Przedmioty kursowe

Biologia (studia dzienne)

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Rok i kierunek studiów

Materiały dla studenta

Zoologia bezkręgowców

wykład

I r. biologii

Gąbki
Placozoa
Jamochłony
Ctenophora
Platyhelminthes
Nemertini
Nicienie, Kolcogłowy, Wrotki
Pierścienice
Mollusca (1)
Mollusca (2)
Tardigrada i Onychophora
Wstęp do Arthropoda
Crustacea
Wije i dwuparce
Bryozoa i Brachiopoda
Echinodermata
Zagadnienia egzaminacyjne
Zoologia bezkręgowców

ćwiczenia

I r. biologii

plan 2017/18
Kolumna
1. PIERWOTNIAKI
2. PLAN BUDOWY BEZKRĘGOWCÓW
3.PASOŻYTY
4.PIERŚCIENICE
Systematyka I-III
5. BUDOWA RAKA PAJĄKA OWADA
6. SEKCJE7. SKORUPIAKI
8. SZCZĘKOCZUŁKOWCE I WIJE
9. OWADY RÓŻNORODNOŚĆ
10. MIĘCZAKI
11. SZKARŁUPNIE
SYSTEMATYKA
Hydrobiologia

wykład

III r. biol.środ.

(syllabus-pdf)
Hydrobiologia wykład 1
Hydrobiologia wykład 2
Hydrobiologia wykład 3 i 4
Hydrobiologia wykład 5
Hydrobiologia wyklad 6
Hydrobiologia

ćwiczenia

III r. biol.środ.

Biologia zwierząt z zoogeografią

wykład

III r. biol.środ.

Wykłady: (01), (02), (03), (04), (05), (06), (07), (08), (09), (10)

Biologia zwierząt z zoogeografią

ćwiczenia

III r. biol.środ.

Podstawy systematyki biologicznej

ćwiczenia

III r. biol.środ.

(klucze)
(gatunek i specjacja)
(podstawy systematyki biol_terminy_tematy_2016)
(wykład2_Gatunek_-_nazewnictwo_i_opis)
(Wyklad_1_taksonomia_historia_filozofia_definicje)(Wykład 3 Filogeneza)
Ekologia zwierząt lądowych

wykład

III r. biol.środ.

(syllabus-pdf)
Ekologia zwierząt lądowych

ćwiczenia

III r. biol.środ.

Seminarium licencjackie

-

III r. biol.środ.

Ćw. terenowe

ćw. terenowe

III r. biol. środ.

Ćw. terenowe z “Ekologii” – Tresta

ćw. terenowe

po III r.biol.środ.

Seminarium

-

IV r. biol.środ.

Pracownia specjalizacyjna

-

IV r. biol.środ.

Ćwiczenia terenowe

-

IV r. biol.środ.

Seminarium

-

V r. biol.środ.

Pracownia magisterska

-

V r. biol.środ.

Ochrona środowiska (studia dzienne)

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Rok i kierunek studiów

Materiały dla studenta

Ćw. ter.”Warmia-Mazury”

ćw. terenowe

Ir. ochr. środ.

Ćw. ter. “Kłodawa” – kopalnia soli

ćw. terenowe

Ir. ochr. środ.

Ćw. terenowe “Bronisławów”

ćw. terenowe

Ir. ochr. środ.

Ćw. terenowe “Rzeki podłódzkie”

ćw. terenowe

II r. ochr.środ

Praktyki ekologiczne w terenie po II roku

ćw. terenowe

II r. ochr.środ

Ćw. ter. “Góry Świętokrzyskie”

ćw. terenowe

II r. ochr.środ

Ćw. ter. “Jura”

ćw. terenowe

II r. ochr.środ

Różnorodność biologiczna – bezkręgowce

wykład

II r. ochr.środ

Różnorodność biologiczna – bezkręgowce

ćwiczenia

II r. ochr.środ

(Systematyka)
Ochrona przyrody

ćwiczenia

III r. ochr.środ

Seminarium licencjackie

-

III r. ochr.środ

Inwazje biologiczne

-

I r. st. II stopnia

(rozkład zajęć)
Oceanobiologia

wykład

IV r. ochr.środ.

Funkcjonowanie ekosystemów wodnych w warunkach antropopresji

wykład

IV r. ochr.środ.

Limnologia

wykład

IV r. ochr.środ.

Hydrobotanika

wykład

IV r. ochr.środ.

Hydrobotanika

ćwiczenia

IV r. ochr.środ.

Fauna wodna

ćwiczenia

IV r. ochr.środ.

Biologia i ekologia bezkręgowców wodnych

wykład

IV r. ochr.środ.

Biologia i ekologia bezkręgowców wodnych

ćwiczenia

IV r. ochr.środ.

Seminarium

-

IV r. ochr.środ.

Pracownia specjalizacyjna

-

IV r. ochr.środ.

Seminarium

-

V r. ochr.środ.

Pracownia specjalizacyjna

-

V r.ochr.środ.

Biologia (studia zaoczne)

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Rok i kierunek studiów

Materiały dla studenta

Zoologia bezkręgowców

wykład

I r. zaocz. biol.

(syllabus-pdf)
Zoologia bezkręgowców

ćwiczenia

I r. zaocz. biol.

Ćwicz. terenowe – Grabia

ćw. terenowe

I r. zaocz. biol.

Seminarium

-

III r. zaocz. biol.

Hydrobiologia

wykład

IV r. zaocz.biol.środ.

(syllabus-pdf)
Hydrobiologia

ćwicz.

IV r. zaocz.biol.środ.

Ćw. terenowe Hydrobiologia

ćw. terenowe

IV r. zaocz.biol.środ.

Zoogeografia

wykład

IV r. zaocz.biol.środ.

(wyklad 1-pdf) (wyklad 2-pdf) (wyklad 3-pdf)

(wyklad 4-pdf)

(wyklad 5-pdf)

oogeografia

ćwiczenia

IV r. zaocz.biol.środ.

Seminarium

-

IV r. zaocz.biol.środ.

Pracownia specjalizacyjna

-

IV r. zaocz.biol.środ.

Seminarium

-

V r. zaocz.biol.środ.

Pracownia specjalizacyjna

-

V r. zaocz.biol.środ.

Pracownia magisterska

-

V r. zaocz.biol.środ.

Ochrona środowiska (zaoczne studia I stopnia,  licencjackie)

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Rok i kierunek studiów

Materiały dla studenta

Różnorodność biologiczna-zwierzęta

wykład

II r. zaocz.st.lic.o.ś

Różnorodność biologiczna-zwierzęta

ćwiczenia

II r. zaocz.st.lic.o.ś

Ćw. ter. “Wody czyste i zanieczyszczone”

ćw. terenowe

II r. zaocz.st.lic.o.ś

Ćw. ter. ?Jura, Krakow?

ćw. terenowe

II r. zaocz.st.lic.o.ś

Ćw. ter. “Góry Świętokrzyskie”

ćw. terenowe

III r. zaocz.st.lic.o.ś

Seminarium licencjackie

-

III r. zaocz.st.lic.o.ś

Ochrona środowiska (zaoczne studia II stopnia, uzupełniające magisterskie)

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Rok i kierunek studiów

Materiały dla studenta

Oceanobiologia

wykład

I r. z.st.uzup.o.ś

Różnorodność biologiczna fauny słodkowodnej

ćwiczenia

I r. z.st.uzup.o.ś

Seminarium

-

I r. z.st.uzup.o.ś

Pracownia specjalizacyjna

-

I r. z.st.uzup.o.ś

Biologiczne skażenia środowiska

wykład

II r. z.st.uzup.o.ś

Biologia org. wodnych

wykład

II r. z.st.uzup.o.ś

Biologia org. wodnych

ćwiczenia

II r. z.st.uzup.o.ś

Seminarium

-

II r. z.st.uzup.o.ś

Pracownia specjalizacyjna

-

II r. z.st.uzup.o.ś