The Magnitude of Global Marine Species Diversity

W połowie listopada roku 2012, w czasopiśmie Current Biology ukazał się artykuł zatytułowany ?The Magnitude of Global Marine Species Diversity? Podsumowuje on największy międzynarodowy program poświęcony różnorodności biologicznej mórz i oceanów – World Register of Marine Species. Jednym z autorów tej publikacji jest pracownik Zakładu Biologii Polarnej i Oceanobiologii dr hab. Magdalena Błażewicz-Paszkowycz.
.


World Register of Marine Species (WoRMS) to baza danych nadzorowana przez 270 taksonomów, pracujących w 146 różnych instytucjach naukowych z 32 krajów.

 

Ilustrowana Encyklopedia Owadów i Pajęczaków Polski

Ilustrowana encyklopedia owadów i pajęczaków Polski. Carta Blanca, 2012

Ilustrowana encyklopedia owadów i pajęczaków Polski to bardzo obszerny atlas i praktyczny przewodnik dla miłośników przyrody, a zarazem znakomite uzupełnienie podręczników do biologii dla uczniów i studentów. Świat owadów i pajęczaków został zaprezentowany w wyjątkowo nowoczesnej, atrakcyjnej wizualnie formie oraz opisany na podstawie najnowszych badań

AAA

Rzadko uświadamiamy sobie, że mimo skromnych rozmiarów rola owadów w przyrodzie jest o wiele ważniejsza niż człowieka. Tej wciąż mało poznanej grupie w toku ewolucji udało się skolonizować niemal każde środowisko na lądzie i w wodach słodkich, wykształcając ogromną różnorodność zadziwiających przystosowań, fascynujących zachowań oraz niezwykłych, często olśniewających kolorami form. Zniknięcie owadów w ciągu kilku lat doprowadziłoby do zagłady znanego nam świata. Album, którego autorami są uznani przyrodnicy, zajmujący się badaniem i obserwacją owadów i pajęczaków w ich naturalnym środowisku, prezentuje:

  • opisy wszystkich rzędów, ponad 100 rodzin oraz ok. 500 rodzajów i gatunków owadów i pajęczaków występujących na terenie Polski (m.in. ewolucję, anatomię, środowisko życia, zachowania, cykle życiowe)
  • tabele z wykazami rodzin oraz liczbą gatunków występujących w Polsce
  • mapy zasięgów wszystkich opisanych rodzajów i gatunków oraz tabele z podstawowymi danymi o wielkości i okresie występowania
  • praktyczne informacje dotyczące obserwacji poszczególnych gatunków w terenie.
  • ok. 700 fotografi i zwierząt, w powiększeniach, które pozwalają odkryć wiele sekretów z życia tych bezkręgowców.

Autorami książki są pracownicy naszej katedry: dr hab. Michał Grabowski, dr Radomir Jaskuła i dr Krzysztof Pabis, a konsultantem merytorycznym – dr Grzegorz Tończyk.

a

 

Pracownicy KZBiH w komitetach PAN i radach naukowych

Pracownicy KZBiH w komitetach PAN i radach naukowych


Komitet Zoologii PAN (kadencja 2011-2014):
prof. Krzysztof Jażdżewski, prof. Jacek Siciński, prof. Andrzej Piechocki i dr. hab. Michał Grabowski

Komitet Badań Polarnych przy Prezydium PAN (kadencja 2011-2014): prof. Krzysztof Jażdżewski, prof. Jacek Siciński

Rada Naukowa Morskiego Instytutu Rybackiego (kadencja 2011-2014): prof. Jacek Siciński

Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii PAN (kadencja 2011-2014): prof. Krzysztof Jażdżewski

 

Stan nauki w Polsce – ocena PAN

Refleksje nad stanem wybranych obszarów nauki w Polsce w ocenie Zespołów Integracyjnych i Integracyjno-Eksperckich PAN, Warszawa 2010

Polska Akademia Nauk  wydała w roku 2010 opracowanie zbierające ekspertyzy dotyczące stanu poszczególnych obszarów nauki będących przedmiotem działalności komitetów PAN.

.

W rozdziale dotyczącym polskich badań polarnych obszar nauk biologicznych został opracowany przez kierownika Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii prof. Jacka Sicińskiego

okladka3

Siciński J. 2010. 3.1. Nauki biologiczne. [W:] Polskie badania polarne ? potencjał intelektualny, instytucjonalny i osobowy (A. Guterch red.). [W:] Refleksje nad stanem wybranych obszarów nauki w Polsce w ocenie Zespołów Integracyjnych i Integracyjno ? Eksperckich PAN (M. Grabianowski red.), Polska Akademia Nauk, Warszawa, 619 ? 634.

 

In the Wrong Place – Alien Marine Crustaceans

In the Wrong Place – Alien Marine Crustaceans: Distribution, Biology and Impacts. Galil BS, Clark PF, Carlton JT (Eds.), Springer, 2011

In The Wrong Place: Alien Marine Crustaceans – Distribution, Biology And Impacts provides a unique view into the remarkable story of how shrimps, crabs, and lobsters ? and their many relatives ? have been distributed around the world by human activity, and the profound implications of this global reorganization of biodiversity for marine conservation biology. Many crustaceans form the base of marine food chains, and are often prominent predators and competitors acting as ecological engineers in marine ecosystems. Commencing in the 1800s global commerce began to move hundreds ? perhaps thousands ? of species of marine crustaceans across oceans and between continents, both intentionally and unintentionally. This book tells the story of these invasions from Arctic waters to tropical shores, highlighting not only the importance and impact of all prominent crustacean invasions in the world’s oceans, but also the commercial exploitation of invasive crabs and shrimps. Topics explored for the first time in one volume include the historical roots of man’s impact on crustacean biogeography, the global dispersal of crabs, barnacle invasions, insights into the potential scale of tropical invasions, the history of the world’s most widely cultured shrimp, the invasive history and management of red king crabs in Norway, Chinese mitten crabs in England, and American blue crabs in Europe, the evolutionary ecology of green crabs, and many other subjects as well, touching upon all ocean shores.

***

Two scientists from our department, prof. dr hab.  Krzysztof Jażdżewski and dr hab. Michał Grabowski, are the co-authors of this book.

***

Learn more about the book

 

Ilustrowana Encyklopedia Ssaków Polski

Ilustrowana encyklopedia ssaków Polski. Carta Blanca, 2011

Ilustrowana encyklopedia ssaków Polski to bardzo obszerny atlas zwierząt i praktyczny przewodnik dla miłośników przyrody, a zarazem znakomite uzupełnienie podręczników do biologii dla uczniów i studentów.

AAA

Kolejna z serii encyklopedycznych publikacji Carta Blanca została w całości poświęcona ssakom, najbliższej nam gromadzie zwierząt. Opracowana z dużym rozmachem (ponad 700 zdjęć!), rzetelnie, przejrzyście i zgodnie z najnowszą systematyką prezentuje wszystkie gatunki ssaków żyjących w Polsce: od kilkucentymetrowych ryjówek po największego lądowego ssaka Europy, żubra; od 25 odnotowanych w kraju gatunków nietoperzy po obserwowane w wodach Bałtyku ogromne wieloryby ? finwale i humbaki. Pełne ciekawostek teksty autorstwa uznanych zoologów, rysunki, schematy, mapy zasięgów występowania i fenomenalne fotografie czynią z encyklopedii lekturę obowiązkową każdego miłośnika przyrody. Współautorami książki są pracownicy naszej katedry: dr hab. Michał Grabowski, dr Radomir Jaskuła i dr Krzysztof Pabis.

a

Dowiedz się więcej o tej książce

 

Zoologia, tom 2, część 1, Stawonogi, PWN

Zoologia t.2 cz. 1 Stawonogi, red. Błaszak C. PWN 2011

Ukazała się pierwsza część drugiego tomu współtworzonego przez pracowników naszej katedry, nowoczesnego, trzytomowego podręcznika zoologii systematycznej, który wyczerpująco opisuje różnorodność świata zwierząt. Zawiera pełne dane o morfologii, anatomii, rozmnażaniu i rozwoju oraz rozmieszczeniu poszczególnych taksonów na kuli ziemskiej, z uwzględnieniem najnowszych badań molekularnych. W podręczniku przedstawiono wszystkie dotychczas poznane grupy systematyczne. Jest to dzieło przeznaczone dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych uniwersytetów, placówek PAN oraz wyższych szkół przyrodniczych. Pierwsza część drugiego tomu zawiera omówienie typu stawonogi oraz podtypów: szczękoczułkopodobne (Cheliceromorpha) i skorupiaki (Crustacea).

AAA

Autorami redagowanego przez prof. Czesława Błaszaka (UAM) podręcznika jest 77 wybitnych polskich zoologów z krajowych i zagranicznych placówek naukowych. Spośród pracowników naszej katedry współautorami pierwszej części II tomu (podtyp skorupiaki) są prof. Krzysztof Jażdżewski, dr hab. Michał Grabowski i dr hab. Wojciech Jurasz. W tomie III zawarte będą rozdziały napisane przez dr Piotra Preslera.

AAA

Dowiedz się więcej o tej książce

 

Różnorodność bentosu Zatoki Admiralicji – synteza

Admiralty Bay Benthos Diversity – A census of a complex polar ecosystem

W ramach programu Census of Antarctic Marine Life (CAML) w Zakładzie Biologii Polarnej i Oceanobiologii UŁ realizowano w ostatnich latach projekt badawczy pt. ?Strukturalne i ekofunkcjonalne aspekty różnorodności zespołów dna morskiego Antarktyki Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem Zatoki Admiralicji? (2007-2010).

.

Jednym z rezultatów tego projektu jest artykuł podsumowujący trzydziestoletnie badania zoobentosu tego akwenu, który znalazł się w specialnym tomie czasopisma Deep Sea Research II zatytułowanym Census of Antarctic Marine Life: Diversity and Change in Southern Ocean Ecosystems:

.

Siciński J., Jażdżewski K., DeBroyer C., Presler P., Ligowski R., Nonato E.F., Corbisier T.N., Petti M.A.V., Brito T.A.S., Lavrado H.P., Błażewicz-Paszkowycz M., Pabis K., Jażdżewska A., Campos L.S. 2011. Admiralty Bay Benthos Diversity ? A census of a complex polar ecosystem. Deep-Sea Research II 58: 30-48


Continue Reading…

 

Taksonomia strzykw Oceanu Południowego – letni kurs

Taksonomia, ekologia i zoogeografia strzykw (Holothuroidea) Oceanu Południowego

W dniach od 29 czerwca do 7 lipca 2011 w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii odbył się letni kurs pt. Taksonomia, ekologia i zoogeografia strzykw (Holothuroidea) Oceanu Południowego. Zajęcia poprowadzili specjaliści z  Museum Victoria w Melbourne (Australia) prof. Mark O’Loughlin, Dr Melanie Mackenzie oraz Emily Whitfield.  Fotografie z kursu można obejrzeć w zakładce Galeria.

 

KZBiH zaprasza studentów

Katedra Zoologi Bezkręgowców i Hydrobiologii zaprasza studentów

Wszystkich studentów biologii i ochrony środowiska zapraszamy do obejrzenia prezentacji informującej o możliwościach realizacji prac licencjackich i magisterskich w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i HydrobiologiiPDF

 

Previous EntriesOlder Entries