3rd CESAMIR, lipiec 2018, Łódź

660_logo_3rd cesamir_OK_01_web_kbs_ok

We cordially invite you to the 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), which will be held in Łódź, Poland, on 8-13 July 2018. The symposium is organized by the Department of Invertebrates Zoology and Hydrobiology, University of Lodz.

CESAMIR aims to integrate recent achievements of all branches of aquatic macroinvertebrate science, from basic to applied research, including but not limited to taxonomy, biodiversity and faunistics, community and functional ecology, population biology, human impact, water pollution and ecotoxicology, water quality monitoring and metrics, from microhabitat modification to global changes, with a focus on the latest developments and trends, as well as future outlook.

Although, the symposium mainly focuses on Central European research and problems, participants are welcome from all over Europe. The organizing committee is gearing up for an exciting and informative conference program including plenary lectures, oral and poster presentations and various social events for 150+ participants.

We invite you to join us at the 3rd CESAMIR, where you will be sure to have a meaningful experience and fruitful conversations with scholars and aquatic macroinvertebrate experts from all around Central Europe. All members of the CESAMIR organizing committee look forward to meeting you in Łódź, Poland.

More details may be found on the 3rd CESAMIR webpage.

On behalf of the organizing committee:

Michał Grabowski, Ph.D.

Chair of the scientific committee

Karolina Bącela-Spychalska, Ph.D.

Chair of the organizing committee

 

Postdoctoral Position

Postdoctoral Position at University of Łódź

 

Institution: University of Łódź, Faculty of Biology and Environmental Protection,

Department of Invertebrate Zoology & Hydrobiology

City: Łódź

Position: post-doctoral position

Research Project of National Science Centre (OPUS 11) – Integrative taxonomy in the assessment of biological diversity and distribution of the deep-sea crustaceans of order Tanaidacea

Form of Employment: contract

Employment Time: 1 or 2 years

Project Manager: Prof. dr hab. Magdalena Błażewicz

Domain: Life Sciences

Discipline:  Biology

Posted:  20.09.2017

Expires:  10.10.2017

Website: www.uni.lodz.pl

Additional information: Applications should be sent on following postal address or e-mail(s) below:

Department of Invertebrate Zoology & Hydrobiology

Faculty of Biology and Environmental Protection

University of Łódź

12/16 Banacha,

90-237 Łódź, Poland

 

maria.brzozowska@biol.uni.lodz.pl / magdalena.blazewicz@niol.uni.lodz.pl

 

Contact phone: (+48) 42 635 44 40,

Key words:  postdoctoral position, marine crustaceans, Bioinformatics, Evolutionary Biology

Description:

A postdoctoral position (1 year with possible extensions) is available immediately in the marine biology group at Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz.

We seek highly qualified and enthusiastic applicant with strong skills in computational biology/bioinformatics, ideally with experience on comparative or evolutionary genome analyses of marine crustaceans. The qualified candidate will focus on new approaches for the analysis of phylogenetic and genomic data produced in our lab.

The postdoctoral fellow will be funded by a recently awarded National Science Centre Grant.

 

Qualifications:

– PhD in Genetics, Invertebrate Genetics, Evolutionary Biology, Bioinformatics or other related field.

– Advanced knowledge in phylogeny and systematics of marine crustaceans;

 

– Track record of publications in molecular phylogenetics / comparative genomics.

– Programming skills in Python, Perl, Java, C++, R or other language.

– Experience with Linux and high performance computing environments.

– Demonstrated ability in developing/applying statistical or machine learning methods in computational biology.

– Experience in genome scale data analysis (genome annotation, biological sequence analysis or other relevant computational genomics experience).

– Highly motivated for interdisciplinary research, excellent communication skills, and the ability to work independently as well as within a research group.

Interested applicants should send:

  • their C.V.,
  • 2-3 page statement of research interests,
  • copy of PhD diploma
  • list of publications

 

Final results –  15.10.2017

 

Profesor Ryszard Ligowski

Z głębokim żalem żegnamy

profesora dr hab. Ryszarda Ligowskiego

wybitnego hydrobiologa, algologa, polarnika, zasłużonego nauczyciela akademickiego.

nekrolog

Koleżanki i Koledzy z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii.

 

WYKŁAD prof Robert A.D. Cameron University of Sheffield

Zapraszamy Pracowników i Studentów Wydziału BiOŚ na wykład:

.
Prof. ROBERTA A. D. CAMERONA
University of Sheffield, Research Associate Natural History Museum, London

The rise, fall and resurrection of a model organism:
the ecological genetics of Cepaea snails

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 października o godz. 14:00.
Miejsce spotkania będzie podane w późniejszym terminie.

slimaki

 

BioOpen 2016 – Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu

Doktorancie, Młody Naukowcu!

W związku z sukcesem, jakim okazała się być I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen 2015, mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na drugą edycję tego wydarzenia naukowego. W dniach 12-14 maja 2016 r, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego po raz drugi stanie się miejscem prezentacji dokonań licznych zespołów badawczych, wymiany cennych doświadczeń oraz demonstracji osiągnięć młodych doktorantów. Na Konferencji wystąpią wybitni goście ze świata nauki oraz młodzi naukowcy z całego kraju.

Podobnie jak przed rokiem pozostajemy otwarci na różnorodność tematyczną, dążąc do zorganizowania inspirującego spotkania, wzbogacającego uczestników o wiedzę z zakresu szeroko rozumianych Nauk o Życiu.
W tym roku proponujemy 4 sesje tematyczne:

Biologia w medycynie i przemyśle
Biologia molekularna
Fizjologia i biotechnologia roślin
Ekologia i ochrona środowiska

 

Podczas dni konferencyjnych odbędą się wykłady zaproszonych gości, sesje referatowe oraz sesje plakatowe uczestników. Ponadto w trakcie trwania BioOpen swoje usługi i produkty zaprezentują znane i cenione firmy z branży life science. Nie zabraknie również atrakcji integrujących środowisko młodych naukowców.

Rejestracja właśnie się rozpoczęła!

Zapraszamy na nasz profil na facebooku.

Pozdrawiamy,
Komitet Organizacyjny

Link do strony:
www.bioopen.pl

 

XXXII KRAJOWE SEMINARIUM MALAKOLOGICZNE

XXXII KRAJOWE SEMINARIUM MALAKOLOGICZNE

logo

Spała, 13-15 października 2016 r.

spala2016@gmail.com

Szczegółowe informacje o programie konferencji znajdują się w pliku PDF.

 

 

Konkurs na stanowisko koordynatora badań i prac w pracowni molekularnej

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii.

Projekt badawczy NCN w ramach konkursu “OPUS 8″ Nr B1511000000644000, pt. Neogeńskie i czwartorzędowe wahania poziomu morza a pochodzenie epigeicznej słodkowodnej fauny pancerzowców (Malacostraca) regionu peryadriatyckiego
Stanowisko: koordynator badań i prac w pracowni molekularnej

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy

Kierownik projektu: Dr hab. Prof. UŁ Michał Grabowski
Dziedzina: nauki biologiczne
Dyscyplina naukowa: biologia
Data ogłoszenia: 07.09.2015
Termin składania ofert: 27.09.2015
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Miasto: Łódź

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Łódzki,
ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 44 40, e-mail: mariab@biol.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: zoologia bezkręgowców, filogeografia, filogeneza molekularna

Opis:

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w zakresie dyscypliny biologii. Od kandydata wymagane jest ponadto:

– wiedza z zakresu molekularnej ewolucji, filogenetyki, biogeografii

– znajomość taksonomii oraz filogenezy skorupiaków z gromady Malacostraca

– zaawansowane doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym

– zawansowane doświadczenie w pracy z oprogramowaniem filogenetycznym i statystycznym wykorzystywanym w analizach danych molekularnych

– międzynarodowe doświadczenie w pracy naukowej ( np.: zagraniczne staże/stypendia)

– doświadczenie w pracy w projektach naukowych

– dorobek publikacyjny w zakresie tematyki projektu

– dobra znajomości języka angielskiego

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do Kierownika projektu , wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
– kwestionariusz osobowy,

– życiorys,

– wykaz dorobku naukowego (publikacje, projekty, wystąpienia konferencyjne itp.)

– odpis dyplomu doktorskiego
Zakres obowiązków :

– organizowanie i przeprowadzanie wypraw terenowych

– tworzenie bazy danych zbiorów

– szeroko pojęta praca w laboratorium molekularnym (np.: izolacja i amplifikacja)

– tworzenie bazy danych molekularnych

– analizy danych molekularnych w zakresie filogenetyki, genetyki populacyjnej, filogeografii

– przygotowywanie oraz publikacja prac naukowych

– przygotowywanie wystąpień konferencyjnych oraz ich prezentacja

– wykonywanie preparatów mikroskopowych

– inne prace zlecone przez kierownika projektu

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 28.09.2015

 

Konkurs na stanowisko pracownika laboratoryjno-technicznego

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii.

Projekt badawczy NCN w ramach konkursu “OPUS 7″ Nr UMO-2014/13/B/NZ8/04702, pt. Fauna Tanaidacea stoku kontynentalnego, abysalu i hadalu – odkrywanie głębokowodnej różnorodności biologicznej.
Stanowisko: pracownik laboratoryjno-techniczny

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Okres zatrudnienia: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Magdalena Błażewicz – Paszkowycz
Dziedzina: nauki biologiczne
Dyscyplina naukowa: biologia
Data ogłoszenia: 11.03.2015
Termin składania ofert: 26.03.2015
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Miasto: Łódź

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Łódzki,
ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 44 40, e-mail: mariab@biol.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko pracownika laboratoryjno-technicznego zoologia bezkręgowców, oceanobiologia

Opis:

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biologia lub Ochrona Środowiska. Od kandydata wymagane jest ponadto:

– posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu biologii morza

– podstawowych umiejętności sortowania prób oceanobiologicznych

– podstawowych umiejętności identyfikacji skorupiaków morskich z grupy Peracarida

– umiejętność pracy w zespole

– doświadczenia w pracy z różnymi typami mikroskopów świetlnych

– doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym

– znajomości języka angielskiego

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do Kierownika projektu , wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
– kwestionariusz osobowy,
– życiorys,
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
Zakres obowiązków :

– sortowanie prób bentosowych

– wykonywanie rysunków taksonomicznych z wykorzystaniem aparatu rysunkowego

– wykonywanie fotografii Tanaidacea z wykorzystaniem mikroskopów świetlnych

– tworzenie baz danych i katalogów zbiorów

– wykonywanie preparatów mikroskopowych

– katalogowanie i porządkowanie zbiorów

– przygotowywanie materiału do analiz molekularnych

– identyfikacja taksonomiczna Tanaidacea

– inne prace zlecone przez kierownika projektu

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 31.03.2015

 

“Wpłyń na wodę” – filmy edukacyjne

Wpłyń na wodę” to nowy cykl 10 krótkometrażowych filmów edukacyjnych zrealizowanych przez EDUSCIENCE - jeden z największych krajowych projektów edukacyjnych oraz  innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej. Projekt ten ma na celu podnoszenie kompetencji młodzieży szkolnej i studentów w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii.

AAA

Filmy z serii “Wpłyń na wodę” w ciekawy a jednocześnie bardzo przystępny sposób omawiają różne zagadnienia z zakresu funkcjonowania i ochrony ekosystemów wód śródlądowych Polski oraz użytkowania zasobów wodnych przez człowieka. Warto przy tym wspomnieć, że aż sześć spośród nich zrealizowano w Łodzi i okolicach, przy współpracy Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ, Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi oraz łódzkiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

AAA

W trzech odcinkach wystąpili pracownicy i doktorant naszej katedry:   Bezkręgowce słodkowodne – różnorodne i pożyteczne (dr Grzegorz Tończyk), Niesamowite odkrycia w osadach jeziornych (dr Mateusz Płóciennik), Jak obce gatunki Wisłę zdobyły (dr Karolina Bącela-Spychalska, dr hab. Michał Grabowski, mgr Michał Rachalewski).

AAA

Wszystkie odcinki serii obejrzeć można na kanale YouTube “Dzika Polska“.

 

Ilustrowana Encyklopedia Ryb Polski

Ilustrowana encyklopedia ryb Polski. Dom Wydawniczy PWN, 2013

Ta najnowsza i najobszerniejsza jednotomowa encyklopedia została opracowana z myślą o wszystkich miłośnikach ichtiologii: zarówno początkujących, jak i doświadczonych, a także wszystkich Czytelnikach, których interesuje polska przyroda, aby pomóc im lepiej poznać życie, zwyczaje i biologię ryb zamieszkujących wody naszego kraju, nie wspominając już o wielkich rzeszach miłośników wędkarstwa.

AAA

Założeniem autorów ?Ilustrowanej encyklopedii ryb Polski? było przygotowanie opracowania możliwie najobszerniejszego i wyczerpującego. Publikacja jest znakomitym źródłem rozległych i kompetentnych informacji o ichtiofaunie polskich wód. Znajdziemy w niej rzetelną, najnowszą systematykę, naukowe opracowanie całej gromady oraz każdego gatunku z osobna, rzadko publikowane wiadomości, oraz wiele ciekawostek. Dzięki kilkuset przepięknym ?prawdziwym?, pełnym ekspresji zdjęciom znakomitych fotografów przyrody, można na własne oczy zobaczyć rzadko obserwowane sceny z życia tej fascynującej gromady zwierząt. Ilustrują one życie ryb związanych z różnymi rodzajami wód. Mamy tu niepowtarzalną okazję, by przyjrzeć się wielu gatunkom ryb zamieszkującym wody płynące, wody stojące, wody Bałtyku, a także gatunki egzotyczne sporadycznie pojawiające się w Morzu Bałtyckim, których na ogół nie można zobaczyć z uwagi na ich skryty tryb życia. Aby wprowadzić Czytelnika i ułatwić mu poruszanie się po gromadzie ryb autorzy w pierwszej części publikacji przygotowali rozdziały dostarczające wiedzy ogólnej na tematy dotyczące różnych aspektów życia ryb jako gromady w królestwie zwierząt: od ewolucji, przez anatomię, zmysły, odżywianie, strategie pobierania pokarmu i polowania, obrony i zmylenia napastnika, porozumiewanie się, terytorializmu i zachowań stadnych, godów i rozrodu, opieki nad potomstwem, cyklów rozwojowych, migracji i wędrówek, aż po omówienie różnych rodzajów wód stanowiących środowisko życia ryb. Znajdziemy tu także ciekawe informacje na temat: systematyki, zagrożenia, ochrony i restytucji, rekordów ryb, gatunków introdukowanych, historii ichtiofauny na obszarze Polski czy też ryb Polski na tle ichtiofauny świata, oraz podstawowe informacje na temat wędkarstwa, rybactwa i rybołówstwa.

AAA

Główna część encyklopedii obejmująca 16 rozdziałów, to przegląd systematyczny prezentujący szczegółowe opisy wszystkich gatunków występujących w naszym kraju ryb, podzielonych na 16 rzędów. Łącznie w encyklopedii znajdziemy szerokie opisy 35 rodzin i 115 gatunków ryb. Przegląd ułożono według zasad taksonomii: rząd ? rodzina – gatunek, a nie na zasadzie haseł alfabetycznych, dzięki temu Czytelnik może łatwiej przyporządkować prezentowane ryby, zrozumieć pokrewieństwo gatunków i na bieżąco je porównywać. Każdy z 16 rozdziałów prezentujących poszczególne rzędy ma inną kolorystykę, co ułatwia poruszanie się po encyklopedii. Encyklopedia stanowi solidne kompendium wiedzy z zakresu ichtiologii, ukazuje dzięki pięknej szacie graficznej całe bogactwo polskiej ichtiofauny i będzie dla Państwa zachętą i wyzwaniem do samodzielnego odkrywania jej tajemnic.

Autorami książki jest dwoje pracowników naszego wydziału : dr hab. Joanna Grabowska z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców oraz dr hab. Michał Grabowski reprezentujący naszą katedrę.

a

 

Older Entries