Opublikowano w 2017/11/15 o godzinie 11:14

STYPENDIUM DLA DOKTORANTA w projekcie OPUS Alternatywne strategie rozrodcze (jajorodność/żyworodność) w filogenezie zróżnicowanej grupy ślimaków lądowych

Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Nazwa stanowiska: Doktorant – stypendysta

Wymagania:
– Ukończone studia magisterskie o profilu biologicznym lub pokrewne
– Doświadczenie w zakresie wykorzystania technik obrazowania trójwymiarowego w badaniach biologicznych jest zaletą;
– Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz przygotowanie doniesień naukowych i publikacji
– Silna motywacja do pracy badawczej
– Dodatkowe atuty: dyspozycyjność, samodzielność, wysoka kultura osobista, entuzjazm do pracy, umiejętność pracy w zespole

Opis zadań:
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ poszukuje DOKTORANTA do pracy badawczej przy realizacji projektu grantowego pt. „Alternatywne strategie rozrodcze (jajorodność/żyworodność) w filogenezie zróżnicowanej grupy ślimaków lądowych” (nr 2016/21/B/NZ8/03086).
Zadaniem stypendysty będzie wykonanie pomiarów i analiz kształtu muszli ślimaków z wykorzystaniem nowoczesnych metod obrazowania i morfometrii geometrycznej.
– Uczestnictwo w przygotowaniu badań (przygotowywanie materiałów, itd.)
– Doskonalenie się i poznawanie nowych metod badawczych
– Wykonanie wizualizacji danych z tomografii komputerowej
– Pomiary i analiza statystyczna danych morfometrycznych
– Przygotowywanie publikacji naukowych

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 24 listopad 2017, godz. 12:00
Forma składania ofert: e-mail, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres KZBiH
Warunki zatrudnienia:
Doktorant, po przyjęciu na studia doktoranckie, będzie mógł korzystać z programu stypendiów motywacyjnych dostępnych w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale BiOŚ oraz dodatkowego stypendium finansowanego z projektu OPUS w wysokości 1100 zł netto miesięcznie przez okres 20 miesięcy.
Dodatkowe informacje:
Wykaz wymaganych dokumentów:
1. CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie w poprzednich projektach badawczych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych (pkt. 12. Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013) w języku polskim lub angielskim
2. List motywacyjny w języku polskim lub angielskim
3. Odpis dyplomu magistra lub stosowne zaświadczenie
4. Rekomendacje od poprzedniego opiekuna naukowego/promotora

Prosimy o dołączenie oświadczenia: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela: dr. hab Anna Drozd (anna.drozd@biol.uni.lodz.pl)

Data dodania ogłoszenia: 2017-11-07

Jeżeli ten artykuł zainteresował Cię dodaj nasz kanał RSS. RSS Feed