Ilustrowana Encyklopedia Ryb Polski

Ilustrowana encyklopedia ryb Polski. Dom Wydawniczy PWN, 2013

Ta najnowsza i najobszerniejsza jednotomowa encyklopedia została opracowana z myślą o wszystkich miłośnikach ichtiologii: zarówno początkujących, jak i doświadczonych, a także wszystkich Czytelnikach, których interesuje polska przyroda, aby pomóc im lepiej poznać życie, zwyczaje i biologię ryb zamieszkujących wody naszego kraju, nie wspominając już o wielkich rzeszach miłośników wędkarstwa.

AAA

Założeniem autorów ?Ilustrowanej encyklopedii ryb Polski? było przygotowanie opracowania możliwie najobszerniejszego i wyczerpującego. Publikacja jest znakomitym źródłem rozległych i kompetentnych informacji o ichtiofaunie polskich wód. Znajdziemy w niej rzetelną, najnowszą systematykę, naukowe opracowanie całej gromady oraz każdego gatunku z osobna, rzadko publikowane wiadomości, oraz wiele ciekawostek. Dzięki kilkuset przepięknym ?prawdziwym?, pełnym ekspresji zdjęciom znakomitych fotografów przyrody, można na własne oczy zobaczyć rzadko obserwowane sceny z życia tej fascynującej gromady zwierząt. Ilustrują one życie ryb związanych z różnymi rodzajami wód. Mamy tu niepowtarzalną okazję, by przyjrzeć się wielu gatunkom ryb zamieszkującym wody płynące, wody stojące, wody Bałtyku, a także gatunki egzotyczne sporadycznie pojawiające się w Morzu Bałtyckim, których na ogół nie można zobaczyć z uwagi na ich skryty tryb życia. Aby wprowadzić Czytelnika i ułatwić mu poruszanie się po gromadzie ryb autorzy w pierwszej części publikacji przygotowali rozdziały dostarczające wiedzy ogólnej na tematy dotyczące różnych aspektów życia ryb jako gromady w królestwie zwierząt: od ewolucji, przez anatomię, zmysły, odżywianie, strategie pobierania pokarmu i polowania, obrony i zmylenia napastnika, porozumiewanie się, terytorializmu i zachowań stadnych, godów i rozrodu, opieki nad potomstwem, cyklów rozwojowych, migracji i wędrówek, aż po omówienie różnych rodzajów wód stanowiących środowisko życia ryb. Znajdziemy tu także ciekawe informacje na temat: systematyki, zagrożenia, ochrony i restytucji, rekordów ryb, gatunków introdukowanych, historii ichtiofauny na obszarze Polski czy też ryb Polski na tle ichtiofauny świata, oraz podstawowe informacje na temat wędkarstwa, rybactwa i rybołówstwa.

AAA

Główna część encyklopedii obejmująca 16 rozdziałów, to przegląd systematyczny prezentujący szczegółowe opisy wszystkich gatunków występujących w naszym kraju ryb, podzielonych na 16 rzędów. Łącznie w encyklopedii znajdziemy szerokie opisy 35 rodzin i 115 gatunków ryb. Przegląd ułożono według zasad taksonomii: rząd ? rodzina – gatunek, a nie na zasadzie haseł alfabetycznych, dzięki temu Czytelnik może łatwiej przyporządkować prezentowane ryby, zrozumieć pokrewieństwo gatunków i na bieżąco je porównywać. Każdy z 16 rozdziałów prezentujących poszczególne rzędy ma inną kolorystykę, co ułatwia poruszanie się po encyklopedii. Encyklopedia stanowi solidne kompendium wiedzy z zakresu ichtiologii, ukazuje dzięki pięknej szacie graficznej całe bogactwo polskiej ichtiofauny i będzie dla Państwa zachętą i wyzwaniem do samodzielnego odkrywania jej tajemnic.

Autorami książki jest dwoje pracowników naszego wydziału : dr hab. Joanna Grabowska z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców oraz dr hab. Michał Grabowski reprezentujący naszą katedrę.

a

 

XX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne

XX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne

Tatrzańskie Warsztaty Bentologiczne

Zakopane, 9-11 maja 2013

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych, które w 20-ej edycji wracają do miejsca pierwszego spotkania czyli do Zakopanego.  Warsztaty odbędą się w dniach 9-11 maja 2013 r. w budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz na terenie Parku. Informujemy także, że częścią  spotkania będą Tatrzańskie Warsztaty Bentologiczne przeznaczone dla społeczność zakopiańskiej, w tym dzieci i młodzieży, dla których planujemy cykl zajęć edukacyjnych oraz wykład popularno-naukowy., które odbędą się w dniu poprzedzającym właściwe Warsztaty tj. 8 maja.  Jest to impreza dodatkowa nie obejmująca uczestników zgłaszających się na XX OWB.

W tym roku poza drobnym jubileuszem tematem Warsztatów będzie ?System hydrologiczny i różnorodność fauny bentosowej Tatr Polskich? .

Organizatorami Warsztatów jest tym razem Zarząd Sekcji Bentologicznej PTH wraz z pracownikami i studentami Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, Instytutu Ochrony  Przyrody PAN w Krakowie oraz Tatrzański Park Narodowy.

logo-warsztaty2

Szczegółowe informacje można znaleźć w Komunikacie I i Komunikacie II Osoby zglaszające się na warsztaty prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

.

Patronat:

WATRA

Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

www.watra.pl

Starostwo

Andrzej Gąsienica-Makowski

Starosta Tatrzański

www.powiat.tatry.pl

TATRY_MIESIĘCZNIK

TATRY ? magazyn Tatrzańskiego Parku Narodowego

www.tatry.tpn.pl

.

.

Szanowni Uczestnicy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego bardzo dziękujemy za nadesłane formularze zgłoszeniowe, zgłosiło się ponad 70 osób. W Komunikacie III przedstawiamy warunki finansowe uczestnictwa w tegorocznych Warsztatach Bentologicznych.

.

Konkurs fotograficzny ?Świat owadów?

Organizatorzy Tatrzańskich Warsztaty Bentologiczne ogłaszają konkurs fotograficzny skierowany do fotografów amatorów, którego tematem wiodącym są owady. Owady są najbardziej zróżnicowana na Ziemi grupą organizmów, spotykanych we wszystkich, nawet najbardziej niedostępnych siedliskach. Liczba gatunków opisanych na świcie przekracza 1,2 mln, a szacowana jest nawet na kilkadziesiąt milionów. W Polsce stwierdzono dotychczas ponad 26 tys. gatunków owadów.  Co charakteryzuje ta grupę zwierząt? Przede wszystkim niezwykła różnorodność form, barw i zachowań. Wszystkie te elementy są tematem ogłoszonego konkursu pt. ?Świat owadów?

Prace zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie prosimy nadsyłać na adres Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego ul. Chałubińskiego 42a 34-500 Zakopane do dnia 24.04.2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród oraz otwarcie wystawy prac uczestników odbędzie się w dniu 8 maja o godzinie 18.30 Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, ul. Chałubińskiego 42a. Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w poniższych plikach PDF1 i PDF2.

 

15th International Colloquium on Amphipoda

15thica_logo_600

We are pleased to announce the 15th International Colloquium on Amphipoda organized by the team from the Department of Invertebrate Zoology & Hydrobiology, University of Lodz.
The conference will take place from 2nd to 7th September 2013, in the Pieniny Mountains in Poland, near Szczawnica health resort.

AAA

As usually, the colloquium will hosts every aspects of studies upon amphipod crustaceans (systematics, ecology, biogeography, physiology, genetics, ecotoxicology etc.) with special attention paid to the ongoing taxonomy crisis and cryptic diversity of amphipods.

AAA

To find all kind of information on the meeting, including all the deadlines, registration fees, registration and abstract forms, very preliminary program and travel tips, please visit the official conference website (www.ica2013.lt.pl). To exchange ideas about the meetings and get to know more about the community of amphipodologists, you may visit the facebook group ?Amphipoda ?.

AAA

On behalf of the organizing committee,

Michal Grabowski
Karolina Bacela-Spychalska

 

The Magnitude of Global Marine Species Diversity

W połowie listopada roku 2012, w czasopiśmie Current Biology ukazał się artykuł zatytułowany ?The Magnitude of Global Marine Species Diversity? Podsumowuje on największy międzynarodowy program poświęcony różnorodności biologicznej mórz i oceanów – World Register of Marine Species. Jednym z autorów tej publikacji jest pracownik Zakładu Biologii Polarnej i Oceanobiologii dr hab. Magdalena Błażewicz-Paszkowycz.
.


World Register of Marine Species (WoRMS) to baza danych nadzorowana przez 270 taksonomów, pracujących w 146 różnych instytucjach naukowych z 32 krajów.

 

Ilustrowana Encyklopedia Owadów i Pajęczaków Polski

Ilustrowana encyklopedia owadów i pajęczaków Polski. Carta Blanca, 2012

Ilustrowana encyklopedia owadów i pajęczaków Polski to bardzo obszerny atlas i praktyczny przewodnik dla miłośników przyrody, a zarazem znakomite uzupełnienie podręczników do biologii dla uczniów i studentów. Świat owadów i pajęczaków został zaprezentowany w wyjątkowo nowoczesnej, atrakcyjnej wizualnie formie oraz opisany na podstawie najnowszych badań

AAA

Rzadko uświadamiamy sobie, że mimo skromnych rozmiarów rola owadów w przyrodzie jest o wiele ważniejsza niż człowieka. Tej wciąż mało poznanej grupie w toku ewolucji udało się skolonizować niemal każde środowisko na lądzie i w wodach słodkich, wykształcając ogromną różnorodność zadziwiających przystosowań, fascynujących zachowań oraz niezwykłych, często olśniewających kolorami form. Zniknięcie owadów w ciągu kilku lat doprowadziłoby do zagłady znanego nam świata. Album, którego autorami są uznani przyrodnicy, zajmujący się badaniem i obserwacją owadów i pajęczaków w ich naturalnym środowisku, prezentuje:

  • opisy wszystkich rzędów, ponad 100 rodzin oraz ok. 500 rodzajów i gatunków owadów i pajęczaków występujących na terenie Polski (m.in. ewolucję, anatomię, środowisko życia, zachowania, cykle życiowe)
  • tabele z wykazami rodzin oraz liczbą gatunków występujących w Polsce
  • mapy zasięgów wszystkich opisanych rodzajów i gatunków oraz tabele z podstawowymi danymi o wielkości i okresie występowania
  • praktyczne informacje dotyczące obserwacji poszczególnych gatunków w terenie.
  • ok. 700 fotografi i zwierząt, w powiększeniach, które pozwalają odkryć wiele sekretów z życia tych bezkręgowców.

Autorami książki są pracownicy naszej katedry: dr hab. Michał Grabowski, dr Radomir Jaskuła i dr Krzysztof Pabis, a konsultantem merytorycznym – dr Grzegorz Tończyk.

a

 

Pracownicy KZBiH w komitetach PAN i radach naukowych

Pracownicy KZBiH w komitetach PAN i radach naukowych


Komitet Zoologii PAN (kadencja 2011-2014):
prof. Krzysztof Jażdżewski, prof. Jacek Siciński, prof. Andrzej Piechocki i dr. hab. Michał Grabowski

Komitet Badań Polarnych przy Prezydium PAN (kadencja 2011-2014): prof. Krzysztof Jażdżewski, prof. Jacek Siciński

Rada Naukowa Morskiego Instytutu Rybackiego (kadencja 2011-2014): prof. Jacek Siciński

Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii PAN (kadencja 2011-2014): prof. Krzysztof Jażdżewski

 

Stan nauki w Polsce – ocena PAN

Refleksje nad stanem wybranych obszarów nauki w Polsce w ocenie Zespołów Integracyjnych i Integracyjno-Eksperckich PAN, Warszawa 2010

Polska Akademia Nauk  wydała w roku 2010 opracowanie zbierające ekspertyzy dotyczące stanu poszczególnych obszarów nauki będących przedmiotem działalności komitetów PAN.

.

W rozdziale dotyczącym polskich badań polarnych obszar nauk biologicznych został opracowany przez kierownika Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii prof. Jacka Sicińskiego

okladka3

Siciński J. 2010. 3.1. Nauki biologiczne. [W:] Polskie badania polarne ? potencjał intelektualny, instytucjonalny i osobowy (A. Guterch red.). [W:] Refleksje nad stanem wybranych obszarów nauki w Polsce w ocenie Zespołów Integracyjnych i Integracyjno ? Eksperckich PAN (M. Grabianowski red.), Polska Akademia Nauk, Warszawa, 619 ? 634.

 

In the Wrong Place – Alien Marine Crustaceans

In the Wrong Place – Alien Marine Crustaceans: Distribution, Biology and Impacts. Galil BS, Clark PF, Carlton JT (Eds.), Springer, 2011

In The Wrong Place: Alien Marine Crustaceans – Distribution, Biology And Impacts provides a unique view into the remarkable story of how shrimps, crabs, and lobsters ? and their many relatives ? have been distributed around the world by human activity, and the profound implications of this global reorganization of biodiversity for marine conservation biology. Many crustaceans form the base of marine food chains, and are often prominent predators and competitors acting as ecological engineers in marine ecosystems. Commencing in the 1800s global commerce began to move hundreds ? perhaps thousands ? of species of marine crustaceans across oceans and between continents, both intentionally and unintentionally. This book tells the story of these invasions from Arctic waters to tropical shores, highlighting not only the importance and impact of all prominent crustacean invasions in the world’s oceans, but also the commercial exploitation of invasive crabs and shrimps. Topics explored for the first time in one volume include the historical roots of man’s impact on crustacean biogeography, the global dispersal of crabs, barnacle invasions, insights into the potential scale of tropical invasions, the history of the world’s most widely cultured shrimp, the invasive history and management of red king crabs in Norway, Chinese mitten crabs in England, and American blue crabs in Europe, the evolutionary ecology of green crabs, and many other subjects as well, touching upon all ocean shores.

***

Two scientists from our department, prof. dr hab.  Krzysztof Jażdżewski and dr hab. Michał Grabowski, are the co-authors of this book.

***

Learn more about the book

 

Ilustrowana Encyklopedia Ssaków Polski

Ilustrowana encyklopedia ssaków Polski. Carta Blanca, 2011

Ilustrowana encyklopedia ssaków Polski to bardzo obszerny atlas zwierząt i praktyczny przewodnik dla miłośników przyrody, a zarazem znakomite uzupełnienie podręczników do biologii dla uczniów i studentów.

AAA

Kolejna z serii encyklopedycznych publikacji Carta Blanca została w całości poświęcona ssakom, najbliższej nam gromadzie zwierząt. Opracowana z dużym rozmachem (ponad 700 zdjęć!), rzetelnie, przejrzyście i zgodnie z najnowszą systematyką prezentuje wszystkie gatunki ssaków żyjących w Polsce: od kilkucentymetrowych ryjówek po największego lądowego ssaka Europy, żubra; od 25 odnotowanych w kraju gatunków nietoperzy po obserwowane w wodach Bałtyku ogromne wieloryby ? finwale i humbaki. Pełne ciekawostek teksty autorstwa uznanych zoologów, rysunki, schematy, mapy zasięgów występowania i fenomenalne fotografie czynią z encyklopedii lekturę obowiązkową każdego miłośnika przyrody. Współautorami książki są pracownicy naszej katedry: dr hab. Michał Grabowski, dr Radomir Jaskuła i dr Krzysztof Pabis.

a

Dowiedz się więcej o tej książce

 

Zoologia, tom 2, część 1, Stawonogi, PWN

Zoologia t.2 cz. 1 Stawonogi, red. Błaszak C. PWN 2011

Ukazała się pierwsza część drugiego tomu współtworzonego przez pracowników naszej katedry, nowoczesnego, trzytomowego podręcznika zoologii systematycznej, który wyczerpująco opisuje różnorodność świata zwierząt. Zawiera pełne dane o morfologii, anatomii, rozmnażaniu i rozwoju oraz rozmieszczeniu poszczególnych taksonów na kuli ziemskiej, z uwzględnieniem najnowszych badań molekularnych. W podręczniku przedstawiono wszystkie dotychczas poznane grupy systematyczne. Jest to dzieło przeznaczone dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych uniwersytetów, placówek PAN oraz wyższych szkół przyrodniczych. Pierwsza część drugiego tomu zawiera omówienie typu stawonogi oraz podtypów: szczękoczułkopodobne (Cheliceromorpha) i skorupiaki (Crustacea).

AAA

Autorami redagowanego przez prof. Czesława Błaszaka (UAM) podręcznika jest 77 wybitnych polskich zoologów z krajowych i zagranicznych placówek naukowych. Spośród pracowników naszej katedry współautorami pierwszej części II tomu (podtyp skorupiaki) są prof. Krzysztof Jażdżewski, dr hab. Michał Grabowski i dr hab. Wojciech Jurasz. W tomie III zawarte będą rozdziały napisane przez dr Piotra Preslera.

AAA

Dowiedz się więcej o tej książce

 

Previous EntriesOlder Entries