poland. Folia Malacologica, 21: 73-86.

Siciński J., Pabis K. 2013. Zoobentos Zatoki Admiralicji. Kosmos. 62 (3): 309-321.

Słowińska-Krysiak I. 2013. Chelifera pectinicauda COLLIN, 1927 i Chelifera subangusta COLLIN, 1961 ? nowe dla Bieszczadów gatunki Hemerodromiinae (Diptera: Empididae). Wiad. Entomol., 32(2): 147-150.

2012

Bis, B. 2012. Metodyka poboru próbek makrobezkręgowców bentosowych w małych i średniej wielkości rzekach dla celów monitoringu ekologicznego, zgodnego z założeniami RDW. Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 4-28

Bis, B. 2012. Metodyka standardowych procedur laboratoryjnych opracowania próbek makrobezkręgowców bentosowych dla celów monitoringu ekologicznego rzek. Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 29-45

Bis, B. 2012. Ocena stanu ekologicznego rzek na podstawie badań zespołów makrobezkręgowców bentosowych. Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 74-80

Bis, B. 2012. Protokół  terenowy MHS do poboru próbek makrobezkręgowców wodnych dla celów monitoringu ekologicznego, zgodnego z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 46-51

Bis, B. 2012. Przewodnik do protokołu  terenowego MHS dla celów monitoringu ekologicznego, zgodnego z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 52-60

Bis, B., Mikulec, A. 2012. Typy biocenotyczne rzek Polski: granice klas dla stanu/potencjału ekologicznego, wyznaczone na podstawie badań makrobezkręgowców bentosowych (moduł oceny: RIVECOmacro) Rozdział VII. Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 81-96

Bis, B., Wiśniewski, R.J., 2012. Metodyka poboru próbek makrobezkręgowców bentosowych w rzekach dużych i trudnodostępnych dla celów monitoringu ekologicznego zgodnego z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 61-73

Blazewicz-Paszkowycz M., Bamber R.N. 2012. The shallow-water Tanaidacea (Arthropoda: Malacostraca: Peracarida) of the Bass Strait, Victoria, Australia (other than Tanaidae). Memories of Museum Victoria, Melbourne 69: 1-235 ISBN:ISSN 1447 ? 2546 (Print)1447- 2554 (on line)

Buczyński P., Dawidowicz Ł., Jarska W., Tończyk G. 2012. On the occurrence of Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) in the western part of the Lithuanian Lake District (Poland). Zoology and Ecology (dawniej: Acta Zoologica Lithuanica) 22(3-4): 118-202

Buczyński P., Tończyk G., Buczyńska E. 2012. Materials to the knowledge of some aquatic insects (Plecoptera, Odonata, Heteroptera, Trichoptera, Coleoptera) of the Gorce Mountains. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 9: 16-27

Grabowski M. 2012. Cercopagis pengoi (Ostroumov, 1891); opisany w rodzaju Bythotrephes [syn. Cercopagis tenera G. O. Sars, 1897]. Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Alien species in the fauna of Poland. I. An overwiev of the status. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 1: 165-168

Grabowski M. 2012. Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853. Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Alien species in the fauna of Poland. I. An overwiev of the status. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, 1: 215-219

Grabowski M. 2012. Palaemon elegans Rathke, 1837 [syn. Leander squilla (Linnaeus, 1758)]. Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Alien species in the fauna of Poland. I. An overwiev of the status. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 1: 198-200

Grabowski M. 2012. Pontogammarus robustoides (G.O. Sars, 1894); opisany w rodzaju Gammarus, podawany także w rodzaju Euxinia. Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Alien species in the fauna of Poland. I. An overwiev of the status. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 1: 190-193

Grabowski M. 2012. Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841); opisany w rodzaju Pilumnus [syn. Heteropanope tridentata (Maitland, 1874); Rhithropanopeus harrisii tridentatus (Maitland, 1874). Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Alien species in the fauna of Poland. I. An overwiev of the status. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 1: 211-214

Grabowski M.,  Jaskuła R., Pabis K. 2012. Ilustrowana Encyklopedia Owadów i Pajęczaków Polski. Carta Blanca. Grupa wydawnicza PWN, Warszawa 274s. ISBN: 978-83-77051-63-4

Jaskuła R., Rewicz T., Gotwald D. 2012. Park Narodowy Prespa ? kraina pelikanów Wszechświat 113(4-6): 132-137

Jaskuła R., Stępień A. 2012. Ground beetle fauna (Coleoptera: Carabidae) of protected areas in the Łódź Province. Part I. Nature reserves. Fragmenta faunistica 55(2): 101-122

Jażdżewski K. 2012. Chaetogammarus ischnus (Stebbing, 1899); opisany w rodzaju Gammarus, podawany także w rodzaju Echinogammarus [syn. Chaetogammarus tenellus (G. O. Sars, 1896); Chaetogammarus ischnus sowinskyi (Behning, 1914); Gammarus tenellus behningi Martynow, 1919]. Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Alien species in the fauna of Poland. I. An overwiev of the status. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 1: 172-175

Jażdżewski K. 2012. Chelicorophium curvispinum (G.O. Sars, 1895); opisany w rodzaju Corophium [syn. Corophium curvispinum G.O. Sars, 1895; Corophium curvispinum forma deviumWundsch, 1912]. Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Alien species in the fauna of Poland. I. An overwiev of the status. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 1: 194-197

Jażdżewski K. 2012. Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841); opisany w rodzaju Gammarus. Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Alien species in the fauna of Poland. I. An overwiev of the status. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 1: 180-182

Jurasz W. 2012. Balanus improvisus Darwin, 1854. Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Alien species in the fauna of Poland. I. An overwiev of the status. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 1: 169-171

Kittel P., Elias S., Mueller-Bieniek A., Pawłowski D., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R.,  Wacnik A., Okupny D. 2012. Badania paleoekologiczne reliktów nowożytnego moczydła. Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi nr. 39. Stanowisko 3 a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłku paleolitu po okres nowożytny, Łódź, 1-3

Konopacka A. 2012. Dikerogammarus villosus (Sovinsky, 1894). Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Alien species in the fauna of Poland. I. An overwiev of the status. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 1: 183-186

Konopacka A. 2012. Gammarus tigrinus Sexton, 1939. Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Alien species in the fauna of Poland. I. An overwiev of the status. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 1: 176-179

Konopacka A. 2012. Obesogammarus crassus (G.O. Sars, 1894); opisany w rodzaju Gammarus, umieszczany także w rodzaju Pontogammarus. Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Alien species in the fauna of Poland. I. An overwiev of the status. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 1: 187-189.

Pabis K. 2012. Marcin Sielezniew, Izabela Dziekańska. 2010. Motyle dzienne. Multico, Oficyna wydawnicza. ISBN: 978-83-7073-789-4, Wymiary: 160×210mm, 335str., Cena 65zł. Wszechświat 113 (1): 79-80.

Rewicz T.,  Mamos T. 2012. Mniej znana Andaluzja ? Park Narodowy Donana. Wszechświat 113(7-9): 233-237

Soszyńska-Maj A., Woźnica A. 2012. Comments on the biology, systematics and distribution of Scoliocentra (Leriola) nigrinervis (WAHLGREN, 1918) in Poland and Europe (Diptera: Heleomyzidae). Dipteron 28: 23-28

Sulikowska-Drozd A. 2012. Ewolucja strategii rozrodczych bezkręgowców – żyworodność i przetrzymywanie jaj. Kosmos 61: 563-572

Sulikowska-Drozd A., Maltz  T.K. 2012. Reproduction of Balea (Pseudalinda) fallax (Rossmässler, 1836) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) kept under laboratory conditions. Folia Malacologica 20: 27-34

Sulikowska-Drozd A., Maltz T. K., Stachyra P. 2012. Egg retention in the clausiliid Balea (Pseudalinda) fallax (Rossmässler, 1836) from Roztocze (S.E. Poland). Folia Malacologica 20: 35-38

Sulikowska-Drozd A., Maltz T.K. 2012.  Reproduction of Balea (Pseudalinda) stabilis (L. Pfeiffer, 1847) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) kept under laboratory conditions. Folia Malacologica 20: 73-79

Sulikowska-Drozd A., Nowakowska A., Urbańska M. 2012. The Sixth Congress of European Malacological Societies. Folia Malacologica 20: 143-144

Tszydel M., Tończyk G. 2012. Bóbr ? przyjaciel czy wróg? Naturalna mała retencja odpowiedzią na niekorzystny bilans wodny Polski. Kosmos 61(2): 251-260

2011

Jażdżewski K., Grabowski M. 2011. Pancerzowce Malacostraca. [W:] Błaszak C. (red.) Zoologia.Tom 2, część 1. Stawonogi. Szczękoczułkopodobne, skorupiaki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa: 298-299.

Jażdżewski K. 2011. Łopatonogi Remipedia, Pancarida, Phyllocarida, Skorupiaki Crustacea, Tantulocarida. [W:] Błaszak C. (red.) Zoologia.Tom 2, część 1. Stawonogi. Szczękoczułkopodobne, skorupiaki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 408 pp.

Grabowski M. 2011. Cephalocarida, Pentastomida, Cirripedia, Malacostraca, Hoplocarida, Syncarida, Eucarida. In: Błaszak Cz. (Ed.) Zoologia t.2, cz.1. Stawonogi. PWN, Warszawa, 408 pp.

Jurasz W. 2011. Gromada: małżoraczki ? Ostracoda, skrzelonogi ? Branchiopoda, tarczenice ? Branchiura, wąsoraczki ? Mystacocarida, widłonogi ? Copepoda. [W:] Błaszak C. (red.) Zoologia.Tom 2, część 1. Stawonogi. Szczękoczułkopodobne, skorupiaki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 408 pp.

Pabis K. 2011. Waiting For The Worms. Lizard 2: 64-65

Pabis K. 2011. Wpływ lodowców i lodu na zoobentos obszarów polarnych. Kosmos 60 (1-2): 61-80

Ćwikowska B., Ćwikowski C., Fuszara E., Fuszara M., Grabowski M., Jaskuła R., Lesiński G., Moszczyńska M., Pabis K., Paszkiewicz R., Romanowski J., Szkudlarek R. 2011. Ilustrowana Encyklopedia Ssaków Polski. Carta Blanca Grupa wydawnicza PWN. Warszawa, 304 pp.

2001-2010 (układ chronologiczny)

Siciński J. 2010. 3.1. Nauki biologiczne. [W:] A. Guterch (ed.) Polskie Badania polarne, potencjał intelektualny, instytucjonalny i osobowy. W: M. Grabianowski (ed.) Refleksje nad stanem wybranych obszarów nauki w Polsce w ocenie Zespołów Integracyjnych i Integracyjno-Eksperckich PAN, Warszawa PAN: 619-634.

Pabis K., Jaskuła R., Grabowski M., Drozd A. 2010. Polska. Owady i inne bezkręgowce. Encyklopedia ilustrowana. Carta Blanca. Grupa wydawnicza PWN. Warszawa 96 str.

Grabowski M., Jaskuła R. 2010. Polska. Gady, płazy i ryby. Encyklopedia ilustrowana. Carta Blanca. Grupa wydawnicza PWN. Warszawa. 96 str.

Stępień A. 2010. Jak wywieść w pole drapieżnika ? strategie obronne owadów. Wszechświat, 111 (4-6): 114-117.

Pabis K. 2010. Rzadkie i ciekawe gatunki motyli spotykane na miejskich terenach zielonych w Łodzi. Wszechświat, 111 (7): 204-206.

Mamos T. 2010. Freshwater Animal Diversity Assesment ? co wiemy o bioróżnorodności w wodach słodkich świata. Wszechświat, 111 (1-3): 58-59.

Jóźwiak P., Rewicz T., Pabis K. 2010. Inspiracje i osobliwości naukowego nazewnictwa zoologicznego. Kosmos, 59 (1-2) 39-59.

Jaskuła R., Rewicz T., Hikisz J. 2010. Park Narodowy Aszkal ? oaza zieleni w pustynnym kraju. Wszechświat, 111 (7-9) 301-306.

Jaskuła R., Jóźwiak P., Rewicz T., Stępień A. 2010. Pamukkale ? ?Bawełniany Zamek? z historią starożytną w tle. Wszechświat, 111 (4-6) 150-153.

Jaskuła R., Hikisz J., Hikisz P., Gadawski P. 2010. Perła fińskiej przyrody ? Park Narodowy Oulanka. Wszechświat, 111 (7-9): 220-223.

Jabłońska A., Koperski P. 2010. 11 ISAO ? Międzynarodowe Sympozjum na temat Wodnych Oligochaeta (Antalya, Turcja, 5-12 października 2009). Wiadomości Ekologiczne, 56 (1): 33-36.

Jabłońska A. 2009. Syreny z Indopacyfiku. Wszechświat. 110 (4-6): 59 ? 62

Jabłońska A. Jabłoński P. 2009. Na wschód od Kuching. Wszechświat. 110 (4-6): 72 ? 77

Jaskuła R., Prokopiuk J. 2009. Lahemaa ? Kraina zatok i torfowisk. Wszechświat 110 (1-3): 69-70.

Jaskuła R., Hikisz J., Rewicz T. Park Narodowy Souss-Massa ? ostoja przyrody w zlewisku dwóch rzek. Wszechświat 110 (7-9): 66-69.

Jaskuła R., Rewicz T., Hikisz J. 2009. Park Narodowy Tubkal – Korona Północnej Afryki. Wszechświat 110 (10-12): 60-64.

Pabis K. 2009. Motyle dzienne dla każdego Wszechświat 110 (7-9): 75-78

Jaskuła R. 2008. Spitsbergen ? zielona wyspa niedźwiedzi polarnych. Wszechświat 109 (7-8): 240-243

Jaskuła R. 2008. ?Licencja na zabijanie? ? drapieżnictwo u owadów. Wszechświat 109 (7-9): 277-285

Pabis K. 2008. Grupy troficzne gąsienic motyli ? perspektywa ewolucyjna. Kosmos 57 (1-2): 143-156

Pabis K., Grabowski M. 2008. Biologia wodnego motyla Cataclysta lemnata. Wszechświat. 109 (7-9): 303-305

Pabis K., Jażdżewska A., Kostecka A. 2008. Wyprawa Antarktyczna na statku m/v Polar Pioneer marzec ? maj 2007. Biuletyn Polarny 14: 21-23

Pabis K., Kostecka A., Jażdżewska A, Bącela K. 2008. Przez powietrze i morze do lodów południa. Wszechświat 109 (1-3): 67-72

Tończyk G. 2008. Recenzja: Klaas-Douwe B. Dijkstra (Ed.). Illustrated by Richard Lewington. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Gillgham, 320 str., ISBN 0-953-1399-4-8  (oprawa miękka), ISBN 0-953-1399-5-6 (oprawa twarda), Cena: ? 21,95. Odonatrix, 4 (1): 30-32

Błażewicz ? Paszkowycz M. 2007. Życie na granicy Styksu, czyli co będzie jak słońce zgaśnie. W: Nakonieczny M., Migula P. Problemy środowiska i jego ochrony. Tom 15. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice: 103 ? 111

Jabłońska A., Jabłoński P. 2007. Rafa koralowa ? zagrożone bogactwo. W: Nakonieczny M., Migula P. Problemy środowiska i jego ochrony. Tom 15. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice: 113 ? 131

Pabis K. Grabowski M. 2007. Krew, pot i łzy, czyli o nietypowym pokarmie motyli. Wszechświat 108 (10-12): 271-274

Pawlikiewicz P., Mazgaj M. 2007. Dom pełen życia – czyli o chrząszczach i motylach synantropijnych. Wszechświat 108 (1-3): 56-59

Płóciennik M. 2007. Klink A. G., Moller Pillot H. K M. 2003. Chironomidae Larvae. Key to Higher Taxa and Species of the Lowlands of Northwestern Europe.? ? recenzja klucza do oznaczania larw. Dipteron 23: 76-78

Tończyk G. 2007. IV Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE (Brda, 18-20 V 2007). Odonatrix 3(2): 59-61

Bernard R., Buczyński P., Tończyk G. 2006. Dr Stefan Mielewczyk (1933-2005). Wiad. entomol., 25 (1): 43-54.

Bernard R., Buczyński P., Tończyk G. 2006. Dr Stefan Mielewczyk (4 II 1933 ? 12 VIII 2005). Odonatrix, 2 (1): 2-8.

Buczyński P., Tończyk G. 2006. Czym oznaczać polskie ważki ? Cześć II. Larwy i wylinki. Odonatrix, 2 (1): 22-25.

Buczyński P., Tończyk G., Daraż B., Djatlova E., Michalczuk W., Miszta A., Szymański J., Szpala B., Tondys J., 2006. Ważki zebrane podczas III Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Zwierzyniec, 15-17 IX 2006). Odonatrix, 2 (Supl. 1): 1-12.

Jabłońska A., Jabłoński P. 2006. Z wizytą u rajskiego ptaka. Wszechświat. 107 (7-9): 230-233

Pabis K., Jaskuła R. 2006. Mułożercy, filtratory, pasożyty – czyli o sposobach odżywiania się wieloszczetów. Wszechświat 107 (4 – 6): 29-35

Piechocki A. 2006. Book Review: ?Prins R de. 2005. Deterioration of shell collections. Causes, consequence and treatment.? Folia Malacologica. 14(1): 47-50

Siciński J. Gaździcki A. 2006. Polish Antarctic Research, Report to SCAR 2004 ? 2005. Polish Academy of Sciences, Polish National Committee on SCAR. Warszawa: 1-20.

Tończyk G., 2006. ?Świtezianka? ? zakazany biuletyn. Odonatrix, 2 (2): 46-47.

Płóciennik M. 2005. Zastosowanie subfosylnych szczątków ochotkowatych (Diptera: Chironomidae) w badaniach nad paleoklimatem i rekonstrukcji zmian w środowisku. Kosmos. 54 (4): 401-406

Buczyński P., Tończyk G. 2005. Nowe rozporządzenie o ochronie gatunkowej zwierząt. Odonatrix, 1 (1): 3- 5.

Buczyński P., Tończyk G., 2005. Nowy ?Askew?, nowe rozczarowania. Odonatrix, 1 (1): 17-19.

Buczyński P., Tończyk G. 2005. Czym oznaczać polskie ważki? Czesć 1. Imagines. Odonatrix, 1 (2): 33-36.

Grabowski M., Jaskuła R. 2005. Skadarsko jezero ? ostoja przyrody na styku kultur. Wszechświat 106(7-9): 239-245.

Jabłońska A. 2005. Sepia latimanus ? mątwa raf koralowych. Wszechświat. 106 (4-6): 140-142

Jaskuła R. 2005. Intymne życie sześcionogów, czyli parę słów o owadzich strategiach rozrodczych. Wszechświat 106 (1-3): 61-68.

Jaskuła R., Jabłońska A. 2005. Mało znani krewniacy dżdżownicy. Wszechświat. 106 (4-6): 132-139

Kostecka A. 2005. Co jedzą ślimaki? Wszechświat 106 (7-9): 221-225.

Pabis K. 2005. Niezwykły świat gąsienic. Wszechświat. 106 (7-9) str. 230.

Pabis K. 2005. Bee Lawrence, Lewington Richard, A Guide to House and Garden Spiders. FSC Publications, Preston Montford, Montford Bridge, Shrewsbury, Shropshire. Wszechswiat 106 (10-12): 328

Piechocki A., Jażdżewski K. 2005. Profesor Leszek K. Pawłowski (1902-1980). Kronika, 15: 153-157.

Płóciennik M. 2005. Przystosowania nartników do życia na wodzie. Wszechświat 106 (7-9): 227-228.

Siciński J., Tończyk G. 2005. Biological research of Grabia River ? fifty years of activity. Acta. Univ. Lodz., Folia Biol. Oecol., 2: 71-97

Soszyńska-Maj A. 2005. Zimowa strategia muchówek saprofagicznych. Overwintering strategy of saprophagic flies. Dipteron 21: 33-34.

Tończyk G. 2005. Baza polskiej literatury odonatologicznej. Odonatrix, 1 (2): 29-30.

Tończyk G. 2005. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce ? zaczynamy zestawianie danych! Odonatrix, 1 (1): 12-13. (IV)

Tończyk G. 2005. Sekcja Odonatologiczna PTE. Odonatrix, 1 (1): 1-3 (IV)

Abraszewska-Kowalczyk A. 2004. I Sympozjum Oceanologiczne Fundacji Oceanarium Warszawskie na temat “Aktualne problemy badania Wszechoceanu” (Warszawa, 22.XI 2003 r).Wiadomości Hydrobiologiczne 1(1):70-74

Buczyński P., Tończyk G. 2004. Recenzje-Reviews. Askew R. R. The dragnflies of Europe (revised edition). Harley Books, Colchester, Paperback, 308 ss. ISBN: 0946589 75 5. Cena: 48 EUR lub 30 GBP. Wiadomości Entomologiczne, 22 (4): 213-214.

Jabłońska A., Jabłoński P. 2004. Wyprawa na Sangalaki. Wszechświat. 105 (10-12): 294-297

Kostecka A. 2004. Przyroda i dydaktyka w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Przyroda Polska. Biuletyn EKO-edukacyjny. 3: 4-5

Jaskuła R., Grabowski M., Pabis K. 2004 W krainie świętego Iwana. Wszechświat. 105 (1-3) str. 68-71

Kostecka A.2004. Krewetki społeczne. Wszechświat.105(7-9). 204-205

Majecki J., Drozd A. 2004. Ślimacze lato. Referendum na Wzniesieniach. Gazeta mieszkańców Gminy Nowosolna 9(31): 12.

Pabis, K. 2004 Perła chorwackiej przyrody – Jeziora Plitvickie. Wszechświat. 105 (4 ? 6) str. 137-139

Piechocki A. 2004. Book review. A. Henker, S. Hochwald, O. Ansteeg, V. Audorff, A. Babl, B. Krieger, B. Krodel, W. Potrykus, H. Schlumprecht, Ch. Stratz. 2003. Zielorientierte Regeneration zweier Muschelbache in Oberfranken. Angewandte Landschaftsokologie, 56, Bundesamt fur Naturschutz, Bonn ? Bad Godesberg ISDN: 3-7843-3730-9, 244 ss. Fauna Malcologica 12(2): 107-109.

Siciński J. 2004. Przyroda bogactwem regionu. Łódzcy biolodzy miastu. Kronika Miasta Łodzi 1: 47-54.

Tończyk G. 2004. Long-term zoological & ecological research of the River Grabia realized in the Chair of Invertebrate Zoology and Hydrobiology (University of Łódź). National Conference: Long-Term Ecological Research in Poland. Warszawa: 85-88. (Ie)

Bącela, K., Figiel, K. 2003. Obcy atakują. Wszechświat 104 (1-3).

Grabowski M. 2003. XXIV warsztaty na temat biologii ewolucyjnej (Warszawa, 26 X 2002 r.). Wiadomości Ekologiczne XLIX (1): 72-75

Grabowski M., Jaskuła R. 2003. Piatra Craiului ? Perła Rumuńskich Karpat. Wszechświat 104(10-12): 300-303.

Jaskuła R. 2003. Owady w służbie człowieka. Wszechświat 104 (1-3): 34-36.

Jaskuła R. 2003., Pearson D. L., Vogler A. P. 2001. Tiger beetles: the evolution, ecology, and diversity of the cicindelids. Cornel University Press: Ithaca & London. 333pp. Przegląd Zoologiczny 47(1-2): 123-125.

Jurasz W. 2003. Profesor Leszek Kazimierz Pawłowski (1 X 1902 – 16 VIII 1980) – w stulecie urodzin. Wiad. Ekol. 49, 2: 167 – 171.

Jurasz W. 2003. Henri J. Dumont and Stefan V. Negrea. Introduction to the class Branchiopoda. Guides to the identification of the microinvertebrates of the continental waters of the world. 19. Backhuys Publ., Leiden 2002. Prz. Zool. 47, 1-2: 126 – 127.

Pabis K. 2003. Motyle ? mistrzowie kamuflażu i obrony. Wszechświat 104 (10-12): 250-252

Pabis K. 2003. Jezioranki, nimfy, świtezianki inne bajkowe postacie, czyli o motylach w podwodnym świecie. Wszechświat 104 (7-9): 163-166

Pabis, K. 2003. Porter, J. The Colour Identification Guide to Caterpillars of British Isles. Przegląd Zoologiczny. XLVII, 1-2 str. 125-126.

Piechocki A. 2003. Czy badania bentosu są w Polsce nielegalne? Wiadomości ekologiczne 49(2): 143-145.

Siciński J., Tończyk G. 2003. Grabia obiektem badań biologicznych. Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego. 1 (78): 6-8.

Tończyk G. 2003. Ocena wpływu regulacji małej rzeki nizinnej na populację larw ważek (Odonata). Idee Ekologiczne, t. 15, ser. Szkice, 8: 88 ? 91

Abraszewska-Kowalczyk A. 2001-2002. Wystawa fotografii ?MARIĄ? przez Pacyfik. Biblioteka UŁ: 3.12.2001-30.01.2001. Hol Gmachu Biologii UŁ: 1.02.2002-15.04.2002. Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Poznań, 4.07.2002-25.09.2002.

Abraszewska-Kowalczyk A. 2002. ?Maria? na Wyspie Bożego Narodzenia. Gwiazda Morza 26: 48.

Abraszewska-Kowalczyk A. 2002. ?Marią? przez Pacyfik. Wystawa w szczecińskim Muzeum Narodowym. Kronika UŁ, Łódź, 5(70): 28-29.

Abraszewska-Kowalczyk A. 2002. ?Maria? na Wyspie  Bożego Narodzenia. Gwiazda Morza, Gdańsk, 26(496): 48.

Abraszewska-Kowalczyk A. 2002. Wielkanoc na Chile. Gwiazda Morza, Gdańsk, 6-7: 48-49.

Abraszewska-Kowalczyk A., Krzeptowski M. 2002. ?Maria? na Oceanie Indyjskim. Kronika. Pismo Uniniwersytetu Łódzkiego 5(76): 12.

Grabowski M. 2002. Chinery M. Collins Pocket Guide to the Insects of Britain and Western Europe. Harper Collins Publishers, London, 320str. Notatki Entomologiczne 3(1): 28-30.

Jaskuła R. 2002. Zahradnik J. 2001. Kózkowate. Przewodnik MULTICO. Warszawa, 143 ss. Notatki Entomologiczne, 3(1): 22-23.

Jaskuła R. 2002. Troskliwi rodzice ? opieka nad młodymi u biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae). Notatki Entomologiczne, 4: 98-100

Jaskuła R. 2002. X Europejskie Spotkanie Karabidologów (X European carabidologist Meeting). Polska, Tuczno, 24-28.IX.2001. Notatki Entomologiczne, 4: 101

Jaskuła R., Grabowski M. 2002. Jaki to trzyszcz? Notatki Entomologiczne, 4: 108-113

Jażdżewski K., Konopacka A., Grabowski M. 2002. Inwazje obcych gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda) w dorzeczach Wisły i Odry. Biuletyn Monitoringu Środowiska 1/2002 (3): 4-5.

Jażdżewski K., Konopacka A., Grabowski M. 2002. Wędrówki skorupiaków. Przegląd EUREKA, 4(9):4.

Jażdżewski K., Kostrzewa J., Grabowski M., Konopacka A. 2002. 5.3. Gatunki inwazyjne w rzekach ? zagrożenie dla lokalnej fauny. Raport o stanie środowiska

Jażdżewski K., Kittel W.,Kittel P. 2002. Antarktyczna stacja im. Henryka Arctowskiego drugim domem łódzkich polarników. Co słychac w Andrzejowie, rok XI, 2(129): 8-13.

Kostrzewa J., Grabowski M. 2002. Inwazje pontokaspijskich babkowatych (Gobiidae) w dorzeczu Wisły zagrożeniem dla lokalnej ichtiofauny? Biuletyn Monitoringu Środowiska 1/2002 (3): 6-9

Piechocki A. 2002. Profesor Leszek Kazimierz Pawłowski. Sylwetki łódzkich uczonych, z. 66. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 42 ss.

Soszyńska A., Ślepowroński A. 2002. Śnieg, seks i owady. Wiedza i życie, styczeń 2002, 18-20.

Witek Z., Kittel W. 2002. Janusz Kalinowski (1949-2000). Biuletyn Polarny, 9-10: 28-30.

Grabowski M. 2001. Wilson E.O. 1999. Różnorodność życia. Seria Biblioteka myśli współczesnej. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 508 str. Opr. broszurowa. Notatki Entomologiczne 3(3): 90-91.

Jurasz. W. 2001(2000). Dietrich Flössner: Die Haplopoda und Cladocera (ohne Bosminidae) Mitteleuropas. Backhuys Publ., Leiden 2000, ISBN 90-5782-057-9, ss. XII + 428, 137 tablic, Przeg. Zool. 44(3-4): 243-247.

Niesiołowski S., Soszyńska A. 2001. Te, co skaczą, fruwają i kąsają… Gazeta Wyborcza, Łódź, 24-26 grudnia 2001: 7.

1991-2000 (układ chronologiczny)

Jażdżewski K. 2000. Głos w dyskusji: Jubileuszowe refleksje. Biul. Inform. NSZZ ?Solidarność? Uniw. Łódz., 18 grudnia 2000: 3.

Jurasz W. 2000. Dietrich Flossner: Die Haplopoda und Cladocera (ohne Bosminidae) Mitteleuropes Backhuys Publ., Leider 2000, JSBN 90-5782-057-9, ss. XII + 428, 137 tablic., cena 132 $. Recenzja. Przegl. zool., XLIV, 3-4: 243-244.

Jurasz W. 2000. Oko w oko z ośmiornicą (Korespondencja z Francji). Kronika, Pismo Uniwerystetu Łódzkiego, 2 (61): 14?15

Kittel W. 2000. Polish Antarctic Bibliography: Zooplankton (1976?1999). Polish Polar Research, Warszawa, 3?4: 199?208

Kittel W., Kittel P. 2000. Antarktyka w Głownie. Biuletyn Polarny 8: 74?76.

Niesiołowski S., Soszyńska A. 2000.  Fauna naśnieżna. Gazeta Wyborcza ? Gazeta Łódzka, 299 (3168), 23?26 grudnia 2000: 6.

Piechocki A., Pokryszko B. M. 2000. M.  Kerney. 1999. Atlas of the land and freshwater molluscs of Great Britain and Ireland. Recenzja. Folia Malacologica, 8 (1): 101?105.

Siciński J. 2000. Profesor Krzysztof Jażdżewski ? 40 lat pracy twórczej. Biuletyn Polarny, Kraków?Lublin, 8: 43?47.

Siciński J. 2000. Twórca  Łódzkiej Szkoły Biologów Polarnych. Kronika Uniw. Łódz., Łódz, 5 (64): 16-18.

Siciński J. 2000. Professor Krzysztof Jażdżewski celebrating 40 years of scientific activity. Polish Polar Research Warszawa, 21 (3-4): 209 ? 216

Siciński J. 2000. Wigilia w środku lata. Nowe Życie Pabianic, 196, 22 grudnia 2000: 6.

Soszyńska A. 2000. Czym zajmuje się krioentomologia ? Notatki Entomologiczne

Soszyńska A. 2000. Skoczogonek w szkole przetrwania. Świat za progiem. Polonica. National Geographic ? Polska 2, 3 (6)

Czyżewska K., Jażdżewki K. Markowski J. 1999. Co to jest różnorodność biologiczna? [w:] R. Olaczek & A.U. Warcholińska (red.), Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody. Wyd. Uniw. Łódz., Łódź:92?102

Jażdżewski K. 1999. Różnorodność zwierząt bezkręgowych Polski. [w:] R. Olaczek & A.U. Warcholińska (red.), Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody. Wyd. Uniw. Łódz., Łódź: 153?65.

Jażdżewski K. 1999. Konrad Jażdżewski (1908?1985). [w:] T. Krzemiński (red.), Nad Górną Prosną. Monografia Praszki. Wyd. Uniw. Łódz., Łódź: 523?527.

Jurasz W. 1999. Guides to the identification of the microinvertebrates of the continental waters of the world ? Recenzja. Przegl. zool., XLII, 1?2: 101?102.

Kittel W., Rakusa-Suszczewski S. 1999. XXI Polska Wyprawa Antarktyczna PAN na stację im. Henryka Arctowskiego (5 listopada 1996 ? 28 marca 1998 r.). Biuletyn Polarny 7: 17?22

Kittel P., Kittel W. 1999. Antarktyka – życie wśród lodu. Echo Głowna, 11: 10-11

Ligowski R. 1999.  Daleki kraj. Przyroda Polska, 3: 14?15

Piechocki A. 1999. E. Gittenberger, A. W. Janssen, W. J. Kuijper, J. G. J. Kuiper, T. Meijer, G. Velde Van Der, J. N. Vries De. 1998. De Nederlandse zoetwatermollusken. Recente en fossiele weekdieren uit zoet en brak water. Nederlandse Fauna 2. Nationaal Natunrhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij  EIS, Nederland, Leiden, 288 pp., 658 figs., 12 pls., ISBN 90 5011 118, price NIG 124.50. Recenzja. Folia Malacologica, 7 (2): 123?126

Piechocki A. 1999. III Konferencja na temat ochrony przyrody w Borach Tucholskich. (Raciąski Młyn, 27?29 IX 1998). Wiad. Ekol., 45: 180?181

Piechocki A. 1999. Prof. dr hab. Maria Jackiewicz ? laudacja wygłoszona podczas Trzynastego Krajowego Seminarium Malakologicznego w Świnoujściu przez Andrzeja Piechockiego. [w:] A. Riedel, B. M. Pokryszko (red.), Malakologia Polska; Historia, Stan obecny, Perspektywy; Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 60?62

Tończyk G. 1999. Kronika: I Krajowe Seminarium Odonatologiczne, Bromierzyk, 17?19 kwietnia 1998. Wiad. entomol., 18 (1): 61?64.

Gaździcki A. 1998. Zespoły biotyczne i środowisko eocenu Wyspy Seymour (Antaktyka). Kosmos, 47, 4: 417-424

Gaździcki A., Jażdżewski K. 1998. Ekosystemy polarne. Kosmos, 47 (4): 383-386

Grabowski M. 1998. Dyskusja. [w:] P. Jaskulski i A. Sołtysiak (red.), Zmienność w badaniach paleoantropologicznych. Biuletyn Antropologiczny, Zakład Antropologii Historycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2: 55.

Jażdżewski K. 1998. Dr Andrzej Władysław Skalski (1938-1996) – entomolog i badacz wód podziemnych. Przegl. zool., Wrocław, XLII (3-4): 201-205

Jażdżewski K. 1998. Polish Antarctic Marine Research Expeditions. Polish Polar Studies. 25th International Polar Symposium, Warszawa: 25-28.

Jażdżewski K. 1998. Zastosowanie nurkowania swobodnego w badaniach oceanobiologicznych. Sprawozdanie z czynności i  posiedzeń ŁTN, 1997, Łódź, 51: 279-280

Jażdżewski K., Siciński J. 1998. Zoobentos antarktyczny. Kosmos 47 (4): 499-524

Jurasz W. 1998. Warsztaty na temat ?Różnorodność biologiczna w wodach słodkich? (Selbu, Norwegia, 5-7 VI 1997 r.). Wiad. Ekol., 44, 1: 67-72.

Ligowski R. 1998. Okrzemki w morskim ekosystemie Antarktyki. Kosmos, 47, 4: 471-498

Rakusa-Suszczewski S., Jażdżewski K., Ligowski R., 1998. Oceanobiologiczne wyprawy antarktyczne organizowane przez Polską Akademię Nauk. Biuletyn Polarny, Kraków-Lublin, 6: 32-39

Rakusa-Suszczewski S., Olech M., JażdzewskiI K., Myrcha A. 1998. Badania biologiczne i ekologiczne prowadzone w Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego (1977-1997). Biuletyn Polarny, Kraków-Lublin, 6: 40-46

Gaździcki A. 1997. Antarktyda – geologiczne świadectwa przeszłości. Polskie badania geologiczno-paleontologiczne w Antarktyce. Festiwal Nauki, Warszawa, wrzesień 1997, druk inform., 2str.

Jażdżewski K. 1997. Nienasycone oczy człowieka. Forum Akademickie Lublin, 11: 36?37

Jażdżewski K. 1997. 20-lecie Polskiej Stacji Antarktycznej. Łodzianie na King George. Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź, R. 7, 2 (43): 4?6

Jażdżewski K. 1997. Znaczenie edukacyjne i wychowawcze Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. Biuletyn Polarny Kraków?Lublin, 5: 12?16

Jażdżewski K., Siciński J. 1997. Łódzcy badacze antarktyki. Nauka i Przyszłość. Miesięcznik informacyjno?publicystyczny, R. 7, 8 (81): 12?13

Jurasz W. 1997. IV międzynarodowe sympozjum na temat Cladocera (Postojna, Slowenia, 8?15 VIII 1996 r.). Wiad. Ekol., Warszawa, 43, 2:179?180.

Kittel W. 1997. Polskie jubileusze antarktyczne. Echo Głowna 15, 1997

Kittel W., Kittel P. 1997. Dom pod biegunem. Echo Głowna 4, 1997.

Kittel W., Kraszula M. 1997. Polskie jubileusze polarne. Gazeta Słubicka, Dwutygodnik Społeczno-Kulturalny, 13/67/97.

Ligowski R. 1997. Okrzemki Zatoki Admiralicji. XX- lecie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. Warszawa.

Ligowski R. 1997. Wycieczka do największej pustyni świata. Przyroda Polska, 7: 28?29.

Piechocki A. 1997. Międzynarodowe sympozjum na temat ?Ekologia i taksonomia słodkowodnych mięczaków?. Wiad. Ekol., 43: 347-348.

Siciński J. 1997. Polski dom na King George. Tygodnik Łódzki Parada [Czasopismo społeczno?kulturalne], Łódź, R. 1, 6.

Siciński J. 1997. Polski dom w Antarktyce. Kronika, Pismo Uniw. Łódz., Łódź, R.7, 2 (43): 7?10

Siciński J. 1997. Bioróżnorodność. W Drodze. Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu, 9 (289): 54?62

Siciński J. 1997. Niewidzialni sprzymierzeńcy łąk, pól i lasów. Na Ziemi Zgierskiej, Zgierz, R. 5, 3 (42): 15

Siciński J. 1997. Polskie rocznice antarktyczne. Na Ziemi Zgierskiej, Zgierz, R. 5, 2 (41): 15

Abraszewska-Kowalczyk A. 1996. Synantropijne owady i pajęczaki. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD, 3/96 (5): 10-11

Abraszewska-Kowalczyk A. 1996. Pająki ? łowcy, tkacze, niańki. Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD, 4/96 (6): 9-10

Jażdżewski K. 1996. Dyskusja. [w:] R. Andrzejewski, R. Wiśniewski (red.), Różnorodność biologiczna. Pojęcia, oceny, zagadnienia ochrony i kształtowania. Pol. Akad. Nauk, Komitet Naukowy  ?Człowiek i Środowisko?, Zesz. Nauk., 15: 183-184.

Jażdżewski K. 1996. Dariusz Zieliński (1968-1996). Pol. Polar Res., Warszawa, 17 (1-2): 113-114.

Niesiołowski S. 1996. Błędy i nonsensy w kilku ilustrowanych albumach przyrodniczych wydanych w ostatnich latach.  Przeg. zool., XL, 1-2: 128-131.

Piechocki A. 1996. Uwagi o ochronie gatunkowej mięczaków w Polsce. Przyroda Polska 6 (1996): 7.

Siciński J. 1996. Nie bójmy się pająków. Na Ziemi Zgierskiej, Zgierz, R. 4, 3 (28): 4

Siciński J. 1996. Bezbronne olbrzymy. Na Ziemi Zgierskiej, Zgierz, R. 4, 4 (29)

Siciński J. 1996. ?Rajskie ogrody?  na dnie oceanu. Na Ziemi Zgierskiej, Zgierz, R. 4, 5 (20): 13?14

Siciński J. 1996. Lazurowa kraina słońca. Na Ziemi Zgierskiej, Zgierz, R. 4, 7 (32): 6?7

Siciński J. 1996. Upierzeni pływacy i nurkowie. Na Ziemi Zgierskiej, Zgierz, R. 4, 8 (33): 7?8

Siciński J. 1996. Lodówka na antypodach. Na Ziemi Zgierskiej, Zgierz, R. 4, 12 (37): 15.

Siciński J. 1996. Największe bogactwo Ziemi. Na Ziemi Zgierskiej, Zgierz, R. 4, 13 (38): 15.

Siciński J. 1996. ?Ambasada? wśród lodów. Na Ziemi Zgierskiej, Zgierz, R. 4, 11 (36): 15.

Siciński J. 1996. Boże Narodzenie w środku lata. Na Ziemi Zgierskiej, Zgierz, R. 4, 14 (39): 15

Siciński J. 1996. Boże Narodzenie u dołu globusa. Express Magazyn Ilustrowany, Łódź, Nr 20514

Grzybkowska M., Wiedeńska J. 1995. Ochotki ? ?natrętne? owady. Wszechświat, 96, 9: 227-230

Jażdżewski K., Ligowski R. 1995. Łódź polarna. Forum Akademickie 11: 30-31

Ligowski R. 1995. Antropogeniczne zmiany globalne w obszarach polarnych (wzrost zawartości dwutlenku węgla i ubytek ozonu w atmosferze). ŁTN, Łódź: 183-195.

Niesiołowski S. 1995. Owady krwiopijne. Dziennik Łódzki ? magazyn ekologiczny. Nr 77, 1995

Siciński J. 1995. Program naukowy XVII Polskiej Wyprawy Antarktycznej PAN do Stacji im. H. Arctowskiego (3 grudnia 1992 -23 marca 1994). Biuletyn Polarny, 3: 7-11

Tończyk G. 1995. Kilka porad odonatologicznych czyli o tym, jak zbierć, przechowywać, hodować i opracowywać ważki (Odonata). Część II. Biuletyn Entomologiczny, Łódź, 3, 1: 4-5

Tończyk G. 1995. Kilka porad odonatologicznych czyli o tym, jak zbierć, przechowywać, hodować i opracowywać ważki (Odonata). Część III. Biuletyn Entomologiczny, Łódź, 3, 2: 2-4

Tończyk G. 1995. Kilka porad odonatologicznych czyli o tym, jak zbierć, przechowywać, hodować i opracowywać ważki (Odonata). Część IV. Hodowla ważek. Biuletyn Entomologiczny, Łódź, 3, 3: 4-5

Tończyk G. 1995. Wylot żagnicy Aeshna cyanea (Müller, 1764) (Odonata: Aeshnidae) w laboratorium. Biuletyn Entomologiczny, 3, 6: 1

Tończyk G. 1995. Owady prawnie chronione ? jak chronić ważki (Odonata). Biuletyn Entomologiczny, Łódź, 3, 5: 6-7

Jażdżewski K. 1994. Pracownia  Biologii  Polarnej Uniwersytetu  Łódzkiego. Biuletyn Polarny 2: 75-77

Jażdżewski  K., Balcerska  J. 1994. An important letter of Henryk Arctowski to Adrien de Gerlache. Polisch Polar Research Warszawa, 14 (1): 99-104

Jażdżewski K., Gaździcki A. 1994. Fifteen years of Polish Polar Research. Polish Polar Research, Warszawa, 15 (3-4): 101-102

Konopacka A. 1994. Wszędobylskie obunogi. Kronika Uniw. Łódz., 4 (24): 10

Tończyk G. 1994. Kilka porad odonatologicznych czyli o tym, jak zbierć, przechowywać, hodować i opracowywać ważki (Odonata). Część I. Biuletyn Entomologiczny, Łódź, 2: 2-4

Jażdżewski K. 1993. Liść z wieńca. Wspomnienia (o profesorze Konradzie Jażdżewskim). [w:] Bp. B. Bejze (red.), Chrześcijanie, 20: 248-253.

Jażdżewski K. 1993. Franciszek Wojtas, 1917-1983. Sprawozdanie z czynności i posiedzeń ŁTN, 1982-1991, Łódź: 252-253.

Olech M., Ligowski R. 1993. Polish Antarctic Bibliography: Botany (1972-1993). Polisch Polar Research, Warszawa, 14 (1): 91-98

Siciński J. 1993. Oko w oko z wielorybem. Gazeta Pabianicka z 12 maja 1993, 19 (145): 1

Siciński J. 1993. Oko w oko z wielorybem (2). Gazeta Pabianicka z 19 maja 1993, 20 (146): 1

Siciński J. 1993. Jest czas równonocy – list z Antarktyki. Gazeta Pabianicka z 21 lipca 1993, 29 (155): 1

Siciński J. 1993. Jedynym utrapieniem jest rozłąka. Gazeta Pabianicka z 28 lipca 1993, 30 (156): 1

Piechocki A. 1993. P. Glöer, C. Meier-Brook i O. Ostermann: Süsswassermollusken. Ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland. Jenbreker Jugenblbnud für Naturbeobachtung, Hamburg, 1992, 10. Erweiterte Auflage, 111 str., ISBN 3-923376-02-2. Recenzja. Przegl. zool., XXXVII, 1-2: 123-124.

Tończyk G. 1993. R. R. Askew: The Dragonflies of Europe. Harley Books, Colchester (England), 1988, 12 kolorowych fotografi, 29 barwnych tablic, 291 str., ISBN 0946589100, 55 ?. Recenzja. Przegl. zool., XXXVII, 1-2: 117-118.

Piechocki A. 1992. Jan ?kland: Lakes and Snails. Environment and Gastropoda in 1500 Norwegian lakes, pounds and rivers. Universal Book Services, Dr W. Backhuys, Oegstgeest, 1990, 516 str., 315 rys., 160 DM, ISBN 90-73348-02-01. Recenzja. Przegl. zool., XXXVI, 1-4: 273-275.

Piechocki A. 1992. G. T. Poppe, Y. Goto: European Seashalls, vol. 1. (Polyplacophora, Caudoforeata, Solenogastra, Gastropoda). Christa Hemmen Verleg, Wiesbaden, 1991, 352 str., I + 40 pl., 98 DM, ISBN 3-925919-07-4. Recenzja. Przegl. zool., XXXV, 1991, 3-4: 428-430.

Jażdżewski K. 1991. Uniwersyteccy polarnicy. Kronika Uniw. Łódz., Łódź, 4: 16-17.

Ligowski R. 1991. L. K. Medlin and J. Priddle (eds.). Polar marina diatoms. 1990. British Antarctic Survey, Natural Environmental Council, Cambridge: 214pp. Recenzja. Antarctic Science v 3 No 3, 1991: 453-454.

Piechocki A. 1991. R. Tucker Abbot: Compendium of Landshells. A full-colour guide to more than 2 000 of the world?s terrestrial shells. American Malacologists Jnc., Melbourne, Fl. and Burlington, Ma, , 1489 str., VII + 241, 56 $, JSBN 0-915826-23-2. Recenzja. Przegl. zool., XXXV: 141-142.

Siciński J. 1991. System i filogeneza wieloszczetów (Polychaeta, Annelida) – przegląd koncepcji. Przegląd zoologiczny XXXV (1): 57-76

Wiktor A., Piechocki A. 1991. Information on Polish Contribution to the program of European Invertebrate Survey. Mitt. dtsch. malakozool. Ges., 48: 31

1971-1990 (układ chronologiczny)

Cisak J., Jażdżewski K. 1990. Jerzy Lech Jasnorzewski  (1906 – 1989). Pol. Polar Res., Warszawa, 11 (1-2): 207-209.

Piechocki A. 1990. K. C Vanght: A classification of the living Mollusca. Edited by R. Tucker Abbot and Kenneth J. Boss. American Malacologists Inc. Melbourne, Florida 32902, USA, 1984, XII t, 195 str. ISBN 0-915826-22-4, Hardbound. Recenzja. Przegl. zool., XXXIV, 4: 545-547

Piechocki A. 1990. S. W. Alexandrowicz: Analiza malakologiczna w badaniach osadów czwartorzędowych. Geologia, vol. 12, z. 1-2, 240 str. Zesz. Nauk. AGH im. S. Staszica nr 1145, Kraków, 1987, PL ISSN 0372-9427. Recenzja. Przegl. zool., XXXIV, 2-3: 419.

Piechocki A. 1989. G. V. Beriozkina, Ya. J. Starobogatov: Ekologija razmnozenija i kladki jajc presnovodnych legocnych molljuskov. (Reproductive ecology and egg clusters of freshwater Pulmonata). Trudy Zool. Inst. A. N. SSSR, t. 174, Leningrad, 1988, str. 308, rys. 119, tab. 72; ISSN 0206-0472. Recenzja. Przegl. zool., XXIII, 3: 471-472.

Piechocki A. 1989. Pierwsza polsko ? zairska wyprawa zoologiczna. Przeglą zoologiczny 23 (3): 488-492

Jażdżewska T. 1987. Pawłowski Leszek Kazimierz (1902 ? 1980). [w:] S. Feliksiak (red.), Słownik biologów polskich, PWN, Warszawa: 416-418.

Jażdżewski K. 1987. Leszek Kazimierz Pawłowski, 1902-1980. Sprawozdanie z czynności i posiedzeń ŁTN, 1978-1981, Łódź: 146-152.

Jażdżewski K. 1987. Łódzki ośrodek zoologiczny w powojennym 40-leciu. Przegląd zoologiczny Wrocław, 31 (4): 407-414

Jażdżewski K., Skalski A. W. 1987. VI Międzynarodowe Kolokwium na temat obunogów. Przegl. zool., Wrocław, XXXI (4): 573-575.

Jażdżewski K., Skalski A. W. 1987. A report on the 5th International Colloquium on Gammarus and Niphargus and 3rd International Symposium on Groundwater Ecology. Roczn. Muz. Okręg. w Częstochowie, Przyroda, Częstochowa, 3: 5-10.

Piechocki A. 1985. I Krajowe Sympozjum Malakologiczne (Krościenko n. Dunajcem, 15-18 kwietnia 1985). Przegl. zool., Wrocław, XXIX, 4: 541-542.

Jażdżewski K. 1984. Franciszek Wojtas (1917-1983). Przegl. zool., Wrocław, XXVIII (4): 445-449.

Kittel W. 1984. VIII th International Symposium on Plecoptera. Przegląd zoologiczny 28 (1): 120

Niesiołowski S. 1984. Zakład Zoologii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego (zbiory zoologiczne). [w:] J. Razowski (red.), Zbiory zoologiczne w ploskich instytucjach państwowych.  Przegląd zoologiczny 28 (3): 328-331

Piechocki A., Jażdżewski K. 1984. J. Brehm, M. P. D. Meijering 1982 – Fliessgewässerkunde: Einführung in die Limnologie der Quellen, Bäche- und Flüsse-Quelle und Meyer, Heidelberg; 311 pp., Recenzja. Wiad. Ekol., Warszawa, 30 1: 103-106.

Presler P. 1984. Pracownia Biologii Polarnej Zakładu Zoologii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego [w:] J. Razowski (ed.), Zbiory zoologiczne w polskich instytucjach państwowych.  Przegląd zoologiczny 28 (3): 331-332

Jażdżewski K. 1983. Fauna denna Antarktyki i udział Polaków w jej poznawaniu. Kosmos, Ser. A, 2: 231-250

Jażdżewski  K. 1983. Udział łódzkich biologów w badaniach polarnych w dziesięcioleciu 1973-1983. Rozprawy UMK, Polskie Badania Polarne 1970-1983, Toruń: 65-70

Jażdżewski K., Skalski A. W. 1982. V Międzynarodowe Kolokwium na temat rodzajów Gammarus i Niphargus oraz III Międzynarodowe Sympozjum Ekologii Wód Podziemnych. Przegl. zool., Wrocław, XXVI (2): 259-264.

Wojtas F. 1980. Działalność naukowa i dydaktyczna prof. dra habil. Leszka Kazimierza Pawłowskiego. Acta Univ. Lodz., Zesz. Nauk. Uniw. Łódz., Nauki Mat. ? Przyr., Folia limnol., II, 33: 3-6.

Jażdżewski K., Skalski A. W. 1979. IV Międzynarodowe Kolokwium na temat rodzajów Gammarus i Niphargus oraz II Międzynarodowe Sympozjum Ekologii Wód Podziemnych. Przegl. zool., Wrocław, XXIII (4): 361-264.

Piechocki A. 1978. Profesor Leszek Kazimierz Pawłowski ? członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Wiad. Ekol., Warszawa, 24, 3: 325-326.

Wojtas F. 1978. Jeszcze o egzaminach kwalifikacyjnych. Biologia w szkole, 159, 31: 140-141.

Jażdżewski K., Skalski A.W. 1976. Trzecie Międzynarodowe Kolokwium na temat rodzajów Gammarus i Niphargus i Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum Ekologii Wód Podziemnych. Przegląd zoologiczny Wrocław, 20 (4): 464-467

Olszewski K. 1976. Endemity w świecie zwierząt. Kosmos A, 5: 425-428

Jażdżewski K., Skalski A. W. 1975. Drugie Międzynarodowe Kolokwium na temat rodzajów Gammarus i Niphargus. Przegl. zool., Wrocław, XIX (1): 140-144.

Piechocki A. 1975. Wyprawa Naukowa Uniwersytetu Łódzkiego do Afryki Równikowej. Kosmos, ser. A, Warszawa, 24, 6: 621-623

Dylik W., Hereźniak J., Piechocki A. 1974. Łódź ? Town of  Industry, Culture and Science. Graf. Prac. Doświadczalna ZPAP: 36.

Jażdżewski K. 1974. Trzecia antarktyczna wyprawa polskich biologów. Kosmos, Ser. A, 23: 563-568

Wojtas F. 1974. Nauki biologiczne Uniwersytetu Łódzkiego, ich rozwój i znaczenie. Materiały na sesję naukową ?Wczoraj, dziś i jutro Łodzi? poświęconą 550 ? leciu m. Łodzi. 27-28 maja 1974: 1-44.

1950-1970 (układ chronologiczny)

Jażdżewski K. 1965. Letnie obserwacje hydrobiologiczne Zatoki Puckiej właściwej. Zesz. Nauk Uniw. Łódz., II, 18: 165-174

Piechocki A. 1965. Na Helu giną ptaki! Wszechświat, 1965, 12: 310-311

Wojtas F. 1965. Katedra Zoologii Ogólnej. Zesz. Nauk. Uniw. Łódz., Nauki Mat. ? Przyr., II, 18: 193-196.

Pawłowski L. K. 1964. Janicki Konstanty Stanisław (1876 ? 1932). Polski Słownik Biologiczny, tom X/4, 47: 505-507.

Wojtas F. 1964. Informator dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Biologia. ZNP, Zarząd Oddziału przy Uniw. Łódz., Łódź: 39-41.

Wojtas F. 1964. III Międzynarodowe Sympozium Plekopterologiczne. Przegl. zool., VIII, 1: 112.

Jażdżewski K., 1962. Syreny istnieją naprawdę. Wiedza i Życie, Warszawa, 5: 297

Pawłowski L. K. 1954. Psammon jako zespół ekologiczny. Kosmos, III, 4, 9: 381-388

Pawłowski L. K. 1954. Zakład Zoologii Ogólnej i Ekologii Zwierząt Uniwersytetu Łódzkiego (1945 ? 1954). Kosmos, Warszawa

Wojtas F. 1953. Konferencja młodych biologów. Głos Uniw. Łódz., R I, Łódź, 6/7: 7.

Pawłowski L. K. 1952. Pijawki (Hirudinea) Stacji Pomp Rzecznych oraz Stacji Filtrów w Warszawie. Sprawozdania z czynności i posiedzeń za rok 1949, ŁTN, IV, 2, 8: 80-83

Pawłowski L. K. 1952. M. Gieysztor. Wirki. Popularne Monografie Zoologiczne, Nr 3, Warszawa, PWN, 72 str., 60 rys. Recenzja. Kosmos, Ser. Biol., II, 2 (3): 68-69

Pawłowski L. K. 1952. Życiorys Alfreda Lityńskiego. [w:] Hydrobiologia ogólna. PWN, Warszawa: 9-20

Pawłowski L. K. 1952. A. Lityński. Hydrobiologia ogólna. Warszawa, PWN, 545 str., 277 rys. Recenzja. Archiv für Hydrobiologie, 48 Stuttgart, 1953: 143-144

Tranda E. 1952. W sprawie konika morskiego. (List do Panoramy). ?Panorama?, dodatek niedzielny Dziennika Łódzkiego, 25 (252): 2