Opublikowano w 2019/05/17 o godzinie 14:11

LOGO_XXVIOWB

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych, które odbędą się 23-25 maja 2019 r. w Spale. Miejscem spotkania będzie Terenowa Stacja Przyrodnicza Uniwersytetu Łódzkiego.

Warsztaty_PLAKAT

Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne są cykliczną imprezą organizowaną przez Sekcję Bentologiczną Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Od 25 lat, w różnych miejscach Polski, corocznie spotyka się grupa osób zajmujących się różnymi aspektami funkcjonowania ekosystemów wodnych. Spotkania mają charakter konferencji naukowej z rozbudowaną częścią o charakterze warsztatowym.  Tematyka każdej z konferencji związana jest z bentosem, tj. formacją ekologiczną tworzoną przez zwierzęta zasiedlające dno zbiorników wodnych. Poruszane zagadnienia są zwykle bardzo zróżnicowane – począwszy od zagadnień związanych z taksonomią organizmów wodnych, poprzez ich biologię i ekologię, do tematów związanych z biogeografią, filogenetyką oraz modelowaniem ekosystemów. Kolejne konferencje gromadzą uczestników z różnych ośrodków naukowych w Polsce, z instytucji zajmujących się monitoringiem wód powierzchniowych oraz osób zainteresowanych tą tematyką. Organizator spotkań, tj. Sekcja Bentologiczna PTH od wieli lat kładzie nacisk na jak najliczniejsze uczestnictwo studentów i doktorantów. Warsztaty Bentologiczne są doskonałą platformą wymiany doświadczeń, praktycznej nauki hydrobiologii i jak się niejednokrotnie okazało miejscem gdzie powstają nowe, realizowane później projekty naukowe.

Program warsztatów

IBOL – ulotka informacyjna

Poniżej linki do zmodyfikowanych protokołów laboratoryjnych (ekstrakcja, amplifikacja, wizualizacja DNA) oraz skrypt i pliki do części analitycznej:

Protokoły laboratoryjne

Skrypt do analizy

Jeżeli ten artykuł zainteresował Cię dodaj nasz kanał RSS. RSS Feed