Profesor Ryszard Ligowski

Z głębokim żalem żegnamy

profesora dr hab. Ryszarda Ligowskiego

wybitnego hydrobiologa, algologa, polarnika, zasłużonego nauczyciela akademickiego.

nekrolog

Koleżanki i Koledzy z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii.

 

WYKŁAD prof Robert A.D. Cameron University of Sheffield

Zapraszamy Pracowników i Studentów Wydziału BiOŚ na wykład:

.
Prof. ROBERTA A. D. CAMERONA
University of Sheffield, Research Associate Natural History Museum, London

The rise, fall and resurrection of a model organism:
the ecological genetics of Cepaea snails

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 października o godz. 14:00.
Miejsce spotkania będzie podane w późniejszym terminie.

slimaki

 

BioOpen 2016 – Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu

Doktorancie, Młody Naukowcu!

W związku z sukcesem, jakim okazała się być I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen 2015, mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na drugą edycję tego wydarzenia naukowego. W dniach 12-14 maja 2016 r, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego po raz drugi stanie się miejscem prezentacji dokonań licznych zespołów badawczych, wymiany cennych doświadczeń oraz demonstracji osiągnięć młodych doktorantów. Na Konferencji wystąpią wybitni goście ze świata nauki oraz młodzi naukowcy z całego kraju.

Podobnie jak przed rokiem pozostajemy otwarci na różnorodność tematyczną, dążąc do zorganizowania inspirującego spotkania, wzbogacającego uczestników o wiedzę z zakresu szeroko rozumianych Nauk o Życiu.
W tym roku proponujemy 4 sesje tematyczne:

Biologia w medycynie i przemyśle
Biologia molekularna
Fizjologia i biotechnologia roślin
Ekologia i ochrona środowiska

 

Podczas dni konferencyjnych odbędą się wykłady zaproszonych gości, sesje referatowe oraz sesje plakatowe uczestników. Ponadto w trakcie trwania BioOpen swoje usługi i produkty zaprezentują znane i cenione firmy z branży life science. Nie zabraknie również atrakcji integrujących środowisko młodych naukowców.

Rejestracja właśnie się rozpoczęła!

Zapraszamy na nasz profil na facebooku.

Pozdrawiamy,
Komitet Organizacyjny

Link do strony:
www.bioopen.pl

 

XXXII KRAJOWE SEMINARIUM MALAKOLOGICZNE

XXXII KRAJOWE SEMINARIUM MALAKOLOGICZNE

logo

Spała, 13-15 października 2016 r.

spala2016@gmail.com

Szczegółowe informacje o programie konferencji znajdują się w pliku PDF.

 

 

Konkurs na stanowisko koordynatora badań i prac w pracowni molekularnej

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii.

Projekt badawczy NCN w ramach konkursu “OPUS 8″ Nr B1511000000644000, pt. Neogeńskie i czwartorzędowe wahania poziomu morza a pochodzenie epigeicznej słodkowodnej fauny pancerzowców (Malacostraca) regionu peryadriatyckiego
Stanowisko: koordynator badań i prac w pracowni molekularnej

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy

Kierownik projektu: Dr hab. Prof. UŁ Michał Grabowski
Dziedzina: nauki biologiczne
Dyscyplina naukowa: biologia
Data ogłoszenia: 07.09.2015
Termin składania ofert: 27.09.2015
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Miasto: Łódź

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Łódzki,
ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 44 40, e-mail: mariab@biol.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: zoologia bezkręgowców, filogeografia, filogeneza molekularna

Opis:

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w zakresie dyscypliny biologii. Od kandydata wymagane jest ponadto:

– wiedza z zakresu molekularnej ewolucji, filogenetyki, biogeografii

– znajomość taksonomii oraz filogenezy skorupiaków z gromady Malacostraca

– zaawansowane doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym

– zawansowane doświadczenie w pracy z oprogramowaniem filogenetycznym i statystycznym wykorzystywanym w analizach danych molekularnych

– międzynarodowe doświadczenie w pracy naukowej ( np.: zagraniczne staże/stypendia)

– doświadczenie w pracy w projektach naukowych

– dorobek publikacyjny w zakresie tematyki projektu

– dobra znajomości języka angielskiego

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do Kierownika projektu , wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
– kwestionariusz osobowy,

– życiorys,

– wykaz dorobku naukowego (publikacje, projekty, wystąpienia konferencyjne itp.)

– odpis dyplomu doktorskiego
Zakres obowiązków :

– organizowanie i przeprowadzanie wypraw terenowych

– tworzenie bazy danych zbiorów

– szeroko pojęta praca w laboratorium molekularnym (np.: izolacja i amplifikacja)

– tworzenie bazy danych molekularnych

– analizy danych molekularnych w zakresie filogenetyki, genetyki populacyjnej, filogeografii

– przygotowywanie oraz publikacja prac naukowych

– przygotowywanie wystąpień konferencyjnych oraz ich prezentacja

– wykonywanie preparatów mikroskopowych

– inne prace zlecone przez kierownika projektu

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 28.09.2015

 

Konkurs na stanowisko pracownika laboratoryjno-technicznego

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii.

Projekt badawczy NCN w ramach konkursu “OPUS 7″ Nr UMO-2014/13/B/NZ8/04702, pt. Fauna Tanaidacea stoku kontynentalnego, abysalu i hadalu – odkrywanie głębokowodnej różnorodności biologicznej.
Stanowisko: pracownik laboratoryjno-techniczny

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Okres zatrudnienia: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Magdalena Błażewicz – Paszkowycz
Dziedzina: nauki biologiczne
Dyscyplina naukowa: biologia
Data ogłoszenia: 11.03.2015
Termin składania ofert: 26.03.2015
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Miasto: Łódź

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Łódzki,
ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 44 40, e-mail: mariab@biol.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko pracownika laboratoryjno-technicznego zoologia bezkręgowców, oceanobiologia

Opis:

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biologia lub Ochrona Środowiska. Od kandydata wymagane jest ponadto:

– posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu biologii morza

– podstawowych umiejętności sortowania prób oceanobiologicznych

– podstawowych umiejętności identyfikacji skorupiaków morskich z grupy Peracarida

– umiejętność pracy w zespole

– doświadczenia w pracy z różnymi typami mikroskopów świetlnych

– doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym

– znajomości języka angielskiego

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do Kierownika projektu , wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
– kwestionariusz osobowy,
– życiorys,
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
Zakres obowiązków :

– sortowanie prób bentosowych

– wykonywanie rysunków taksonomicznych z wykorzystaniem aparatu rysunkowego

– wykonywanie fotografii Tanaidacea z wykorzystaniem mikroskopów świetlnych

– tworzenie baz danych i katalogów zbiorów

– wykonywanie preparatów mikroskopowych

– katalogowanie i porządkowanie zbiorów

– przygotowywanie materiału do analiz molekularnych

– identyfikacja taksonomiczna Tanaidacea

– inne prace zlecone przez kierownika projektu

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 31.03.2015

 

“Wpłyń na wodę” – filmy edukacyjne

Wpłyń na wodę” to nowy cykl 10 krótkometrażowych filmów edukacyjnych zrealizowanych przez EDUSCIENCE - jeden z największych krajowych projektów edukacyjnych oraz  innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej. Projekt ten ma na celu podnoszenie kompetencji młodzieży szkolnej i studentów w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii.

AAA

Filmy z serii “Wpłyń na wodę” w ciekawy a jednocześnie bardzo przystępny sposób omawiają różne zagadnienia z zakresu funkcjonowania i ochrony ekosystemów wód śródlądowych Polski oraz użytkowania zasobów wodnych przez człowieka. Warto przy tym wspomnieć, że aż sześć spośród nich zrealizowano w Łodzi i okolicach, przy współpracy Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ, Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi oraz łódzkiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

AAA

W trzech odcinkach wystąpili pracownicy i doktorant naszej katedry:   Bezkręgowce słodkowodne – różnorodne i pożyteczne (dr Grzegorz Tończyk), Niesamowite odkrycia w osadach jeziornych (dr Mateusz Płóciennik), Jak obce gatunki Wisłę zdobyły (dr Karolina Bącela-Spychalska, dr hab. Michał Grabowski, mgr Michał Rachalewski).

AAA

Wszystkie odcinki serii obejrzeć można na kanale YouTube “Dzika Polska“.

 

Ilustrowana Encyklopedia Ryb Polski

Ilustrowana encyklopedia ryb Polski. Dom Wydawniczy PWN, 2013

Ta najnowsza i najobszerniejsza jednotomowa encyklopedia została opracowana z myślą o wszystkich miłośnikach ichtiologii: zarówno początkujących, jak i doświadczonych, a także wszystkich Czytelnikach, których interesuje polska przyroda, aby pomóc im lepiej poznać życie, zwyczaje i biologię ryb zamieszkujących wody naszego kraju, nie wspominając już o wielkich rzeszach miłośników wędkarstwa.

AAA

Założeniem autorów ?Ilustrowanej encyklopedii ryb Polski? było przygotowanie opracowania możliwie najobszerniejszego i wyczerpującego. Publikacja jest znakomitym źródłem rozległych i kompetentnych informacji o ichtiofaunie polskich wód. Znajdziemy w niej rzetelną, najnowszą systematykę, naukowe opracowanie całej gromady oraz każdego gatunku z osobna, rzadko publikowane wiadomości, oraz wiele ciekawostek. Dzięki kilkuset przepięknym ?prawdziwym?, pełnym ekspresji zdjęciom znakomitych fotografów przyrody, można na własne oczy zobaczyć rzadko obserwowane sceny z życia tej fascynującej gromady zwierząt. Ilustrują one życie ryb związanych z różnymi rodzajami wód. Mamy tu niepowtarzalną okazję, by przyjrzeć się wielu gatunkom ryb zamieszkującym wody płynące, wody stojące, wody Bałtyku, a także gatunki egzotyczne sporadycznie pojawiające się w Morzu Bałtyckim, których na ogół nie można zobaczyć z uwagi na ich skryty tryb życia. Aby wprowadzić Czytelnika i ułatwić mu poruszanie się po gromadzie ryb autorzy w pierwszej części publikacji przygotowali rozdziały dostarczające wiedzy ogólnej na tematy dotyczące różnych aspektów życia ryb jako gromady w królestwie zwierząt: od ewolucji, przez anatomię, zmysły, odżywianie, strategie pobierania pokarmu i polowania, obrony i zmylenia napastnika, porozumiewanie się, terytorializmu i zachowań stadnych, godów i rozrodu, opieki nad potomstwem, cyklów rozwojowych, migracji i wędrówek, aż po omówienie różnych rodzajów wód stanowiących środowisko życia ryb. Znajdziemy tu także ciekawe informacje na temat: systematyki, zagrożenia, ochrony i restytucji, rekordów ryb, gatunków introdukowanych, historii ichtiofauny na obszarze Polski czy też ryb Polski na tle ichtiofauny świata, oraz podstawowe informacje na temat wędkarstwa, rybactwa i rybołówstwa.

AAA

Główna część encyklopedii obejmująca 16 rozdziałów, to przegląd systematyczny prezentujący szczegółowe opisy wszystkich gatunków występujących w naszym kraju ryb, podzielonych na 16 rzędów. Łącznie w encyklopedii znajdziemy szerokie opisy 35 rodzin i 115 gatunków ryb. Przegląd ułożono według zasad taksonomii: rząd ? rodzina – gatunek, a nie na zasadzie haseł alfabetycznych, dzięki temu Czytelnik może łatwiej przyporządkować prezentowane ryby, zrozumieć pokrewieństwo gatunków i na bieżąco je porównywać. Każdy z 16 rozdziałów prezentujących poszczególne rzędy ma inną kolorystykę, co ułatwia poruszanie się po encyklopedii. Encyklopedia stanowi solidne kompendium wiedzy z zakresu ichtiologii, ukazuje dzięki pięknej szacie graficznej całe bogactwo polskiej ichtiofauny i będzie dla Państwa zachętą i wyzwaniem do samodzielnego odkrywania jej tajemnic.

Autorami książki jest dwoje pracowników naszego wydziału : dr hab. Joanna Grabowska z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców oraz dr hab. Michał Grabowski reprezentujący naszą katedrę.

a

 

XX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne

XX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne

Tatrzańskie Warsztaty Bentologiczne

Zakopane, 9-11 maja 2013

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych, które w 20-ej edycji wracają do miejsca pierwszego spotkania czyli do Zakopanego.  Warsztaty odbędą się w dniach 9-11 maja 2013 r. w budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz na terenie Parku. Informujemy także, że częścią  spotkania będą Tatrzańskie Warsztaty Bentologiczne przeznaczone dla społeczność zakopiańskiej, w tym dzieci i młodzieży, dla których planujemy cykl zajęć edukacyjnych oraz wykład popularno-naukowy., które odbędą się w dniu poprzedzającym właściwe Warsztaty tj. 8 maja.  Jest to impreza dodatkowa nie obejmująca uczestników zgłaszających się na XX OWB.

W tym roku poza drobnym jubileuszem tematem Warsztatów będzie ?System hydrologiczny i różnorodność fauny bentosowej Tatr Polskich? .

Organizatorami Warsztatów jest tym razem Zarząd Sekcji Bentologicznej PTH wraz z pracownikami i studentami Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, Instytutu Ochrony  Przyrody PAN w Krakowie oraz Tatrzański Park Narodowy.

logo-warsztaty2

Szczegółowe informacje można znaleźć w Komunikacie I i Komunikacie II Osoby zglaszające się na warsztaty prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

.

Patronat:

WATRA

Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

www.watra.pl

Starostwo

Andrzej Gąsienica-Makowski

Starosta Tatrzański

www.powiat.tatry.pl

TATRY_MIESIĘCZNIK

TATRY ? magazyn Tatrzańskiego Parku Narodowego

www.tatry.tpn.pl

.

.

Szanowni Uczestnicy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego bardzo dziękujemy za nadesłane formularze zgłoszeniowe, zgłosiło się ponad 70 osób. W Komunikacie III przedstawiamy warunki finansowe uczestnictwa w tegorocznych Warsztatach Bentologicznych.

.

Konkurs fotograficzny ?Świat owadów?

Organizatorzy Tatrzańskich Warsztaty Bentologiczne ogłaszają konkurs fotograficzny skierowany do fotografów amatorów, którego tematem wiodącym są owady. Owady są najbardziej zróżnicowana na Ziemi grupą organizmów, spotykanych we wszystkich, nawet najbardziej niedostępnych siedliskach. Liczba gatunków opisanych na świcie przekracza 1,2 mln, a szacowana jest nawet na kilkadziesiąt milionów. W Polsce stwierdzono dotychczas ponad 26 tys. gatunków owadów.  Co charakteryzuje ta grupę zwierząt? Przede wszystkim niezwykła różnorodność form, barw i zachowań. Wszystkie te elementy są tematem ogłoszonego konkursu pt. ?Świat owadów?

Prace zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie prosimy nadsyłać na adres Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego ul. Chałubińskiego 42a 34-500 Zakopane do dnia 24.04.2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród oraz otwarcie wystawy prac uczestników odbędzie się w dniu 8 maja o godzinie 18.30 Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, ul. Chałubińskiego 42a. Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w poniższych plikach PDF1 i PDF2.

 

15th International Colloquium on Amphipoda

15thica_logo_600

We are pleased to announce the 15th International Colloquium on Amphipoda organized by the team from the Department of Invertebrate Zoology & Hydrobiology, University of Lodz.
The conference will take place from 2nd to 7th September 2013, in the Pieniny Mountains in Poland, near Szczawnica health resort.

AAA

As usually, the colloquium will hosts every aspects of studies upon amphipod crustaceans (systematics, ecology, biogeography, physiology, genetics, ecotoxicology etc.) with special attention paid to the ongoing taxonomy crisis and cryptic diversity of amphipods.

AAA

To find all kind of information on the meeting, including all the deadlines, registration fees, registration and abstract forms, very preliminary program and travel tips, please visit the official conference website (www.ica2013.lt.pl). To exchange ideas about the meetings and get to know more about the community of amphipodologists, you may visit the facebook group ?Amphipoda ?.

AAA

On behalf of the organizing committee,

Michal Grabowski
Karolina Bacela-Spychalska

 

Older Entries