Przedmioty kursowe

Biologia (studia stacjonarne I stopnia, licencjackie)

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Rok studiów

Materiały dla studenta

Zoologia bezkręgowców

wykład

I

Gąbki
Placozoa
Jamochłony
Ctenophora
Platyhelminthes
Nemertini
Nicienie, Kolcogłowy, Wrotki
Pierścienice
Mollusca (1)
Mollusca (2)
Tardigrada i Onychophora
Wstęp do Arthropoda
Crustacea
Wije i dwuparce
Bryozoa i Brachiopoda
Echinodermata
Zagadnienia egzaminacyjne
Systematyka 2018
Zoologia bezkręgowców

ćwiczenia

I

Plan 2018
Systematyka 1-3
1. PIERWOTNIAKI
2. PLAN BUDOWY BEZKRĘGOWCÓW
3.PASOŻYTY
4.PIERŚCIENICE
5.MIĘCZAKI
6.SZKARŁUPNIE
7.STAWONOGI
8.SKORUPIAKI
9. SZCZĘKOCZULKOWCE I WIJE
10.OWADY
11.SEKCJE 2018
Hydrobiologia

wykład

III Blok: Biologia środowiskowa

Hydrobiologia wykład 1
Hydrobiologia wykład 2
Hydrobiologia wykład 3 i 4
Hydrobiologia wykład 5
Hydrobiologia wyklad 6
Hydrobiologia

ćwiczenia

III Blok: Biologia środowiskowa

Podstawy systematyki biologicznej

ćwiczenia

III Blok: Biologia środowiskowa

(klucze)
(gatunek i specjacja)
(podstawy systematyki biol_terminy_tematy_2016)
(wykład2_Gatunek_-_nazewnictwo_i_opis)
(Wyklad_1_taksonomia_historia_filozofia_definicje)(Wykład 3 Filogeneza)
Ekologia zwierząt lądowych

wykład

III Blok: Biologia środowiskowa

(syllabus-pdf)
Ekologia zwierząt lądowych

ćwiczenia

III Blok: Biologia środowiskowa

Seminarium licencjackie

-

III Blok: Biologia środowiskowa

Ćw. terenowe w Spale*

ćw. terenowe

III Blok: Biologia środowiskowa

*- przedmioty współprowadzone z innymi katedrami

Biologia (studia stacjonarne II stopnia, magisterskie)
Specjalność: Biologia środowiskowa

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Rok

Materiały dla studenta

Biologia zwierząt z zoogeografią

I

Wykłady

wyklad_1
wyklad_2
wyklad_3

wyklad 9
wyklad 10
historia biosfer I

historia biosfer II
historia biosfery III

Biologia zwierząt z zoogeografią

ćwiczenia

I

Paleobiologia*

wykład

I

Paleobiologia*

ćwiczenia

I

Pracownia specjalizacyjna

-

I

Seminarium

-

I

Seminarium w języku angielskim

-

I

Seminarium

-

II

Pracownia magisterska

-

II

*- przedmioty współprowadzone z innymi katedrami

Ochrona środowiska (studia stacjonarne I stopnia, licencjackie)

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Rok

Materiały dla studenta

Ćwiczenia terenowe*

I

Środowisko przyrodnicze Polski*

ćwiczenia

I

Różnorodność biologiczna – bezkręgowce*

wykład

II

Różnorodność biologiczna – bezkręgowce*

ćwiczenia

II

(Systematyka)
Praktikum ekologiczne*

ćw. terenowe

II

Ćwiczenia terenowe*

II

Ćwiczenia terenowe*

III

Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu*

ćwiczenia

III

Seminarium licencjackie

-

III

*- przedmioty współprowadzone z innymi katedrami

Ochrona środowiska (studia stacjonarne II stopnia, magisterskie)
Blok: Biologiczne podstawy ochrony wód

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Rok

Materiały dla studenta

Inwazje biologiczne

-

I

 inwazje 1inwazje 2inwazje 3inwazje 4
Oceanobiologia

wykład

I

Ekologia wód śródlądowych

wykład

I

Ochrona wód w świetle RDW UE

wykład

I

Biotechnologia wody

wykład

I

Biotechnologia wody*

ćwiczenia

I

Metody molekularne i paleoekologiczne w ocenie stanu i renaturyzacji ekosystemów wodnych

wykład

I

Metody molekularne i paleoekologiczne w ocenie stanu i renaturyzacji ekosystemów wodnych

ćwiczenia

I

Biologia wodnych bezkręgowców

wykład

I

Biologia wodnych bezkręgowców

ćwiczenia

I

Zwierzęta bezkręgowe w monitorowaniu wód

ćwiczenia

I

Seminarium

I

Pracownia specjalizacyjna

I

Seminarium

II

Pracownia specjalizacyjna

II

*- przedmioty współprowadzone z innymi katedrami

Ochrona środowiska (studia stacjonarne II stopnia, magisterskie)
Blok: Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Rok

Materiały dla studenta

Bezkręgowce jako organizmy wskaźnikowe w ocenie stanu środowiska

wykład

II

Bezkręgowce jako organizmy wskaźnikowe w ocenie stanu środowiska

ćwiczenia

II

Genetyka (studia stacjonarne II stopnia, magisterskie)

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Rok

Materiały dla studenta

Filogenetyka i ekologia molekularna

wykład

I

Filogenetyka i ekologia molekularna

ćwiczenia

I

Ćwiczenie 1 Ćwiczenia 2 Ćwiczenie 3Ćwiczenia 4

Ćwiczenia 5-6

Projekty_(Ćw7-9)

Seminarium w języku angielskim

I

Pracownia specjalistyczna

I

Seminarium

II

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne (studia stacjonarne I stopnia, licencjackie)

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Rok

Materiały dla studenta

Biotechnologiczne aspekty kształtowania ekosystemów wodnych*

wykład

I

Zróżnicowanie taksonomiczne – bezkręgowce

wykład

I

Zróżnicowanie taksonomiczne – bezkręgowce  ćwiczenia

I

Identyfikacja organizmów wskaźnikowych i biologiczne miary stanu środowiska (I)*  ćwiczenia

I

Identyfikacja organizmów wskaźnikowych i biologiczne miary stanu środowiska (II)*   ćwiczenia

II

 Metody molekularne
Seminarium licencjackie

III

Zajęcia fakultatywne  ćwiczenia

III

Funkcjonowanie ekosystemów w warunkach presji inwestycyjnej*  wykład

III

Funkcjonowanie ekosystemów w warunkach presji inwestycyjnej*  ćwiczenia

III

*- przedmioty współprowadzone z innymi katedrami

Biologia (studia niestacjonarne I stopnia, licencjackie)

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Rok

Materiały dla studenta

Zoologia bezkręgowców

wykład

I

(syllabus-pdf)
Zoologia bezkręgowców

ćwiczenia

I

Seminarium

-

III

Biologia (studia niestacjonarne II stopnia, magisterskie)
Specjalność: Biologia środowiskowa

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Rok

Materiały dla studenta

Biologia zwierząt z zoogeografią

wykład

Pierścienice

I

Biologia zwierząt z zoogeografią

ćwiczenia

I

 Paleobiologia  wykład  I
Seminarium

I

Pracownia specjalizacyjna

I

Seminarium

II

Pracownia specjalizacyjna

II

Pracownia magisterska

II

Ochrona środowiska (studia niestacjonarne I stopnia,  licencjackie)

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Rok

Materiały dla studenta

Różnorodność biologiczna-zwierzęta

wykład

II

Różnorodność biologiczna-zwierzęta

ćwiczenia

II

Ćwiczenia terenowe

III

Seminarium licencjackie

III

Podstawy hydrobiologii

wykład

III

Podstawy hydrobiologii

ćwiczenia

III

Biologiczne wskaźniki oceny jakości wód – bezkręgowce

ćwiczenia

III

Ochrona środowiska (studia niestacjonarne II stopnia, magisterskie)
Specjalność: Ekologia i ochrona wód

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Rok

Materiały dla studenta

Oceanobiologia

wykład

I

Różnorodność biologiczna fauny słodkowodnej

ćwiczenia

I

Seminarium

I

Pracownia specjalizacyjna

I

Biologiczne skażenia środowiska*

wykład

II

Biologia organizmów wodnych

wykład

II

Biologia organizmów wodnych

ćwiczenia

II

Seminarium

II

Pracownia specjalizacyjna

II

*- przedmioty współprowadzone z innymi katedrami