Robert Sobczyk

Prace oryginalne

2016

Sobczyk R., Pabis K., Wieczorek G., Sałamacha A. 2016. Distribution and diversity of butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera) in the urbanization zones of the Central European city (Lodz, Poland). North-Western Journal Of Zoology (in press)

Sobczyk R., Gligorović B. Diversity of butterflies in the Zeta-Skadar Plain – a small scale biodiversity hot spot on Balkan Peninsula, Acta Zoologica Bulgarica (w druku).

Pabis K., Sobczyk R. 2015. Small scale spatial variation of soft bottom polychaete biomass in an Antarctic glacial fjord (Ezcurra Inlet, South Shetlands): comparison of sites at different levels of disturbance, Helgoland Marine Research. 69: 113–121

Publikacje przeglądowe i popularnonaukowe

Sobczyk R. 2015 Entomofauna miejska- różnorodność, charakterystyka i ochrona, Kosmos. 1 (309):71-81.

Sobczyk R., Pabis K. 2013 Obtoczenice, krokiewniki i miernikowce – czyli kilka słów o etymologii polskich nazw motyli, Wszechświat. 4: 377-381.