Opublikowano w 2018/03/12 o godzinie 12:10

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii.

 

Projekt badawczy NCN w ramach konkursu “OPUS 7″ Nr UMO-2016/21/B/NZ8/04702, pt. Taksonomia integratywna w ocenie różnorodności biologicznej i rozmieszczenia głębokowodnych skorupiaków z rzędu Tanaidacea

 

Stanowisko: pracownik laboratoryjno-techniczny

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Okres zatrudnienia: 1 rok (3 miesięczny okres próbny)

Kierownik projektu: Prof. Magdalena Błażewicz

Dziedzina: nauki biologiczne

Dyscyplina naukowa: biologia

Data ogłoszenia: 13.03.2018

Termin składania ofert: 9.04.2018
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

 

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,

Uniwersytet Łódzki, ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź

Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 44 40

e-mail: maria.brzozowska@biol.uni.lodz.pl lub magdalena.blazewicz@biol.uni.lodz.pl

 

Wymagania:

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku: Biologia, Ochrona Środowiska lub Genetyka

 

Od kandydata wymagana jest:

– podstawowa wiedzy z zakresu biologii morza

– doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym

– obsługa pakietu Office i wybranych programów graficznych (np. Corel, Photoshop)

– umiejętność tworzenia baz danych

– zdolność pracy w zespole badawczym

– znajomości języka angielskiego (na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym)

– cierpliwość i zdolność do krytycznej analizy problemu

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

– podanie o zatrudnienie adresowane do Kierownika projektu

– kwestionariusz osobowy

– życiorys

– odpis dyplomu ukończenia studiów
Zakres obowiązków :

– sortowanie prób bentosowych

– fotografia mikroskopowa

– konstruowanie baz danych

– katalogowanie i porządkowanie zbiorów

– przygotowywanie materiału do analiz molekularnych

– inne prace zlecone przez kierownika projektu

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 15.04.2018

 

Jeżeli ten artykuł zainteresował Cię dodaj nasz kanał RSS. RSS Feed