Opublikowano w 2015/03/11 o godzinie 10:21

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii.

Projekt badawczy NCN w ramach konkursu “OPUS 7″ Nr UMO-2014/13/B/NZ8/04702, pt. Fauna Tanaidacea stoku kontynentalnego, abysalu i hadalu – odkrywanie głębokowodnej różnorodności biologicznej.
Stanowisko: pracownik laboratoryjno-techniczny

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Okres zatrudnienia: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Magdalena Błażewicz – Paszkowycz
Dziedzina: nauki biologiczne
Dyscyplina naukowa: biologia
Data ogłoszenia: 11.03.2015
Termin składania ofert: 26.03.2015
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Miasto: Łódź

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Łódzki,
ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 44 40, e-mail: mariab@biol.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko pracownika laboratoryjno-technicznego zoologia bezkręgowców, oceanobiologia

Opis:

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biologia lub Ochrona Środowiska. Od kandydata wymagane jest ponadto:

– posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu biologii morza

– podstawowych umiejętności sortowania prób oceanobiologicznych

– podstawowych umiejętności identyfikacji skorupiaków morskich z grupy Peracarida

– umiejętność pracy w zespole

– doświadczenia w pracy z różnymi typami mikroskopów świetlnych

– doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym

– znajomości języka angielskiego

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do Kierownika projektu , wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
– kwestionariusz osobowy,
– życiorys,
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
Zakres obowiązków :

– sortowanie prób bentosowych

– wykonywanie rysunków taksonomicznych z wykorzystaniem aparatu rysunkowego

– wykonywanie fotografii Tanaidacea z wykorzystaniem mikroskopów świetlnych

– tworzenie baz danych i katalogów zbiorów

– wykonywanie preparatów mikroskopowych

– katalogowanie i porządkowanie zbiorów

– przygotowywanie materiału do analiz molekularnych

– identyfikacja taksonomiczna Tanaidacea

– inne prace zlecone przez kierownika projektu

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 31.03.2015

Jeżeli ten artykuł zainteresował Cię dodaj nasz kanał RSS. RSS Feed